O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Krtička

Jméno
Jan
Příjmení
Krtička
Narozen/a
1979
Místo narození
Olomouc
Působiště
Zittau, Německo, Ústí nad Labem
Web
www.jankrticka.com
Klíčová slova
akční umění
instalace
konceptuální umění
land art
objekt
zvuková instalace
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Hlavním vyjadřovacím médiem Jana Krtičky je sochařství, které inklinuje ke konceptuální poloze. Vychází to z jeho studií na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v Ateliéru sochařství u Jana Ambrůze. Efemérnost a procesuálnost iniciuje využitím možností intermediálního umění. Samotné výstupní médium však pro něj nehraje zásadní roli. Spíše klade důraz na koncept a prostorové uspořádání. Intervence do přírody, které častokrát prezentuje jen ve fotografické dokumentaci, vnímá primárně jako sochy. Takto je plánuje a v procesu tvorby chápe. Současně si uvědomuje i jejich akční rozměr. Této problematice se intenzivně věnoval ve své disertační práci na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Soustředil se na teoretickou-kritickou polohu díla v kontextu dokumentace. To se odráželo do jeho tvorby tím, že zájem zacílil na formu mluveného slova, které dílo komentovalo a dotvářelo tak dokumentaci. Narativní poloha díla Jana Krtičky je založena na kvalitním zvuku a vztahu k prostoru, kde je prezentováno. Kupř. se jedná o zvukovou instalaci Výlet z roku 2011, kdy ve spolupráci s Janem Proškem zaplnil výstavní prostor hlasy z reproduktorů popisující jednotlivé momenty cesty nebo o výstavní projekt Vyprávění roku 2014 v Karlin Studios v Praze opět ve spolupráci s Janem Proškem, kdy nepřítomné dokumentární fotografie byly nahrazeny zvukem. U těchto projektů autor nechává prostor pro invenci diváka, který se prostřednictvím zvuku stává aktivním divákem a vizuální podobu díla si představuje. Jan Krtička byl také iniciátorem knihy Dokumentace? spolu s Janem Proškem, jejíž vydání bylo součástí obhajoby doktorandského studia na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Tématem Krtičkovy tvorby je krajina a fotografická dokumentace vlastních instalací v krajině. Otevírá tak otázky o autenticitě uměleckého díla v případě land artu. Věnuje se záznamu instalací, což dokládá zájem o procesualitu, která se projevuje i v pomíjivosti materiálů, ze kterých tvoří. Využívá a experimentuje jak s přírodninami listím, kameny, ledem atd., tak s umělými materiály tvárnicemi, sádrokartony či sklem. Kupř. instalace Sklo z roku 2001 je jemnou intervencí do přírodního prostředí, která odráží a pozměňuje okolí.

Tvorba Jana Krtičky je velmi citlivá a niterná. Dílo zakládá na prožitku a zvnitřnění prostřednictvím pobytu v krajině. Jeho intervence jsou mnohdy od svého počátku založeny na předpokladu úplného zániku. Právě ono balancování na hraně racionálního tvůrčího přístupu a přírodního náhodného chaosu dokládá Krtičkovým instalacím na tajemství. Jeho tvorba by se dala charakterizovat jako autorský vklad do již existujícího prostředí, které je umělcem citlivě a minimálně pozměněno. Určitá forma minimalistického a konceptuálního ladění se objevuje i v objektech určených do galerijního prostředí (kupř. instalace Dýha, 2014). Zde se setkáváme s dalším zájmem a tím je institucionální kritika (instalace White Cube, 2006, Čistý stůl, 2008 nebo John Cage: přednáška o ničem, zvuková instalace z roku 2012). To se projevuje i v jeho kurátorských projektech – Dokumentace, 2012 Galerie NF v Ústí nad Labem nebo Výchozí pozice, 2015 Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem.

Fascinace vizualizací procesu pohybu a klidu, přírodního řádu a chaosu je pro tvorbu Jana Krtičky příznačná. V jeho díle nalezneme také prostor pro plánovanou náhodu, kterou využívá ve svém výtvarném rukopisu, kdy čerpá z nepřesností a mnohotvárností přírody ve spojení s jednoduchým konceptem.

Autor anotace
Lenka Sýkorová

Publikováno
2015

Profesní životopis

Studia:

2008–2014
Fakulta umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vizuální komunikace

2000–2006
Fakulta výtvarných umění VUT Brno, ateliér sochařství Jana Ambrůze

1997–2002
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova

Stáže:

2004
Hungarian Academy of Craft and Design, Budapest, Hungary

2003
Kent Institute of Art and Design, Canterbury, U.K.
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
Ostrý zub

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Buď připraven!, spolu s Janem Proškem, na Kalvárii, Ostré u Úštěku

2012
Jasný tvar, spolu s Janem Proškem, Galerie die Aktualität des Schönen..., Liberec

2011
Divná místnost, Galerie Horká, Olomouc

2011
Výlet, spolu s Janem Proškem, Komunikační prostor Školská 28, Praha

2010
Dokumentace, Galerie Cella, Opava

2009
Esterce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2006
Bush, Dům umění, Opava
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Joh Cage/Přednáška o ničem v interpretaci souboru Ostrý zub, Plato, Ostrava

2015
NOS, spolu s Janem Proškem, Malá galerie, Ústí nad Labem

2015
Ze středu ven-umění regionů, Kunsthalle/Hala umenia, Košice

2015
AKCE_REAKCE, Galerie ARTATAK, Praha

2014
Vyprávění, spolu s Janem Proškem, Karlin Studios, Praha

2014
Jak se volá do lesa?, INI Gallery, Praha

2014
Kukačka, Ostrava

2014
Meeting jiného kontextu, Art Gallery Kupa, Opava

2014
Cesta, Meetfactory, Praha

2014
Ze středu ven-umění regionů 1985-2010, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň

2014
Na počátku bylo ticho, Galerie města Plzně, Plzen

2014
Alotrium (Expanded performance), Galerie U Dobrého pastýře, Brno

2013
Umění z místa/Na Nekázance Kalvárie, Nekázanka 18, Praha

2013
16-20000 Hz, Meetfactory, Praha

2012
Na houby / For John Cage, Gottfrei, Bludný kámen, Opava

2012
Zpřítomnění VII, Bienále Dolní Kounice 2012, Dolní Kounice

2012
OBJEKTiVnĚ, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2010
Transfer of Location, Gum Studio, Carrara, IT

2010
Zpřítomnění VI, Bienále Dolní Kounice 2010, Dolní Kounice

2009
V. Zlínský salon mladých. KGVU, Zlín

2009
Imitace míst, UffArt!, Dům umění města Brna, Brno

2009
Dokumentace?, Galerie Sýpka , Valašské Meziříčí

2009
Silo, 5. bienále Industriální stopy, Zlín

2008
ARTSAFARI 16, sochařské studio Bubec, Praha

2008
Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc

2007
Mladé sovy, Galerie Caesar, Olomouc

2007
Kiruna Snow Festival, Kiruna, SE

2007
Místa, prostory , mezery, Dům umění, Opava

2006
Brno - naše Praha, Fakulta architektury VUT, Brno

2006
The &, FaVU VUT Brno

2006
Beton, hrad Špilberk, Brno

2006
IV. Zlínský salón mladých, KGVU Zlín

2006
ART & POND, Kosmoukovský rybník Klenové

2005
Jihlava in Heidenheim (projekty), Brána Matky Boží, Jihlava

2006
Pučení, Zbrojovka, Brno

2004
PlomaART, Dům umění, Opava

2004
PlomaRaut, zámek Čejkovice

2004
EUROPA, Neues Museum, Weimar, D

2003
NEJMLADŠÍ, Národní galerie, Praha

2002
Šarovy II, Letohrádek Mitrovských, Brno

2002
Šarovy II, Galerie Výpad, Pdf UP, Olomouc

2002
YTONGem, rektorát VUT, Brno

2001
Šarovy I, Letohrádek Mitrovských, Brno
Další realizace

Kurátorsko-autorská činnost

2015
Výchozí pozice, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2014
Vyprávění, Karlin Studios, Praha

2012
Dokumentace, Galerie NF, Ústí nad Labem

 

Publikační činnost

KRTIČKA, Jan (ed.) a Jan PROŠEK (ed.). Dokumentace umění. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2013. ISBN 978-80-7414-632-9.

 

KRTIČKA, Jan. Dokumentace?. In Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století, historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. Olomouc: UP Olomouc, 2010. s. 181 – 182. ISBN 978-80-244-2586-3.

 

KRTIČKA, Jan. Dokumentace umění jako mystifikace. In AD AKTA 1: Dějiny umění v rozšířeném poli. Praha: VŠUP, 2011. s. 154 – 160. ISBN 978-80-86863-98-6.

 

JEDLIČKA, David a Jan KRTIČKA. Kresba, malba, graffiti: Poznámky k aktuální situaci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, ISBN 978-80-244-3225-0.

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Zmínky v katalozích a publikacích


Nejmladší, Národní galerie v Praze, 2003

PlomaART, Dům umění Opava, 2004

The &, FaVU VUT Brno, 2006

IV. Zlínský salón mladých, KGVU Zlín, 2006

Beton, FaVU VUT Brno, 2006

Mladé sovy, Galerie Caesar Olomouc, 2007

ROCCA, Alessandro. Natural Architecture. Milano: 22 Publishing, 2006. ISBN 88-95185-01-3

Mladé sovy, Galerie Caesar Olomouc, 2007

Art&Pond, Galerie Klatovy - Klenová, Uff!Art o. s., 2008

Místa, prostory, mezery, Dům umění v Opavě, Uff!Art o. s., 2008

Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc, 2008

V. Zlínský salon mladých, KGVU, Zlín, 2009

Gum studio, Gum studio, Carrara, June 2010

16 – 20000 Hz, 2013

HRUŠKOVÁ, Adéla (ed.). Objekt zájmu. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2012. ISBN 978-80-7414-547-6

Články, média, internet

Zikmundová Dana, Hlasy probouzející naši imaginaci, Artalk, 12.1. 2015

http://www.artalk.cz/2015/01/12/hlasy-probouzejici-nasi-imaginaci/

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv