O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Ambrůz

Jméno
Jan
Příjmení
Ambrůz
Narozen/a
1956
Místo narození
Zlín
Působiště
Šarovy
Web
http://ans.ffa.vutbr.cz/
http://www.jinakrajina.eu/
Klíčová slova
instalace
kresba
land art
objekt
public art (veřejné umění)
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jan Ambrůz absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v roce 1984. Veřejnost na sebe upozornil na Konfrontaci VII. ve Svárově v roce 1987, kde na vodní hladině místního rybníka na návsi vystavil geometrickou konstrukci ze suchých rostlinných stvolů a provázků. Zájem o geometrii tak zde vystřídal jeho předchozí zájem o figurální sochařství, které formovalo počátky jeho tvorby.

Náklonnost ke konstruktivním řešením, minimalizovaným do základních geometrických forem se od té doby stává základním sochařovým výrazem. Od konce 80. let se pak Ambrůzova tvorba rozvíjí ve dvou liniích: jedna se zaměřuje na křehké konstrukce a instalace z tabulového skla, druhá na práci ze dřevem. V obou liniích přetváří autor inovativním způsobem odkaz geometrického umění a minimalismu a v některých dílech také landartu, protože umístění díla do krajiny hraje v Ambrůzově díle důležitou roli.

 

Řada objektů vzniká čistě pro dané místo a pro určitou chvíli. Po ukončení instalace zanikají i dílo poté existuje už jen ve fotografické dokumentaci. Od roku 1988 tak postupně vzniká početnější série skleněných konstrukcí - rozměrné objekty ze skleněných tabulí, položených na zem či na vratké podstavce ze dřeva, anebo pomocí provázků volně zavěšené v prostoru (Nekonečno, 1987, Pod sebou, 1987, Trojice, 1987). Skladbou tabulí vznikají geometrické rastry, v nichž se opakuje jeden geometrický motiv. V podstatě jde o princip multiplikace, jaký známe z minimalismu. Ambrůz mu však propůjčuje emocionální působivost: sleduje vztah materiálu (skla), světla a vzduchu. Křehké, efemérní a subtilní, ale při tom monumentální skleněné konstrukce levitují v prostoru a vyvolávají v nás otázky, zdali a jak může zdánlivá nestabilnost obstát před gravitačními zákony. Tyto sochy tedy akcentují vztah mezi vratkostí a stabilitou a mezi hmotností a jejím popřením.

 

Souběžně se skleněnými plastikami začal Ambrůz vytvářet monumentální dřevěné sochy-stavby, zasazené zpočátku přímo do krajiny (do konkrétně vytipovaného místa) a později i do interiéru (Kříž, 1989, Tam, 1990, Klenba, 1991). Jsou to jednoduché geometricky utvářené objekty konstruované z dřevěných trámů, opracovaných motorovou pilou. Svým jakoby lapidárním, „nekultivovaným“ , až surovým opracováním a v součinnosti s krajinou se vzdalují chladné geometrii a dostávají až rituální význam. Jakoby evokovaly odkaz k totemickým znakům, symbolům a obrazcům – jakési vzkříšení prehistorie a jejích archetypů v dnešním technickém světě.

 

V 90. letech se v Amrůzově tvorbě objevil nový materiál: železo. Autor vytvořil sérii instalací, v nichž pokládal železné desky různého tvaru rovnou na podlahu. V některých z nich použil maximálně redukované geometrické formy. Jazyk geometrie omezil na základní elementy: kruh, čtverec, obdélník. V těchto pracích se nejvíce přiblížil tradici klasického geometrického umění (Kruhy, Čtverce, 1995), i když v některých instalacích geometrickou přísnost opět záměrně narušil: okraje železných plátů jsou jakoby rozedrané anebo prohnuté (Bez názvu, 1995).

 

Od 90. let se v autorově tvorbě objevuje také mramor. Opět se jedná o „podlahové“ plastiky, v nichž autor dosahuje účinných světelných efektů různým způsobem vybrušovaní plochy či skládáním jednotlivých částí k sobě. Práce se sklem však se však Ambrůz nevzdal ani v následujících letech – například dílo Na šiškách I a II (2009), v němž jsou po lese rozprostřeny skleněné tabule, demonstruje jeho lásku ke krajinným projektům.

 

Charakteristickým rysem Ambrůzovy tvorby je zvláštní poetika, která vyvěrá z dialogu objektů s prostředím a kdy se okolní prostor často stává součástí instalace. Celou Amrůzovu tvorbu pak prostupuje jazyk geometrie – jde však o jiný jazyk, než jaký známe z předchozího geometrického a minimalistického umění. Přísná seriálnost, chladné technicistní zpracování a jasná konstrukce je vždy v Ambrůzově díle čímsi narušována a „změkčována“: jednou je to labilita skleněných instalací, jindy primitivizující pojednání povrchu dřevěných či železných objektů. Do Ambrůzových soch se tak vkrádá jisté znepokojující napětí – výpověď o procesech pomíjivosti a dočasnosti věcí a snad i o paradoxu života vůbec.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

Vzdělání:
2001 Habilitační řízení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
1998 pedagog Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
1978-1984 studium na Vysoké škola uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér Designu - Zlín)
1974-1978 studium na Střední uměleckoprůmyslové škole, Uherské Hradiště

Ceny a stipendia:
2009
Artists in Residence, Pilchusk Glass School, Seatle, USA

2008
Grant fondu kultury zlínského kraje

2008-2009
Stipendium Ministerstva kultury České republiky, Grant Státního fondu kultury, Česká republika

2000
Grant Pollock Krasner Foundation, New York, USA
Stipendium für Steinbildhauer, EXPO 2000 Hannover, D

1996
Grant Sorosova centra současného umění v Praze

1994
Grant Pollock-Krasner Foundation, New York, USA

1991-1993
Wilhelm Lehmbruck-Stipendium, Duisburg, D

1990 Grant Pollock-Krasner Foundation, New York, USA

Výstavy

Samostatné výstavy
2003
Sklo, Galerie Šternberk, Šternberk
Opaque, Galerie ARS, Brno

2001
Čtvero ročních období, Kostel sv. Václava, Dům umění, Opava

1999
Kov, sklo, kámen, prostor, Galerie výtvarného umění, Ostrava
Jan Ambrůz - instalace, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek

1998
Galerie Behémót, Praha
Rožnovské sochařské léto 98, MK Galerie , Rožnov pod Radhoštěm
Objekty,dokumentace,Městskáknihovna,Rožnov pod Radhoštěm Radhoštěm

1997
O lehkosti a tíži, Galerie Sýpka, Vlkov
Kostel Povýšení sv. Kříže, Moravský Beroun

1996
Kresby, Dům umění, Brno
Fotodokumentace, Knihkupectví Archa, Zlín
Galerie Panacea, Valašské Meziříčí

1995
Sokolská 26, Ostrava
Mezi černou a bílou, Galerie Via art, Praha

1992
Park Vreud en Rust, Voorburg, NL

1991
Sochy na náměstí, Hranice

1989
Galerie mladých, Brno

1988
Galerie pod podloubím, Olomouc
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011
Šestý Nový zlínský salon, KGVU, Zlín

2010
USAS2/2, Malá Amerika, Brno

2009
Crossing Borderes,Glassmuseet Ebeltoft, DK
USAS2, Malá Amerika, Brno

2006
SPKH 2007, Urban centrum, Brno

2004
Folklorismy, České muzeum výtvarných umění v Praze
Nová místa, Dům umění, Opava

2003
Ornament, Galerie moderního umění, Hradec Králové, Galerie města Plzně

2002
Monochromie, České muzeum výtvarných umění, Praha
ART PRAGUE 2002, Mánes, Praha
Ambrůz, Kvíčala, Malovaný dům, Třebíč

2001
From the Czech Republic,Tunel exhibition space, Prague
Barevná socha,Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Klub konkrétistů 2 Brno, Muzeum města Brna, Brno

2000
Umělecká Beseda 2000, Mánes, Praha
Emöke Vargová, Jan Ambrůz, Synagóga Šamorín, SK
Quadrat, Galerie Bielska BWA, Bielsko Biala, PL
Melancholie, Moravská galerie, Brno

1999
Sympozium železné plastiky 1998, Veletržní palác, NG Praha
Pohyb kolem středu, Galerie Caesar, Olomouc
Klub konkretistou, Slovenská národná galéria, Bratislava
Nový zlínský salon 99, Zlín
Kunst op de Helling, Lochem, NL
Jan Ambrůz, Václav Krůček, Dům umění, České Budějovice
FaVU - současná tvorba, Dům umění, Brno

1998
Bílá, Nová síň, Praha
Laboratorium 98, Vyšné Ružbachy, SK
Kámen a hvězdy, Hvězdárna Ondřejov
Pohyb kolem středu, Dům umění, Brno
Sochaři Umělecké Beseda, Zámecké nádvoří, Hranice na Moravě
Umělecká Beseda 1998, Mánes, Praha

1997
Ambrůz, Tichý, Kaple, zámek Kačina
Malík, Krůček, Ambrůz, Galerie Aspekt, Brno
Umělecká Beseda 97, Mánes, Praha

1996
FINEART 96, Valdštejnská jízdárna, Praha
Ticho pro dvanáct hlasů,Moravská galerie, Brno, Dům U kamenného zvonu, GHMP Praha
Ambrůz, Tichý, Kaple, zámek Kačina
Nový zlínský salon 96, Zlín
Zpřítomnění, Galerie Klatovy-Klenová

1995
Umenie aury I, Synagoga, Trnava
Jan Ambrůz, Petr Kvíčala, České muzeum výtvarných umění, Praha
Pars pro toto, Slovenská národná galéria, Bratislava
J. Ambrůz a P. Kvíčala, Galerie JNJ, Praha, Bidýlko, Brno
Ze současné tvorby - 90. léta, Dům umění, Zlín
Umělecká Beseda 95, Mánes, Praha
6. Triennale Kleinplastik, Sudwest LB forum, Stuttgart, D

1994
Chatrný, Ambrůz, Kvíčala, Galerie Trigon, Plzeň
Záznam nejrozmanitějších faktorů, Jízdárna Pražského hradu, Praha
4 x 10, Schmalkalten, Passau, Klatovy-Klenová, Trnava, SK
Přírůstky, Galerie Sýpka, Vlkov
S.O.F.A.Art Event Nyborg 1994, Nyborg, DK
Valdštejnská zahrada, Praha
Artcircola, zámek Hořín, Hořín-Mělník
Situace Brno, Knoll Galéria, Budapest, H
Fungus, Plasy

1993
První Sýpka, Galerie VŠUP, Praha
Wilhelm Lehmbruck-Stipendiaten 1991-93,Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg
Trienále Ceny Jindřicha Chalupeckého, Galerie Sýpka, Vlkov
Šedá cihla 34/93, Galerie Klatovy-Klenová
Pardubické valy, Východočeská galerie, Pardubice
Přírůstky, Galerie Sýpka, Vlkov
Galerie Aspekt, Brno
Umělecká Beseda 93, Dům umění, Brno

1992
Situace 92, Mánes, Praha
Duch a světlo, Expo 92, Sevilla, Galerie Sýpka, Vlkov
České výtvarné umění 1960-90, Středočeská galerie, Praha
Možnosti drobné plastiky, Dům umění, Brno
Sochařství 1988-92, Dům U kamenného zvonu, Praha
Skulpturenprojekt Gotha, Schloss Friedenstein, Gotha,
Art Cologne, Köln, D

1991
Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého, Galerie V. Špály, Praha
Nahroubeno, Galerie Sýpka, Vlkov
Prostor 91, Zlín
Jiná geometrie, Mánes, Praha
Hořící keř, Emazský klášter, Praha
V dimenzích prázdna, Roudnice nad Labem, Karlovy Vary, Pardubice, Olomouc
Ohne Distanz, Akademie der bildende Kunste, Wien, A

1990
Česká malba a plastika 80. let, České kulturní centum, Budapest, H
Z tvorby mladých výtvarníků, Dům umění, Zlín
Sommeratelier, Hannover, H
Prague in Eindhoven, Eindhoven, Amsterodam, NL
AN 90, Koln-Nippes, D
Galerie u Řečických, Praha

1989
Sdružený klub ROH, Uničov
OL 13-89, Prostějov
5. bienále mladých výtvarníků, Dům umění, Brno

1988
Miedzynarodowe triennale sztuki, Majdanek, PL

1987
Konfrontace VI, Praha-Vysočany
Setkání-Vesmír, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Objekt-Voda, Hranice
Konfrontace VII, Svárov
Art of Today II, Budapest, H
Zastoupení ve sbírkách
Východočeská galerie, Pardubice
Národní galerie, Praha
Schlossmuseum, Gotha
Wilhelm-Lehmbruck Museum, Duisburg
Gemeindepark, Voorburg
Galerie Klatovy-Klenová
Moravská galerie, Brno
Další realizace

Realizace v architektuře a veřejným prostorách

 

2006-07 Kytice, objekt na náměstí TGM, Třinec

2005-06 Památník TGM, Hustopeče u Brna

1995 Brána borců, dostavba PF Masarykovy Univerzity, Brno

 

 

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Tina Oldknow: 25 years of New Glass Review, The Corning Museum of Glass, New York 2005

Alena Potůčková: Folklorismy, České muzeum výtvarných umění, Praha 2004

Finfrlová Petra: Ornament, Galerie moderního umění, Hradec Králové 2003

Valoch Jiří: Čtvero ročních období, Dům umění, Opava 2001

Netopil Pavel: Kov, sklo, kámen, prostor, GVUO Ostrava 1999

Ševeček Ludvík: Nový zlínský salón 1999, Dům umění, Zlín

Wim van der Beek: Kunst op de Helling, Stichting dag Lochem 1999

Ruler Tomáš: FaVU - současná tvorba, FaVU Brno 1999

Valoch Jiří: Pohyb kolem středu, DU Brno 1998

Boháčová Yvonna: 10 sochařů UB, Muzeum Hranice 1998

Koleček Michal: Sympozium železné plastiky 1998, Veletržní palác, NG Praha 1998

Beskyd Ladislav: Laboratorium 98, Vyšné Ružbachy

Valoch Jiří: Sklo, Galerie Sýpka 1997

Raimanová Ivona: FINEART 96, Valdštejnská jízdárna, Praha 1996

Krkošková Alena: Ticho pro dvanáct hlasů, MG Brno 1996

Valoch Jiří: Jan Ambrůz 1986-1996, Dům umění, Brno 1997

Halířová Marie: Zpřítomnění-Přírustky galerie z let1987-1996, GalerieKlatovy

Lang Čestmír: Jan Ambrůz, Galerie Sokolská 26, Ostrava 1995

Zemánek Jiří: Fungus 1145-1996, Nadace Hermit, Plasy 1995, str. 49

Rusinová Zora: Pars pro toto, Slovenská národná galéria, Bratislava 1995

Potůčková Alena: Jan Ambrůz, České muzeum výtvarných umění, Praha 1995

Geržová Jana: Umenie aury I, Synagoga-centrum súčasného umenia, Trnava 1995

Zemánek Jiří: Jan Ambrůz a Petr Kvíčala, Galerie Na bidýlku, Brno 1995

Sedláček Ivo: Ze současné tvorby - 90. léta, DU Zlín 1995

Záznam nejrozmanitějších faktorů, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 1994

Museum Duisburg 1993 (s. 7 Ch. Brockhaus)

Šedá cihla 34/93, Galerie Klatovy - Klenová, 1993

Mandýsová Hana: Pardubické valy 93, Východočeská galerie, Pardubice, 1993

 

Vojtěchovský Miloš: J. Ambrůz, Gemeente Voorburg 1992

Wittlich Petr: Situace 92, Mánes, Praha 1992

Nedoma Petr: Duch a světlo, 1992

Leinz Gotlieb: Skulpturenprojekt Gotha 1992, str. 105

Lang Čestmír: Wilhelm-Lehmsbruck Sttipendianten 1991-93

Nešlehová Mahulena: Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého, Galerie V. Špály, Praha 1991

Ševčíkovi Jana a Jiří: Ohne Distanz, Akademie der bildende Kunste, Wiena 1991

Ševeček Ludvík: Prostor 91, Dům umění, Zlín 1991

Hlaváček Josef: Jiná geometrie, Mánes, Praha 1991

Nedoma Petr: Hořící keř, Emauzský klášter, Praha 1991

Vlček Tomáš: V dimenzích prázdna, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem, 1991

Valoch Jiří: AN 90, Ausbesserungswerke DB, Koln-Nippes 1990

Valoch Jiří: J. Ambrůz, Galerie mladých, Brno 1989,

Boháčová Yvonna: OL 13-89, Muzeum, Prostějov 1989

Boháčová Yvonna: Jan Ambrůz - Objekty, Galerie pod podloubím, Olomouc 1988

Články, média, internet

Valoch Jiří: Výstava sochařského atelieru Jana Ambrůze, Atelier 14/2006

Ondračka Pavel: Folklorismy, Výtvarná výchova, 4/2004

Weber Milan: Kov, sklo, kámen a prostor Jana Ambrůze, Atelier 8/1999

Netopil Pavel: Program Galerie výtvarného umění v Ostravě (leden-březen 1999)

Valoch Jiří: Koncepty Jana Ambrůze a Václava Krůčka, Ateliér 19/1999

Potůčková Alena: Ostravská galerie mění tvář, Ateliér 22/1999

Pospěch Tomáš: Den a noc, Atelier 21/1998

Surůvka Jiří: Laboratorium 98 Vyšné Ružbachy, Umělěc 9/1998

Kosková Petra: Mimo rozměr, Domov 11/1998

Valoch Jiří: Ambrůz v několika médiích, Atelier 22/1997

Valoch Jiří: V Aspektu třikrát reduktivně, Atelier 22/1997

Freisleben Zdeněk: Nový Výstavní prostor, Atelier 15/1996

Daněk Ladislav: Olomoucký okruh, Výtvarné umění 1-2/1996 s. 208-209

Šálková Jana: Ambrůz a Kvíčala, Ateliér 6/1995 s. 6

Zemánek Jiří: Jan Ambrůz a Petr Kvíčala, Atelier 9/1995

Mojžíš Juraj: Meno, miesto, priestor a čas, Atelier 9/1995

Rusinová Zora: Hladanie aury, Galéria 1/1995

Pachmanová Martina: Mezi černou a bílou, Literární noviny 45/1995

Netopil Pavel: O počátcích Ambrůzovy tvorby, Bulletin Moravské galerie 1994

Geržová Jana: Fungus v Plasoch, Profil 8-10/1994 s. 52

Valoch Jiří: Ambrůz v Aspektu, Atelier 20/1993

Valoch Jiří: Jan Ambrůz, Atelier 4/1991

Boháčová Yvonna: K tvorbě Jana Ambrůze, Výtvarné umění 4/1990

Hůla Jiří: Jan Ambrůz, Gramorevue 9/1989

Boháčová Yvonna: Hledání kontinuity, Architekt 8/1988

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv