O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Pištěk

Jméno
Jan
Příjmení
Pištěk
Narozen/a
1961
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://www.janpistek.com/
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tvorba Jana Pištěka (1961) se započala v polovině 80. let, kdy malíř ukončil na pražské AVU studium figurální malby a krajinomalby. Vyvinul však druh malby, jež harmonicky vyvažuje figurální a abstraktní výraz, v jedinečné polaritě iluzivnosti zobrazení světa a materiální hmotnosti obrazu. Od prvních odkazů k archetypálním symbolům a geometrickým znakům prošly jeho obrazy citlivým formováním různorodých abstraktních krajin, vesmírných dobrodružství, živelných pohrom či hmotných proměn, aniž by je konkrétním způsobem popisovaly. Naopak, staly se neobyčejně homogenním a unikátním důkazem barevně působivého malířského gesta, kombinovaného s metaforickou událostí tvaru.

 

Jan Pištěk zdědil po otci Theodorovi výtvarné nadání pro filmový a divadelní design, avšak rozhodným způsobem upřednostnil samostatnou volnou tvorbu. Těžiště jeho malby spočívá v parafrázích přírody, meditativně pojaté, obdařené duchovní spiritualitou, avšak vyjádřené s hmotnou účinností barev a textury obrazu. V rané fázi své tvorby se Pištěk zaměřil úsporným způsobem na malířskou osnovu obrazu, zobrazenou jemnou šrafurou a protkanou geometrickými či předmětnými symboly, anebo figurálními detaily. Na přelomu

90. let následovaly abstraktni geometrické formy hodinových strojků Mechanismus (1991), jeho první výraznou sérií se však staly monochromně pojaté krajinomalby Japonské zahrady (1992), jakoby pořízené z barevných negativů fotografie. Zaujaly křehkostí pomíjívé atmosféry, jež obrazům vdechla osobitou emocionalitu i náznak nadčasovosti, zapůsobily romantickým a neosobním dojmem zároveň. Z tohoto cyklu vyplynuly jednotlivé motivy obrazů druhé poloviny 90. let - vodopády, jezírka, skaliska aj., série scenérií Šumavy Neposkvrněná, (1994), vrcholící vyjádřením kontemplativních stavů mysli umělce.

Nový cyklus malíře po zlomu milénia byl orientován k vyšším sférám, hvězdám a vesmírným událostem, zřejmě i pod psychickým vlivem nástupu nové epochy. Od kosmických fantazií, inspirovaných mimo jiné studiem snímků z vesmírných letů NASA, a rozvinutých později v rozhovorech s anglickým přítelem o společných snech, vznikla zajímavá obrazová série, vystavená v Galerii kritiků pod názvem Sny Mr. Williamse (2006), představující lety prostorem, jakožto metaforické úniky ke svobodě a volnosti na vysněné ostrovy věčné blaženosti. Pokračováním cyklu se opět staly krajiny, jež lze shrnout pod název Fata morgana (2005-6), zpodobňující barevné spektrum nebes v působení světla a vzdušných vibrací.

 

Cyklus kulminoval v létě 2007 velkoformátovými Krajinami, jež shrnuly dosavadní umělcovo malířské objevování v žánru krajinomalby a poznatky ze života stromů a lesů, sopečných erupcí v denní i noční době, mořských vln a ohně. Zařazením motivů živelných pohrom se tato obrazová série rozrostla o další řadu, nazvanou Živly (2008-11), paralelně s umírněnějšími takřka monochromními obrazy Neviditelný život tmy (viz monografii Arbor Vitae, 2011, text Tomáš Pospiszyl). Cyklus Živlů opět parafrázuje přírodu – bouře nad krajinou, mořský příboj, jícen sopečného vulkánu apod., avšak tvary se podobají přírodním jevům jen zdánlivě, ve své podstatě jsou především abstraktním záznamem nanášené barvy a oscilují mezi prostorovou iluzí a zájmem o povrchové zpracování obrazu. Chvějivé světlo, vyvolávající v některých obrazech zdání reality je zde tvořené použitím kontrastních barev a celkový důraz je kladen na dramatické vrstvení barev, obsahujících i příměsi anorganických látek, jež v povrchu plochy modelují jakousi samostatnou geologickou realitu.

 

V poslední době se Pištěk zaobírá autonomií vzniku malířského obrazu (cyklus Industriální klon ). Na plátnech, jež mu při malování slouží k ochraně podlahy ateliéru, se postupně nahromadila rezidua nečistot, prach, barevné skvrny, stopy po stříkání obrazů nebo rámování, jež dokládají samostatný život obrazového plátna. Jako sekundární „odpad“ z aktu umělecké tvorby se staly malíři paralelou přirozeného světa k uměle konstruovanému světu. Jimi se opět vrací i k přirozenému stavu mysli, vztahu rovnováhy s okolním světem a k živé zkušenosti vnímání. Také si jimi ověřuje své poznání materiálního jsoucna a možnosti průniku oním prázdnem, na cestě od představivosti k vědomí tvořivé mysli.

Autor anotace
Vlasta Čiháková Noshiro

Publikováno
2013

Profesní životopis

1995 opouští AVU ve prospěch samostatné tvorby
1990-1995 odborný asistent v ateliéru malby Bedřicha Dlouhého na AVU
1981-1986 Akademie výtvarných umění v Praze

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Živly, Galerie 1. patro, Praha

2009
Praha, Galerie ViaArt, Praha
10 Jan Pištěk, obrazy, Galerie Aspekt, Brno

2008
Link4Pictures, Výstavní síň Mánes, Praha
Jan Pištěk, Výstava stodvacátápátá, Výstavní síň Sokolská, Ostrava

2007
Mezi Nebem a Zemí, Galerie Špejchar, Chomutov
Z ateliéru, výstavní prostor hotelu Thalia, Praha

2006
Sny Mr. Williamse, Galerie kritiků, palác Adria, Praha

2004
Pravda versus fikce, Galerie Louvre, Praha

2000
Výběr z obrazů, centrální budova banky Austria/Creditanstalt, Praha

1999
Neohraničené důvěrnosti, Galerie Pecka, Praha

1998
Jan Pištěk, Centre tchéque de Paris, Paris, France

1997
Snímání vleže na zádech, Galerie Behémót, Praha

1996
Landscape, Galerie im Schloss Porcia, Spittal/Drau, Austria

1996
Budoucnost potřebuje jistotu, Galerie Behémót, Praha
Ticho, teplo, tekutiny (společně s Tomášem Císařovským a Jiřím Kovandou), Galerie JNJ, Praha

1995
Výběr z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Dům u Černé věže, České Budějovice
Krajina, Galerie mladých, Brno

1994
Neposkvrněná, Galerie Behémót, Praha

1993
Hledání míry, Galerie Nová síň, Praha

1992
Pištěk, Hauser, Pribik, Landespavilon, Baden-Württenberg, Stuttgart, Germany

1990
Jan Pištěk - obrazy, Galerie Mladá fronta, Praha

1988
Holečkova II (společně s Karlem Kovaříkem a Tomášem Císařovským), Praha

1987
Holečkova I (společně s Karlem Kovaříkem), Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011
PBBK 80, práce na papíře, Galerie NTK, Praha

2010-11
Česká malba 80. let, Galerie Wannieck, Brno

2007
Měsíce, Galerie Kabinet, Brno
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění v Praze

2006
Noc robotů, Výstavní síň Mánes, Praha
Příští stanice Arkádia, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Landschloss Pirna, Germany

2006
Amor vincit omnia 1, Galerie im Palais am Festungsgraben, Berlin-Mitte, Germany

2005
Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha
Andělé, Galerie České plastiky, Praha

2004
Čistá krása, Galerie kritiků, palác Adria, Praha

2002
III. Nový zlínský salon, Statní galerie ve Zlíně

1999
Akce Cihla, Galerie Behémót, Praha
II. Nový zlínský salon, Státní galerie ve Zlíně
Hommage a Franz Kafka, Augsburg, Germany

1998
Z depositu Galerie Behémót, Praha

1997
Na tělo, Galerie Behémót, Praha

1996
I. Nový zlínský salon, Statní galerie ve Zlíně
Fine art '96, Valdštejnská jízdárna Praha

1995
Zkušební provoz, Výstavní síň Mánes, Praha

1994
Konec sezóny, Galerie Behémot, Praha
Něco o malbě, Galerie umění, Kutná Hora
Předpoklady skutečnosti, Obecní dům, Praha

1993
Otevřené dveře, Výstavní síň Mánes, Praha
Krajina, Galerie U Kamenného zvonu, Praha
Bílý Reichensteiner, Galerie Behémót, Praha
Opening Day - New Works, Studios of Pine Plains, New York, USA
Art Hamburg, prezentace galerie Behémót, International Exhibition of Eastern European Art, Hamburg, Germany
Šedá cihla '93, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

1992
Geometrie jinak, Národní technické muzeum, Praha
Nové přírůstky Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1991
Ohne Distanz, Kunstwerein Wien, Austria

1990
Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Národní galerie v Praze
Czechoslovak Modern Art Exhibition, Seoul, Korea
Contemporary Czech Art, Taiwan Museum of Modern Art, Taiwan

1989-90
Popis jednoho zápasu. Česká výtvarná avantgarda 80.let, Oblastní galerie Roudnice nad Labem; Státní galerie výtvarných umění Cheb; Galerie umění Karlovy Vary; Oblastní galerie Rychnov nad Kněžnou; Dům umění Opava

1989
Tschechische Malerei Heute, Esslingen, Stuttgart, Germany
Mladí Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha
Mladí ve při, Pražská tržnice, hala č. 11, Praha - Holešovice
Mladé ateliéry '89, Galerie Fronta, Praha
Mladé ateliéry '89, Galerie Benar, Litvínov

1988
Salon pražských výtvarných umělců, PKOJF, Zimní stadion, Praha
Malba generace 80. let, Palác mládeže, Moskva

1987
Konfrontace VI - Špitálská ulice, Praha - Vysočany
Konfrontace VII - Svárov
Výstava třiceti, Lidový dům, Praha - Vysočany
Salon de Tokyo, Yokohama City Art Hall, Japan
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie Behémót a další soukromé sbírky v ČR i zahraničí.

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Katalogy:

Jana a Jiří Ševčíkovi, Jan Pištěk, kat. výst., KS Blatiny v Praze, Praha 1990

Jana Ševčíková, Hledání míry, kat. výst., Galerie Nová síň, Praha 1993

Vlastimil Tetiva, Radek Váňa, Jan Pištěk, kat. výst., Dům AJD, Dům U Černé věže, České Budějovice, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou a Jan Pištěk, Hluboká nad Vltavou 1995

Katalog LINK4PICTURES, Ivan Neuman, Budoucnost potřebuje jistotu (úvodní text k výstavě v Galerii Behémót, 1996

Anna Irmanovová, Neohraničené důvěrnosti, kat. výst., Galerie Pecka, Praha 1999

Anna Irmanovová, Jan Pištěk, Pravda versus fi kce, kat. výst., Galerie Louvre, Praha 2004

Články, média, internet

Recenze:

Eva Neumannová, Výstava Jana Pištěka, Ateliér, 10/1990

Jiří Tvrzník, Pištěk ve Frontě, Večerník Praha, 9/1990

Karel Miler, Na míru mírnosti, MF Dnes, 4/1993

Tomáš Císařovský, Vstup do Pištěkových krajin, Ateliér, 5/1993

Anděla Horová, Krajiny Jana Pištěka, Český deník, 10/1994

Lenka Lindaurová, Neposkvrněná a neuchopitelná, Lidové noviny, 10/1994

Anděla Horová, Krajiny Jana Pištěka, Ateliér, 11/1994

Bernd Czechner, Schauen und trauben. Jan Pištěk, Galerie in Schloß Porcia Andrea Hein, Jan Pištěk in der Spittaler Schloß galerie, Kulturmagazin, 10. 5. 1996

Lenka Lindaurová, Kozel, kráva, stýček, Lidové noviny, 6/1996

Jiří Vaněk, K vesmírným pulzacím, Ateliér, 3/2004

Anna Irmanovová, Let nebem jako gesto spáče, Literární noviny, 2006

 

Rozhovory:

S. Peričová, Na návštěvě u... akademického malíře Jana Pištěka, Radniční noviny,1994

Monika Čermáková, Nechci být malíř, co jen čeká, MF Dnes, 24. 5. 1994

Monika Čermáková, Malíř ztvárnil biologické děje, MF Dnes, 1997

Jana Komárková, Poněkud neobvyklý pohled do nitra člověka — vleže na zádech, Večerník Praha, 1997

 

Články:

RR, Jaké bude počasí?, Mladý svět XXXII, 1990

(nesignováno) Jan Pištěk vystavuje obrazy lidského nitra, Večerník Praha, 3/1997

Anna Irmanovová, Snímání v leže na zádech, Lidové noviny, 4/1997

Anna Irmanovová, Paříž odhaluje tajemství výtvarníka Jana Pištěka, Lidové noviny, 1998

Marisa Ravalli, Like father like son. Jan Pištěk learns more than the ropes, The Prague Post,1—2/2001

Vlasta Čiháková-Noshiro, Sny Mr. Williamse, Ateliér, 6/2006

Dan Kurucz, Leaders Are Connecting with the Leaders... "Star Alliance", Prague Clubmagazine, 1/2006

Ota Sládek, Dobrodružné hledání Jana Pištěka, BMW revue, 1/2006

Dan Kurucz, Jan Pištěk at Gallery kritiků, Vernissage, Prague Clubmagazine, 2/2006

Petr Svoboda, Pamět obrazů, Ateliér, 6/2009

Jiří Machalický, Barevné gejzíry, Ateliér, 25-26/2009

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv