O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Balcar

Jméno
Jiří
Příjmení
Balcar
Narozen/a
1929
Místo narození
Kolín
Úmrtí
1968
Klíčová slova
grafika
ilustrace
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Dílo Jiřího Balcara bylo v počátcích silně ovlivněno válečnou generací umělců. Názorově mu byl blízký existencionalismus, jeho tvorbou byla často spojována s pojmy jako absurdita a jemný humor. Koncem padesátých let Balcar navázal především na civilismus Skupiny 42, formálně se však více přiblížil expresionismu. Po studiu u Františka Tichého a Františka Muziky pracoval v redakci časopisu Květen.

 

Od roku 1963 spolupracoval s divadlem Na zábradlí a s Černým divadlem, s nímž cestoval po celé Evropě. Na konci padesátých let se příklonil k abstrakci, kterou rozpracoval v grafickém cyklu Dekretů (1959-61). Východiskem jeho tvorby se tehdy stal lettrismus. Motiv písma se zde ale vyskytoval pouze zástupně, nebyl hlavním motivem, často zůstával takřka nečitelný.

 

Důležitým mezníkem v Balcarově životě byl stipendijní pobyt v USA (Seminar of Art, Farleigh Dickinson University, Madison, New Jersey, 1964). V této době se autor posléze navrátil opět k figurální tvorbě.

 

Balcar se věnoval i knižní grafice, zpočátku se jednalo o celou řadu jazykových učebnic, později i o beletrii. Postup při řešení knižní obálky však nebyl podřízen jeho volné tvorbě. Expresivně laděné malované obálky vznikaly především v šedesátých letech 20. století a silně zapůsobily na českou knižní kulturu. V této době Balcar spolupracoval s nakladatelství Orbis a Odeon a koncipoval i několik samostatných edic.

 

Největší ocenění získal za grafickou úpravu a obálku tří ročníků revue Světová literatura a Ročenky zahraniční literatury, v nichž nálézáme pro Balcara typické variace nedotištěných písmen v kombinaci s jemnými barevnými tiskařskými šablonami na bílém podkladě. Ve stejné době dostal poprvé příležitost knihu koncipovat celkově – v Camusově Exilu a království navrhnul vazbu, obálku i ilustraci. Stejnou příležitost dostal pak už jen dvakrát v Hostovského románu Cizinci hledají byt (1967) a v Barbussově Pekle (vydáno až po Balcarově smrti v roce 1969).

 

Balcar se současně se věnoval i navrhování výstavních katalogů, pozvánek a filmových plakátů. V roce 1960 získal Cenu Toulouse-Lautreca za plakát k filmu Bílá velryba Johna Hustona – jedná se o minimalisticky řešený černobílý linoryt, který působí velice expresivně. Již v roce 1961 však opustil řešení plakátu jako grafického listu a začal jej strukturovat pomocí útržků fotografií v kombinaci s písmem a jemnými malířskými projevy. Na Bienále užité grafiky v Brně v roce 1964 získal čestné uznání za soubor šesti plakátů.

 

Zemřel předčasně při automobilové nehodě.

Autor anotace
Julie Weissová

Publikováno
2009

Profesní životopis

1947-1948 Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta - dějiny umění)
1948-1950 Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha, Tichý František
1950-1953 Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha, Muzika František
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
1962-1968 Svaz československých výtvarných umělců
1961 Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1961 Konfrontace
1961 Konfrontace
1958 Skupina G
1957 Máj 57 (Tvůrčí skupina Máj 57)

Výstavy

Samostatné výstavy
2009
Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří

2004
Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Galerie Hollar, Praha

2001
Jiří Balcar: Grafika 1960 - 1965, Galerie Ztichlá klika, Praha

1988
Jiří Balcar: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha

1987
Z díla Jiřího Balcara, Regionální muzeum Kolín, Atriová síň, Kolín

1981
Jiří Balcar: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc

1979
Jiří Balcar: The Archives of an Artist, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1975
Z díla Jiřího Balcara, Malá galerie Vysoké školy veterinární, Brno

1973
Jiří Balcar: Grafická tvorba, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1971
Jiří Balcar: Kresby + grafika, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava

1970
Jiří Balcar: Graphics, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1969/12/10 - 1970/01/27
Jiri Balcar, Galleria Schwarz, Miláno

1968
Z díla Jiřího Balcara, Galerie Kettner Kiel

1966
Z díla Jiřího Balcara, Galerie Václava Špály, Praha

1959
Jiří Balcar: Obrazy, kresby, grafika, Výstavní síň ČFVU - Purkyně, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2008
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
Lettrismus: Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2007
Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha

2006
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění, Karlovy Vary
České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Klasikové české grafiky XX. století I., Galerie Anderle, Kabinet grafiky, Praha
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

2005
Rozbít hranice: Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze: 1957 - 1969, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha

2004
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Staatliches Museum für angewandte Kunst, Mnichov
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Generální konzulát České republiky, Los Angeles
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Trojlodí, Olomouc
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Generální konzulát České republiky, Hongkong
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění, Karlovy Vary
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Macau Museum of Art, Macau
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava
Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2003
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, České kultúrné centrum, Bratislava
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Zámek Klenová, Klenová
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Czech Centre New York (České centrum New York), New York
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Umění grafiky: Grafické techniky v průběhu šesti století, Salon, Kabinet, Olomouc
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Salon, Kabinet, Olomouc
Práce na papíře, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2.aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Czech Centre London

2001
Bilance II, Obrazy a sochy, Galerie umění, Karlovy Vary

Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno
Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk

2000
Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou

1999
Umění zrychleného času Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha

1998
Český informel ve Ztichlé klice / Czech informel in Ztichla klaka (1958 - 1965), Galerie Ztichlá klika, Praha
České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha

1997
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie umění, Karlovy Vary
Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc

1996
V prostoru 20. století, České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění i. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1995
České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU, Dům U černé Matky Boží, Praha
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří
Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum Kolín, Kolín

1994
Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno
Nová figurace, Dům umění, Opava
Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha

1993
Nová figurace, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
Nová figurace, Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, Pardubice
Přírůstky. Výběr z let 1987 - 1992, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno
Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha

1993/12/16 - 1994/03/06
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992
České výtvarné umění 1900 1960, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno
Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava
Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York, New York

1991
Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964,In memoriam, Mánes, Praha
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1990
Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění, Karlovy Vary
Polyformie - Kunst als subversieves Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín
Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava
1989
Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery - Dupont Center, Washington D.C.

1988
Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové
Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1985
Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc

1984
Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc

1983
20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
Česká kresba 20. století, Kabinet grafiky, Olomouc

1982/09/09
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc


1982 - 1983
Československá grafika, Mexico City, Mexico City

 1981
České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

 1980
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen

1974
České malířství XX. století, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1970
Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha
Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín
    
 1969
Recent Graphics from Prague, 12th Floor Gallery

1968
Contemporary Czechoslovakian Art, Jacques Baruch Gallery, Chicago
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Grafický kabinet, Zlín (Gottwaldov)
10 artisti grafici del Gruppo Hollar, Galleria d´arte Portici, Cremona
50 let československé malby, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou
Věcné dialogy, Muzeum, Písek
1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny
300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha, Praha

1967
Tschechoslowakische Graphik, Kiel, Kiel (Německo)
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
Grafici cecoslovacchi, Calcografia nazionale (Instituto nazionale per la Grafica), Řím
15 grafiků, Galerie Václava Špály, Praha
Modern tjeckoslovakisk grafik, Lunds Konsthall, Lund
Obraz 67, Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1966
Obraz a písmo, Regionální muzeum Kolín, Kolín
Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha
Jarní výstava, Mánes, Praha
2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec
Poezie písma, Národní muzeum, Praha
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha

1965
Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha

1965
Jiří Balcar, Václav Kiml, Eva Kmentová, František Pacík, Galerie Václava Špály, Praha

1965
Grafika 65, Vlastivědné museum, Písek

1964
Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha

1964
Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno, Brno

1963
Hluboká 1963. Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1962
Mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1961
Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Ilustrační tvorba, Galerie mladých, Praha
Výstava užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1959/12 - 1960/01
Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1959
Nová grafika hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar,

1959
Skupina G, Dům pánů z Poděbrad, Brno

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Dům umění města Brna, Brno


1958
2. výstava Skupiny Máj 57, Palác Dunaj, Praha

1958
Město očima soudobých malířů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

1957
Mladé umění / Tvůrčí skupina Máj 57, Obecní dům, Praha

1958 - 1959
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Jízdárna Pražského hradu, Praha

 1957
Nová grafika v Hollaru. Druhý díl - hosté, Galerie Hollar, Praha

1955
První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Jacques Baruch Gallery, Chicago
Moravská galerie v Brně, Brno
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Další realizace

1991

Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)

 

2003

2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha

 

2005

Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha

 

2007

Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha

 

2008

Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha

 

2006

V závěsu avantgardy?, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Bartovský Václav: Jiří Balcar: Obrazy, kresby, grafika, užité umění, Praha 1959

Chalupecký Jindřich: Jiří Balcar, text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1966

Chalupecký Jindřich: text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1968

Chalupecký Jindřich: text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1969

Petránsky Ľudovít: Jiří Balcar: Kresby + grafika, 1971

Balcarová Jaromíra: Jiří Balcar: Grafická tvorba, Brno 1973

Valoch Jiří: text katalogu výstavy Jiří Balzar, 1975

Baruch Anne, Chalupecký Jindřich: Jiří Balcar: The archives of an artist, 1979

Klimešová Marie: Jiří Balcar: Výběr z díla, Olomouc 1981

Ondračka Pavel: text katalogu výstavy Jiří Balzar, 1987

Marie Judlová: text katalogu výstavy Jiří Balzar v Galerie Hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, 1988, Praha

Marie Judlová: Jiří Balcar, Praha, Odeon, 1988

Klimešová Marie, Míčko Miroslav: Jiří Balcar: Výběr z díla, 1988

Primus Zdenek, Jiří Balcar: Grafika 1960-1965, Praha 2001

Vachudová Božena: Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Karlovy Vary 2009

 

 

Články, média, internet

První celostátní výstava užité grafiky, 1955, katalog výstavy

Mladé umění (Tvůrčí skupina Máj 57), 1957, katalog výstavy

Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté),1957, katalog výstavy

2. výstava skupiny Máj 57 (Beneš Hájek Podhrázský Čermáková, Balcar Fára Dydek Piesen Vystrčil Fremund Chlupáč Sekal Nolč Martin Kolínská Bělocvětov Vysušil Palcr), 1958, katalog výstavy

Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, (host), 1958, katalog výstavy

Umění mladých výtvarníků Československa 1958, 1958, katalog výstavy

Skupina G (Balcar Burant Dydek Hadlač John Karásek Kubíček Sovák Šerých Šimotová Vysušil), 1959, katalog výstavy

Miroslav Lamač Skupina G : Jiří Balcar - František Burant - Ladislav Dydek - Jiří Hadlač - Jiří John - Arnošt Karásek - Jan Kubíček - Pravoslav Sovák - Jaroslav Šerých - Adriena Šimotová - Karel Vysušil, katalog výstavy, Brno 1959

S.Č.U.G. Hollar, 1959, katalog výstavy

Hollar 1961, 1961, katalog výstavy

1. pražský festival mladé grafiky, 1961, katalog výstavy

Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa, 1961, katalog výstavy

Ilustrační tvorba, 1961, katalog výstavy

Výstava Mezinárodní plakát, 1962, katalog výstavy

Hluboká 1963 (Umění 1900 / 1963), 1963

Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), 1964

S.Č.U.G. Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), 1964

Luboš Šedivý, Česká grafika Česká grafika šedesátých let, Praha, Národní galerie v Praze, 1994

Václav Tikal + 4 (Jiří Balcar, Václav Kiml, Eva Kmentová, František Pacík), 1965

Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchéque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), 1966

2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), 1966

50 let S.Č.U.G. Hollar, 1967

50 let československého malířství 1918 - 1968, 1968

1. bienále výzkumu grafiky, 1968, katalog výstavy

Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), 1968, katalog výstavy

50 let S.Č.U.G. Hollar, 1968, katalog výstavy

50 let československé malby, 1968, katalog výstavy

Soudobá československá grafika, 1970, katalog výstavy

Výstava ze současné české ilustrace, 1972, katalog výstavy

České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, 1974

20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), 1983, katalog výstavy

Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 1983, katalog výstavy

Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964, 1991, katalog výstavy

České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, 1991, katalog výstavy

Česká grafika šedesátých let, 1994, katalog výstavy

České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), 1995, katalog výstavy

Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), 1997, katalog výstavy

České umění 1900 - 1990 (ze sbírek Galerie hlavního města Prahy), 1998, katalog výstavy

Český informel ve Ztichlé klice / Czech informel in Ztichla klaka (1958 - 1965),1998, katalog výstavy

Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Czech Graphic Art Fifty years of changes in modern print making), 2002

Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), 2003

Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc/ A cseh képzömüvészet 1956 és között az Olmützi Müvészeti Múzeum gyüjteményeböl/ Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), 2004

Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959 - 1984), 2004

Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), 2008

Vlastimil Tetiva, text katalogu výstavy Strukturální grafika 60. let, České Budějovice, 2004

Zdeněk Hejduk, Divadelní foyer zdobí grafiky, ale i plakáty Jiřího Balcara, Kolínský deník, Roč. 13, č. 18 , s. 3, 2005

František Dvořák, Jak umělci vzdorovali politickému diktátu, Plzeňský deník, Roč. 16, č. 192 s. 18, 2007

Anděla Horová, Kubín a Balcar: Dvě výročí, Literární noviny, Roč. 20, č. 37, s. 13, 2009

Jiné kritické texty

Petrová Eva , Mladí malíři (III), Výtvarné umění, 8,3,1958/06/10,116-119

Sekera Jan , Sekera Dobroslav , Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 1968,0-0 (nestránkováno)

Javůrek Josef , Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, 9/10,1969,14-17

Pohribný Arsén , Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , 1970,0-0 (nesetránkováno)

Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, ?, ?, 1983/01/13,0-0

Jelínek Zdeněk , Umění, věda a kultura, Kolínsko, ?, ?, 1990,273-302

Rous Jan , Odeonský Rittstein (Rittsteinův Bulgakov), Nové knihy, 1990,3-3

Pánková Marcela , Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7,20,1994/09/29,16-16

Rous Jan , Písmo ve výtvarném umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8,22,1995/11/02,4

Čepeláková Zdenka , Vachudová Božena , Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9,9,1996/04/25,6-6

Chalupecký Jindřich , Úvodem, Cestou necestou,1999,9-11

Chalupecký Jindřich , Přítomnost člověka, Cestou necestou, 1999,81-92

Chalupecký Jindřich , Osud jedné generace, Cestou necestou,

1999,153-161

Nešlehová Mahulena , Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12,24,1999/12/02,12-12

Drury Richard Frederick , Různorodá tvář české moderní grafiky (V obou patrech výstavní síně Mánes se otvírá pohled na českou grafiku posledních padesáti let), Lidové noviny, 2002/03/18,30-30

Horáček Radek , O strukturách vizuálního myšlení (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 12.4.-4.6.; Klenová, Zámek, 12.4.-9.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16,12,2003/06/12,16-16

Primus Zdenek , Slezar David , Zázračný příběh české abstrakce, Xantypa, 2003/květen,36-40

Hůla Jiří , Umění = abstrakce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16,8,2003/04/17,1

Sbírka jako oáza potěchy i poznání, Revue Art, 2,2004,6-13

Machalický Jiří , Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let, 2006, (nestránkováno)

 

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv