O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jan Wojnar

Jméno
Jan
Příjmení
Wojnar
Narozen/a
1944
Místo narození
Vendryně
Působiště
Třinec
Úmrtí
2014
Žil/a a pracoval/a v
Třinec
Klíčová slova
akční umění
fotografie
fotogram
konceptuální umění
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Když se Jan Wojnar v první polovině 60. let rozhodoval, kterou z možných cest vizuálního umění se vydá, vybral si záměrně tu méně divácky atraktivní, těžší a nevděčnější. Zvolil si cestu, která vedla skrze exaktní racionální vizuální kreace, v nichž prozkoumával dialektickou vztahovost a vzájemnou závislost a souvislost jednotlivých přírodních, materiálových či jiných realit. Od roku 1967 začal vytvářet monochromní bílé obrazy-reliéfy, blížící se svým zaměřením pozicím nové citlivosti. Autor v nich zkoumal vztahy mezi monochromní plochou a reliéfními, často čistě geometrickými útvary na ni aplikovanými.

 

Jednou z důležitých poloh jeho tvorby byly Přesýpací básně. Vznikaly od roku 1968. Autor v těchto zasklených schránkách zkoumal vztah mezi černou, reliéfně (ornamentálně) pojednanou plochou a jejím zakrytím bílým práškem (cukr, písek). Jedná se o typickou podobu tzv. otevřených děl, kdy výsledný tvar dává dílům sám divák tím, jak s nimi manipuluje a v závislosti na své vůli a v rámci daných omezení je mění.

 

Druhou z hlavních linií tvorby J. Wojnara  byly od konce 60. let Mřížkové básně. K racionálnímu zformulování jejich podstaty dospěl v roce 1974. "...uvědomil (si), že vlastně každý vztah mezi dvěma vizuálními strukturami lze chápat jako transformaci jedné z nich určitou mřížkou. ... Nejdříve chtěly (Mřížkové básně) v naší mysli zpřítomnit, jaký vztah nastal mezi dvěma vizuálními strukturami, brzy se ale otevřela škála mentálních procesů, jenž mohly jako mřížka fungovat. …..k jeho zkušenosti samozřejmě patřily i realizace krajně oproštěné, schopné komunikovat ve spojení s verbální informací." (cit. J. Valoch). Veškerá jeho následující tvorba se proto rozvíjela v rámci tohoto vymezení. Autor neustále nacházel nové polohy svého tématu.Jednou z nich se staly fotografické série, které ve spojení s jejich slovní a kresebnou interpretací tvořily tzv. Diagramy (např. Diagram přibližování). Tato fotografická díla tvoří významnou kapitolu české konceptuální fotografie.

 

Na tuto skupinu děl navázal J. Wojnar opět ve spojitosti s fotopapírem v sérii Autofotogramů (od roku 1978). Zkoumal v nich vztah materiálu k němu samému. Proříznutím, probodnutím nebo jiným aktem vyvolával změnu, která byla za pomoci světla dokumentována samotným změněným médiem.    

 

Na Autofotogramy navázaly Samovztažné básně, kde byla plocha papíru opět pojednána sama sebou – nesla např. stopy svého přehnutí nebo jiného poznamenání, které ovšem nevzniklo jinak než autorovou interakcí s daným materiálem bez dalších cizorodých elementů.

 

Minimalizací konceptuálního gesta a precizností tohoto zkoumání dospěl J. Wojnar k sériím uchopování. V nich byla plocha papíru prostředníkem, lépe řečeno svědkem uchopení předmětu nebo rostliny, případně ruky druhého člověka. Sama na sobě nesla stopy autorova kontaktu se zvoleným předmětem zájmu.

 

V posledních letech svého života opsal jakýsi pomyslný kruh, když vytvořil pozoruhodnou sérii bílých monochromních reliéfů, v nichž jeho snaha o maximální exaktnost vyjádření oproštěnou od všech romantizujících a narativních konotací dosáhla svého pomyslného vrcholu.

Autor anotace
Martin Mikolášek

Publikováno
2015

Profesní životopis

1958–1962
Strojní průmyslová škola v Karviné

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Jan Wojnar / Rytmy a přesýpací básně. Galerie města Třince. Třinec 6. 5. – 22. 6.

2009
Jan Wojnar. Malá galerie Na Hradbách. 8. fotografický festival Funkeho Kolín

Jan WOJNAR. Obrazy, autofotogramy, objekty. Galerie Maldoror Praha. 

Jan Wojnar: Rytmy. Bílé monochromy. Galerie Langův dům, Frýdek Místek

2005
Bydliště Třinec. Kulturní dům Trisia, Třinec, (s Karlem Adamusem)

Jan Wojnar. Mřížkové básně. Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

2004
Vizuální realizace. Galerie Student. Pedagogická fakulta. Ostravská univerzita. Ostrava

2003
Vizuální poezie. Galerie města Plzně. Plzeň

2002
Vztahové realizace. Galerie Fiducia. Ostrava

2001
Vztahové realizace / kresby, fotogramy, objekty. Moravská galerie v Brně. Brno

2000
Vztahové realizace / fotografie, objekty, koláže. Dům umění v Opavě. Opava

Vztahové realizace. Malá výstavní síň, Nemocnice s poliklinikou. Louny

1995
Jan Wojnar - Přesýpací básně a výběr z tvorby. Galerie Langův dům. Frýdek-Místek

1991
Tvorba J. Wojnara. Studio Della. Ostrava 

1990
Jan Wojnar: Fotografie. Galerie v předsálí Kulturního střediska města Blanska, Blansko
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
Vy troubo! pro Jiřího Koláře. Hradec nad Moravicí, Opava.

2012
Na houby / For John Cage. Galerie Gottfrei, Galerie Cella. Opava

2010
kaVárna OSTRAVA, Výstavní síň Mánes, Praha

2002
Objekt/objekt...metamorfózy v čase. Moravská galerie v Brně. Brno

III. Nový zlínský salon. Státní galerie ve Zlíně, Zlín

2001
Objekt/objekt..metamorfózy v čase. Dům u Černé Matky Boží. Praha

Rezonancíe. Galerie města Bratislavy, SR

Klub konkrétistů. Dům umění. Opava

Klub konkrétistů 2 Brno. Muzeum města Brna. Brno

Sběratel Jiří Kolář. Národní galerie. Veletržní palác. Praha

2000
Výstava pro Ladislava Nováka. Galerie malovaný dům.Třebíč

1997
Nestandartní (formáty!). Galerie Caesar. Olomouc

Nestandartní (formáty!)" Galerie města Blanska. Blansko

Mezi tradicí a experimentem, práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989. Muzeum umění. Olomouc

1996
l. nový zlínský salon. Státní galerie. Zlín

Umění zastaveného času. České muzeum výtvarných umění. Praha

1995
72 výstav galerie v předsálí KSMB. Galerie města Blanska. Blansko

1992
Bazén. staré koupaliště, Žižkova ulice. Bratislava

Tvary tónů. Galerie Josefa Matičky.  Litomyšl

Hommage a John Cage. Galeria ART deco. Nové Zámky

Šedá cihla 35/1992. Galerie u bílého jednorožce. Klatovy

1991
8 českých umělců. De Spelregels, Holandsko

Umění akce. Výstavní síň Mánes. Praha

Situace. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku. Muzeum Beskyd - Frýdek-Místek

1990
Homage to Federico Garcia Lorca. Centro Cultural La General, Acera der Casino. Granada, Španělsko

Nové cesty kresby a grafiky. Palác kultury. Praha

Neocelové srdce republiky. Výstavní síň Viléma Wünsche. Havířov

Konstruktivní a geometrická tvorba Výstavní síň Viléma Wünsche. Havířov

Les rěgles du jeu/sept artistes Tchěques de Brno. Galeria Artem - Quimper, Francie

Kupferstish. Kabinet der Staatlichen Kunsfsammlungen. Drážďany, Německo

Knihy-objekty. Galerie mladých. Brno

1989
Stopadesát fotografií. Moravská galerie v Brně. Brno

1988
Geometrie v současném výtvarném umění; 1. litvínovské výtvarné léto; Sdružený závodní klub ROH Benar; Litvínov

1987
Okamžik. Moravská galerie v Brně. Brno

1986
Szistémák es konceptek esech - szlovak grafika" Galeria J. Budapest, Maďarsko

V čase. Fotochema. Praha

1985
Kunstlerbucher - Buchobjekte. Universitát Oldenburg. Německo

1981
Llibres ďartista/Artisťs Books. Metronom. Barcelona. Berlin

1980
Visuelle Poesie/Notationen Kunstmuseum. Hannover, Německo

1978
Photopoetry. PCL. London, Anglie

1977
Míedzynarodowy kongres textu wizualnego. Galerie Rermont. Warszawa. Polsko

1976
Czeska i slowacka poezie konkrétna. Muzeum Narodowe. Wroclaw. Polsko

1975
Česká vizuální poezie. Institut průmyslového designu. Praha

Stamp art. ´T Hoogt, Utrecht, Holandsko

Visual poetry international.  Gallery „De Doelen“ . Rotterdam, Holandsko

1974
Festival de la postál creativa. Galeria U. Montevideo. Uruguay

Art et communication marginale Tampons ďartistes. Institut de L´envirennement 14-20. Paris. Francie

MAX IV - textilní tvorba mladých. Dům pánů z Kunštátu. Brno

XIII Prémio internacional de desenho Joan Miró. Fondaçăo Calouste Gulbekian; Barcelona, Lisabon
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie, Praha
Moravská galerie v Brně
Muzeum umění Olomouc
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Kaltovy/Klenová
Muzeum Beskyd. Frýdek-Místek
Muzeum für moderne Kunst. Botzen
Kabinet der Staatlichen Kunstsammlungen. Dresden
Soukromé sbírky v ČR a zahraničí

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Adamec, Jakub, Bocek, Jan a Bogar, Karel. Výtvarní umělci Třinecka. Část první, Adamus, Boreček, Liberda, Novický, Ovčáček, Štafa, Wojnar. [Třinec]: Klub přátel výtvarného umění Třinec, 2012. 43 s.

VALOCH, Jiří. Obrazy, autofotogramy, objekty. Galerie Maldoror Praha. 23.6. – 25.7. 2009.

VALOCH, Jiří. Jan Wojnar: Rytmy. Bílé monochromy. 13.11. – 27.11. 2009. Galerie Langů dům Frýdek Místek, 2009

Jan Wojnar: mřížkové básně: Geofyzikální ústav AV ČR, 19. května - 1. července 2005. [Česko: Agentura Galerie H, 2005]. [6] s.

LASOTOVÁ, Dáša. Bydliště Třinec. Karel Adamus, Jan Wojnar. Dialogový katalog k výstavě. Galerie Trisia, Třinec 18.10. do 18.11.2005. Třinec. 2005

WOJNAR, Jan a Dáša LASOTOVÁ. Jan Wojnar: vizuální realizace : kresby, obrazy : dialogový katalog [k výstavě konané 3. dubna - 20. května 2004 v Galerii Student]. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2004, 17 s. ISBN 80-7042-383-8.

Valoch, Jiří et al. Slezský koncept = Silesian concept: Adamus, Klimeš, Lasota, Šigut, Wojnar. V Ostravě: Galerie výtvarného umění, 2004. 79 s. ISBN 80-85091-66-6.

LASOTOVÁ, Dáša, Karel ADAMUS, Rudolf SIKORA a Jan WOJNAR. Komentář k setkání s tvorbou: Karel Adamus, Rudolf Sikora, Jan Wojnar. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, 37 l. ISBN 80-7042-211-4.

VAŠULÍN, Radan. Uvedení do konceptuální tvorby třineckého umělce Jana Wojnara. Diplomová práce. OU Ostrava. 2005


HAŠKOVCOVÁ, Lucie. Podoby a tváře vizuální poezie a lettrismu. Diplomová práce. Univerzita Palackého. Olomouc, 2004.

VALOCH, Jiří. Jan Wojnar. Vizuální poezie. Galerie města Plzně 15.5-22.6. 2003. Plzeň. 2003 

VALOCH, Jiří. Jan Wojnar. Vztahové realizace. Moravská galerie v Brně 17.1. - 25. 2. 2001. MG Brno 2001

VALOCH, Jiří: Vztahové realizace. Dům umění v Opavě 3.8. - 3.9. 2000. Dům umění. Opava. 2000

Horáček, Radek. Tvary tónů: téma hudby ve výtvarném projevu: TT klub výtvarných umělců a teoretiků Brno: Galerie Josefa Matičky, Litomyšl 12. června - 6. července 1992. [Brno]: [TT klub výtvarných umělců a teoretiků], [1992]. 4 s., 28 listů obr. příl.

Apollohuis. De Spelregels: 8 tsjechische kunstenaars uit Brno: Jiri Valoch, Karel Adamus, J.H. Kocman, Dalibor Chatrny, Jan Wojnar, Ladislav Novak, Pavel Rudolf, Vladimira Sedlakova. Eindhoven: Apollohuis, [1991]. [7] s

WOJNAR, Jan a VALOCH, Jiří. Fotografie. Galerie v předsálí Kulturního střediska města Blanska 21.5.-29.6. 1990. Blansko, 1990

ERLHOFF, Michael A HOLECZEK, Bernhard. Vom aussehen der wörter. Visuelle poesie/notationen. Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel. Hannover, 1980.

Liber. Practica internazionale del libro d´artista. A cura di Sarenco, Miccini, Verdi. Factotumbook 24. Verona, 1980.

Poesia e prosa delle avanguardie. Mostra retrospektiva „Lotta poetice 1971-75“.Cita di Abano Terme. 1978

Články, média, internet

MIKOLÁŠEK, Martin. Za Janem Wojnarem (17.8. 1944 - 20.7. 2014). Revue pro kulturu Protimluv. 3/4/ 2014, s. 7

WOJNAR Jan a Martin MIKOLÁŠEK: Být v souladu s konstrukcí vesmíru. revue pro Protimluv, ročník 3/ 2 2004, s. 26-27

VALOCH, Jiří. Partitury. Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace. Jazzpetit. Jazzová sekce Svazu hudebníků jako příloha bulletinu Jazz. 1980

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv