O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Kolář

Jméno
Jiří
Příjmení
Kolář
Narozen/a
1914
Místo narození
Protivín (Jižní Čechy)
Působiště
Kladno, Paris
Úmrtí
2002
Žil/a a pracoval/a v
Kladno, Paris
Klíčová slova
koláž
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Vývoj Jiřího Koláře byl velmi složitý a odehrával se na širokém poli mezi poezií a výtvarným projevem. S pokorou a vytrvalostí přijímal svět v jeho nekonečné pestrosti a různorodosti. S postupným uskutečňováním představ rozvíjel další nápady, vznikaly nejrůznější variace na dané téma. Prolínaly se odlišné významové vrstvy, aby se tak otevřely nové možnosti vyjádření. Autora zajímalo propojení skutečnosti s uměním, prostupování minulosti se současností. Jeho systematická práce se do značné míry blížila formě deníku, v němž se časem poznatky třídily a přeskupovaly. Přitahoval ho městský folklór ve všech jeho formách.

 

První koláže vznikly už ve třicátých letech, ale členem Skupiny 42 se Kolář stal jako básník a své výtvarné experimenty na čas přerušil. Na konci čtyřicátých let dospěl k prvním interpretacím vlastních veršů přiřazováním obrazů. K jeho nejranějším výtvarným metodám patřila konfrontáž, založená na spojení motivů s příbuznými či protichůdnými vlastnostmi. Srovnává prvky ze zcela rozdílných epoch a prostředí. Odlišně vzniká raportáž, v níž se řadí děje a události, které na sebe významově navazují. Trvalo však ještě dlouho, než básník opustil psané slovo, aby našel nové výtvarné prostředky, v nichž však stále využíval principy příznačné pro vlastní psanou poezii.

 

Hlavně na přelomu padesátých a šedesátých let objevil základní postupy, které pak rozvíjel a zdokonaloval či kombinoval. K důležitému přerodu došlo vytvářením strojopisů, v nichž ztratilo písmo původní význam. Vznikl tak nový jazyk, znaky byly stále nezávislejší na původní funkci. K nejvýznamnějším technikám rozvinutým v tomto invenčním období patří roláž, k níž Kolář došel rozřezáním reprodukcí na pruhy a jejich skládáním podle předem zvolených pravidel. Mění se v ní rytmus kompozice, prolínají se různé významy. Vychází z konfrontáže, v níž umělec kladl vedle sebe neporušené obrazy a počítal s naznačením jejich souvislostí.

 

Proláže přinesly průhledy z jednoho prostoru do druhého. V proříznutém nebo protrženém otvoru se objevil jiný obraz. Propojily se tak různé světy, prolínala se skutečnost s uměním, prostoupily se rozdílné duchovní principy. V muchlážích měnil Kolář souvislosti, když obraz mačkal a deformoval, čímž porušil původní řád a zdůraznil roli náhody. Užíval v nich série reprodukcí obrazů, starých tisků nebo obrázků z časopisů.

 

Jedním z jeho nejvýznamnějších a nejzajímavějších objevů se stala chiasmáž. Struktury nejrůznějších druhů písma, notových osnov, dopisů, zeměpisných a hvězdných map, šachovnic či fotografií roztrhal na kousky a pak znovu poskládal a nalepil. Tím se opět ztratil původní význam znaků a vytvořila se zcela nová kompozice, která jim dala nový řád. Zvláštní metodou se stala stratifie, v níž slepil několik vrstev barevných papírů a ty pak skalpelem prořezával. Odkrýváním spodních plánů odhaloval a vytvářel pozoruhodné obrazce. Stratifie se stala logickou součástí jeho složitého systému rozvíjeného souběžně či následně různými směry. Umělec v různých obdobích vytvořil i řadu objektů, jejichž povrch různými způsoby kolážoval.

V jeho ateliéru se rozvíjely další postupy a jejich varianty, později soustředěné ve Slovníku metod. Slepecké básně vznikly vyražením bodů do plochy bílého papíru, takže je lze vnímat očima i hmatem. Ve ventilážích se prosazuje volnost a pronikání do prostoru, kolážované prvky jsou připevněny jen v části své plochy a mohou se do jisté míry pohybovat. Prořezávané básně vznikaly rozrušením plochy papíru skalpelem, čímž se znovu propojil prostor před i za obrazem. V analfabetogramech se Kolář vrátil ke kresbě, k psaní bez znalosti abecedy, k dětským čmáranicím, do nichž se vpisují silná gesta. Ve cvokogramech se celý systém rozbil podle neuchopitelných záchvěvů mysli, podle iracionálních pochodů, které pronikají na povrch u lidí s porušenou myslí. V partiturách vzniká na podkladu notového záznamu koláž, jejíž prvky ho překrývají či nahrazují. Předmětné básně jsou složeny z drobných prvků nalezených v přírodě, z fragmentů obyčejných předmětů. Uzlové básně tvoří předěl mezi lineárně utvářeným veršem a koláží nebo asambláží.

Jiří Kolář tvůrčím způsobem navázal na odkaz meziválečné avantgardy, v padesátých a šedesátých letech výrazně zasáhl do oblasti experimentálního umění. Přiblížil se některým současným proudům, ale nikdy se s žádným neztotožnil. Je pozoruhodné, jak přímo nebo nepřímo ovlivnil naše prostředí a různé oblasti činnosti. Působil na cítění a myšlení básníků a výtvarníků, na vývoj užitého umění, reklamy, ilustrace, na knižní a časopisecké úpravy nebo dokonce na aranžování výkladních skříní. Významně přispěl k chápání moderního způsobu myšlení, podnítil komplexní vnímání skutečnosti z nejrůznějších, často neočekávaných pohledů.

Autor anotace
Jiří Machalický

Profesní životopis

1977 Kolář signatář Charty 77
od roku 1980 Kolář žil a pracoval v Paříži

Členství ve skupinách zařazených do databáze
Křižovatka
Skupina 42
Umělecká beseda

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Galerie Smečky, Praha
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových 
2013-2014
Jiří Kolář (1914-2002): Collagen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg

2012
Jiří Kolář: Proměny, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

2010
Jiří Kolář, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod
Jiří Kolář: Koláže, chiasmáže a objekty, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim

2007
Jiří Kolář: Přeskládaná historie / Rearranged History, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim
Jiří Kolář: Přeskládaná historie, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim

2006
Jiří Kolář ze sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Procházka s Jiřím Kolářem, Museum Kampa, Konírna, Praha
Procházka s Jiřím Kolářem - koláže ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Galerie města Trutnova, Trutnov

2005-2006
FIT Prague 1970, Galerie Smečky, Praha

2005
Jiří Kolář: Ze světa zpět do rodného města, Muzeum, Protivín
Jiří Kolář: Koláže a objekty, La Liberté en colere, Paullac

2003
Jíří Kolář (1916 - 2002): Späte Werke, Kunsthalle Lingen Kunstverein, Lingen
Jiří Kolář, Galerie Ernst Hilger, Vídeň (Wien)
Jiří Kolář, Centre tchèque de Bruxelles, Brussels (Bruxelles)
Letmá pocta Jiřímu Kolářovi: Neznámé práce z 50. až 70. let, Galerie Štěpánská 35, Praha

2002
L'oeil éphémere: Oeuvres de Jiří Kolář, Musée des Beaux-Arts, Dijon

2001
Jiří Kolář, Studio Gastaldelli, Milano / Milano
Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Památník národního písemnictví, Malá výstavní síň, Praha
Jiří Kolář: Koláže a objekty, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)

2000
Jiří Kolář: Siamiace, Collages sours, Le salon d'art, Brussels (Bruxelles)
Jiří Kolář: 29 koláží ze sbírky Marie Vaculíkové, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Pražákův palác, Brno

1999
Jiří Kolář: Paris - Prag, Arbeiten von 1959 - 1999, Výstava k 85. narozeninám umělce, Bramgartenhaus des Architekten Marian Ludik, Bremgarten
Jiří Kolář: Werhübersicht 1960-1995, Kunsthaus Graz, Graz

1998
Jiří Kolář: Kollazsok Jan és Meda Mladek gyülteményéböl (Jiří Kolář: Collages in the collection of Jan and Meda Mladek, Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
Jiří Kolář und seine Poetische Bildwelt, Werkübersicht 1960 - 1995, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
Jiří Kolář und seine Poetische Bildwelt, Werkübersicht 1960 - 1995, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
Autokoláže Jiřího Koláře, Hrad Bítov, Bítov

1997
Jiří Kolář: Básník a výtvarník, Galerie Ještěr, Česká Třebová
Jiří Kolář: Objects and collages, Serge Sorokko Gallery, New York (New York)
Jiří Kolář: Přehled díla 1960 - 1997, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

1996
Jiří Kolář: Collagen und objekte (frühe Werke aus der Sammlung Schäuffelen), Anhaltische Gemäldegalerie, Dessau
Jiří Kolář, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava
Jíří Kolář: Ce que m´a conseillé Monsieur Mondrian du ciel, Galerie du Forum Culturel, Blanc-Mesnil
Jiří Kolář: Bilder und Objekte, Münchenhaus Museum für moderne Kunst, Goslar
Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Bytom

1995
Jiří Kolář: Objekte, Schriftcollagen, Collagen, Galerie Franz Swetec, Grieheim
Jiří Kolář: Collagen und Objekte, Frühe Werke aus der Sammlug Schäuffelen, Anhaltische Gemäldegalerie, Dessau
Jiří Kolář: Autocollages 1994 - 1995, Franci Grahem - Dixon Gallery, Londýn (London)
Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Salon, Kabinet, Olomouc
Jiří Kolář: Objekten, Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Halle 1.2 D 21, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main
Jiří Kolář: Objekte, Schriftcollagen, Collagen, Galerie Franz Swetec, Düsseldorf
Jiří Kolář: Froissage et autocollages, Le salon d'art, Brussels (Bruxelles)

1994-1995
Dit is geen Mondrian, collages van Jiří Kolář, Centrum voor Beldence Kunst, Beyerdbreda
Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Dům U Černé Matky Boží, Praha

1994
Dit is geen Mondrian, collages van Jiří Kolář, Gemeentejlik van Reekum Museum, Apeldoon
Jiří Kolář: Zwischen Prag und Paris, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
Jiří Kolář: Un poeta, Studio d'arte zanoletti, Milano / Milano
Jiří Kolář, Stedelijk Museum, Schiedam
Jiří Kolář, Galerie Paul Sties, Kronenberg
Jiří Kolář: Objekti i koláži, Visconti fine art kolizej, Lublaň (Ljubljana)

1993
Jiří Kolář: Motodernas encklopedi, Malmö Konsthall, Malmö
Jiří Kolář, Tauro arte centro scultura, Turín (Torino)
Jiří Kolář: Koláže, objekty, Krajská galerie, Hradec Králové
Jiří Kolář: Dictionnaire des méthodes, Expace des Arts, Ville de Colomiers, Colomiers

1992
Jiří Kolář, Comenius Museum Naarden, Naarden
Jiří Kolář: Dictionnaire des méthodes, Galerie Lelong Paris, Paříž (Paris)
Jiří Kolář: Cartes postales/Pohlednice, Galerie Štěpánská 35, Praha
Jiří Kolář, Galerie Isy Brachot, Paříž (Paris)

1991
Bildens poet Jiří Kolář: Collage och skulptur 1981 - 1991, Historiska Museet, Stokholm (Stockholm)

1990
Jiří Kolář: Defective Art 1986 - 1990, Albemarle Gallery, Londýn (London)
Jiří Kolář: The End of Words, Institute of Contemporary Arts, Londýn (London)
Jiří Kolář: Ode aan Van Gogh, Museum Van Bomel, Van Dam Venlo
Jiří Kolář, Lycée Ferdinand - Buisso, Elbeuf

1989
Jiří Kolář: Das Buch, Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück
Jiří Kolář: Question de collage 1979-1989, Galerie Municia de Vitry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine

1988
Kolář: Chiasmage, The Katonah Gallery, New York
Jiří Kolář, Galerie Schoeller, Düsseldorf
Jiří Kolář: Bildgeschichte und Wahlverwand-schaften, Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück

1987
Jiří Kolář: Collages 1952-1982, Albemarle Gallery, Londýn (London)
Jiří Kolář, Zellermayer Lorenzen Gallerie, Berlín (Berlin)
Jiří Kolář: Tagebuch 1968, Museum Checkpoint Charlie, Berlín (Berlin)

1986
Jiří Kolář, Knihkupectví Comestibles, Ženeva (Genève)
Jiří Kolář, Galerie Grita Insam, Vídeň (Wien)

1985
Jiří Kolář: Tagebuch 1968, Rupertinum, Salzburg
Jiří Kolář, Galerie Svetlana, Mnichov (München)
Jiří Kolář, Galerie Maeght, Paříž (Paris)
Jiří Kolář: Collagen, Galerie Rafay, Kronberg
Jiří Kolář: Tagebuch 1968 (Prager Frühling), sowie Chiasmagen, Collagen und Objekte aus dem Exil, Leopold-Hoesch-Musem, Düren

1984
Jiří Kolář: Diary 1968, The Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
Jiří Kolář: Poetry of Vision, Poetry of Silence, Vancouver Art Gallery, Vancover
Neue Arbeiten Paris 1980-1983, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig

1983
Jiří Kolář: Arbeiten aus Papier, Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach
Jiří Kolář: Collagen, Galeria Slavia, Brémy (Bremen)
Jiří Kolář: Collagen, Institut Français, Brémy (Bremen)

1982
Jiří Kolář, Hokin Gallery, Palm Beach, Florida
Jiří Kolář, The Meadows Gallery, Dallas, Texas
Jiří Kolář, Centre Georges Pompidou, Petit foyer, Paříž (Paris)
Jiří Kolář: Collages i objectes, Galerie Maeght, Barcelona
Jiří Kolář: Arbeiten von 1964 - 1978, Galerie Schiessel, Mnichov (München)
Jiří Kolář, Die elle Galerie der Stadt Iserlohn, Iserlohn

1981
Jiří Kolář: Collagen, Galerie Eberwein, Freiburg
Jiří Kolář: Arbeiten aus 1967 - 1971, Galerie Jöllenbeck, Kolín nad Rýnem (Köln)
Jiří Kolář: Berliner Sammlung 1979 - 1980, Kasseler Kunstverein, Kassel
Jiří Kolář, Galerie Mathieu, Besançon

1980
Jiří Kolář, Atelier rue St. Anne, Brussels (Bruxelles)
Jiří Kolář: 100 Froissagen, Das Lied der Lieder, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
Jiří Kolář ... unterwegs ins Paradies, Collagen und Objekte, Gutenberg Museum Mainz, Mohuč (Mainz)
Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Objekte, Materialbilder, Städtische Galerie Schloss Oberhausen, Oberhausen
Jiří Kolář, Städtische Kunsthalle, Recklinghausen

1979
Jiří Kolář, Galerie Candela, Cannes
Jiří Kolář, Galerie C, Paříž (Paris)

1978
Jiří Kolář: Transformations, Georgia Museum of art, the University of Georgia, Athény
Jiří Kolář: 20 Opere 1965 - 1978, Collage, Chiasmage, Rollage, Prollage, Anticollage, Galleria Cesarea, Janov (Genova)
Jiří Kolář, Galerie 44, Kaarst
Jiří Kolář: Transformations, Art Gallery of Ontario (Musée des beaux-arts de l’Ontario), Toronto
Jiří Kolář, Galerie Isy Brachot, Brussels (Bruxelles)

1977
Jiří Kolář, Modern Art Gallerie, Curych (Zürich)
Jiří Kolář, Galerie Schreiner, Basilej
Jiří Kolář, Fine art Museum, Benátky (Venezia)

1976
Jiří Kolář, Galerie Löwenadler, Stokholm (Stockholm)
Jiří Kolář: Collagen, Chiasmagen, Rollagen, Prollagen, Crumblagen, Objekte, Galerie Wendtorf-Swetec, Düsseldorf

1975
Jiří Kolář: Chiasmage, Rollages, Objects, Collages, Willard Gallery, New York (New York)
Jiří Kolář, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York

1974
Jiří Kolář, Städtische Galerie im Haus Seel, Siegen

1973
Jiří Kolář hommage aan Baudelaire, Prentenkabinet, Rotterdam
Jiří Kolář: Hommage a Baudelaire, Museum Haus Lange, Krefeld
Jiri Kolar: Collagen, Rollagen, Objekte, Kunstverein Schranne, Laupheim bei Ulm

1972
Jiří Kolář, Galerie Dierks, Århus
Jiři Kolář, Aktionsgalerie Bern, Bern
Jiří Kolář: Collagen, Galerie Marisa Goebels, Kaiserslautern

1971
Jiri Kolar's hommage a Dürer, Hofer Galerie-Haus Weinelt, Hof
Collagen von Jiří Kolář, Galerie K, Mohuč (Mainz)
Jiří Kolář: Rollagen, Collagen, Druckgrafik, Städtischer Kunstpavilon-Theodor-Heuss-Park, Soest

1970
Jiří Kolář: Literární a výtvarné práce, Památník Petra Bezruče, Opava

1969
Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Objekte, Grafik, Galerie am Klosterstern, Hamburg
Jiří Kolář: Objekte, Collagen, Rollagen, Die weisse Haus, Baden-Baden
Jiří Kolář, Museum Ulm, Ulm
Jiří Kolář, kestnergesellschaft (Kestner-Gesellschaft), Hannover
Jiří Kolář: Rollagen, Chiasmagen, Junge Galerie-Ernst Hühn Buchhandlung, Kassel

1967
Jiří Kolář: Rollagen, Chiasmagen, Junge Galerie-Ernst Hühn Buchhandlung, Kassel

1966
Jiri Kolar: Evidente Poesie, Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Objekte, Galerie h, Hannover
68 collages de Jiri Kolar, Le Galerie Riquelme, Paříž (Paris)

1965
Kolar, La Carabaga club d´arte, Sampierdarena
Jiři Kolař: Kollagen, Die kleine Galerie, Vídeň (Wien)
Jiří Kolář, Studio f, Ulm

1964
Jiří Kolář: Poeas Visualis, Collages, Rollages, Galeria Gravura, Lisabon (Lisboa)

1963
Jiří Kolář: Kollagen, Europänisches Forum, Alpbach
Jiří Kolář: The Visual Images of a Poet, Arthur Jeffress Gallery, Londýn (London)

1962
Jiří Kolář: Depatesie, Klub výtvarných umělců Mánes, Praha (Prague)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
(Výběr)

1990
Rhetorical Image, The New Museum of Comtemporary Art, New York, La Biennale di Venezia (Čs. Pavilón)

1989
Buchstäblich, wörtlich buchstäblich, Kunsthalle Norimberk

1986
Palazzo della Triennale, Milán

1984
Objects en dérive, Centre Georges Pompidou, Paříž

1983
Au temps de l´espace, Centre Georges Pompidopu, Paříž
Recent european painting, Solomon R. Guggenheim Museum, New York

1981
Eleven contemporary artists from Prague, New Yor University, New York
Autoportraits photographique, Centre Georges Pompidou, Paříž

1977
Documneta 6, Kassel

1973
Text – Text Bilder, Bild …, Staatsgalerie Stuttgart
Hommage a Picasso

1969
Arte Contemporanea in Cecoslovavacchia, Galleria Nazionale d´Arte Moderna, Řím
Nová figurace, Výstavní síň Mánes, Praha
Bienal de Sao Paulo, Československý pavilón
Mostra di poesia concreta, La Biennale di Venezia
Neue Nationalgalerie, Berlín

1968
Nová citlivost, Dům umění Brno
Von der Collage zur Assamblage, Institut für moderne Kunst, Norimberk, Musée d´art Moderne
Documneta, Fridericianum Museum, Kassel
Padiglione Centrale, Esposizione Biennale Internazionale d´Arte, Benátky
50 let čs. malířství, Národní galerie v Praze

1967
Konstruktivní tendence II, Galerie Benedikta Rejta, Louny

1966
Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Museum Kolín nad Rýnem, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín

1965
Objekt, Galerie Václava Špály

1964
Křižovatka, Galerie Václava Špály, Praha

1963
Europäische Künstler, Haus am Waldsee, Berlín

1962
Scriptuale Malerei, Haus am Waldsee, Berlín
Zastoupení ve sbírkách
Centre Georges Pompidou, Paříž (Paris)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie Lelong Paris, Paříž (Paris)
Galerie Maeght-Lelong, Paříž (Paris)
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Muzeum Sztuki w Łódzi, Lodž (Łódź)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
The Sackner Archive of Visual and Concrete Poetry, Miami Beach

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Jiří Machalický: Jiří Kolář (Sbírka Jana a Medy Mládkových, Museum Kampa), Praha 2014

 

Josef Hlaváček, Jan Rous, Jiří Machalický, Vladimír Karfík. Příběhy Jiřího Koláře, Nakladatelství Gallery Praha a Národní galerie v Praze, 1999

 

Vladimír Karfík: Jiří Kolář, Český spisovatel, Praha 1994

 

Jindřich Chalupecký, Jiří Padrta, Miroslav Lamač, Raoul – Jean Moulin: Jiří Kolář, Odeon, Praha 1993

 

Jindřich Chalupecký: Jiří Kolář, Revue K, Paříž 1987

 

Janus a Vladimír Burda, Jiří Kolář, Gruppo Editiorale Fabbri, Milán 1981

 

Michel Butor, Jindřich Chalupecký, Jiří Padrta: Jiří Kolář, Verlag für moderne Kunst, Zindorf (ve spolupráci s Galerií Johanna Ricard a Institutem pro modenrí umění v Norimberku), 1979

 

Angello Maria Repellino, Jiří Kolář, Collages, Editions Einaudi, Turín 1976

 

Miroslav Lamač: Jiří Kolář, Obelisk, Praha (zkonfikováno)

 

Raoul – Jean Mouli, Jiří Kolář (Préface L. Aragon), Bibliopus, editions Georges Fall, paříž 1973

 

Miroslav Lamač et Dietrich Mahlow: Jiří Kolář, Du Mont, Kolín nad Rýnem, 1968

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv