O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jana Babincová

Jméno
Jana
Příjmení
Babincová
Narozen/a
1977
Místo narození
Vyškov
Působiště
Praha
Web
http://janababincova.info
Klíčová slova
instalace
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jana Babincová ve své tvorbě již řadu let pracuje s principem kódování. Její malby staví na formách geometrické abstrakce s ostrými liniemi a hranami. Samotné zakódované obsahy jsou ale naopak většinou velmi osobní a pocitové: od textu modlitby v pěti jazycích přes dopis pro nenarozenou dceru až po tóny oblíbené písně. Ve většině maleb kódujících texty pracuje Babincová spíše s intuitivními možnostmi dekódování obrazů, nejde o přesné rozluštění jednotlivých obsahů diváky. Vedle textu pracuje autorka také s hudbou či zvuky, případně strukturami odvozenými z běžného života. U zrodu většiny projektů se nachází jednoduchá inspirace. Následuje ale promyšlená cesta k realizaci, hledání principu kódování a přepisu, který závisí na charakteru jednotlivých projektů. Výsledné malby se vyznačují přesností hraničící s digitálním obrazem. Na osobní stránku jednotlivých témat potom často odkazuje jen jejich barevnost nebo letmé symboly.

 

V posledních projektech Babincová téma kódovaných obrazů značně rozšiřuje, vstupuje do dalších médií, zkoumá vztah malby, zvuku i objektu nebo performance. V rámci výstavy v Galerii Aula FaVU VUT (Zanechte zprávu, 2011) reagovala nástěnnou malbou na akci Zkušebna - Solo (2011) Romana Štětiny, ve které autor bubnováním roztříští skleněné bubínky. Babincová zde pracovala s matematickými posloupnostmi a možnostmi vizuálního přepisu zvuku. V projektu pro Berlinskej model (Suchý bod, 2012) spojila autorka nástěnnou malbu inspirovanou ingrediencemi sushi se samotným jídlem v ucelenou vizuálně-degustační performance. Následoval projekt Dance Floor (2012), během kterého na podlahu galerie A.M.180 zaznamenala vizuální přepis vlastní taneční performance. V rámci mezinárodní skupinové výstavy 16 - 20 000Hz uspořádané v Galerii MeetFactory v roce 2013 představila Babincová instalaci odvozenou z rytmu písně skupiny The Present Moment. Jednotlivé tóny a rytmy autorka podle řady předem určených pravidel převedla do škály šesti set zavěšených barevných dřívek, které vizuálně připomínaly prostorový ekvalizér. Zatím poslední projekt, Trans/in/form (2013), je určitou syntézou malby a objektu. Tématem je zde komunikace, ale opět v abstrahované formě - jde tu především o princip předávání informací mezi lidmi, o posuny významu, které v mezilidské komunikaci nastávají. Výsledkem jsou dvě prostorové krychle zavěšené na zdi, které, jak je pro Janu Babincovou typické, definují výrazné a precizně oddělené, i když v tomto případě o něco organičtější, barevné plochy.

 

Malbám i instalacím Babincové je společné, že evokují určitou předešlou akci nebo sdělení, které sumarizují do jediného okamžiku, vizuálně výrazného a přesto něčím odosobněného, univerzálnějšího záznamu. Angažují divákovu představivost, ale současně tak činí nedirektivním způsobem. Nevyžadují striktní dekódování, nenutí publiku vlastní obsahy. Jsou spíše autonomním záznamem, který možnosti rozklíčování původních inspirací pouze naznačuje.

Autor anotace
Karina Kottová

Publikováno
2013

Profesní životopis

Vzdělání:
2002–2006 FaVU VUT Brno, ateliér Malba III., doc. MgA. Petr Kvíčala (MgA.)
(diplomová práce – Nevýtvarné principy geometrické abstrakce – vedoucí Jiří Valoch)
1997–2002 PdF UP Olomouc, výtvarná výchova – německý jazyk (Mgr.)
(diplomová práce – Periferie – vedoucí Mgr. David Jedlička)
1992–1997 SHŠ Světlá, Velké Meziříčí, management cestovního ruchu

Stipendia:
2010 Environmental Art Society Dannaz, Utrecht, Nizozemí
2008 Mezinárodní malířské sympozium, Michalovce, Slovensko
2008 Elia asociation Bloom! Projekt, Brusel, Belgie
2007 Residenční pobyt v Kuenstlerhaus Schafhof, Freising, Německo
2004 Universidad des Bellas Artes, Cuenca, Španělsko

Zaměstnání a aktivity:
2013 Koncepce výtvarných dílen a lektorská činnost pro Studentskou Art Akademii
2008-2013 Koncepce a koordinace projektu UMakArt: You Make Art, platforma propojující mladé lidi a současné umění
2010-2012 Umělecké dílny zaměřené na propojování výtvarného umění, hudby a tance, DOX, Letní Letná, Vyšehrátky, KC Zahrada, galerie INI
2010-2011 Spolupráce s architektonickým studiem Cígler a Marani v Praze a AtelieR v Olomouci
2009-2010 Lektorská činnost, Centrum současného umění DOX, Praha
2009-2010 Výtvarné dílny, Kulturní Centrum Zahrada, Praha
2008-2009 Externí spolupráce s lektorským oddělením Muzea Kampa, Praha
2004-2009 Jazyková škola Skřivánek, Vyškov, Praha

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
TRANS/IN/FORM, Galerie Prokopka, Praha

2012
BE IN 18, Berlínskej model, Praha
DANCEFLOOR, Galerie AM 180, Praha
SUCHÝ BOD, Berlínskej model, Praha

2009
PAINTINGS, Smíchovské Benefice, Praha
HARD EDGE, Muzeum Vyškovka, Vyškov

2008
CODE IT!, Galerie Mladých, BKC, Brno

2007
FLOWER-POWER, internetová Galerie Perkof

2006
THE WORLD IS MINE…AND YOURS, Městská knihovna Vyškov
THE BEST OF, Galerie T.I.C., Vyškov

2004
DECODE IT, Galerie Caesar, Olomouc

2003
JABA&MUTANT, Galerie Půda, Český Těšín (s Jaroslavem Matulou)

2002
V.I.P., MEMORY BOX, Hořící dům, Olomouc (se Zuzanou Ryšánkovou)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
16 - 20 000Hz, Galerie Meetfactory, Praha
Blackwille, festival Street for Art, Praha
2 ptáci+, Divadlo Reduta, Brno
JUSTART FOR LIFE, Hotel ICON, Praha

2012
Současná česká malba, galerie NTK, Praha

2011
Zanechte zprávu, Galerie Aula, Brno
Galerie INI, Bubenská 1, Praha
Galerie Ratolest v Cafe 99, Brno
Galerie ve Hřbitovním kostele, Vyškov

2010
Environmental Art Society Dannaz, Utrecht, Nizozemsko

2008
Malířské sympozium, Galerie MKS Michalovce, Slovensko
Normální dětství, Galerie Ratolest Brno
Studenti+, Divadlo Reduta, Brno

2007
Ruční Pila, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
Alle Neun, Galerie in Schafhof, Freising, Německo

2006
Móda nemóda neboli Ein Kessel Buntes, Galerie C2C, Praha
Studio AM3, Galerie Gaudeamus, Ostrava
The&, výstava diplomantů FaVU VUT Brno
15 let Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc, výroční výstava

2004
COLORMAKERS – výstava skupiny, klášter Plasy

2003
WORKSHOP, Galerie zámku Valašské Meziříčí
Malba 3 – Výstava ateliéru Malířství III. FaVu VUT Brno, Městské divadlo Brno

2001
Výstava studentů Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc, Galerie Výpad
Zastoupení ve sbírkách
Galerie INI
Galerie Ratolest
VUT Brno
Sbírka Marek
Národní galerie, sbírka Jiřího Valocha
Hotel Bloom! Brusel, Belgie
Fakultní nemocnice Olomouc
Soukromé sbírky

Monografie, katalogy, publikace

Jiné kritické texty

janababincova.info/cs/texty

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv