O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Kačer

Jméno
Jiří
Příjmení
Kačer
Narozen/a
1952
Místo narození
Praha
Působiště
Hostivice
Web
www.jirikacer.cz
Klíčová slova
public art (veřejné umění)
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Vrcholná tvorba Jiřího Kačera je osobitou syntézou dvou důležitých a zároveň zcela protikladných východisek, které se objevily v poválečném sochařství. Prvním z nich je fenomén kamenosochařských sympozií, která v roce 1959 uvedl v život rakouský sochař Karl Prantl (zde připomeňme, že také Kačer jedno důležité sympozium – Sochařské setkání v Přední Kopanině – založil a několik let organizoval), jež zásadním způsobem přispěla k rehabilitaci kamene jako moderního sochařského materiálu. Prantl vymyslel nejen vlastní formu sympozia jako pracovního setkání, ale prosazoval také jistý modus „sympoziální“ sochy. Takováto socha měla mít abstraktní povahu po vzoru kultických předobrazů menhiru, stolce či stély. Sochař měl dále pracovat s přirozenými kvalitami kamene, ať už estetickými, fyzikálními (neboť sochu realizoval sám dle principu taille direct) či obsahovými v onom hieratickém smyslu.

Druhým zdrojem Kačerovy tvorby je tradice figurativní. Byl to jednak italské, v klasicismu zakotvené sochařství Giacoma Manzùa, jehož pražská výstava v roce 1973 na něj silně zapůsobila; dále pak pop art, zejména dílo amerického sochaře Georgese Segala, v českém prostředí ovšem vnímané v souvislosti s nástupem nové figurace. Pro Kačera byl důležitý zejména Jan Hendrych, kterému už při studiích v Hořicích pomáhal při sekání jeho soch. Plnoobjemovou sochu segalovského ražení (Marcela, 1981, Záda 1983) však záhy opustil, aby přešel k reliéfu, který se pak nadále stane jeho hlavním výrazovým prostředkem; dokonce i zcela prostorové sochy jsou založeny na působení reliéfně strukturovaných povrchů. První kamenné reliéfy ještě evokují tělesný otisk (Záda, 1983, Otisk, 1985), což bylo opět důležité téma české nové figurace (Eva Kmentová). V dalších sochách vlastní tělesnost mizí a struktura „otisku“ začíná připomínat architektonické fragmenty nebo ještě častěji jakési zvětšené zkameněliny prehistorických členovců. Tím zde vlastně dochází k dokonalému průniku dvou základních přírodních principů - organického (živočich, nepravidelné tvarosloví) a anorganického (kámen, skelety živočichů, geometrická struktura), dokonce se zde přímo tematizuje protimluv „otisk v kameni“. Tyto sochy jsou často určeny pro opření a autor je instaluje způsobem, jakým se v lapidáriích prezentují renesanční náhrobníky.

Autor anotace
Marcel Fišer

Publikováno
2010

Profesní životopis

Vzdělání:
1975-1981 Akademie výtvarných umění v Praze, Doc. J. Bradáček a Doc. A. Nykl
1970-1974 Střední kamenosochařská škola, Hořice v Podkrkonoší, R. Šnajbr
1967-1969 obor štukatér, Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha

Sympózia:
2006 Castellina in Chianti, Itálie
2005
Sochařské setkání „Při zdi 2005“, Uherský Brod
Sochařské léto, Milevsko
2004 Kunsfeld Hetzmannsdorf, Rakousko
2003
Sochařské setkání „Při zdi 2003“, Uherský Brod
Cesta mramoru, Dobřichovice
2001 Kulturní most, Gerlesborg, Švédsko
2000
Schüttkasten Klement, Rakousko
Česká kamenná skulptura, Pražský hrad (Prague)
Džbán 2000. Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1999
Žulové sympozium, Milevsko
Steinbildhauer Symposium, Prägraten, Rakousko
1998 Žulové sympozium, Jindřichův Hradec
1998-2001 Kámen a hvězdy, Hvězdárna Ondřejov
1996 Boháňka, Hořice v Podkrkonoší
1995 Cotangens, Praha (Prague)
1994 Cotangens, Adnet, Rakousko
1993 Hořice v Podkrkonoší
1992 1992 Džbán 1992. Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1991 „It’s Open“, České Budějovice
1981-1987 Sochařská setkání, Přední kopanina, Praha
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Umělecká beseda

Výstavy

Samostatné výstavy
2012
Sedimenty paměti kamene, Galerie výtvarného umění v Mostě, chrám Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

2010
Kameny. Galerie města Plzně, Plzeň

2008
Jádra. Románské výstavní prostory, VS Husova, ČMVU Praha

2007
Nová síň pod Vysokou bránou, Rabasova galerie, Rakovník

2006
Kameny. GMU Karlovy Vary

2004
Galerie 9, Praha

2003
Univerzitní galerie, Plzeň

2002
Skulptury. Letní míčovna Pražského hradu, Praha

2001
Kameny. Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Jiné kameny Jiřího Kačera. Městské muzeum Hořice

1998
Sochy. Galerie V zahradě, Kolín
Nová galerie V. Kramáře, Praha

1997
Sochy. Dům umění České Budějovice
Galerie Špejchar, Jindřichův Hradec

1995
Městské muzeum Milevsko

1993
Sochy a kresby. Rabasova galerie, Rakovník
Reliefy a kresby. Galerie Nová síň, Praha

1992
Zámek Hostivice
MKS Třebíč
Galerie plastik, Hořice v Podkrkonoší

1991
Ústav makromolekulární chemie, Praha
Galerie R, Praha

1983
Zámek Staré Hrady u Libáně

1982
Ústav makromolekulární chemie, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009
Věčná pomíjivost. Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

2008
Zrozeno do prostoru. Hrad Sovinec
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. SGVU Litoměřice

2007
Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007. Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou
Umělecká beseda. Vědomí o člověku. Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
Umělecká beseda. Vědomí o člověku. Mánes, Praha
Členská výstava Umělecké besedy. Novoměstská radnice, Praha
Členská výstava Umělecké besedy. Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou

2007-2008
Členská výstava Umělecké besedy. Galerie výtvarného umění, Most

2006
Cesta mramoru. Chodovská tvrz, Praha

2005
Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi. Rabasova galerie, Rakovník
IV. nový zlínský salon, KGVU Zlín

2004
Audabiac. Uměním ke svobodě. Francie

2003
Pučení. Plastiky a objekty v parku Podvinní. Praha

2002
III. nový zlínský salon. KGVU Zlín
Art Safari 4. Sochařské studio Bubec, Praha

2000
Česká kamenná skulptura 90. let. Pražský hrad, Praha

1998
Grosse Kunstausstellung. Haus der Kunst, Mnichov, SRN

1994
Socha v kameni. K poctě Josefa Wagnera. Vojanovy sady, Praha
Cotangens. Engelhartszell, Rakousko

1993
Troja 93. Pražská botanická zahrada, Praha
Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění. Palác Kinských, Národní galerie v Praze
Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění. Místodržitelský palác, Moravská galerie Brno

1992
FIDEM. Londýn, Velká Británie

1991
Salon de Tokyo. Tokio, Japonsko

1990
Hapestetika, Praha - Brno
FIDEM. Helsinky, Finsko

1989
Salon de Tokyo. Tokio, Japonsko
Restaurátorské umění 1948 – 1988. Mánes, Praha
II. Mezinárodní quadrienále medailí. Kremnica

1988
Současná česká medaile a plaketa. Berlín, NDR
Salón pražských výtvarných umělců 88. Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
Mladí čeští sochaři k poctě Hany Wichterlové. Nová síň, Praha

1987
Současná česká medaile a plaketa. Mánes, Praha
Salon de Tokyo. Tokio, Japonsko
Rockfest. Palác kultury, Praha
Konfrontace VI. Špitálská ulice, Praha

1986
Drobná plastika. Galerie Platýz, Praha

1985
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Dom kultúry, Bratislava

1982
Mladí středočeští výtvarníci. Galerie U Řečických, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie Praha, Zbraslav
Ministerstvo kultury ČR
Galerie Salon de Tokyo, Japonsko
Soukromé sbírky v České republice a zahraničí

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Magdalena Juříková, text katalogu výstavy Jiří Kačer, Nová síň, Praha, 1993

Peter Paszkiewicz a kol., text katalogu k sochařskému sympoziu Cotangens, Donau, Linz, 1994, s. 27–26

Peter Paszkiewicz a kol., text katalogu k sympoziu Serpentin – Steinbildhauer – Symposium,

Prägraten am Grossvenediger, 1999, s. 12–15.

Magdalena Juříková, text katalogu výstavy Česká kamenná skulptura 90. let,

exteriéry Pražského hradu, Praha, 2000

Peter Paszkiewicz a kol., text katalogu k sochařskému sympoziu Schüttkasten Klement 2000,

Klement, 2000, s. 18–21

Magdalena Juříková, Sochař a kámen. Kámen, 2001, č. III, 7. ročník

Jaroslav Vanča, text katalogu výstavy Jiné kameny Jiřího Kačera – Fragmentární tvary a ucelené myšlenky

Jiřího Kačera, Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší, 2001

Magdalena Juříková, text katalogu výstavy Jiné kameny Jiřího Kačera,

Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší, 2001

Ivan Neumann, Svědkové trvání, sochařská tvorba Jiřího Kačera. Prostor, Zlín, 2003, č. 2, 10. ročník, s. 18–21

Kateřina Vozárová, Sochařské setkání Při zdi 2003 – Uherský Brod. Prostor Zlín, 2003, č. 2, 10. ročník, s. 22–23

Magdalena Juříková, text katalogu akce Kameny a hvězdy, astronomický ústav AVČR, Praha, 2004

Pavlína Pyšná, Sochařské setkání Při zdi 2005 – Sochařské setkání v Uherském Brodě.

Prostor Zlín, 2006, č. 1, 13. ročník, s. 21–23

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv