O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Hendrych

Jméno
Jan
Příjmení
Hendrych
Narozen/a
1936
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Klíčová slova
grafika
kresba
malba
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jan Hendrych se narodil v rodině právníka Jaroslava Hendrycha a jeho matkou byla sochařka Olga Hendrychová (Tobolkové), která měla to štěstí být žačkou význačného českého sochaře Otakara Španiela. Hendrych tak jistě získal první důležité informace a zdárně pak absolvoval svá sochařská studia. V letech 1955-1961 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v sochařských ateliérech Josefa Wagnera a Jana Kavana a pak následovalo postgraduální studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Karla Hladíka a Karla Lidického. Tak jako mnoho ostatních studentů i Jan Hendrych hledal svůj výtvarný názor ve spletité situaci formované klimatem propagandisticky zaměřeného diktátu komunistické ideologie padesátých let. Řada umělců té doby se snažila navázat zpřetrhanou kontinuitu a najít očistná východiska formou navázání na meziválečnou avantgardu.

 

Zpočátku, ještě za studií, se Hendrych věnoval portrétu. Ale brzy jej zaujala figura jako celek a zkoumal možnosti, jak postavu ztvárnit méně klasicky. Podnětů bylo několik: Hendrych se zabýval expresivním pojetím hmoty tak, jak tomu činilo například české baroko. S expresivitou souvisela i tvorba tehdejšího mezinárodního současníka Marina Mariniho, s nímž se Hendrych seznámil prostřednictvím prof. Kaplického (ten učil tehdy na VŠUPM). Věčným tématem byl pro tehdejší studenty také Otto Gutfreund a jeho kubistická modelace sochy. A konečně velmi populární se stala i tvorba anglického sochaře Henry Moora, jehož sochy vynikaly hladkým tvarováním hmoty, a ač figurální, pohybovaly se na hranici mezi zobrazivým a abstraktním. Ani v jednom ze stylů nenašel Hendrych vzor k doslovnému opakování, ale jejich kombinací a zkušeností s nimi prošel důležitými lekcemi, které se promítly do jeho pozdější tvorby a vytvořily osobní Hendrychův styl.

 

 

Počátkem 60. let se Hendrych krátce zabýval strukturální abstrakcí, ale ani v tomto směru nenalezl své tvůrčí uplatnění. Svou cestu našel během 60. let, kdy začaly vznikat sochy, jež směřovaly k novému směru, definovanému u nás koncem šedesátých let jako „nová figurace“.  Hendrych začal experimentovat též s novými materiály, například s plastem (Figura s rastrem, polyester, 1960). V některých figurách kombinoval sádru s plastem, někdy i s industriálními prvky, a občas sochu částečně polychromoval.  Námětem jsou civilní témata, třeba muž sedící na židli a čtoucí noviny. Není to pouhý obraz člověka, ale spíše symbol každodenní lidské mytologie. Hendrychovo období nové figurace je ozvěnou plastik amerického umělce George Segala, který také zobrazoval lidi v typicky urbánních situacích, jako například ženy sedící na židli, muže odpočívající na lavičce, řidiče autobusu,  či postavu  za stolkem v baru. Některé prvky byly reálnými objekty zakomponovanými do objektu, třeba židle, stolek, postel, nebo okno.

Pojem nová figurce nebyl přesně definován. De facto zahrnoval všechny možné projevy, které oživovaly zájem o figuru a které se zdály být současnou výpovědí. Morfologicky zahrnuje celou škálu typů a také sémantické vyznění je široké: od grotesky, přes po existenciální naléhavost až po civilní střízlivost. Nová figurace znamenala především návrat k lidské postavě jako východisku tvorby. A to Janu Hendrychovi, bytostnému figuralistovi, plně vyhovovalo.

Poprvé vystavil Hendrych na veřejnosti své sochařské dílo v roce 1964 v Liberci v rámci plenérové výstavy Socha 1964, která poprvé u nás uvedla širší přehlídku tehdejšího současného sochařství u nás. Tuto výstavu ovšem předčila následující výstava pořádaná v ulicích Liberce v roce 1969. Ta představila již vyspělé projevy českého sochařství, dílo Jana Hendrycha nevyjímaje. Autor zde nainstaloval sádrové sousoší dvou mužských postav. Jedna figura byla sedící na židli, s ležérně přehozeným sakem přes ramena a s rukama v klíně a druhá stála, opět s uvolněně rozepnutým sakem. Jako by šlo o neformální situaci – civilní výjev z jakéhokoli každodenního prostředí kolem nás.

Na okupaci v roce 1968 reagoval Hendrych vytvořením několik bust tajemníků (Tajemník velký, 1968-69). Po roce 1969 nemohl vystavovat a živil se restaurováním soch. Svou volnou tvorbu mohl vystavit až roku 1988 v Galerii hlavního města Prahy. V době „vyloučení ze života“ se Hendrych vracel stále častěji ke klasičtější sochařské formě: jeho figurální kompozice postrádají onu civilizační příchuť. Vznikají zejména ženské figury a zvláště akty, v nichž Hendrych pokračoval v tradici předválečného modernismu, ale které zužitkovávají i zkušenosti třeba i z českého barokního sochařství.  Úctu k modernistickým klasikům a obdiv věčných témat z dob antiky prozrazují i názvy soch, jako například série plastik pod jménem Pomona či Studie aktu. Ale Hendrych se nesnažiů být opěvovatelem ženské krásy jako tomu bylo ve světě antiky či renesance. Jeho Pomona má vyvalené břicho a poněkud neelegantní postoj. Připomene spíše Věstonickou Venuši než řeckou Afrodité. Jiné sochy jsou inspirované čínským uměním: třeba socha muže Vzpomínka na Čínu. Též zpracování hmoty pojímá Hendrych neklasicky. Často ponechává některá místa jakoby neuprvaná, u některých figur je patrná struktura povrchu, např. otisk vlnité lepenky (Kalhoty (1978-91) nebo je povrch „ledabyle“ opracován expresívním gestem. Občas se Hendrychovi podaří do sochy propašovat groteskní akcent (Dívka s koulí) a odlehčení dosahuje také použitím detailů z „nízké“ kultury (socha Piercing).

Jan Hendrych Vždy zůstal bytostným sochařem, shrnujícím v sobě obdiv k tradici modernismu, ale, dá se říci, i k celému sochařství dávno před tím. Absorboval i prvky umění padesátých a šedesátých let dvacátého století, zejména pop artu a nové figurace. V několika málo plastikách se pustil též na pole abstrahující nefigurální tvorby (socha Kolotoč, 2…). Všechny zdroje dokázal osobitě interpretovat a vytvořit z různých popudů jednolitě a přesvědčivě působící výtvarný styl, zvládaný s bravurní řemeslnou dovedností, v pravém slova smyslu sochařském.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Publikováno
2015

Profesní životopis

1997 a 1999
vedl dva semestry figurálního modelování na Akademii výtvarných umění v Helsinkách

1993 – 1995
prorektor Akademie výtvarných umění v Praze

1991 - 2009 profesor, Akademie umění v Bánské Bystrici (sochařský ateliér)

Od 1990
profesor, Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér figurálního sochařství a medaile)

1964 - 1967               
Akademie výtvarných umění, Praha (Karel Hladík, Karel Lidický)

1955 - 1961               
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, (Jan Kavan a Josef Wagner)

1951 - 1955               
Průmyslová škola bytové tvorby, Praha, Markup Václav


Ceny

1996 cena Ministerstva kultury Italské republiky, Bienále Dantesca, Ravennna
1992 Zlatá a bronzová medaile, Ravenna
1990 První cena, Trienále plastiky, Sopoty

Sympozia

2009, 2010, 2012   
Smaltart, Vítkovice

1999   
Sympozium Guilin, Čína

1998
Mezinárodní sochařský Workshop, Ružomberok
Sochařské léto Jirčany

1994    
Mezinárodní sympozium Džbán, Hředle

1992    
Mezinárodní sochařské sympozium Hořice

1969
Artchemo, Pardubice
 Sympozium plastik v kovu, VCHZŽ Košice

1965    
Sympozium prostorových forem, Elblag

1963    
Europahaus, Vídeň
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Umělecká beseda

Výstavy

Samostatné výstavy
2012
Jan Hendrych, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

2011/12
Jan Hendrych: Pekelných 75, Galerie Litera, Praha

2009
Jan Hendrych, Galerie Benedikta Rejta, Louny

2005
Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika, České muzeum výtvarných umění, Praha

2002
Jan Hendrych: Plastiky a kresby, Galerie Magna, Ostrava

2001/2
Jan Hendrych: Šedesátá léta, Galerie Ztichlá klika, Praha

2001
Jan Hendrych, Galerie Ztichlá klika, Praha

1999
Jan Hendrych: Plastiky, Výstavní síň Synagoga, Hranice
Jan Hendrych: Plastiky, Galerie Nový Svět, Praha

1988
Jan Hendrych: Plastiky, Staroměstská radnice, Křížová chodba, Praha

1967
Jan Hendrych: Plastiky, Galerie umění, Ostrov (Karlovy Vary)

1966
Jan Hendrych, Galerie mladých, Mánes, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha

2013
Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
S Václavem Havlem, Galerie Ars 21, Český Krumlov
Hlava a portrét, Galerie Salva Guarda, Litoměřice
Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora

2012
Nad povrchem, Akademie věd České republiky, Praha
XX. letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture, Hrad Klenová, (Klatovy)
Euroart 2012 Sdružení sochařů, Čech, Moravy a Slezska, Zámek Klášterec nad Ohří
Socha a barva, ČVUT - fakulta architektury, Praha

2011
19. Letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture, Hrad Klenová,(Klatovy)

2010
Jan Hendrych a Richard Konvička: Maso a kost / dvě podoby figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Smalt Art. Krajina, tělo, záření, Nostický palác, Praha

2009
Figurama 09, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín
Figurama 09, Centrum Kultury Zamek, Poznaň
Figurama 09, Zlatý dům evropské kultury, České Budějovice
Figurama 09, Berlaymont building, Brussel
Figurama 09, Staroměstská radnice, Praha
Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009, Oblastní galerie v Liberci
Věčná pomíjivost, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

2008
Zrozeno do prostoru, Hrad Sovinec, Sovinec

2007
České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Rande 52, Galerie Deset, Praha

2006
Cesta mramoru, II. ročník soch. sympozia v Dobřichovicích, Chodovská tvrz, Praha

2005
Pražské ateliery, Galerie U Prstenu, Novoměstská radnice, Praha
Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém soch. 20. století, Mánes, Praha

2004
Mezinárodní výstava k rozšíření Evropské unie, Dublin, Irsko

2003
Výstava pedagogů AVU v Praze, Břežice, Slovinsko
Umělecká beseda 1863 2003, Městská knihovna, Galerie hl.m.Prahy, Praha
Minisalon, Jazzová sekce Artforum, České centrum, Paříž, Francie

2002
Výstava pedagogů AVU, Břežice, Slovinsko
Sochařské portréty O. Špačka, Galerie Špaček, Lysolaje, Praha
Sdružení Hapestetika, Atény, Řecko
Profesoři a docenti Akademie výtvarných umění, Zámecká galerie, Karviná
Galerie Chagall, Ostrava
Galerie FEM (spolu s A. Sládkem)

2001
Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice

2000
Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha

1999
Umění zrychleného času, České muzeum výtvarného umění, Praha

1998
Záznam o Ikarově letu, Muzeum umění, Olomouc
6. členská výstava Umělecké besedy, Mánes, Praha
10 sochařů Umělecké besedy, zámek, Hranice

1997
Umělecká beseda 1997, Mánes, Praha

1996
Umělecká beseda 1996, Mánes, Praha
Bienále Dantesca, Ravenna, Itálie

1995
3. výstava VO Umělecké besedy, Mánes, Praha

1994 - 1995
Artchemo 1968/1969, Zlín
Artchemo 1968/1969, Pardubice
Artchemo 1968/1969, Bratislava, Slovensko
1992
Ohniska znovuzrození, České umění 1956 - 1963, Galerie hlavního města Prahy
Nová figurace, Východočeská galerie, Pardubice
Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Bienále Dantesca, Ravenna, Itálie
1992 - 1998 členské výstavy výtvarného odboru Umělecké besedy, Mánes, Praha

1991
Šedá cihla 78/1991, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy

1990
Salon, kresba a grafika, Tokio, Japonsko

1989
Úsměv, vtip a škleb, Art Centrum, Palác kultury, Praha
Trienále plastiky, Sopoty, Polsko

1988
Salon pražských výtvarných umělců 88, PKO Praha
Forum 88, Holešovická tržnice, Praha
České a slovenské sochařství 1948-1988, Varšava

1987
Obrazy a sochy pražských členů SČVU k znovuotevření budovy Mánesa, Praha
Galerie M. A. Bazovského, Trenčín

1985
Výtvarní umělci k 40. výročí osvobození Československa, Praha
Galerie M. A. Bazovského, Trenčín

1983
výběr SČVU, Helsinky, Finsko
Galerie M. A. Bazovského, Trenčín
Dvacet let Galerie hl. města Prahy, Praha

1980
Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa, Praha

1977
14. bienále moderní plastiky, Middelheim Antverpy, Belgie

1975
Socha piešťanských parkov, Piešťany
doplnění výstavy Čs. Knihy, drobná plastika, Londýn

1972
České moderní sochařství, Bologna, Itálie
1970
Prager Künstler, Haus am Kleistpark, Berlín

1969
Věcné dialogy, Okresní muzeum, Písek
Socha a město, Liberec

1967
Výstava mladých 67, výstavní síň ÚLUV, Praha
Nové cesty, Gottwaldov, nyní Zlín
II. sochařské bienále, Oblastní galerie, Olomouc

1966
Výstava mladých, Dům umění, Brno
Jarní výstava 1966, Mánes, Praha

1965
Výstava mladých, výstavní síň ÚLUV, Praha

1964
Socha 64, Liberec
Rychnov 64, Rychnov nad Kněžnou
Jazz ve výtvarném umění, Divadlo hudby, Praha

1961
I. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie, Praha; Galerie hlavního města Prahy; Galerie středočeského kraje, Kutná Hora; Východočeská galerie, Pardubice; Galerie moderního umění, Hradec Králové; Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou; Galerie výtvarného umění, Jičín; Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; Galerie Benedikta Rejta, Louny; Galerie výtvarného umění, Cheb; Galerie Klatovy/Klenová; Okresní vlastivědné muzeum, Jindřichův Hradec; Horácká galerie výtvarného umění, Nové Město na Moravě; Krajská galerie výtvarného umění, Zlín; Muzeum umění, Olomouc; Galerie Zlatá husa, Praha; Východoslovenská galéria, Košice; Sbírka pařížské mincovny, Paříž
Další realizace

2008

Křížová cesta (socha Vykoupení), pískovec, Dvůr Králové

 

2005

pamětní deska B. Suttnerové, bronz, Palác Kinských, Praha

 

2003

pomník J. Krčína z Jelčan, bronz, mramor, Třeboň

 

1999

pamětní deska F. Kafkovi, bronz, palác Kinských, Praha

busta Václava Hollara, bronz, Soukenická, Praha

 

1997

pamětní deska UNESCO, bronz, Staroměstská radnice, Praha

 

1996

Most, granit, sympozium Guilin, Čína

 

1995

pamětní deska, Pražského povstání, Staroměstská radnice

 

1992

Nachýlená figura, granit, Manchester by Sea, USA

 

1986-1987

Labe, pískovec, Přední Labská (Špindlerův Mlýn)

Plastika s rostlinnými motivy, sídliště Lhotka, Praha

 

1985

Kašna, pískovec, Jižní město, Praha

 

1984

Plastika s rostlinnými motivy, sídliště Lhotka, Praha

 

1976

Býk, pískovec, SOU Písnice

5 reliéfů, bronz, Mramorový palác, Teherán

 

1973

keramická stěna, Čedok Berlín

 

1971

centrální plastika, pískovec, hřbitov Stachy

 

1969

Velká hlava, železo, Košice

 

1965

Nachýlená figura, železo, Elblag

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Václav Erben, Jan Hendrych, Galerie Benedikta Rejta, Louny 2009.

Jna Kříž, Jan Hendrych, České muzeum výtvarných umění, Praha 2005.

Richard Drury, Jan Hendrych, Galerie Magna, Ostrava 2002.

Václav Erben, Jan Hendrych, Galerie Ztichlá klika, Praha 2001.

Josef Kroutvor, Jan Hendrych: Mosty a brány, Galerie Ztichlá klika, Praha 1997.

Marie Halířová, Jan Hendrych: Plastiky, Galerie hlavního města Prahy 1988.

Jiří Šetlík, Plastiky Jana Hendrycha, Ostrov (Karlovy Vary) 1967.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv