O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Beránek

Jméno
Jiří
Příjmení
Beránek
Narozen/a
1945
Místo narození
Borkovice
Působiště
Praha
Klíčová slova
instalace
kresba
objekt
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jiří Beránek se už od počátku své sochařské tvorby věnuje práci se dřevem. Krátce po skončení studia (v roce 1972) vzniká tvorba figurální. Jsou to výrazné expresivní figury, doplněné polychromií, v nichž se sochař odvolává k známým příběhům náboženské historie (Lotova žena, 1973, Salome, 1973). Figura je záměrně představena v torzu. Rozpad klasické formy je nahrazen biomorfními tvary, odkazující k barokní estetice, zrovna tak jako k některým směrům sochařství 20. století. Zároveň se začíná rozvíjet tvorba nefigurativní, v níž zkoumá geometrické tvarosloví (Krychle, 1973). V těchto dílech Beránek zkoumá vnitřní prostor sochy a prostorové vztahy a směřuje k abstrahovanému projevu. Zároveň se prohlubuje jeho smysl pro rustikální podobu formy, která provází celou jeho tvorbu. V 70 letech se objevují také sochy jako Babylonská věž (1974), Větrný kout (1974), Chýše (1975) či Skalní město (1979). V nich autor zkoumá svůj vztah k paměti místa a zabývá se konkrétní určeností prostředí. Jde o myšlenku „obydlené sochy“, v níž jako by byly zakódovány stopy dávných anonymních obyvatel. Na tuto linii navazuje i v dalších letech, třeba v dílech Truhla (1980), Vrstvy (1982), Kout (1982 a 1984), Vzkříšení (1990), Obětiště (1991), Horní patro (1994) a další. Od 70. let se také utváří Beránkův silný vztah k přírodě – ke krajině, kterou chápe také jako místo paměti. Beránek pochází ze zemědělské rodiny z jižních Čech a příroda a zem mu byly dány do vínku jako něco životně zásadního. Odtud pramení i příznačná zemitost jeho děl a jejich rustikalizace. Vlastní životní kořeny vedly autora například v roce 1975 k vytvoření zemního díla Chodba a také ke vzniku instalací v krajině, které používají přírodní materiály jako třeba větve, hlínu či trávu (Chýše, 1975, Vrstvy 1986 a 1990, Náhle opuštěné místo, 1987, Pád do přízemí, 1988, Bludiště, 1991, Jako nahý v trní, 1990). Jedním z vrcholů tendence, v níž Beránek pracuje se zemními materiály, byla výstava Přítmí paměti v Královském letohrádku v Praze v roce 1998. Letohrádek zaplnil autor instalací z rašelinových cihel. Jako topivo dobývali rašelinu Beránkovi předci v rodných Borkovicích. Prostor letohrádku se změnil v jakési sakrální místo, v němž Beránek uctil památku svých předků a v němž se mísila posvátnost a profánnost, archaičnost a přítomnost. Sugestivním způsobem vyjádřil myšlenku věčného koloběhu zanikání a zrodu a zpřítomnil věčnou živelnou energii kosmu. „Chudý“ materiál tak dostává v Beránkově pojednání nový smysl a mění se v mystickou matérii vypovídající o existenciální přítomnosti v našem životě. V 90. letech dospívá Beránek k monumentálním realizacím, za všechny zmiňme rozměrnou sochu Vzkříšení (1990). Autorovi se podařilo toto dílo umístit na rozlehlé náměstí v pařížské La Defénse. Vytvořil tak zajímavý střet: rukodělnou, rustikální práci konfrontoval s chladnou, odlidštěnou modernistickou estetikou perfekcionalistických, racionalistických mrakodrapů.

Jiří Beránek odkrývá svou tvorbou svět mýtů, které sahají hluboko do naší paměti. Ve své práci dochází k mytologizaci přírody a k jejímu prolnutí s pohanským či křesťanským kultem. S tím souvisí i jeho způsob tvorby: Beránek přijal venkovskou řemeslnou tradici práce se dřevem (sahající jistě až do pravěku) a vytvořil dílo svébytné kvality. Jiří Beránek svou prací se dřevem otevřel už v 70. letech nový prostor v tomto oboru. Jeho spektrum, zaměřené na rustikální tvorbu a inspiraci primitivním uměním, navázalo částečně na tradici českého řezbářství, částečně do něj vneslo nové impulsy, čerpající z celé škály moderního umění. Důležité je, že v Beránkově tvorbě nejde nikdy jen pouhou hru forem, ale o akcentaci duchovního poselství.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

Vzdělání:
1966-1972 Akademie výtvarných umění v Praze (V. Makovský a K. Lidický)
1961-1965 Střední odborná škola výtvarná v Praze
Členství ve skupinách zařazených do databáze
12/15, Pozdě, ale přece
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
1995 S.V.U. Mánes
1987 Volné seskupení 12/15

Výstavy

Samostatné výstavy
2006
Drobná plastika, Galerie Magna, Ostrava

2005
Tři sestry, Galerie U prstenu, Praha

2003
Museum Kampa, Praha

2000
Z kufru, Galerie Gambit, Praha
Nápoj pro tonoucího, Galerie Litera, Praha

1999
Hrad Klenová, Klenová

1998
Přítmí paměti, Letohrádek královny Anny, Praha
Galerie Gema, Praha

1997
Hrad a zámek, Jindřichův Hradec
Plastiky a kresby, Galerie Gema, Dům U dvou divých mužů, Praha
Slepá kolej, Galerie Via Art, Praha

1996
Sochy, Galerie MK, Rožnov pod Radhoštěm

1995
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1994
Břevno v oku tvém, Galerie Litera, Praha
Galerie Gema, Praha

1993
Rané obrazy, objekty a sochy, Galerie ´60/´70, Praha
Naklonění, Galerie Via Art, Praha

1992
Kresby a malé plastiky, Galerie Litera, Praha
Kresby, Galerie Gema, Praha

1988
Kresby, Galerie Opatov, Praha

1985
Galerie Opatov, Praha

1983
Realizace ´83, Dvůr (Prostor a kresby), Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1979
Sochy, Divadlo v Nerudovce, Praha
Plastiky, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011
Galerie Litera - rok dvacátý, Galerie Litera, Praha

2008
Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2007
Od sochy ...: České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

2006
Doteky země, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2005
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha
Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha

2004
Za sklem, Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Výstavní síň Husova 19-21, Praha
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Státní galerie výtvarného umění v Chebu
olklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

2002
Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou

2000
6 + 1 Jiří Beránek, Václav Bláha, JIří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Jiří Sopko and Pavel Kraus, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn
Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

1999
6 + 1 Jiří Beránek, Václav Bláha, JIří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Jiří Sopko and Pavel Kraus, Schick Art Gallery, Skidmore College, New York

1998
...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha

1997
Minisalon, Pražský hrad, Praha
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno
Otevřený dialog / Open Dialogue, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

1996
Fineart ´96, Valdštejnská jízdárna, Praha
I. nový zlínský salon, Zlín
Slávnosť 25 kunstenaars uit Tsjechische en de Slowaakse Republiek, Venray, Venray
Špét, ábr doch, Niederösterreichischen Landmuseum, Vídeň
Praha Sheffield, City museum and Mappin Art Gallery, Sheffield
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha

1995
Jiří Beránek, Vladimír Novák: Kresby, Galerie Gema, Praha
Jiří Beránek, Vladimír Novák, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1994
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Menší formáty, Galerie Via Art, Praha
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: U zdymadla, Mánes, Praha
Mánes Mánesu, Mánes, Praha
Jiří Beránek, Vladimír Novák, Karolinum, Křížová chodba, Praha

1993
Staré kresby - nové obrazy - jeden objekt, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
Trojí dům: Jiří Beránek, Tomáš Švéda, Emauzy, Praha

1992
Česká kresba, Galerie R, Praha
Situace 92, Mánes, Praha
Barok a dnešek, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou
Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1991
Šedá cihla 78/1991, Dům umění v Opavě, Opava
Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Český globus, Městská knihovna, výstavní sály, Praha

1990
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna, Praha
Neoficiální. Umění Československa 1968-1989, Místodržitelský palác, Brno
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kreslení, Galerie Fronta, Praha
Nová skupina: Členská výstava, Městská knihovna, Praha
Inoffiziell Kunst der ČSSR 1968 89, Museum der Stadt Regensburg, Regensburg an der Donou
Nová skupina: Členská výstava, Dům umění v Opavě
Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau Country Museum of Art, New York

1989
Střední věk, Dům U Kamenného zvonu, Praha
10 Střední věk, Oblastní galerie výtvarného umění ve Zlíně
Középnemzedék / Střední věk, Budapest Galéria Kiállitóháza, Budapešť

1988
První výstava Volného seskupení 12/15 v Kolodějské jízdárně, Jízdárna, Koloděje, Praha
Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha
Pět let Galerie H, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy
Jeden starší - jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace, Lidový dům, Praha
"8" - Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Jozef Jankovič, Vladimír Kokolia, Karel Nepraš, Jiří Sobotka, Jiří Sopko, Laco Teren, Brněnské výstaviště, Brno

1987
Dablovky, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy
30 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha

1985
Jiří Beránek: Sochy: Vladimír Novák: Obrazy, Dům č.p. 39, Kaufferovský, Kostelec nad Černými lesy
Barevná socha, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1984
Záznam o činnosti, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy
Čtyřverší, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1983
Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům Gong, Praha
Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava
Krabičky, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1982
Setkání na tenisových dvorcích, Tenisové dvorce TJ Sparta Praha, Praha
Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík: Obrazy, sochy, kresby, Galerie Fronta, Praha

1980
Člověk, Prostor člověka II., Městské kulturní středisko, Dobříš u Prahy

1978
Konfrontace, Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

1977
Tichá Šárka, Ateliér Magdaleny Jetelové, Praha

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv