O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jaroslav Varga

Jméno
Jaroslav
Příjmení
Varga
Narozen/a
1982
Místo narození
Trebišov, Slovensko
Působiště
Praha
Web
jarovarga.net
Klíčová slova
fotografie
instalace
nová média
public art (veřejné umění)
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

V tvorbě Jaroslava Vargy se objevuje a rozvíjí několik základních motivů. Jeho hlavním tématem je město a jeho proměna, deformace či elementy zániku. Pracuje s historií, ale vždy ji propojuje, konfrontuje a reflektuje se současností, kterou zasazuje do širšího dějinného rámce. Zkoumá současné vnímání města a život v něm, vytváří urbánní mapy míst zanikajících, existujících i nově vytvářených.

Jedním z aspektů současných sídel je deformace místního historického kontextu a současně necitlivost k jeho odkazu. Vargovo dílo Three routes (2007), sledující tři různé trasy mapující maďarskou, německou a slovenskou paralelní historii, vyústilo v projekt FU JA RA (2011). Postava Jánošíka byla ve slovenské kultuře nesčetněkrát vyobrazena a interpretována. Varga se ve svém videu soustředí na interview s hercem, jenž v převleku v centru Bratislavy „předvádí“ slavného zbojníka turistickým skupinám, hrajíc při tom na fujaru. Pro průvodce je atraktivní pro zástupy turistů užívat příměry jako Robin Hood či didgeridoo, které jsou však v lokálním kontextu absurdní.  Postava Jánošíka tak svým způsobem žije dál svým vlastním životem, v pokrouceném, anekdotickém narativu.

Intervence do veřejného prostoru v Komárně (2010) je reflexí multietnického soužití na slovensko – maďarských hranicích. Na fasádu historické budovy autor umístil otisk nápisu (který zde nikdy neexistoval) „Kulturní dědictví není totéž co národní identita“ ve slovenštině a maďarštině. Stopy po fyzických písmenech kladou otázku po funkci zobrazujícího a zobrazovaného, stejně jako po hmotných či efemerních pozůstatcích historie.

Po podobném fiktivním ztraceném dědictví pátrá autor i v díle I Found it somewhere, but I Cannot Find It (Martin, 2013), kdy se místních obyvatel dotazoval na polohu údajně ztracené pamětní desky obětem holocaustu. Na jmenovaných místech pak vytvořil stopy po těchto deskách. Vytvořil tak jakési neexistující dědictví paměti, která se ovšem i ve své fiktivní podobě v dějinách ztrácí.

Dalšími Vargovými projekty, soustředícími se na propojení minulosti a současnosti, jsou ty, v nichž se zaměřil na bratislavské sídliště Petržalka.  Toto největší sídliště ve střední Evropě, vybudované v éře normalizace, je samostatným urbánním fenoménem. Plány na jeho výstavbu byly tehdejší komunistickou mocí pojaty velmi ambiciózně. Podle původních kritérií pro architektonickou soutěž sestavil Varga v projektu Re: Byt Petržalka (2010) požadavky na byt v této lokalitě, které rozeslal realitním kancelářím. Výsledkem projektu byla nejen dokumentace nemovitostí, které mu byly na základě požadavků nabídnuty, ale také škála reakcí jednotlivých kanceláří na poněkud nezvyklá kritéria poptávky.

Se sídlištěm Petržalka souvisí také série tisků Vertical labyrinth (Vertikální labyrint, 2009), mapující a dokumentující tehdejší stav nástěnných výmaleb, nacházejících se na bočních stěnách jednotlivých blokových domů. Tato silná vizuální vrstva, nabízející jiný pohled na typizovanou panelovou zástavbu, může zároveň sloužit jako jakýsi průvodce „labyrintem“, záchytný bod v prostoru.

Jako „urban explorer“ se Jaro Varga zabývá také lokalitami ve svém rodném městě Trebišově. Tyto urbánní průzkumy opět vycházejí z historie místa a reflektují jeho současný stav a případnou (ne)budoucnost. Zvláštní pozornost věnoval Varga budově bývalé základní školy v Trebišově, kterou sám navštěvoval. Instituce byla zrušena a postupně chátrající budova byla nakonec dekonstruována a následně nahrazena novým objektem supermarketu. Autorův dvouletý systematický výzkum zde vyústil v cyklus Shrinking City Expanding Memory – Urban Exploration I-VI (Mizející město – expandující paměť – urbánní výzkum, 2010).

Instalace Komenského 1 (2010) je recyklací jediného materiálu, který autor v rozpadajícím se objektu nalezl – starých výukových filmů. Tyto filmy promítal na staré stěny a tyto projekce následně snímal. Jejich nová vizuální složka tak nahradila a vyprázdnila původní obsah filmů, podobně jako nová architektura nahradila starou a ideály bývalé ideologie se staly neplatnými.

Další lokalitou, kterou se Varga intenzivně zabýval, byl bývalý vojenský prostor v Milovicích. Tento prostor, sloužící postupně třem armádám (rakousko – uherské, německé a sovětské, která jej opustila po roce 1989) je dnes opuštěným, chátrajícím místem, obklopujícím malé stejnojmenné městečko. Varga s lokalitou pracuje v reflexi současného či možného budoucího stavu, zrcadlícím jeho historii. V instalaci Budoucnost historie (2013) shromáždil, podobně jako při archeologickém průzkumu, fragmenty nástěnné výmalby ze všech tří období vojenské historie prostoru a poté se je pokusil zrekonstruovat v galerii. Zeď rámovala prostor, kde plynuly dějiny a nyní odkazuje k prázdnotě a opuštěnosti.

Součástí autorova výzkumu prostoru v Milovicích byla také práce s obyvateli tohoto městečka, které bylo kdysi postaveno jako ideální, k plné soběstačnosti, nyní je však obklopeno ruinami. Mimo diskuzí o historii i budoucnosti městečka uspořádal s žáky místní základní školy happening, navazující na akci slovinské skupiny IRWIN, nazvanou Was ist Kunst? (Návrat do budoucnosti I, 2013) V instalaci Lost Things (2014) shromáždil téměř surrealisticky působící části objektů nalezených v tomto prostoru a uvedl je do nových souvislostí v galerii.

S lokálním městským prostředím akcentuje Varga nejen jeho propojenost s historií, ale také současný život a jeho aspekty.

V díle Little Big City (2008) vytvořil mapu nových developerských projektů v Bratislavě. Tyto projekty mají anglické názvy a jejich uměle vytvořené názvy se nijak nevztahují místnímu, historickému ani společenskému kontextu. Součástí projektu byla videodokumentace dotazníku provedeného v ulicích Bratislavy, kdy se místní obyvatelé pokoušeli přeložit tyto mezinárodní názvy do slovenštiny. Video tak poodhalilo skutečný pohled a vliv “newspeaku“ a nadužívání cizích názvů a anglismů v reálném životě.

Projekt De-architekturalizace I-VI (2010) dokumentuje, analyzuje a typologizuje architekturu, která se radikálně rozvinula v malých městech v rychlém tempu rozvíjející se porevoluční ekonomiky. Tyto budovy, často nemístné, bizarní až „parazitické“ vizualizuje Varga v sérii dokumentů, kreseb a videí.

Dalším tématem, jemuž se Varga dlouhodobě věnuje, je téma knihovny. Knihovna jako symbolický konstrukt – shromaždiště vědění i direktivní nástroj, který může sloužit ideologii. Varga realizoval několik site specific instalací a intervencí do veřejných knihoven (Národní technická knihovna v Praze, Národní knihovna ve Varšavě, Library of Sippery Rock University v Pittsburghu, Knihovna akademie výtvarných umění v Bratislavě). V několika intervencích pracoval s knihou jako s konstruktem „tabula rasa“, kdy všechny knihy obalil stejným bílým papírem (Untitled, 2008). V Knihovně (2011-2012) participativní povaha akce umožňovala návštěvníkům popsat prázdné hřbety vlastními tituly.

V projektu Untitled III (2009-10) shromáždil v Národní knihovně přes stovku titulů, odkazujících nějakým způsobem ke konci, a z fotokopií jejich hřbetů vytvořil fiktivní řadu knih, zabývajících se neurčitým fenoménem „endismu“.

Knihovny zničené za druhé světové války, zejména v Polsku, dokumentuje autor v sérii Lost Libraries (Ztracené knihovny, 2012).

Jaroslav Varga se mimo své umělecké tvorby věnuje rovněž kurátorské činnosti. Společně s Dorotou Kenderovou byl od roku 2007 kurátorem Galerie Hit v Bratislavě. V současné době působí v galerii Meet Factory v Praze.

Autor anotace
Kateřina Štroblová / Rathouská

Publikováno
2015

Profesní životopis

2011 
doktorandská stáž, Akademie den bildenden Kűnste, Wien, A

2010–2014
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorské studium (Ilona Németh, Edit András), SK

2005–2010
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra Intermédií a Multimédií, Studio IN (Ilona Németh, Andreas Fogarasi, Szabolcs KissPál), SK

2000–2005
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied,  Katedra umení, SK

2009
Slippery Rock University of Pennsylvania, Department of Fine Arts, USA

2007
Akademia sztuk pięknych, Wroclaw, PL

ocenění:

2012
finalista Henkel Award

2010
finalista Ceny Oskára Čepanafinalista Start Point, GASK

2008
finalista Ceny Oskára Čepana

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Was ist Kunst, Galéria HIT, Bratislava, SK
Situace 50, Galerie Pavilon, Praha, CZ

2012
Konec vesmíru, Berlínskej model, Praha
O udalostiach posledných dní (s Dorotou Kenderovou), Galerie etc., Praha
Master and Disciple 4, Ilona Németh & Jaro Varga, Magma Contemporary Art Space, Sfântu Gheorghe, RO
Lost Library, Gallery Heppen Transfer, Varšava, PL
My sme podstavec, Vymenník, Košice, SK
Intervencion 2012, Public art project Trebišov, SK

2010
Open Studio, Karlín Studios, Praha
Urban Exploration/Mestský prieskum, Open Gallery Bratislava, SK
Touristic Routes, D Raum Museums Quartier, Wien, A

2009
Library in Library, Bailey Library, Slippery Rock University, USA

2006
Tourist Route, Street art project, Nitra, SK
Dangerous sequences, Gallery HIT, Bratislava, SK
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Soft Codes, Museum of Contemporary Art in Wroclaw, PL
Tektonika paměti, Dům umění, BrnoPrivate Nationalism, Open Gallery, Bratislava, SK

2014
Tektonika paměti, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
The First Man Was an Artist, Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, SK
Platonovo třetí oko, Meetfactory, Praha
Private Nationalism, Ostrale, Dresden, DE
Private Nationalism, Zsolnay Cultural Quater, Pécs Gallery m21, Pécs, HU
Ptolemaiovy děti, Galerie NTK, Praha
Private Nationalism, Kunsthalle Košice, SK
Circular Ruins, French Institute in Prague, MeetFactory, Praha
Private Nationalism, Divus, Praha

2013
Dysraphic City, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, DE
Open studio, Triangle Arts Association, New York City, USA
Metaphysik der Disziplin, Czech Center, Berlin, DE
Vulnerable Failures, National Art Studio Chang-Dong, Museum of Modern and Contemporary Art in Korea, Seoul, South Korea
„Katalog Entropii Sztuki“, Galeria Entropia, Wroclaw, Poland
Prague Biennale 6, PrahaSubterranean Echoes, Center for Art and Urbanism, Berlin, DE
Blind spot, Galerie NTK, Praha
Panel Story, Bratislava City Gallery, Bratislava, SK
M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou, Turčianska galéria, Martin, SK
Panel Story, Turčianska Galéria, Martin, SK

2012
The Discovery of Slowness II, Tranzit SK, Bratislava, SK
On Boredom, Kulturfabrik TABAČKA, Košice, SK
Delete. Art and Wiping out, Slovak National Gallery, Bratislava, SK
Zlínsky salón mladých 2012, Dům umění, Zlín

2011
Eleventh Hour, Futura, Praha
Public Folklore, Grazer Kunstverein, Graz, AT
Why do I keep reading the same books?, AMT project, Bratislava, SK
MAPY/MAPS, Bratislava City Gallery, Bratislava, SK
LIBRARIANISM, Galerie NTK, Praha
PRIMS, The Orchard Centre, Sheffield, UK
TWIST- Tuica/Tusovka, 91mQ Art project space, Berlin, DE

2010
“Where do we go from here?”, Secession, Wien, AT
“Der Drang nach Osten”, Galéria HIT Bratislava, SK
Transart Communication- Public Dialog, Komárno, Komárom, SK/HU
Startpoint, Galerie středočeského kraje, Kutná Hora
Priestor / Prostor Z(I)LIN(A), Povážská Galéria, Žilina, Krajská galerie, Zlín, SK/CZ
Výstava finalistů Ceny Oskára Čepana, Galéria Medium, Bratislava, SK
Perfection, Galéria Medium, Bratislava, SK
The Romance of my Young Days, the Future of my Nostalgia, Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, SK
Open Studio, Karlin Studios, Praha
Touristic Routes, D Raum Museums Quartier, Vienna, AT

2009
Rhetoric of Fiction, Kino HVIEZDA, Banská Bystrica, SK
Exit Ghost, Gallery Valentina Moncada, Rome, IT
Fantazies of Beginning Documentation, Central Slovakian Gallery Banská Bystrica, SK
BRATISLAVA, Slovak Cultural Institute, Rome, IT
Fantazies of Beginning, Billboard Gallery Europe, Bratislava, SK

2008
Library in Library, Bailey Library, Slippery Rock University, USA
Videokunst vs künstlerische Dokumentation, KOLONI, Dresden, DE
Exhibition of finalists of Oskar Cepan Award, Galéria Medium, Bratislava, SK
ENDING, One-week international art residency at Hotel Kyjev, Bratislava, SK

2007
International Media Art Biennale WRO 07, Wroclaw, PL
SURVIVAL, Public Art Festival in Wroclaw, PL
BEST WEST, Gallery Entropia, PL
BRIDG:ING, Gallery of Ministry of Culture of Slovak Republic, Bratislava, SK
TACTICS OF RESISTANCE X GLOBAL POLICE ACTION, Exhibition Centre Constantin Brancusi, Chisinau, MD
Zastoupení ve sbírkách
Slovenská národná galéria, SKZámek Třebešice, CZZachęta Collection, Wroclaw, PL
Další realizace

kurátorské projekty:


2014
Revolution without Movement (s Berit Fischer a Dorotou Kenderovou), Galeria HIT & tranzit.sk, Bratislava

SK/AT (s Ivanem Juricou, Martinou Šimkovičovou, Pavolem Trubenem, Silvií Saparovou), mo:e Wien, A

 


2012
On Boredom (s Dorotou Kenderovou), Tabačka Kulturfabrik, Košice

The Discovery of Slowness II, (s Dorotou Kenderovou), tranzit.sk, Bratislava

The Discovery of Slowness I, (s Dorotou Kenderovou), Tabačka Kulturfabrik, Košice

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

VARGA, Jaroslav; Kenderová, Dorota (eds.). Is the Future Boring? Bratislava: Galéria HIT, 2014.
VARGA, Jaroslav. Untitled. Bratislava, 2014.

Články, média, internet

JAKALOVÁ, Zuzana. Jaro Varga: Niekde som to našiel, ale neviem to nájsť. Flashart, 2015, 35, 35.

SÝKOROVÁ, Lenka. Galerie jako jeskyně stínů. artalk.cz, 27.10.2014, <http://www.artalk.cz/2014/10/27/galerie-jako-jeskyne-stinu/>.

KUKUROVÁ, Lenka. Čo je za umením? artalk.cz, 30.8.2013, <http://www.artalk.cz/2013/08/30/co-je-za-umenim/>.

JANEČKOVÁ, Zuzana. Pôdorys premenlivosti v m(i)este medzi pamäťou a nepamäťou. artalk.cz, 13.7.2013, <http://www.artalk.cz/2013/07/13/podorys-premenlivosti-v-mieste-medzi-pamatou-a-nepamatou/>

MEGYEŠI, Peter. Pestrý obraz sídliskovej šedi. artalk.cz, 14.6.2013, <http://www.artalk.cz/2013/06/14/pestry-obraz-sidliskovej-sedi/>.

VARGA, Jaro. Knihovna 2011. A2: kulturní čtrnáctideník, 2012, 24. ISSN 1803-6635.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv