O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Kornatovský

Jméno
Jiří
Příjmení
Kornatovský
Narozen/a
1952
Místo narození
Plasy
Působiště
Praha
Klíčová slova
grafika
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jiří Kornatovský se věnuje různým malířským a kresebným technikám, jejichž tradiční povahu jistým způsobem inovuje a převrací určité zažité představy o jejich využití. Nejzjevnějším důsledkem tohoto počínání jsou posuny v oblasti formátů a měřítek děl.

 

Doménou kresby tu už nejsou drobné formáty skici, ale monumentální plochy, které byly tradičně vyhrazeny pro předmoderní malbu (třeba z okruhu Salónů) nebo největší realizace moderního a postmoderního malířství. Kornatovského kresby často dosahují délky pěti metrů, což se pochopitelně odráží v jejich výrazu i v oblasti vztahu s divákem. Nadživotní velikost tvarů usnadňuje komunikaci s divákem; poutá pozornost a vytváří téměř fyzický prostor. Dojem fyzické přítomnosti zvyšuje povaha kresby, kdy je zdůrazněn plastický volumen a dynamická rotace.

 

Rotační struktura tahu souzní i s autorovým primárním tématem, jenž představuje duševní pohyb. Tato duchovní aktivita je odvozena od tradičních podob transcendentního zážitku: meditace, modlitba. Duchovní aspekty vtělil Kornatovský i do programu periodického sympozia Hermit, jenž se odehrávalo v 90. letech 20. století v jeho rodných Plasích. Velkoformátové kresby vytváří Kornatovský vesměs technikou uhlu na kartonu, pro menší formáty používá i tuhu nebo propisovačku. Zvolená technika mu umožňuje co nejlépe sledovat zvolený rytmus a dynamiku kresby. Kresba je zde hlavně záznamem svého vzniku, nikoli tvarovou kompozicí s libovolným způsobem provedení. Do jisté míry se vlastně jedná o dokumentaci akce. Tato akce je psycho-fyzického charakteru a je určena pro soukromý prostor a nikoli pro veřejnost. Autorovi nejde primárně o reprezentaci; rejstřík jeho tvarů a metod zůstává dlouhodobě víceméně neměnný. Nejde o různost obrazů a jejich jednotlivé sdělení. Kornatovský se zaměřuje na kontinuitu, opakování akcí téměř rituálního charakteru. Jde tedy o určité udržování řádu událostí v rytmu cyklického (tj. archetypálního či mýtického) času.

Autor anotace
Václav Hájek

Publikováno
2002

Profesní životopis

Vzdělání:
1982-1987 AVU, Praha
Jiří Ptáček, Arnošt Paderlík

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Galerie Intuiti, Paris, Francie

2013
Galerie Michael Journiac - Sorbone, Paris, Francie
Galerie du Tableau, Marseille, Francie (s R. Contem)
Galerie Holar, Praha

2012
Bottega Gallery, Kiev, Ukraine
Oblastní gallerie Liberec
Galerie města Trutnova

2011
Galerie Klatovy/ Klenová

2010
Art Pro gallery, Praha

2009
Takasaki city gallery, Takasaki,/ s J. Váchalem/ Japonsko

2008
Poslanecká sněmovna České republiky, Praha

2007
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
České centrum Sofie, Bulharsko

2006
Asto Museum, Los Angeles USA
Museum Kampa, Praha
Galerie města Plzně

2004
The world paper, Frankfurt, Německo
Galerie Losín, Praha
Galerie Divadla bez zábradlí, Praha

2003
Sbírka moderního a současného umění NG -Veletržní palác, Praha
Galerie J.Jílka Šumperk

2002
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům

1994
Galerie JNJ, Praha
PAAS Gallery, New York, USA

1993
Nová síň, Praha

1991
Galerie V. Špály, Praha

1989
Galerie U Řečických, Praha

1985
Plasy
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
Art Faire Lile, Francie

2013
Formes Elementares, Quyancourte-Paris, Francie
Retour d Israel,Galerie du Cinema, Marseille, Francie

2012
Uncovered prints, Kentler Gallery, New York, USA
Fait Gallery, Brno, Czech Republic
Kaleidoskop, NOD Gallery, Prague

2011
Cake@selections, Kentler gallery, New York, USA
Art Biennal, Budapest, Hungary

2010
20 českých výtvarníků v galerii Danubiana, Slovensko
Pátá vize - Chomutov

2009
What´s The Big Idea, Kentler Internationall Drawing Space, New York, USA
Současné české umění, Gal. Pyramida, Kazachstán
Futurism, Monza , Itálie
Tibet Mysli, Novom. radnice, Praha
Současné české umění, Galerie Heritage, Moskva, Rusko
Aperto, Gal. Dolmen, Praha
Tibet Mysli, Nov. radnice, Praha
Mánes v Saarlandische galerie Berlin, Německo
Mladý design, Millenium, Praha

2008
Aeronále, Ruzyně Praha
Současné české umění, Bangkok, Thajsko
The Persistence of Line, Kentler gallery, New York, USA

2007
Generační paralely, Moskva, Rusko
Moment by Moment, North Dacota Museum of Art, USA
Artfestival Asto Museum, Los Angeles, USA

2006
Figure? Ground, Kentler Gallery, New York, USA
Generace 90. let, městská gal. Plzeň

2005
Maternushaus Koln, Německo
Exprese, České museum výtv.umění, Praha
Pocta Adalbertu Stifterovi, Klatovy -
Sv. Jan Nepomucký, symposium a výstava Sevilla, Španělsko
Členská výstava spolku Mánes
Les, Galerie města Plzně
Adalbert Stifter, Klatovy- Linec, Rakousko
Z pražských atelierů, U prstenu, Praha

2004
Krajina jako princip, Galerie Karlovy Vary
Pulsus, galerie Miro, Praha

2003
Práce na papíře ze zbírky Medy Mládkové, GHMP
Ejhle figura, Galerie Hollar, Praha
Český akvarel, Galerie Navrátil, Praha

2002
Galerie moderního umění Pasov, Německo
Kooh - i - noor, Frankfurt, Německo
Museum Kampa - sbírka M. Mládkové
Mánes, Malostranská beseda, Praha
Zvíře, Galerie Millenium, Praha
Malý formát, galerie Hollar, Praha

2001
Možná první - poslední, Mánes, Praha
Kody a znamení, klašter Plasy
The Big Idea, Kentler Gallery, New York, USA
The Big Painting, Kentler Gallery, New York, USA

2000
Kody a znamení, ČMVU, Praha
Současná minulost, AJG na Hluboké
Alfa a Omega, Gal. mod. umění v Roudnici nad Labem
Melancholie, Moravská galerie v Brně
100+1 uměleckých děl z 20. století, ČMVU v Praze

1997
Jitro kouzelníků, Národní galerie, Praha

1996
Velký formát, Kentler Gallery, New York, USA

1992
Hermit, Plasy

1991
5 v Eindhovenu, Holandsko

1987
Konfrontace V, Praha

1984
Konfrontace I, Praha
Zastoupení ve sbírkách
National Gallery of Art Washington, USA
Národní galerie, Praha,
Museum Kampa, sbírka Medy Mládkové
Quensland National Art Gallery, Austrálie
Alšova jihočeská galerie na Hluboké
GASK (České muzeum výtvarných umění )
Západočeská galerie Plzeň
Galerie Klatovy - Klenová
Oblastní galerie Karlovy Vary
Oblastní galerie Liberec
Centrum pro současné umění, Praha
Centrum umělců, Eindhoven, Holandsko
Kentler gallery, New York, USA
Generální konzulát ČR, Los Angeles, USA

Soukromé sbírky:
Česká republika, Polsko, Německo, Norsko, Austrálie, Itálie,
Francie, Rakousko, Kypr, Rusko, Jihoafrická republika, Holandsko
USA, Japonsko, ad.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv