O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Koblasa

Jméno
Jan
Příjmení
Koblasa
Narozen/a
1932
Místo narození
Tábor
Působiště
Hamburk, Německo
Úmrtí
2017
Klíčová slova
grafika
kresba
malba
scénografie
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jan Koblasa se sám považuje především za sochaře, přestože jeho tvorba zasahuje i do oblasti malby, grafiky, kresby a scénografie. Jan Koblasa se už dob studií v 50. letech aktivně účastnil veřejného uměleckého života. Šlo tehdy ovšem o neoficiální akce, které stály v opozici vůči vůdčí komunistické ideologii. K takovým patřil jeho podíl na organizaci Malmuzherciády (1954 Praha a výstava na Střeleckém ostrově v Praze 1957). Toto dada vystoupení se stalo jádrem skupiny Šmidrů (pojmenování skupiny se zrodilo v roce 1957). Z výtvarných umělců byli dalšími členy Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš a Jaroslav Vožniak. Vystoupení Šmidrů bylo studentskou recesí, dadaistickým gestem a manifestací odporu nejen k současné oficiální situaci, ale vůči konvencím vůbec. Absurdita, bizarnost, grotesknost, parodie, černý humor, sarkasmus se zpočátku projevovaly spíše než ve výtvarné tvorbě v happenigově laděném programu již zmíněných večerů a šmidřích schůzí. V té době je Koblasa zaujat abstraktním expresionismem, ale také existenciální filozofií a konkrétní hudbou. V roce 1960 se významně podílel na organizování dvou slavných neoficiálních výstav Konfrontace I. (v ateliéru Jiřího Valenty) a Konfrontace II. (v ateliéru Aleše Veselého). Obě výstavy se staly manifestací nefigurativní tvorby.

 

Tvorba těchto umělců se pohybovala se na pomezí obrazu a objektu. Účastníci Konfrontací zásadně odmítli kompromisní řešení svých generačních předchůdců, zamítli návaznost na umírněný modernismus meziválečných generací a obrátili se k tradici západoevropského umění posledních patnácti let, především k informelu. Koblasa vytváří tmavé abstraktní obrazy s typickou informelní texturou, evokující zárodečné stopy prahmoty země. Současně od konce 50. let vznikají i sochařská díla. Jsou to na první pohled abstraktní sochy ze sádry nebo dřeva či bronzu s příznačným texturálním rukopisem. Ale jejich názvy nám napovídají, že jde vlastně o abstrahované figury: Utrpení sv. Šebastiána, Mrtvý král, Magdalena, Plačící mladík, Hlava, Růžový anděl, Falešný prorok a další. Sochy mají svým důrazem na archetypové a mytické složky symbolický charakter: v jejich metaforickém poselství Koblasa nachází analogie k současné životní zkušenosti. K mytickým tématům se často vracel i v pozdější tvorbě (Prorok, Posel, Anděl, Strážce, Golem).

 

V roce 1968 Jan Koblasa emigroval. Okupace Československa v srpnu 1968 jej zastihla v Itálii. Nevrací se. Získává azyl v severním Německu. V roce 1969 zakládá v Kielu na Muthesius Fachhochschule obor volné plastiky, který ve funkci profesora vede až do roku 1998. Tvorba, která vznikla po roce 1968, je těžko zařaditelná do určitého stylového „šuplíčku“. Těsně po emigraci vznikl amorfně tvarovaný cyklus hlav (Lamento, Plazit jazyk), v nichž se Koblasa vrací k modelování z hlíny, kterou odlévá do bronzu. Některé hlavy jsou vyhotoveny z polychromované umělé hmoty. Expresivní hlavy lze vnímat jako odpověď na trýznivé pocity, vyvolané vynuceným odchodem z rodné země.

 

Později Koblasa v emigraci dochází spíše k oproštěnosti a zjednodušení plastické formy. Sochy vyznívají střídmostí a jednoduchostí tvaru. Mizí existenciální naléhavost, vyjádřená destruováním hmoty a vyznívající expresivně dramaticky. V některých dílech dospívá geometrizací tvaru až k velmi redukované a oproštěné sochařské formě. Ve své tvorbě v emigraci se i nadále zabývá nadčasovými náměty se symbolickým významem.

Tematicky se Koblasaova tvorba pohybuje v několika okruzích. Jedním z nich je mýtus Země, uplatňující se už v rané informelní tvorbě, např. v cyklu Finis Terrae. Z pozdější doby je to např. cyklus z diabasu s názvem Hory. Jednoduchá forma, založená na kontrastu vysoce leštěného povrchu z přírodně vyhlížejících částí, ztrácí bývalé expresivní vyznění. Je ukázkou kontemplativnější Koblasovy tvorby, působící svým přesahem do kosmologických sfér.

 

Také tématem oběti se zabývá Koblasa už od sklonku 50. let (Utrpení sv. Šebastiana, Obětina, Veroničina rouška). Symbol oběti však nechápe jen v úzkém historickém kontextu, ale jako poselství s univerzální platností: jako metaforu vrženosti do (ne vždy příznivého) života. V roce 1989 pak vznikla na toto téma série soch Abraham a Izák. Z let 1991-92 pochází socha Mrtvá matka a z roku 1993 Portrét neznámého vojáka I. a II.

 

Další okruh Koblasovy tvorby tvoří práce, které se přibližují kultovním idolickým předmětům. Sem patří raná díla jako série Králů nebo Magdalena. Sochy tohoto typu vynikají přísným zdůrazněním vertikality a frontálnosti, jako ve starých kulturách Řecka či Egypta. Archaická majestátní vznosnost je charakteristická i pro sochy z pozdějších let: Niké (1984), Denní a noční hlídka (1989) či Sedm dní (1989).

 

Podíváme-li se na Kobloasovo dílo jako na celek, uvědomíme si, že je plné symbolů a znaků a že velkou roli v něm hrají návraty k mýtům a k archetypům. Tento útěk k počátkům chápe Koblasa jako oporu v dnešním chaotickém světě. Dílo Jana Koblasy lze charakterizovat jako teritorium, v němž se střetávají poselství dávné historie (až prehistorie) se současným stavem života a dnešními pocity člověka.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

Vzdělání:
1959 Akademie múzických umění v Praze (F. Tröster)
1952-1958 Akademie výtvarných umění v Praze (O.Španiel, J. Lauda, K.Pokorný)

Ceny:
1959 Junge Kunst Vídeň (Wien), Bronze
1958 Cena Akademie výtvarných umění Praha
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Šmidrové

Výstavy

Samostatné výstavy
2012
Jan Koblasa: Retrospektiva, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2011
Jan Koblasa: Velký výstup / The Great Ascent, Brno Gallery CZ, Brno

2010
Zur Passion, Offene Kirche St. Nikolai zu Kiel, Kiel
Sochy, grafiky a kresby, Galerie La Femme, Praha

2008
Grafika 1959 - 2006, Galerie Art, Chrudim

2007
Skulpturen, Bilder, Zeichnungen, Graphik, Zum 75. Geburtstag, Galerie Christoph Dürr, Mnichov

2006
Hlubotisky 1956/2006, Galerie Hollar, Praha
Deník (Práce z let 1999 - 2000), Galerie Ztichlá klika, Praha
Dialogy s hmotou ..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Vizitka tvorby, Rožmberský dům, Soběslav
Dialogy s hmotou ..., Oblastní galerie v Liberci, Liberec

2004
Retrospektiva, Schloß Gottorf, Schleswig
Sochy a kresby, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha

2002
Kresby 1960 - 1961, Galerie Ztichlá klika, Praha
Vítr, Galerie Caesar, Olomouc
Kde domov můj / Where is My Home. Emigrantovy sny 68 / Dreams of a ´68 Emigrant, Galerie Primavesi, Olomouc

2001
Archetypy, Hauptkirche Sankt Katharinen, Hamburk
Neue Arbeiten, Galerie Gardy Wiechern, Hamburk

2000
Galerie Noran, Panker

1999
Gallery 50ft, Chicago
Sochy, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

1998
Galerie Christel Fahrenhorst , Hameln
Skulpturen und Papierarbeiten, BKK Bundesverband, Essen

1997
Galerie Gardy Wiechern, Hamburk
Galerie Christel Fahrenhorst , Hameln
Apokalypsa, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Monotypy a plastiky 1959-60, Galerie ´60/´70, Praha
Apokalypsa, Galerie Longa, Praha
Plastik, Bilder, Zeichnungen, Graphik, Galerie Christoph Dürr, Mnichov
Galerie Kruse, Flensburg
Plastik, Bilder, Zeichnungen, Graphik, Die Galerie, Berlín

1996
Marktkirche, Essen
Sochařská a malířská tvorba z 60. let, Galerie Longa, Praha
Neue Arbeiten, Schloss Agathenburg, Agathenburg
Skulpturen in Stein, Skulpturenpark Cuxhaven, Cuxhaven

1995
Galerie Aulos, Praha
Holzskulpturen 1962-1995, Förderverein Kulturzentrum Marstall e.V., Ahrensburg

1994
St. Petri zu Lübeck (Kirche), Lübeck
Skulpturen, Galerie Blau, Seeheim-Jugenheim1993 Arbeiten auf Papier, Museum Bochum, Bochum

1993
Skulpturen, Städtische Galerie, Hattingen

1992
Malby a plastiky z šedesátých let, Galerie plastik, Hořice
Memalte Skulpturen, Galerie Christoph Dürr, Mnichov
Skulpturen, Gartengalerie Klosterkielhof, Oldenburg
Malerei, grafik, Galerie 42, Oldenburg
Retrospektive zum 60. Geburstag, Sparkasse Kiel, Kiel

1991
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Galerie Gardy Wiechern, Hamburk
Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Sochy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
Muzeum, Teplice
Skulpturen, Kampnagelfabrik (Kampenagel Internationale Kulturfabrik), Hamburg
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

1990
Messe CAD CAM CNC, Mnichov
Galerie Metta Linde, Lübeck

1989
Landesmuseum Schloß Gottorf, Schleswig
Galerie Christoph Dürr, Mnichov
Ernst Deutsch Theater, Hamburk
Skulptur 1979 - 1989, Schloß Gottorf, Schleswig

1987
Galerie Sfeir-Semler, Kiel

1986
Steinskulpturen, Galerie Marianne Hennemann, Bonn

1987
Jan Koblasa, Galerie Christel Schüppenhauer, Essen

1985
Galerie Sfeir-Semler, Kiel
Galerie R+K Glas, Bad Tölz
Galleria Pagani, Legnano (Milano)

1984
Agonie, Kunstsammlungen Bochum, Bochum
Galerie Krause, Pfäffikon
Plastiken - Zeichnungen - Grafik, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig

1984
Agonie, Galerie Christoph Dürr, Mnichov

1983
Plastiken 82 - 83, Galerie Nemo, Eckernförde

1982
Galerie Christoph Dürr, Mnichov

1981
Jan Koblasa: es war einmal ein Baum..., Galerie Marianne Hennemann, Bonn
Wiesen und Pfähle, Landesmuseum Schloß Gottorf, Schleswig

1980
Galerie Mauritz, Selent bei Kiel
Galerie Christoph Dürr, Mnichov
Plastiken, Zeichnungen, Bühnenbildentwürfe, Operhaus am Kleinen Kiel, foyer, Kiel
Zeichnungen, Plastiken, Galerie im Studio N, Kiel

1978
Bilder, Zeichnungen, Galerie Christoph Dürr, Mnichov

1976
Kunsthaus Lübeck, Lübeck
Steine, Galerie Lornsenstraße, Kiel
Plastik + Radierung, Galerie Mauritz, Selent bei Kiel
Kunsthalle zu Kiel, Kiel
Plastik, zeichnungen, Galerie Nieharde 12, Sterup
Jan Koblasa 1966 - 1976: Impressum, Museum Bochum, Bochum

1974
Apocalypsis, Galerie Christoph Dürr, Mnichov
Galerie Marianne Hennemann, Bonn1973 Galerie M, Kiel

1973
Sculptures & Etchings of Cycle Apocalypse, Zan Art Gallery, Victoria
Holzkirche, Friedrichsort

1972
Galerie Christoph Dürr, Mnichov
Plastik, graphik, Bürmeister Ludwig Reichert Haus, Ludwigshafen am Rhein

1971
Ca´Giustinian, Benátky

1970
Trondhjems Kunstforening, Trondheim
Stavanger Kunstforening, Stavanger
Oslo Kunstforening, Oslo
Graphiken und Plastiken, Stadtkloster, Kiel
Galleria Pagani, Milano

1969
Galleria Pagani, Milano
Museo d´Arte moderna, Legnano (Milano)
Masky a kostýmy k Lorenzacciovi, Divadlo Za branou, Praha

1968
Galerie Atelier Mensch, Hamburk

1966
Apokalypsa, Divadlo Za branou, Praha
Práce z let 1958 - 1965, Galerie Československý spisovatel, Praha
Skulpturen - bilder - zeichnungen, Städtische Kunstgalerie, Bochum

1965
Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1964
Galerie výtvarného umění, Litoměřice

1961
Ateliér Jana Koblasy, Praha

1959
Ateliér Jana Koblasy, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha

2012
XX. letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture, Hrad Klenová, Klenová
Pohyblivé iluze ´60, Galerie Moderna, Praha

2011
19. Letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture, Hrad Klenová, Klenová

2010
Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna, 2. patro, Praha
Sonia Jakuschewa, Jan Koblasa: Liebeszeichen, Galerie Maschmann, Lebrade
Liebeszeichen. Skulpturen von Jan Koblasa und Bildwerke von Sonia Jakuschewa, Kieler Kloster, Kiel
Liebeszeichen. Skulpturen von Jan Koblasa und Bildwerke von Sonia Jakuschewa, KirchenKail, Kiel
Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno

2009
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Dům umění, Ostrava
Stopy ohně, Dům umění, Ostrava

2008
Sonia Jakuschewa, Jan Koblasa: ...und Moskau ist so weit..., Der Werkhof, Kiel
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín
Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň "13", Plzeň
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín

2007
Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)

2006
Šmidrové: Jednou Šmidrou, Šmidrou na věky, Atrium na Žižkově, výstavní síň, Praha
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2006/04/26 - 2006/05/28 Česká grafika 60. let, Galerie Hollar, Praha
Emigration out/in 2: Hugo Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Theodor Pištěk, Aleš Veselý, Saarländischen Galerie, Berlín
Bedřich Dlouhý, Jan Koblasa, Jan Kotík, Theodor Pištěk: Emigrace out/in 2, Saarländischen Galerie, Berlín
České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
Hory, skály, kameny, Výstavní síň Husova 19-21, Praha

2005
La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Akademie der bildenden Künste, Norimberk
Šmidrové: Jednou Šmidrou, Šmidrou na věky, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo) 2005/07/18 - 2005 Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk
Šmidrové, Galerie Šternberk, Šternberk

2004
Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Kunstverein, Weiden
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2003
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Prameny / Quellen - Kunst aus der Mitte Europas, Stolpe, Stolpe

2001
Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

2000
Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století / 100 + 1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U černé Matky Boží, Praha

1999
Propheten im Garten, Nordelbischen Bibelzentrum St. Johanniskloster Schleswig, Schleswig
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha,

1998
Tendence 60. let. Informel, nová figurace, konstruktivní umění, Trigon Gallery, Plzeň
Český informel ve Ztichlé klice / Czech informel in Ztichla klika (1958 - 1965),
Galerie Ztichlá klika, Praha

1997
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
German expressive Art. Works on Paper, Gregory Gallery, New York, New York

1996
I. nový zlínský salon, Zlín
V prostoru 20. století, České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění i. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Klassenarbeit echt wahr, Landeskulturzentrum Salzau, Salzau
Zámek Klenová, Klenová 1997/01 - 1997/02 Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1995
Jan Koblasa: Skulpturen, Sonja Jakuschewa, Galerie Groll, Naarden - Vesting
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1994
Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Šedá cihla 66/1994 Exil, Zámek Klenová, Klenová
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha
Zwischen Chaos und Ordnung, Städtische Galerie, Dreieich

1$993
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992
Bronz, Vojanovy sady, Praha
České výtvarné umění 1900 1960, Středočeská galerie, Praha

1991
Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964, Praha
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Europäische Dialoge 1991 / 1. festival Des Europäischen Kulturklubs, Museum Bochum, Bochum
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Krajské muzeum, Teplice
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Krajská galerie, Hradec Králové

1989
Engel - Bilder, Skulpturen, Objekte, Gnadenkirche, Hamburg
Wo bleibst Du, Revolution?, Museum Bochum, Bochum

1988
Hans-Martin Ihme, Jan Koblasa, Galerie Kreuzburg, Brémy
Přírůstky 1985 - 1987, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha

1987
Das andere Land, Lothringer Straße / halle, Mnichov
Das andere Land, Herrenhäuser Gärten, Hannover
Das andere Land, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein

1986
Jan Koblasa, Johannes Michler, D. Kosswig, Galerie Metta Linde, Lübeck
Das andere Land, Schloß Charlottenburg, Berlín
Das andere Land, Museum Bochum, Bochum
Das andere Land, Paulskirche, Frankfurt nad Mohanem
Das andere Land, Stadtgalerie Saarbrücken, Saarbrücken
Das andere Land, Galerie Kultur unterm Turm, Stuttgart

1984
Jan Koblasa, J. Schmidt, Scharnhorsthalle, Münster

1983
Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum, Bochum1981 Skulptur im öffentlichen Raum - 3. Ausstellung figurlicher Plastik - Klein Skulpturen, Galerie Gruppe Grün, Brémy

1981
Skulptur im öffentlichen Raum - 3. Ausstellung figurlicher Plastik, Wallanlagen, Brémy

1980
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen

1976
Jan Koblasa, Mikulas Medek, Museum Bochum, Bochum

1974
Bildhauerische Arbeitsprozesse, Ausstellungspavillon, Kiel
Tschechische Künstler, Galerie Wendtorf + Swetec, Düsseldorf1972 Tschechische Künstler, Galerie Studio Orny, Mnichov

1972
35 artisti cecoslovacchi contemporanei Grafica e oggetti, Unimedia Galeria d´arte contemporanea, Genova1970 Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Galleria Pagani, Milano

1970
Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg, Berlín

1969
Jan Koblasa, Jiří Valenta, Kunstverein Hannover, Hannover
Jan Koblasa, Jiří Valenta, Schloß Celle, Celle
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Galleria Civica D'Arte Moderna, Cittá di Legnano, Legnano (Milano)
Sept jeunes peintres tchécoslovaques, Galerie Lambert, Paříž
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Galleria Pagani, Milano
Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1968
Alternative attuali III. Rassegna internazionale d´arte contemporanea. Aspetti della nuova scultura in Europa, Castello Spagnolo, L´Aquila
Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany1967 Moderne Kunst aus Prag, Caroline-Mathilde-Räume im Celler Schloß, Celle

1967
Moderne Kunst aus Prag, Wilhelm-Morgner-Haus, Soest
Moderne Kunst aus Prag, Schleswig-Holsteinischer Kunstverein, Kiel
Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha

1966
Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín
Jarní výstava, Mánes, Praha
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha
Výstava mladých, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1965
Jan Koblasa, Jiří Kolář, Jan Kotík, Haus am Lützowplatz, Berlín
Sochařská bilance 1955 - 1965, Olomouc
La transfiguration de l´art tcfhéque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congres, Liege

1964
Výstava D, Galerie Nová síň, Praha
Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného uměni, Litoměřice
Socha 1964, Liberec, Liberec

1963
Hluboká 1963. Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959 - 1963, Vlastivědné muzeum, Teplice
Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou

1962
Argumenty 1962, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Varšava

1960
Konfrontace I, Ateliér Jiřího Valenty, Praha
Konfrontace II, Ateliér Aleše Veselého, Praha

1957
Výstava na jeden den, Střelecký ostrov, Praha

1954
Malmuzherciáda, Klub unitářů, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie výtvarného umění, Ostrava
Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Hamburger Kunsthalle, Hamburg
Kiel - Kunsthalle, Kiel
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
Krajské muzeum, Teplice
Kunsthalle, Norimberk
Landesmuseum Schleswig, Schleswig
Miami MOMA,
Museo d´Arte Moderna, Legnano (Milano)
Museum Bochum, Bochum
Museum Throlheim,
Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Památník Terezín, Terezín
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Stedelijk Museum, Amsterodam
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň
Další realizace

Sympozia:

2003

Mezinárodní sochařské sympozium, Klášter Hradiště nad Jizerou (Mladá Boleslav)

 

2001

Mezinárodní sochařské sympozium, Klášter Hradiště nad Jizerou (Mladá Boleslav)

 

1999

Mezinárodní sochařské sympozium, Klášter Hradiště nad Jizerou (Mladá Boleslav)

 

1990

Mezinárodní sochařské symposium, Hořice v Podkrkonoší

 

1989

1. Internationales Bildhauersymposion Neumünster, Německo

International Symposium for Peace, Eilat (Izrael)

 

1988

Workshop, Sharon (USA)

 

1983

Steinbilhauersymposium, Lübeck

 

1982

Steinsymposium, Schloss Gottorf, Schleswig

 

1974

Internationales Kunsstoffsymposium, Lindau, Bodensee

 

1967

Mezinárodní sochařské sympozium (ve dřevě), Pieš´tany

 

1966

Mezinárodní sympozium o urbanistice a volném čase, Liberec

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Jan Koblasa Grafika, Nešlehová M, 2014, 336 s., Karolinum, Praha, ISBN 9788024625218.

 

Jan Koblasa. Retrospektiva, Wagner R, 2012, 136 s., Správa Pražského hradu, ISBN 978-80-86161-51-8.

 

Jan Koblasa Grafika – hlubotisky, Nešlehová M, 2011, 264 str., Karolinum, Praha, ISBN 978-80-246-1811-1.

 

Jan Koblasa, Nešlehová M, 2002, 292 s., Karolinum, Praha, ISBN 80-246-0356-X.

 

Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ..., Seifert A, 2006, 76 s., OGV v Jihlavě, ISBN 80-86250-13-X.

 

Jan Koblasa: Skulpturen aus sechs Jahrzehnten, Ed: Drees J, 2007, 96 s., Schleswig.

 

Jan Koblasa: Sculptures, Koblasa J, Liška P, 1999, 32 s., J.J. Kyncl, Chicago.

 

Jan Koblasa: Apokalypsa, Hlaváčková M, 1997, 27 dvojlistů, GMU v Roudnici nad Labem, ISBN 80-85053-20-9.

 

Jan Koblasa: Skulpturen, Diviš I a kol., 1994, 207 s., Lübeck.

 

Jan Koblasa: Arbeiten auf Papier, Klimešová M a kol, 1993, 130 s., něm., Bochum, ISBN 3-8093-0171-X.

 

Jan Koblasa: Skulptur 1979 – 1989, Gülzow H a kol., 1989, 128 s., SFL Schleswig.

 

Jan Koblasa, Freitag E a kol., 1981, 284 s., Galerie Marianne Hennemann, Bonn, ISBN 3-88482-026-5.

 

Jan Koblasa 1966–1976, Jensen J.Ch a kol., 1976, 84 s., Museum Bochum, ISBN 3-8093-0026-8.

 

Jan Koblasa: Apocalypsis, Motte M, 1974, 54 s., Verlag Christoph Dürr, Mnichov.

 

Jan Koblasa: Skulpturen - Bilder – Zeichnungen, Koblasa J, Leo P, 1966, 36 s., Städtische Kunstgalerie, Bochum.

 

Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958 – 1965, Filsak K a kol., 2+6 s., Galerie Československý spisovatel, Praha.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv