O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Hynek Kocman

Jméno
Jiří Hynek
Příjmení
Kocman
Jiná jména - pseudonymy
JHK
Narozen/a
1947
Místo narození
Nové Město na Moravě
Působiště
Brno
Web
http://jhkocman.cz/
Klíčová slova
konceptuální umění
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Základní souřadnicí tvorby umělce J.H. Kocmana je jeho zájem o oblast papíru a knihy. Lze jej nepochybně považovat za osobnost, která tyto dvě média v České republice kanonizovala jako samostatné umělecké disciplíny a to nejen prostřednictvím své vlastní tvorby, ale i díky založení a vedení Ateliéru papír a kniha na brněnské FaVU VUT  (1998–2011).  

Počátky J. H. Kocmanova zájmu o umění spadají do poloviny 60. let, kdy si začínal definovat svůj osobní vztah k vizuální tvorbě skrze práci v oblasti grafiky a kresby. 

V letech 1970–1976 vznikají díla, jež autor zaštiťuje společným názvem aktivity. 

 

My Activity 1970–1976 

Oblast, kterou autor označuje jako My Activity zahrnuje koncept- art, projekt-art, stamp-art a mail-art.

Většina těchto aktivit je soustředěna na oblast komunikace, přičemž stěžejní je při ní vytvoření individuálního vztahu mezi autorem a adresátem, vztahu uskutečňovaného prostřednictvím Kocmanových prací, které někdy ani nemají charakter apriori uměleckého artefaktu, ale jsou pouhým oznámením, zprávou.  

Podstatným znakem dalších je skutečnost, že odkazují k určité akci, po které zůstává oznámení z jejího průběhu, nebo druh často velmi subtilní dokumentace. Do tohoto okruhu spadají například Touch-Activity 1970–1973.

V akci Touch Study of My Surroundings (1971) autor mapuje své okolí prostřednictvím černých otisků svých prstů natřených černou tiskovou barvou, které ulpívají na čajníku a čajových šálcích. Přirozený opozit k této fotograficky dokumentované akci je Self-Touch Study (1971), ve které se černé otisky prstů objevují na autorově tváři. Ještě subtilnější a podobně existenciálně laděná je Book for Documentation of Pure Experiences (1971). Jedná se o knihu s bílými stránkami papíru.

Aktivity jsou v prvé řadě poselstvím, výzvou ke komunikaci, nebo situací, ve které přijímáme určité sdělení jako fakt na pomezí vážné elegance a nadsázky. Záleží přitom na rozpoložení diváka a jeho vlastním interpretačním kódů, zda je schopen přijít na chuť této hravé osobní mytologii. Tato díla byla vytvořena ve formátu snadno šiřitelném pomocí korespondence, tedy jako mail-art. Tím se dostávala  jak do okruhu Kocmanových kolegů, přátel tak na zahraniční přehlídky a výstavy.

Do mezinárodního kontextu Kocman vstoupil nejenom jako konceptuálně tvořící autor, ale také jako editor první stamp-artové antologie na světě; v roce 1972.

V polovině 70. let autor pociťuje inflaci mail-artu, která jej přiměje k tomu, aby se zaměřil nikoliv na záměrné poselství obsahu, ale na jeho nosič – médium papíru. 

 

Autorské papíry a knihy

Kocmanův zájem o autorské knihy se datuje do roku 1970, kdy vznikají jeho Chromatografické knihy (kdy do prázdného bloku aplikuje různé barvy) a Preparované knihy (kdy do knižních bloků standardních knih zasahuje řezem). Později začíná studovat odbornou papírenskou literaturu a toto studium shrnuje ve strojopisné brožuře O papíru (About Paper Senzibility), 1976.

 

Vztah k papíru a knihám autor získal zejména díky svému učiteli Jindřichu Svobodovi, u kterého se soukromě od roku 1976 učil knihvazačství a poté od roku 1979 se vzdělával u Tomáše Vyskočila v oboru restaurování papíru a knihy.

Učí se nejenom technologické finesy, ale také zdokonaluje svou citlivost pro haptické a vizuální charakteristiky papíru, resp. knihy, přičemž nadále rozvíjí své konceptuální východisko.

V rámci své práce s papírem a knihou se snaží komunikovat jejich fyzické kvality a autonomii. Autorské knihy a papír tak pro J. H. Kocmana nejsou pouhým nosičem informací, ale jsou sami o sobě obsahem a poselstvím zároveň; a to skrze svoji matérii a způsob zpracování. Autorovy autorské papíry a knihy tak v sobě mají zvláštní magii “fyzického vyzařování”, která problematizuje klasické pojímání základů konceptuální tvorby, ve smyslu přednosti myšlenky uměleckého díla před jeho fyzickou realizací.

U Kocmana je přítomné obojí, důraz na myšlenku a i na specifika materiálového provedení. V jeho tvorbě tímto vzniká – v prostředí českého konceptuálního umění – zcela ojedinělá senzibilita, a co je také zajímavé, autor tím předjímá “zhodnocení řemeslnosti” - téma nyní často akcentované ve tvorbě nejmladší generace konceptuálních umělců.

 

Nejpočetnější sérií autorských knih jsou tzv. paper-re-making books. Jedná se o nepřeložitelnou slovní hříčku z anglického papermaking = výroba papíru a remake = přetvořit. Jejich základní surovinou jsou potištěné papíry, které autor dále interpretuje. Jejich původní obsah jako jsou texty, reprodukce, mapy, noty apod., se tak objevují v novém kontextu autorské knihy, resp. autorského papíru.

 

Jiným případem je Kniha jednoho šálku čaje, kdy do odměřeného množství papíroviny je aplikován jeden šálek čaje, včetně čajových lístků. Autorská kniha 17 Friends zase vznikla za participace 17 Kocmanových přátel, které autor vyzval k tomu, aby mu zaslali 500 gramů papíru dle vlastní volby, ze kterých recyklací vytvořil jednotlivé autorské dvojlisty a z nich autorskou knihu jako team work.

 

Pro některé z jeho autorských knih je charakteristická práce s redukcí a parafrází. Za všechny zmiňme například Interpretace Havrana E. A. Poea z let 1982–90. V jedné z nich redukuje 18 strof původní básně, z nichž každá obsahovala refrén Nothingmore, Evermore, resp. Nevermore v knihu-objekt, kde 18 šedočerných listů autorského ručního papíru odpovídá 18 strofám původní básně. Knihu pokrývá vrstvená, nebroušená, někdy však mírně poškozená semišová kůže, přičemž v několika desítkách variant se celokožené zavěšované vazby proměnily v měkké obalové vazby s roztřepenými okraji, ke kterým se jakoby sama od sebe nabízela zoomorfní představa havraních křídel.

 

Pedagogická činnost

Od počátku devadesátých let  J. H. Kocman zhodnocuje své odborné životní znalosti a zkušenosti prostřednictvím pedagogické činnosti.

V roce 1992 je prof. Igorem Zhořem a doc. Daliborem Chatrným vyzván, aby se podílel na výuce na nově založené Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Od roku 1993 na této fakultě začal působit jako externí pedagog. Vedl přednášky a semináře zaměřené na konceptuální propedeutiku, médium papír a médium knihy.

 Po šesti letech externího působení založil v roce 1998 nový Ateliér papír a kniha. Svou tematickou orientací zaměřenou na pojímání papíru a knihy jako svébytných uměleckých kategorií směřujících od řemeslně-technologických a designérských východisek do oblasti konceptuálního umění - se tento ateliér stal jedinečnou interdisciplinární platformou. Od roku 1998 až do jeho nešťastného zrušení v roce 2011 ateliérem prošlo 49 studentů. Jejich ateliérové práce byly systematicky prezentované na šesti výstavách - pojmenovaných analogicky k ateliéru - jako Papír a kniha I. – VI.

Sedmou avšak nejvýznačnější prezentací byla výstava z roku 2005. Uskutečnila se pod názvem Bläter und Bücher - aktuelle Papierkunst aus Tschechien v Galerii Villa Zanders (Bergisch Gladbach, Německo), patřící mezi dvě evropské galerie specializované na oblast umění papíru.

Po svém odchodu z fakulty v roce 2013 se J.H.Kocman nadále věnuje své tvůrčí a odborné činnosti  na soukromé bázi. Pro vážné zájemce o oblast konceptuální tvorby, o autorský ruční papír a autorskou knihu poskytuje konzultace a „domácí“ semináře ve svém domě, kde také schraňuje rozsáhlý archiv věnovaný jak tvorbě vlastní, tak stovkám dalších českých a zahraničních tvůrců. Paralelně s archivem vybudoval speciální odbornou knihovnu. 

Autor anotace
Jana Písaříková

Publikováno
2016

Profesní životopis

Studium:

1996
docent v oboru konceptuálního umění

1979
soukromé studium u Tomáše Vyskočila

1976
soukromé studium u Jindřicha Svobody

1965–1971
Vysoká škola veterinární Brno

Ocenění:

Čestné uznání, 5.trienále umělecké knižní vazby, Praha, 1985 
1.cena, 6.trienále umělecké knižní vazby, Kroměříž 1989
Cena Ludvíka Bradáče za osobní přínos k rozvoji umělecké knižní vazby
11. trienále umělecké knižní vazby v Brandýse nad Labem 2004

Pedagogická praxe:

1998–2011
Fakulta výtvarných umění VUT Brno, vedoucí Ateliéru papír a kniha 

2011–2013
Fakulta výtvarných umění VUT Brno, vedoucí Kabinetu papír a kniha  

1993–1997
Fakulta výtvarných umění VUT Brno, externí pedagog 
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
TTklub, Brno

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Šumavsko-váchalovské interpretace J.H.Kocmana, Galerie Ztichlá klika, Praha

2006
JHK: Autorské ruční papíry, Galerie na Chodbě, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L.

2002
JHK: Autorské ruční papíry - Autorské knihy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2001
JHK: Autorské knihy - Autorské papíry, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek

2000
JHK: Kunstobjekt Buch, Tschechische Zentrum, Berlin

1998
JHK: Autorské knihy a papíry, Galerie Rudolfinum, Praha

1992
JHK: Pure experiences, University of Reading, Reading

1991
JHK: Papíry a knihy, Galerie J.Krále, Dům umění, Brno

1978
JHK: Buecher und Stempel, Galerie Leaman, Düsseldorf
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Navzájem (Společenství 70. a 80.let), Dům umění, Brno

2011
Papír a kniha VI., Národní knihovna, Klementinum, Praha

2010
Artists Book Triennial, Turčinská galerie, Martin

2009
Listování (Moderní knižní kultura ve sbírkách MUO), Muzeum moderního umění, Olomouc

2008
Ad Absurdum, Städtischen Galerie, Nordhorn, SRN

2007
Der TT Klub Brünn in Künstlerforum Bonn, Künstlerforum, Bonn

2006
Still + Konsequent, Siegerlandmuseum, Siegen

2005
Bläter und Bücher – aktuelle Papierkunst aus Tschechien, St.Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach

2004
Papír a kniha II., Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha

2003
Kniha / objekt. Objekt / kniha, Nitranská galéria, Nitra

2002
Livres illustrés et livrés-objects tchéques, Centre culturel JPF, Saint- Yrieix-la Perche, Francie

2001
Objekt/objekt, České muzeum výtvarného umění, Dům u Černé Matky Boží, Praha

2000
Conceptual Art and Conceptualism, Museum de Arte Contemporanea da Universidad de Sao Paulo

1999
2. Nový zlínský salon, Státní galerie, Zlín

1998
9. trienále umělecké knižní vazby, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

1997
Mezi tradicí a experimentem, Muzeum umění, Olomouc

1996
1. Nový zlínský salon, Státní galerie, Zlín

1995
České umění 1960-1995, Veletržní palác NG, Praha

1994
Das Jahrhundert des Multiple, Deichtorhallen, Hamburg

1993
Draved Books, Painted Books, Concept Books, Gal. Henn, Mastricht

1992
Zufall als Prinzip, Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen

1991
Umění akce, Mánes, Praha

1990
40 artistes tcheques + slovaques 1960-90, Coupole Haussmann, Paris

1988
The altered page, Center for book arts, New York

1986
1. International Biennale der Papierkunst, L. Hoesch Museum, Düren

1982
Young Fluxus, Artists Space, New York

1980
Von Aussehen der Worter, Kunstmuseum, Hannover

1979
Sprachen jenseits von Dichtung, Westfalischer Kunstverein, Münster

1978
The museum of drawers, Kunsthaus, Zuerich

1974
Art+Communication marginale, Institut de l environnement, Paris

1972
Anatomie einer Sammlung, 7. Produzenten Galerie, Berlin

1971
Arte de sistemas I, CAYC, Buenos Aires
Zastoupení ve sbírkách
Hundertmark Collection (Berlin), Franklin Furnace (New York), Sohm Archive (Stadtische Galerie, Stuttgart), Sackner Archive (Miami Beach), Others Books and So - OBAS Archive (Amsterdam), Moravská galerie (Brno), DAAD Archiv (Berlin), Národní galerie (Praha), Archive for Small Press and Communication - Neues Museum Weserburg (Bremen) 

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Šumavsko-Váchalovské interpretace J.H.Kocmana (katalogový list),  Galerie Ztichlá klika, Praha, 2011.

 

Bläter und Bücher – aktuelle Papierkunst aus Tschechien (katalog výstavy), Stätdtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach, 2005.        

 

JHK - Autorské knihy a papíry (katalog výstavy), Galerie Rudolfinum, Praha, 1997.

 

Contemporary Artists, St. Martin s Press (New York), 4th ed. 1996.

 

Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia (Praha), 1995.

Články, média, internet

Knobloch, I.: Jiří H.Kocman, Ateliér (Praha), 2011, č.2.

 

Klímová, B.: Zpráva o archivu Jiřího Hynka Kocmana a o sbírkách a stopách Jiřího Valocha - in: Klímová, B.: Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70. - 80.let 20. století, nakladatelství Transit.cz v Praze a FaVU VUT v Brně, 2013. 

Klímová, B. :  Zpráva o archivu Jiřího  Hynka Valocha a o sbírkách a stopách Jiřího Valocha - in: Klímová, B.: Navzájem. Umělci a společenství na Moravě  70. - 80. let, nakladatelství Tranzit.cz a  FaVU VUT v Brně, 2013. 

 

Purves, T.: Contingency and the Ontic Book (Some reading of an Artist s Book by J. H. Kocman), JAB 9, The Journal of Artists Books, s. 21-24, spring 1998.    

 

Valoch, J.: Brněnský okruh, Zakázané umění I., in: Výtvarné umění, č.3-4, s.141-174, 1995.

Vlastní texty do databáze nezařazené

JHK: Josef Váchal Knihvazač (prolegomena), Sborník sympozia o Josefu Váchalovi, Klatovy, 27.-28.10. 2006, KLAS - Klatovská sympozia 01, Galerie Klatovy-Klenová, 2007.  

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv