O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Pfeiffer

Jméno
Jan
Příjmení
Pfeiffer
Narozen/a
1984
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
www.janpfeiffer.info
Klíčová slova
konceptuální umění
kresba
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tvůrčí obraz Jana Pfeiffera v českém uměleckém prostředí má svoji specifickou a osobitou logiku. Tento absolvent ateliéru Jiřího Příhody na pražské AVU, ve svých pracích skutečně v lecčems navazuje na práci se symbolickým architektonickým prostorem svého učitele. Současně však pro něj symbolická hodnota získává naprosto odlišný význam a hodnotu. Zatímco v tvorbě Jiřího Příhody či i mladšího Dominika Langa nalezneme především konceptuální a institucionální chápání práce se scénografickými a intervenčními tvůrčími zásahy, pro Jana Pfeiffera se v jeho práci směrem do současnosti čím dál více stává zásadní komplexní symbolický systém, odkazující k socio-kulturním, mytologickým, náboženským a historickým vazbám s konkrétní situací či momentem, s nímž, či v němž, pracuje. Každá z jeho komplexnějších prací se tak stává v širokém slova smyslu kulturní sondou, která však současně díky svému kódování a autorovu zájmu o specifické formy vázající se na dané významy, získává i až abstraktní autonomní hodnotu.

 

Východiskem těchto analýz v Pfeifferových pracích se již stalo celé spektrum kulturou a historií zatížených míst i témat. Stačí zmínit kontexty Palestinských území (Každý objímá všechny ostatní 2012 či Oheň začíná stále znovu, 2013), Bulharska (Elipsy, 2013), Dubaje (Pozorovatel, 2010) nebo lidské výpravy na měsíc (Velké události jinde, 2013), či otázku politických hranic (V polích, 2013) a urbanistického genia loci. Vztah k architektuře a její symbolické i formální roli ostatně tvoří podstatnou část autorova díla. A to jak z hlediska samotné architektonické formy, tak znovu v kontextu kulturním a politickém (Používejte stíny staveb bez ohledu na to, co reprezentují, 2009).

 

Mimořádný význam v části jeho prací pak zaujímá mnohoznačně interpretovatelná forma a symbolika oblouku (např. Oblouk, 2013), spojující svou dlouhou historií celou řadu významových i funkčních aspektů. Jiným zásadním momentem, přes nějž můžeme nahlížet na Pfeifferovu tvorbu, je otázka paměti, ta se v jeho pracích objevuje jak jako přímá vizuálně-haptická a senzuální otázka, tak také v symbolické rovinně obecné kulturní paměti a archetypálnosti historických vazeb. Vztah mezi symbolickými a abstrakními aspekty jeho tvorby autor sám zajímavě parafrázoval v projektu Okázalá abstrakce (2014) v níž spojil práci se zvukem, instalací a choreografizovanou sestavou aktérů do jednolitého gesamkunstwerku.

 

Zatímco ve svých ranějších pracích autor více řešil otázky percepce a tělesného či předmětného uchopení daného fenoménu, v posledních letech se jeho práce posunula do v českém prostředí specifických pozic. Od řeči konceptuální či akčně doslovné, směrem k řeči symbolické, která je svým charakterem anachronicky nadčasová, zahleděná do minulosti, ale současně schopná artikulovat zásadní aktuální témata.

Autor anotace
Viktor Čech

Publikováno
2014

Profesní životopis

2008 Akademie výtvarných umění, Praha, ateliér Zbigniewa Libery
2006 Akademie výtvarných umění, Praha, ateliér Jiřího Příhody, Prague
2002-2005 Uměleckoprůmyslová škola, Praha

Ceny, granty:
2011
Henkel Award - První cena, česká sekce

2009
Jiné vize 2009, PAF - 8. Přehlídka animovaného filmu - Cena poroty
Essl Award CEE 2009 - První cena
Grant Magistrátu hl.města Prahy na externí projekt pro galerii Václava
Špály - Telescopické Studio

2008
Grant od Standpunkte Landeplatze pro instalaci ve veřejném prostoru,
kurátor: Wolfgang Herzer, Weiden, Neměcko

Rezidenční programy:
2012
Art School Palestine, Palestína, Ramaláh

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Okázalá abstrakce, kurátorka: Sandra Bavorovská, Colloredo Mandsfelský palác, GHMP, Praha, Česká republika

2013
Stavební práce, kurátorka: Markéta Stará, Galerie Kabinet, TIC, Brno, Česká republika (společně s Radkem Brousilem)
Pokoj pro služku, kurátorka: Lída Prybišová, Galerie mladých, Nitra, Slovensko (společně s Markétou Magidovou)
Oheň začína stále znovu, kurátor: Petr Kovář, Galerie OFF/FORMAT, Brno, Česká republika

2012
Každý objímá všechny ostatní, kurátor: Viktor Čech, Galerie Jelení, Praha, Česká republika
Některé věci unikají, kurátor: Jakub Stejskal, Drdová Gallery, Praha, Česká republika

2011
Spoluúčast, kurátorka: Tereza Stejskalová, etc.galerie, Praha, Česká republika
Za zády se rozprostírá tušená krajina, kurátor: Dušan Záhoranský, Galerie Kostka - Meetfactory, Praha, Česká republika
Right in front of me, kurátorka: Alessandra Troncone, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Řím, Itálie

2010
Za zády, kurátorka: Bára Špičáková, Galerie Fenester, Praha, Česká republika
EXTENZE, kurátorka: Sandra Baborovská, Start-up - GHMP - Dům U Zlatého prstenu, Praha, Česká republika
Urbanismus paměti, kurátorka: Katarína Uhlířová, Open Gallery, Bratislava, Slovenská republika
Omezený přesah, kurátor: Jan Zálešák, Galerie mladých BKC, Brno, Česká republika

2008
Skrz na skrz, Galerie Vernon, Praha, Česká republika
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
Multiplicity, kurátor: Marco Antonini, Mixed Greens, New York, USA
Prostory narace, kurátoři: Viktor Čech a Caroline Krzyszton, Galerie NoD/Roxy, Praha, Česká republika
Mapy, kurátor: Milan Mikuláštik, galerie NTK, Praha, Česká republika
Rekonstrukce, kurátorky: studentky oboru Kurátorská studia FUD UJEP, Galerie Emila Fily, Ústí nad Labem, Česká republika
The Circular Ruins/Kruhové rujny, kurátor: Jean-marc Avrilla, Institut français de Prague, Praha, Česká republika
Nulla Dies Sine Linea, kurátor: Lenka Sýkorvá, Galerie Emila Fily, Ústí nad Labem, Česká republika

2013
Vezměmě to přes vesmír, kurátor Omar Mirza, Olga Staníková, Nitranská galerie, Nitra, Slovensko
Biennale Di Penne, kurátoři: Mario Casanova a Marco Antonini, Di Penne, Italie
Trať galerií (s Václavem Kopeckým) kurátorka: Lucie Drdová, Negrelliho viadukt, Praha, Česká republika
Mysl je sval, kurátor: Viktor Čech, Meetfactory, Praha, Česká republika
Sklenice vody, kurátor: Michal Novotný, Galerie Futura, Praha, Česká republika
Prázdné linie - Hraniční světy, kurátorka: Margherita Belcredi, Kulturbrücke / Fraters, Rakousko
Festival Otets Paisy Street, kurátorka: Stefka Tsaneva, Plovdiv, Bulharsko
Slepá skvrna, kurátor: Milan Mikuláštik, galerie NTK, Praha, Česká republika
Silhouette, kurátor: Bill Carroll, EFA, New York, USA

2012
Závislí pozorovatelé, kurátorky: Zuzana Štefková, Klára Žaludová, Karlin Studios, Praha, Česká republika
Zlínský salon mladých VI, Zlín, Česká republika
Gaze upon my gaze, kurátorka: Jia Zhen Tsai, Art Museum at The Art Park, Taipei, Taiwan
Oko a mysl, kurátorka: Helena Doudová, Gartenhaus / ADBK, Mnichov, Německo
Poslední prostor pro člověka, kurátorky: D. Baráčková, P.Gajdošíková, P.Herotová, Karlin Studios, Praha, Česká republika
Coal and Steel, kurátor: Jaro Kyša, The Candid Arts Trust Gallery, Londýn, Anglie
Posun o devadesát stupňů, kurátoři: Viktor Čech a Karíma Al-Mukhtarová, Galerie NoD/Roxy, Praha, Česká republika

2011
MAPY, kurátorky: Daniela Čarná, Lucia Gregorová, Galérie města Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, Slovenská republika
Galerie 2, kurátorka: Zuzana Fojtíková, intersekce Pražského Quadriennale, Národní třída, Česká republika
DIPLOMANTI AVU 2011, kurátor: Markus Huemer, Karlín Hall, Česká republika
Velicopedia, kurátoři: Lenka Kukurová & Milan Mikuláštík, galerie NTK, Praha, Česká republika
IN OPTIMA FORMA, kurátorky: studentky oboru Kurátorská studia - FUD, Galerie Emila Filly, Ústí na Labem, Česká republika
Čí je to město?, kurátor: Milan Mikuláštik, galerie Karlin Studios, Praha, Česká republika
Live Ammo, kurátorka: Jia-Zhen Tsai, Muzeum součastného umění - MOCA, Taipei, Taiwan

2010
Jiné vize 2010, PAF - 9. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika
THE BIG SCREEN PROJECT, kurátorka: Stephanie Does, New York City, USA
Tudy než jinudy, přímo proti tobě (s Lukášem Machalickým) kurátor: Josef Omáčka, kostel sv Antonína, Sokolov, Česká republika
One day you will lose it all, kurátoři: Krištof Kintera, Denisa Václavová, Ústředí lidové umělecké výroby, Praha, Česká republika
Ontogenie (s Josefem Barešem) kurátorka: Marie Krajplová, Zbrojovka, Brno, Česká republika
STÍNY MINULÝCH UTOPIÍ, kurátor: Milan Mikuláštik, galerie NTK, Praha, Česká republika
PROSTOR Z(I)LIN(A) umělecké intervernce do veřejného prostoru, kurátor: Martin Fišr, Zlín, Česká republika
Bienále mladých, kurátor: Tomáš Pospiszyl, Dům U Kamenného zvonu, Praha, Česká republika
Hloupé a chytré, kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro, Galerie kritiků, Praha, Česká republika
Sběratelé / Československý pavilon, kurátoři: Lucie Drdová, Martin Mazanec, Brotkunsthalle, Vídeň, Rakousko
re-do-re-think-re-play, kurátor: Marek Milde, České centrum, New York, USA

2009
Jiné vize 2009, PAF - 8. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika
ESSL AWARD CEE 2009 Winners, Muzeum Essl, Klosterneuburg - Vídeň, Rakousko
Tropic Lab, LASALLE - Vysoká škola umění, Singapur
Urban Kiss, kurátor: Vlasta Čiháková - Noshiro, Galerie kritiků, Praha, Česká republika
Soukromá vzdálenost (s Lukášem Machalickým), Meetfactory, Praha, Česká republika
Místo, kde se poplácává po zádech, kde se roní slzy, kurátor: Ivana Moncolová, Šalounův ateliér, Praha, Česká republika

2008
New & Diferent, Padova, Itálie
Projekt Cargo, Sofie, Rumunsko
Ve vile (s Alešem Čermákem) Galerie GJA, Praha, Česká republika
Nový český kubismus, kurátor: Václav Magid, Staroměstská radnice, Praha, Česká republika
Moskevské bienále, kurátor: Denisa Kera, Moskva, Rusko
Cosmopolitics, kurátor Denisa Kera, Gallery Artlaboratory, Berlín, Německo

2007
AVU 18, Národní galerie, Praha, Česká republika
Standtpunkte Landeplatze, kurátor: Wolfgang Herzer, Weiden, Německo
Cosmopolitics, kurátor: Denisa Kera, Akademie věd, Praha, Česká republika
Cosmopolitics, kurátor: Denisa Kera, Galerie Noua, Bukurešť, Rumunsko

2006
Dočasná zóna, Praha, Česká republika
Další realizace

Kurátor výstav:

 

2009

kurátor projektu Teleskopické Studio, Galerie Václava Špály, Praha,

Česká republika

 

2008

organizátor/kurátor Galerie Pavilon, Praha, Česká republika

 

2007-2011

člen výběrové rady Galerie Akademie výtvarných umění (GAVU), Praha,

Česká republika

 

 

2007

commissioner of Gallery (GAVU) of Academy of Fine Arts (AVU), Prague, Czech Republic

 

 

Katalogy skupinových výstav:

 

2009

Paf - 8th festival of Film Animation, Other vision, Olomouc, Czech Republic

Essl Award 2009, Essl Museum, Austria

Urban game, Prague, Czech Republic

 

2008

Moscow biennial, Moscow, Russia

Standpunkte Landeplatze, Weiden, Germany

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Katalogy:

 

2010

Jiné vize 2010, PAF - 8. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika

Bienále mladých, Dům U Kamenného zvonu, Praha, Česká republika

Hloupé a chytré, Galerie kritiků, Praha, Česká republika

Sběratelé / Československý pavilon, Brotkunsthalle, Vídeň, Rakousko

 

2009

Jiné vize 2009, PAF - 8. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika

Essl Award 2009, Museum Essl, Rakousko

Urban Kiss, Praha, Česká republika

Moskevské bienále, Moskva, Rusko

Standpunkte Landeplatze, Weiden, Německo

Články, média, internet

Page Gallery presentaion, newspaper - Lidové noviny - 10.10. 2009

Essl Award CCE 2009, by Katarína Uhlířová, Flash Art - Vol. III, No. 13, 2009

Urban Kiss, by Aleš Kuneš, Atelier - Czech magazine for contemporary art - No. 19, 2009

Krásný nový undurgoumd, by Jan Vitvar, Newspaper Respekt - Vol. XX, No. 20, 2008

Prvních pět minut, by Jan Vitvar, Newspaper Respekt - Vol. XIX, No. 26, 2008

Ve vile, Atelier - Czech magazine for contemporary art - No. 13, 2008

Exhibition by Ondřej Horák, Atelier - Czech magazine for contemporary art - No. 2, 2008

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv