O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Kubíček

Jméno
Jan
Příjmení
Kubíček
Narozen/a
1927
Místo narození
Kolín
Působiště
Praha
Web
www.art-jankubicek.cz
Úmrtí
2013
Klíčová slova
fotografie
grafika
ilustrace
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tvorba Jana Kubíčka je neoddělitelně spojena s konstruktivismem. Do počátků jeho tvorby, především ve fotografii, se promítl odkaz dalšího kolínského rodáka, Jaromíra Funkeho (cyklus Lunaparky). Raná Kubíčkova díla byla těsně spjata s odkazem Skupiny 42, inspirovala jej zejména tvorba Františka Hudečka. Zájem o „svět, v němž žijeme“ a zobrazování městské krajiny – naší druhé přírody, zejména v její noční podobě (Město s Měsícem, 1957).

Svébytný rukopis se u Kubíčka začíná projevovat na přelomu padesátých a šedesátých let, kdy vznikají obrazy vytvořené pomocí barevných laků na lepenkovém či kovovém podkladu. Stékáním laku vznikly abstraktní kompozice, jejichž podobu Kubíček postupně ovlivňoval mechanickou manipulací s podkladem. Proces řízení malby se pro autora stává důležitým prvkem.

Souběžně se Kubíček zabýval tvorbou asambláží a koláží. V nich hojně využíval útržky plakátů či knižních stránek. Text a posléze jednotlivý znak – písmeno začíná hrát významnou roli (Kruh s písmeny a čísly, 1963). Za určující lze v tomto období označit Obraz s písmenem L (1965). Prvek písmene je zde již zcela osamostatněn; L se jako jednoduchý lineární objekt stává „konkrétním geometrickým tvarem k další práci na kresbách, kolážích, obrazech a objektech v letech 1967–1973.“[1]

Od této doby tvoří Jan Kubíček obrazy či práce na papíře v sériích, v nichž zkoumá formální a kompoziční vlastnosti jednotlivých prvků. Ty vycházejí převážně ze čtverce a vznikají jeho dělením či fragmentací (Variamobily, 1967; Variační systém s diagonálami, 1969; Přičítání ve čtvercích, 1970) – opět zde figuruje písmeno L, vzniklé taktéž ze čtverce (Tři prostorové elementy L, 1968; Pozice L, 1970). Vedle odhalování obsahových možností je stejně důležitý proces, který autora vede. Variování je Kubíčkovým zásadním tvůrčím principem: „Pomocí řazení určitých variací a kombinováním jednotlivých částí celku otevírá se celá nová řada možností, kterými je určitý výtvarný problém prozkoumáván, vyvíjen nebo řešen.“[2]  Různé možnosti dělení obrazové plochy jsou následně spojeny v rámci  jednoho plátna, a série je tedy „integrována“ do celku.

Jednotlivé prvky vzniklé dělením plochy se dále navzájem různě kombinují – Jan Kubíček tyto kombinace nazval kontrapozicemi. Sdružování jednotlivých „zbytkových elementů“ autor využívá i v prostorových objektech z tohoto období, tzv. variamobilech vzniklých převážně z pravoúhlých ploch a trojúhelníků. V menších plexisklových objektech využívá Kubíček opět dělení plochy (Přičítání; Progrese v prostoru, 1971).

Na konci šedesátých let se v Praze setkává s německým novinářem a sběratelem Hansem-Peterem Riesem, který ve Frankfurtu nad Mohanem připravil výstavu československého konstruktivního umění a v Koblenzi pak i samostatnou Kubíčkovu výstavu, kam v srpnu 1968 doslova na poslední chvíli přes hranice převezli obrazy. Umělec v Německu pobyl dva měsíce, seznámil se s mladými představiteli systémového umění a navázal zde důležité kontakty, které přetrvaly nepřízeň režimu. Navzdory radám přátel se rozhodl vrátit do Československa a po mnoho let pak nemohl vystavovat.

Metodu zkoumání vztahu linie a plochy v obrazových sériích Kubíček rozvíjí i na počátku sedmdesátých let. Do obrazů se přidává prvek pohybu a dynamiky; do systému kompozic podle přísného geometrického řádu vstupuje princip náhody. Kubíček zkoumá vzájemnou dialektiku těchto dvou jevů; pomocí házení kostky volí barevné odstíny, které nadále zanáší do rastru (Konstrukce – náhoda, 1976).

Na začátku osmé dekády v Kubíčkově díle nabývá na síle téma „dislokace“, čili princip vyjmutí a posunutí určitého prostorového elementu. Sám autor tyto malby nazývá akcemi (Linie s dislokací, 1979; Systém 4 dislokací, 1982).

Čtverec jakožto vládnoucí útvar Kubíčkovy tvorby pozvolna střídají kruhy a půlkruhy. Ty jsou v typickém rastru dislokovány a navzájem se překrývají, čímž vznikají shluky a vrstvené elementy. Na plátno se dostávají bohaté barvy, pro dřívější Kubíčkovo dílo málo typické.

Zásadní úlohu v celém díle Jana Kubíčka sehrává kresba. Umělec se však také věnoval grafice, fotografii či ilustrování především dětských knih (Jan Skácel: Jak šel brousek na vandr, SNDK, 1961; Alexandr Sergejevič Puškin: Pohádky, Albatros, 1981 ad.). Pro děti také vytvářel trojrozměrné papírové hračky a vystřihovánky. 

Jan Kubíček patří mezi nejvýznamnější představitele české geometrické abstrakce. Plného docenění se u nás – tak jako mnozí jiní – dočkal až po roce 1989. Povědomí o jeho tvorbě se však šířilo v zahraničí, kde byla jeho díla součástí významných přehlídek. Velkou retrospektivu Jana Kubíčka uspořádala Galerie hlavního města Prahy v roce 2014 (kurátoři Hans-Peter Riese a Pavel Kappel).


[1] Jan Kubíček v katalogu Ludwigshafen, s. 48.

[2] Jan Kubíček v katalogu Jan Kubíček – Obrazy 1958 – 1995, Praha: České muzeum výtvarných umění, 1995.

Autor anotace
Kateřina Štroblová / Rathouská

Publikováno
2018

Profesní životopis

Studium:
1949–1953 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
1954–1957 Akademie múzických umění, Praha
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Křižovatka

Výstavy

Samostatné výstavy
2017
Jan Kubíček, Galerie Závodný, Mikulov

2016
Jan Kubíček: Cesta do budoucnosti, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl
Jan Kubíček: Fotografie, Galerie Josefa Sudka, Praha
Jan Kubíček: Liniové elementy - čtyři možnosti dislokace, 1979, Muzeum východních Čech v
Hradci Králové, Hradec Králové

2015–2016
Jan Kubíček: Ein Prager Konstruktivist, Leopold-Hoesch-Musem, Düren (DE)

2014
Jan Kubíček, Galerie Caesar, Olomouc
Jan Kubíček: Retrospektiva, Městská knihovna Praha, Praha

2013
Jan Kubíček: 2000 + 13 Systémy, struktury a progrese, AP Ateliér (Josef Pleskot), Praha

2012
Jan Kubíček: Systémy a geokonstrukce, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 1

2011
Jan Kubíček: Geokonstrukce, systémy a náhody, Galerie Zlatá husa, Praha

2010–2011
Jan Kubíček: Forma - akce (ze soukromé sbírky), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha

2009
Jan Kubíček: Fotografie a fotogramy z let 1962 - 1985, Dvořákovo muzeum Kolínska, Kolín

2006
Jan Kubíček: Grafika, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2001
Jan Kubíček: Retro, Lounská výstavní síň Telecom, Louny
Jan Kubíček: Obrazy, Galerie Caesar, Olomouc

2000
Cena Vladimíra Boudníka 1999, Staroměstská radnice, Praha
Kubíček: Forma, projekt, řád, Galerie Václava Špály, Praha

1998
Jan Kubíček: Obrazy, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

1995
Jan Kubíček: Obrazy z počátku 60. let, Galerie ´60/´70, Praha
Jan Kubíček: Systémy a série, České muzeum výtvarných umění, Praha

1994
Jan Kubíček, Galerie Ruce, Praha

1993–1994
Jan Kubíček: Gemälde 1958 - 1993, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein (DE)

1992
Jan Kubíček: Principy, systémy, konstrukce, Dům umění města Brna, Brno

1990–1991
Jan Kubíček: Bilder - objekte - zeichnungen 1968 - 1990, Galerie & Edition Hoffmann, Friedberg (DE)

1989
Jan Kubíček, Galerie Opatov, Praha

1988
Jan Kubíček: Fotografie, fotogramy, Malá galerie Na hradbách - Arton, Kolín

1986
Jan Kubíček: Ilustrace, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
Jan Kubíček: Forma - akce, Divadlo hudby OKS, Olomouc

1985
Jan Kubíček: Fotografie a fotogramy, Dům pánů z Kunštátu, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno

1984
Jan Kubíček: Ilustrace, Rodný dům Václava Šolce, Sobotka

1970
Jan Kubíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny

1969–1970
Jan Kubíček, Galerie Václava Špály, Praha

1967
Jan Kubíček, Regionální muzeum Kolín, Kolín
Jan Kubíček: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno

1966
Jan Kubíček: Grafika, kresby, ilustrace, Okresní lidová knihovna, Třebíč

1965
Jan Kubíček: Grafiky, koláže a kresby, Galerie Hollar, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2017–2018
Nová díla ve sbírkách GHMP, Městská knihovna Praha, Praha

2017
Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 1
Pan Vajíčko: Charakter československé reklamy, Retromuseum, Cheb (Cheb)
Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (BEL)

2016
Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2015
České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 – 2014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
Schránka pro ducha, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Filmový plakát a kniha, DOX, Malá věž, Praha
Český plakát… ze sbírky Agentury ProVás, Středočeské muzeum, Roztoky

2014
Sammeln im Norden. Schätze aus Privatsammlungen in Wilhelmshaven und im Oldenburger Land, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven (DE)
Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Museum of Modern Art (MoMAK), Kyoto (JAP)
Vybraná díla, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora

2013–2014
Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté…, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2013
Evening Sale Prague - předaukční výstava exponátů, Kaiserštejnský palác, Praha
Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod
Jan Kubíček, Kateřina Kubíčková-Zvelebilová: Dvě brány, jeden svět, Galerie 1. patro, Praha
Rýsovaný svět. Konstruktivní tendence šedesátých let, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Film Center. National Museum of Modern Art, Tokio (JAP)
Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Otevřená kniha, DOX, Malá věž, Praha

2012–2013
Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951 – 2011 (IV. Výtvarné umění 1948 – 2011), Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Ááách / Československý filmový plakát 1959–1989, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice

2012
Jubilanti Hollaru 2012, Galerie Hollar, Praha
Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění, Olomouc
Milan Dobeš a evropská grafika, Galerie Závodný, Mikulov
Cesta světla - Mýty, filosofie a spiritualita ve výtvarném umění, Kolín
Československý a polský filmový plakát, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

2011 – 2012
V plném spektru. Fotografie 1900 – 1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno Cena Vladimíra Boudníka (1995 – 2010), Autorské knihy (1997 – 2009), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha

2011
Cena Vladimíra Boudníka /1995 – 2010/ a Autorské knihy /1997 – 2009/, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
Dialog přes hranice – Sbírka Hanse Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora Velká jména – Lhoták, Kolář, Kubíček, Novák, Sýkora, DOX, Malá věž, Praha

2010 – 2011
Konfrontace. Československý a polský filmový plakát, Muzeum kinematografii v Łodzi, Lodž (PL)

2010
Konkret 2, Galerie Litera, Praha
Československý filmový plakát 1959 – 1989, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
Rovnoběžky a průsečíky, Galerie Národní technické knihovny, Praha

2009–2010
Konkret: Die Sammlung Heinz und Anette Teufel im Kunstmuseum Stuttgart / Concrete Art: The Heinz and Anette Teufel Collection in Kunstmuseum Stuttgart, Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart (DE)
Vizuální poezie, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha

2009
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava
Geometrická abstrakce, aukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha

2008–2009 České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Zlín

2008
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Ladislav Daněk: 2x50 / Projekt-neprojekt, Galerie Caesar, Olomouc
Grafické techniky 5.: Serigrafie a digitální tisk, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín
Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice
Konkret, Galerie Litera, Praha
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín (SK)
Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc
Lettrismus: Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha

2007–2008
Od 60. let k současnosti, Trigon Gallery, Plzeň
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

2007
Grafické techniky 5. Serigrafie a digitální tisk, Galerie Hollar, Praha
Prague Biennale 3 - Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe, Karlínská hala, Praha
Grafické desetiletí. Nová jména v Hollaru 1997 - 2007, Galerie Hollar, Praha
Hommage á Kassák 120/40, Galéria Z, Bratislava (SK)
Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Sbírka černokostelecké školy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy

2006–2007
Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 – 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2006
Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, přednáškový sál, Ostrava
Salon kolínských výtvarníků, Kolín
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Česká grafika 60. let, Galerie Hollar, Praha
11 from Middle Europe / 11 из Центральой Европы, Moskevské muzeum moderního umění (Московский музей современного искусства), Moskva (RU)
8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account, Karolinum, Praha

2005
Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 – 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno
Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection, Cincinnati Art Museum, Cincinnati (USA)
Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha
Œuvres graphiques des années 60, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (FR)
Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes J-L, Galerie Diamant, Praha
Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 – 1969, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha

2004–2005
Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár (HU)

2004
World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (USA)
Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (SK)
Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Dresden (DE)
Hudba ve výtvarném umění, Kolín
Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 – 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary
Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 – 1989, Dom umenia, Bratislava (SK)

2003
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
Minisalon, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (FR)
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou
World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (USA)
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Asociace a paralely, Galerie Caesar, Olomouc

2003–2004
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2003
World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (GB)

2002
Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta (IDN)
Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud (IDN)
Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya (IDN)
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno
K poctě výtvarnému týmu - první část Sbírky Jana a Medy Mládkových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha

2001
Konkret Östliches Mitteleuropa 12 Positionen, Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen (DE)
Bilance II. Obrazy a sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Možnosti proměny I, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Súčasná česká serigrafia, Štátna galéria Banská Bystrica, Banská Bystrica
Fotografie jako umění v Československu 1959 – 1968, Místodržitelský palác, Brno
Klub konkrétistů, Dům umění v Opavě, Opava
Klub konkrétistů pražská sekce, Galerie informačního centra Univerzity Palackého, Zbrojnice, Olomouc
Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Miiteleuropa, Palais Esplanade, Merano (IT)

2000
Současná česká serigrafie, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 – 1968, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Klub konkrétistů, Tjeckiska centret Stockholm (České centrum Stockholm), Stockholm (SWE)
Konkret Östliches Mitteleuropa 12 Positionen, Dresdner Schloß, Dresden (DE)
Česká serigrafie, Dům umění, Zlín
Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad
Setkání výtvarníků konstruktivní orientace, Dejvická galerie Vincence Kramáře, Praha
Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč
Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc
5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha

1999–2000
Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha

1999
Pohyb kolem středu, Galerie Caesar, Olomouc
Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava (SK)
Česká serigrafie, Staroměstská radnice, Praha
Klub konkrétistů / Klub konkretistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (SK)
Česká serigrafie, Dům umění v Opavě, Opava
... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Kolorismus v českém výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Znovu a jinak, Pražákův palác, Brno
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha

1998–1999
Česká serigrafie, Nová síň, Poruba, Ostrava

1998
Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958 –1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
Pavel Hayek, Jan Kubíček, Galerie Aspekt, Brno
Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (BE)

1997
Minisalon, Pražský hrad, Praha
Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (DE)
Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Spirala 3, Fundacja Gerarda na rzecz Sztuki Współczesnej, Świeradów zdrój (PL)
Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
III. Praha graphic '97, Galerie Fronta, Praha
Geometrie a koncept, Galerie Genia loci, Praha
Ekspozycja - 1, Muzeum sztuki reduktiwnej, Świeradów zdrój (PL)
Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
Kresba členů Spolku výtvarných umělců Mánes a jejich hostů, Mánes, Praha

1996–1997
Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (USA)
Užité umění 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1996
Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (USA)
I. nový zlínský salon, Zlín
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
Minisalon, McKissick Museum, Columbia (USA)
Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění v Benešově u Prahy, Benešov
Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena (DE)
Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (USA)
Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (USA)
Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (USA)
Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha

1995–1996
Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (USA)

1995
W kręgu Galerii H, Czeskie centrum, Varšava (PL)
Písmo ve výtvarném umění, Městské divadlo, Kolín
Nová citlivost, Dům umění v Opavě, Opava
Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (USA)
Nová citlivost, Pražákův palác, Brno
České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis (USA)
Nová citlivost, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum Kolín, Kolín
Poezie a řád. Současné české výtvarné umění ze sbírek České pojišťovny, a.s., Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem
Grafik tschechischer Künstler. Sammlung Goller Selb, Grafik Museum Stiftung Schreiner, Bad Steben (DE)

1994–1995
Nová citlivost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1994
W kręgu Galerii H, Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork (PL)
Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood (USA)
Zwischen Zeit Raum I, Galerie Wendtorf-Swetec, Düsseldorf (DE)
Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Okresní muzeum, Louny
Setkání IV - Zrcadlení, Galerie R, Praha
Contemporary Master Prints from Eastern Europe. The Gonzaga University Collection, Nevada Museum of Art, Reno (USA)
Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Partitury, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (USA)
Nová citlivost, Dům U Jonáše, Pardubice
Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (USA)

1993–1994
Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1993
Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (BEL)
Geometria Bohemia: Tschechische Geometrie / Cseh Geometrikus Müvészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (HU)
Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Kolín
Setkání IV - Zrcadlení, Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy
5 z 68 členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Templu, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav

1992
Nová geometrie, Národní technické muzeum, Praha
Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (PL)
Svetlo v tmách, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (SK)
Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno
České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava (SK)
Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha

1991
Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Praha
Iná geometria, Galéria Gerulata, Bratislava (SK)
Jiná geometrie, Mánes, Praha
Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
Šedá cihla 78/1991, Dům umění v Opavě, Opava

1990–1991
Konstruktivní tendence šedesátých let, Středočeská galerie, Praha

1990
Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Dresden (DE)
Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici, Lidový dům, Praha
Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
90 autorů v roce ´90, Palác kultury, Praha
Kontrasty, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby, Praha
Konkret Zehn Nürnberg 1990, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (DE)
Jiná geometrie, Maďarské kulturní a informační středisko, Praha
Konstruktivní tendence šedesátých let, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Současná česká kniha, Mánes, Praha

1989–1990
Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava, Památník národního písemnictví, Výstavní síň Musaion, Praha

1989
Review and Preview - Prints, Drawings, Photographs, Tapestries and Wallhangings, and Sculpture, Jacques Baruch Gallery, Chicago, Illinois (USA)
Projekt: Slavkov, Zámek Slavkov, Slavkov u Brna

1988–1989
Twenty Years of Czechoslovak Art 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago, Illinois (USA)

1988
Pocta Warholovi, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
První jarní den, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Geometrie v současném výtvarném umění, Docela malé divadlo (Salon Mina), Litvínov
Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
Pohyb, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Pět let Galerie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy

1987
Dablovky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Ilustrace, děti, umělci: Užitá a volní tvorba ilustrátorů dětské knihy, Krajská galerie, Hradec Králové

1986
A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Trends in Geometric Abstract Art. Gift from the Riklis Collectiion of McCrory Corporation and works from the Tel Aviv Museum Collection, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv (ISR)

1985
Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc
Wspołczesna sztuka czeska. Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Bałucka, Lodž (PL)

1984
Grafické techniky III. Sítotisk a serigrafie, Galerie d, Praha
Nejhezčí dětem - přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983, Mánesova síň, Karviná
Nejhezčí dětem - přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983, Trutnov
Nejhezčí dětem - přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983, Mladá Boleslav
Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (PL)
Nejhezčí dětem - přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983, Litoměřice
Nejhezčí dětem - přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983, Most
Nejhezčí dětem - přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983, Okresní galerie, Jičín

1983
Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Anny Wesołowskiej, Lodž (PL)
3. Biennale der Europäischen Grafik Baden-Baden 1983, Baden-Baden, Baden-Baden (DE)

1982
Nejhezčí dětem - přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981, Mánesova síň, Karviná

1981
Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha
Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

1980
Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti, Galerie Československý spisovatel, Praha
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen

1979
Construction, Relief and Color, Jacques Baruch Gallery, Chicago, Illinois (USA)
Čeští ilustrátoři dětem, Mánes, Praha

1978
Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
Międzynarodowe triennale rysunku / The International Drawing Triennial, Muzeum Architektury, Wrocław (PL)

1977
Sorozatmüvek / Serial Works, Horváth Mihály utcai Kétár, Szegedin (HU)

1976–1977
Sorozatmüvek / Serial Works, Csók István Képtár / Gallery István Csók, Székesfehérvár (HU)

1975
Kortárs müvészet magángyüjteményekben / Contemporary Art in private collections, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár (HU)

1972
Konstruktive Kunst aus der Tschechoslowakei, Galerie im Erker, Sankt Gallen (A)
50 Jahre Konstruktivismus in Europa, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (DE)
Konstruktivismus - Entwicklungen und Tendenzen seit 1913, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (DE)
Tschechische Künstler, Galerie Studio Orny, Mnichov (DE)

1971–1972
Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1971
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
Konstruktive Kunst aus der CSSR, Galerie Sabine Vitus, Norimberk (DE)

1970
Hard Edge Abstracts, Jacques Baruch Gallery, Chicago, Illinois (USA)
Edition Hoffmann, Zürich-Galerie, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main (DE)
5 tsjechische grafici, Rijkmuseum twenthe, Enschede (NL)
5 tsjechische grafici, Groninger museum, Groningen (NL)
Konkrétistická grafika, Síň umění, Blansko
Demartini, Kratina, Kubíček, Malich, Sýkora, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín
Graphics from Czechoslovakia, Willard Gallery, New York City (USA)

1969
5 tsjechische grafici, Stedelijk Museum, Schiedam (NL)
4 Künstler aus Prag, Junge Galerie-Ernst Hühn Buchhandlung, Kassel (DE)
22 grafici della Cecoslovacchia, Libreria Feltrinelli, Firenze (IT)
Klub konkretistů a hosté domácí i zahraniční, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (FR)
Contemporary Czechoslovakian Art, Jacques Baruch Gallery, Chicago, Illinois (USA)
Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny

1968–1969
Biennial of Graphic Arts, Bradford, Bradford

1968
5 Künstler aus Prag, Galerie Club Paderborn, Paderborn (DE)
5 Künstler aus Prag, Galerie Dr. H. Becher, Medebach (DE)
Dodekaedr, Galerie Denise René, Paříž (FR)
Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Grafický kabinet, Gottwaldov
Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, Altstadtmuseum Fembohaus, Nürberg (DE)
Dodekaedr, Galerie Benedikta Rejta, Louny
Dodekaedr, Galerie d, Praha
Nová citlivost. Křižovatka a hosté, Dům umění města Brna, Brno
Klub konkrétistů a hosté, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem
Mostra Grafica del Gruppo Hollar di Praga, Galleria S. Rocco, Reggio Emilia (IT)
Nová citlivost. Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
2. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie, Kraków, Krakov (PL)
Nová citlivost. Křižovatka a hosté, Mánes, Praha
Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny
1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Dodekaedr, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí
Konstruktivní tendence z Československa, Altstadtmuseum Fembohaus, Nürberg (DE)

1967
Svět v nás, Galerie Československý spisovatel, Praha
Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc
Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Okresní muzeum, Písek
Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, Studio Galerie der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main

1966
Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha
Grafika Praga 66, Obecní dům (Reprezentační dům obce pražské), Praha
Obraz a písmo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Palác Kinských, Praha
Obraz a písmo, Regionální muzeum Kolín, Kolín
Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
Poezie písma, Národní muzeum, Praha
Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz (DE)

1965
Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (DE)
Ex libris - skvosty drobné grafiky, Okresní lidová knihovna, Třebíč
Junge tschechische graphiker, 1. Teil, Alpbach (A)
Junge tschechische graphiker, 2. Teil Skripturale Graphik, Alpbach (A)
Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthaus, Hamburg (DE)
Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Brno

1964
II. Mezinárodní výstava filmových plakátů, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Karlovy Vary
Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha

1962
Současný mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1961
Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Výstava filmového plakátu, Palác Adria, Praha
Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1960–1961
Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1960
Výstava užité grafiky: J. Balcar, V. Hájek, J. Kubíček, Městské muzeum, Kolín

1959–1960
Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1959
Nová grafika hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
Skupina G, Dům pánů z Poděbrad, Brno

1958
Nová grafika hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno
Město očima soudobých malířů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

1958–1959
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1957
Nová grafika v Hollaru. Druhý díl - hosté, Galerie Hollar, Praha

1956
Knižní ilustrace a obálky členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara, Galerie Hollar, Praha

1955
První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha

1953
Jiří Balcar, Jan Kubíček, Městské muzeum, Kolín
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
České muzeum výtvarných umění
Památník písemnictví
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Moravská galerie v Brně
Regionální muzeum Kolín
Galerie Benedikta Rejta Louny
Severočeská galerie v Litoměřicích
Oblastní galerie v Liberci
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie Středočeského kraje
Galerie umění Karlovy Vary
Muzeum umění Olomouc
Galerie Caesar Olomouc
Muzeum Milana Dobeše, Bratislava (SK)
Städtische Kunstgalerie Bochum (DE)
Kupferstichkabinet Dresden (DE)
Museum Folkwang Essen (DE)
Mittelrheinmuseum Koblenz (DE)
Mönchengladbach, Sammlung Etzold, Städtisches Museum Abteiberg (DE)
Städtische Sammlung Nürnberg (DE)
Galerie und Sammlung Hoffmann Friedberg (DE)
Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen am Rhein (DE)
Stedelijk Museum Schiedam (NL)
Musée Municipal Cholet (FR)
Riklis Collection of Mc Crory Corporation New York (USA)
Museo de Arte Moderno della Fundación Soto Ciudad Bolivar (VEN)
Museum Sztuki Lodž (PL)
Muzeum narodowe Wroclaw (PL)
Stedelijk Museum Amsterdam (NL)
Soukromé sbírky

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

RIESE, Hans-Peter. Jan Kubíček. Praha: Kant, 2014.

ZVELEBILOVÁ, Kateřina. Jan Kubíček: Objekty. Praha: Galerie Kuzebauch, 2014.

KUBÍČEK, Jan. Regel…provokation: jan kubíček und pavel hayek. Friedberg: Galerie Hoffmann, 2013.

MACHALICKÝ, Jiří. Jan Kubíček & Kateřina Kubíčková-Zvelebilová: Dvě brány, jeden svět. Praha: Galerie 1. patro, 2013.

MACHALICKÝ, Jiří. Jan Kubíček: systémy a geokonstrukce. Praha: Museum Kampa, 2012.

VALOCH, Jiří; RIESE, Hans-Peter; SEKERA, Jan. Jan Kubíček. Geokonstrukce, systémy a náhody. Praha: Galerie Zlatá husa, 2011.

ERBENOVÁ, Kristýna. Fotografická tvorba Jana Kubíčka. Bakalářská práce na Slezské univerzitě v Opavě, 2011.

SEKERA, Jan. Jan Kubíček: Grafika. Hradec Králové: Galerie moderního umění, 2006.

PRIMUS, Zdeněk. Jan Kubíček: Obrazy. Olomouc: Galerie Caesar, 2001.

SEDLÁČEK, Zbyněk Jan Kubíček: Retro. Louny 2001.

VALOCH, Jiří. Pavel Hayek, Jan Kubíček. Brno: Galerie Aspekt, 1998.

KUBÍČEK, Jan. Jan Kubíček: Obrazy. Ostrava: Výstavní síň Sokolská 26, 1998.

GASSEN, Richard; KUBÍČEK, Jan; RIESE, Hans-Peter; SEKERA, Jan; VALOCH, Jiří. Jan Kubíček: Obrazy 1958 – 1995. Praha 1995.

HLAVÁČEK, Josef. Jan Kubíček: Obrazy z počátku 60. let. Praha 1995.

VALOCH, Jiří. Jan Kubíček: Principy, systémy, konstrukce. Brno: Dům umění, 1992.

VALOCH, Jiří. Jan Kubíček: bilder – objekte – zeichnungen 1968 – 1990, Friedberg 1989.

VALOCH, Jiří. Jan Kubíček. Praha: Kulturní středisko Opatov, Praha, 1989.

VALOCH, Jiří. Jan Kubíček: Forma – akce. Olomouc 1986.

VALOCH, Jiří. Jan Kubíček: Fotografie, fotogramy. Brno: Dům umění, 1985.

ŠIMŮNEK, Jaroslav. Jan Kubíček: Ilustrace. Sobotka 1984.

SEKERA, Jiří. Jan Kubíček. Louny: Galerie Benedikta Rejta, 1970.

PADRTA, Jiří. Jan Kubíček. Praha: Galerie Václava Špály, 1969.

PADRTA, Jiří. Jan Kubíček. Bad Godesberg: Galerie Schütze, 1969.

RIESE, Hans-Peter. Jan Kubíček. Brusel: Galerie du Disque Rouge, 1968.

RIESE, Hans-Peter. Jan Kubíček. Koblenz: Galerie Teufel, 1968.

FELIX, Zdenek. Jan Kubíček: Obrazy. Brno: Galerie Jaroslava Krále, 1967.

FELIX, Zdenek. Jan Kubíček. Kolín: Regionální muzeum, 1967.

ZELENKA, Miloš. Jan Kubíček: Grafika, kresby, ilustrace, Třebíč 1966.

PADRTA, Jiří. Jan Kubíček. Praha: Galerie Hollar, 1965.

VALOCH, Jiří; JANÍK, Jaroslav: J. Balcar, V. Hájek, J. Kubíček – kresby, užitá grafika. Kolín 1957.

Články, média, internet

(red.) Kubíček u Kuzebaucha, Art&Antiques, 2014, č. 2, s. 78 – 79, ISSN 1213-8398.

JUŘÍKOVÁ, Magdalena. Výstava, kterou jsme nestihli (Jan Kubíček 1927 – 2013). Art&Antiques, 2014, č. 12/1, s. 52 – 53, ISSN 1213-8398.

POSPISZYL, Tomáš. Objevitel „osmibitové krásy“. Lidové noviny, 8. 6. 2012, s. 8, ISSN 1213-1385.

KOPÁČ, Radim. Myšlenka, řád a chaos. Scéna, 2012, 21. 4.

SMOLIK, Noemi. Sbírka Hanse-Petera Rieseho. Ateliér, 2011, č. 19, s. 16. ISSN 1210-5236.

POSPISZYL, Tomáš. Chybějící článek Jana Kubíčka. Lidové noviny, 18. 11. 2011, s. 8, ISSN 1213-1385.

KAPPEL, Pavel. Geokonstrukce, systémy a náhody. Art&Antiques, 2011, č. 12/1, s. 14-19, ISSN 1213-8398.

KUBAČÁKOVÁ, Markéta. Principy struktur. Ateliér, 2010, č. 16 – 17, s. 1. ISSN 1210-5236.

JUŘÍKOVÁ, Magdalena. Není čas na teoretizování! Art&Antiques, 2010, č. 9,  ISSN 1213-8398.

MACHALICKÝ, Jiří. Lettrismus v Čechách. Revue Art, 2009, č. 1.

KAPPEL, Pavel. Konkrétní umění ve Stuttgartu. Art&Antiques, 2009, č. 11, ISSN 1213-8398.

SÝKORA, Ondřej. Sbírání jen tak pro radost. Revue Art, 2006, č. 1.

HLAVÁČEK, Josef. Jan Kubíček – Elementární tvar. Ateliér, 2006, č. 14 – 15, s. 2. ISSN 1210-5236.

VITVAR, Jan H. Šťastné ruce Medy Mládkové. MF Dnes – kultura, 20. 11. 2003.

HORÁČEK, Radek. O strukturách vizuálního myšlení. Ateliér, 12. 6. 2003, ISSN 1210-5236.

SEDLÁČEK, Zbyněk. Jan Kubíček – Retro. Ateliér, 31. 5. 2001, s. 6, ISSN 1210-5236.

HŮLA, Jiří. Kubíčkovy obrazy nejsou hádanky ani šifry (I racionální tvorba může být dobrodružství). Lidové noviny, 13. 4. 2000, s. 18, ISSN 1213-1385.

VALOCH, Jiří. Dvanáct možností konkrétního umění (Drážďany, Neuer Sächsischer Kunstverein). Ateliér, 1. 6. 2000, s. 12, ISSN 1210-5236.

SEDLÁČEK, Zbyněk. Systémy a série. Ateliér, 19. 10. 1995, s. 4, ISSN 1210-5236.

SEDLÁČEK, Zbyněk. Jan Kubíček, Galerie ´60/´70. Ateliér, 1995, č. 12, s. 5, ISSN 1210-5236.

SEDLÁČEK, Zbyněk. Kubíčkovy vrhy kostek. Lidové noviny, 12. 7. 1995, s.7, ISSN 1213-1385.

VALOCH, Jiří. Do třetice…(recenze výstavy v galerii Ruce). Ateliér, 1995, č. 1, s. 5, ISSN 1210-5236.

LINDAUROVÁ, Lenka. Kubíčkova oslava náhody a řádu. Lidové noviny, 10. 11. 1994, ISSN 1213-1385.

VALOCH, Jiří. Jan Kubíček – Principy, systémy, konstrukce. Výtvarné umění, 1993, č. 5 – 6.

HORÁČEK, Radek. Geometrie na druhou (k výstavám Jana Kubíčka a Pavla Rudolfa v Brně). Rovnost, 20.6. 1992.

WITTLICH, Petr. Jiná geometrie. Ateliér, 1991, č. 12, ISSN 1210-5236.

KŘÍŽ, Jan. Příklad Jana Kubíčka. Československý architekt, 1987, č. 15.

KLIMPL, Petr. Neznámá tvorba Jana Kubíčka. Rovnost, 2. 4. 1985.

KROUTVOR, Josef. Kubíčkova forma – systém. Výtvarná práce, 1970, č. 4.

VALOCH, Jiří. Od znaků k ploše. Výtvarná práce, 1967, č. 24.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv