O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Hladík

Jméno
Jan
Příjmení
Hladík
Narozen/a
1927
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Úmrtí
2018
Klíčová slova
grafika
malba
tapiserie
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jan Hladík se profiloval na mezinárodní scéně 60-80. let jako jeden z nejpozoruhodnějších představitelů autorsky tkané tapiserie. Jeho textilní tvorba vede dialog s volným uměním, malbou, kresbou a grafikou. Grafická tvorba stála na počátku výtvarné orientace Jana Hladíka.

 

Ve 40.-50. letech se zajímal o tvárné principy kubismu, který se odrazil v řadě leptů a linořezů. V roce 1959 utkal první autorskou tapiserii a zároveň si pořídil vlastní lis. Grafika se stala oblastí komorního dialogu s existenciálními tématy, jež byla společná i jeho monumentálním strukturálním tapiseriím.

 

V 60. letech vznikají desítky grafických listů, které získaly uznání jako vysoce kultivovaná práce malířských kvalit, zakotvená v souvislostech moderního umění. Jan Hladík vynalézavě experimentuje s nekonvenčními materiály a netradičními procesy tisku. Asambláže, strukturální koláže, užití laků, smirkového papíru, textilií, drátů, písku, často doleptávané nebo dokreslované, se vřazují do českého informelu, jejich námětem jsou znaky, archetypální pratvary, bájná zvířata, fantaskní figury.

 

Od roku 1971 a v následujících třiceti letech se zabýval figurální tvorbou v grafice i v tapiserii. V technice čárkového leptu parafrázuje portréty podle Leonarda, El Greca, Rembrandta a dalších mistrů. Dosahuje výrazové i technické bravury v zachycení psychického a citového pohnutí postav. Na konci 90. let se v grafice vrací opět k abstraktním znakům v komorním formátu a technice suché jehly. I zde dosahuje existenciální naléhavosti.

 

Zatímco grafika byla zastoupena na všech významných výstavách Hladíkových tapiserií, malba zůstává autorovým privátním, dosud nedoceněným oborem, ačkoliv se mu intenzivně věnoval od 50. do 70. let. Více než tři stovky obrazů představují často paralelní svět k motivům abstraktní tapiserie a grafiky, v námětech 60. let se objevují figurální motivy, navazující na aktuální podněty expresivního neoprimitivismu. Hladíkovu vysoce kultivovanou malířskou tvorbu, vyznačující vynalézavými kompozičními postupy a osobitým koloritem, můžeme vřadit do proudu poválečného modernismu.

Autor anotace
Iva Knobloch

Publikováno
2011

Profesní životopis

Vzdělání:
1945–1950 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, atelier užité malby
prof. A. Fišárek
1942–1944 Státní grafická škola, prof. J. Vodrážka a K. Miller

Zaměstnání:
od roku 1952 pracuje jako samostatný výtvarník v Praze

Ceny:
2007 Cena nadace Hollar
1967 Čestné uznání za účast na EXPO 67, Montreal
1966 Cena SČVU za užité umění
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Umělecká beseda
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
Skupina 7 (E.Cimbura, K. Hamsíková, V. Drnková, B. Felcman, A.Kuchařová, B. Vacek, 1958)
Hollar od 1967
Zakládající člen Asociace Pierra Pauliho v Lausanne
Umělecká beseda od 1993

Výstavy

Samostatné výstavy
2009
Proměny a návraty, grafické dílo 1946-2008, Galerie Hollar, Praha (text Iva Knobloch)

2008
Obrazy, Galerie Magna, Ostrava (text M. Fišer)

2005
Grafika a tapiserie, společně s Jenny Hladíkovou, Malá dvorana Veletržního paláce, Národní galerie v Praze

2004
Grafika,monotypy, kresby a 3 tapiserie ze 60. let, Kulturní dům L. Janáčka, Havířov, text Antonín Hartman

2002
Retrospektiva grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha (text Iva Knobloch)
Figurální tapiserie, grafika, Letohrádek, Ostrov nad Ohří, text. B. Vachudová

2001
Tapiserie a grafika, společně s Jenny Hladíkovou, Dům umění, Opava, text Ludmila Kybalová
Tapiserie a grafika, společně s Jenny Hladíkovou, Galerie Klatovy-Klenová, text Marcel Fišer

1995
Tapiserie a grafika, Císařská konírna, Pražský hrad (text Josef Topol, Antonín Hartman, Iva Janáková)

1992
Staré hrady u Libáně

1978
Jan Hladík: Figurální tapiserie, Zámek Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec

1970
Galerie Hollar, Praha (text Jan Tomeš)

1963
Galerie Fronta, Praha (text Ludmila Kybalová)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Jubilanti Hollaru 2012, Galerie Hollar, Praha

2011
Duchovní rozměr grafiky II. Pocta Sv. Anežce České, Galerie Hollar, Praha

2010
XVI. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod

2009
Věčná pomíjivost, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice
Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
Mini UB 2009, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

2008
XIV. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2007
Pocta Václavu Hollarovi, Clam-Gallasův palác, Praha

2003
Umělecká beseda 1863 - 2004,GHMP, Praha

2002
SČUG Hollar, Půl století moderní grafické tvorby, Praha Galerie Mánes

2001
International Millenial Contemporary Exhibition, Szépmüvészeti museum, Budapest

2000
Art Textile Contemporain - Collection de l´Association Pierre Pauli, Lausanne
Alfa 2000 Omega, Národní dům na Smíchově, Praha

1995
Česká grafika, Galerie města Bratislavy, Bratislava
Členská výstava SČUG Hollar, Mánes, Praha

1971
50 let SČUG Hollar, Mánes, Praha

1970
Künstlergruppe Hollar, Galerie Metternich, Koblenz

1969
50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Praha, Praha
50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst /Gegenwartskunst, Wien

1968
grafika, autorsky tkaná tapiserie, Heilbronn, Kunstverein

1967
50 let SČUG Hollar, Národní galerie v Praze
Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde, Göhrde

1965
Hosté Hollara 1965, Galerie Hollar, Praha

1965-1979
2.,3.,4.,8.,9. Biennale Internationale de la Tapiserie, Lausanne

1959
Skupina 7, Galerie Václava Špály, Praha

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Ludmila Kybalová, Jan Hladík – Gobeiny-obrazy-grafika, katalog, Mladá fronta, 1963

Jan Tomeš, Jan Hladík: Grafika, katalog, SČUG Hollar, 1970

Iva Janáková, Jan Hladík:Grafika, katalog, Pražský hrad, 1995

SČUG Hollar 1917-1992 – Současná česká grafika, eds F. Dvořák, J. Lhota, J. Machalický, Praha 1992

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv