O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Kubový

Jméno
Jiří
Příjmení
Kubový
Narozen/a
1950
Místo narození
Most
Působiště
Ústí nad Labem
Web
www.jirikubovy.cz
Klíčová slova
grafika
malba
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tvorba Jiřího Kubového, vznikající od konce 60. let minulého století, se vzpírá kunsthistorickému či teoretickému škatulkování. Můžeme v ní sice objevit minimalistické a konceptuální prvky či postupy, které odpovídají progresivním uměleckým tendencím období, v němž se jeho tvorba formovala, ale současně autor tyto prvky dále zpochybňuje. Geometrizující tvarosloví je například zpochybněno důkladnou a detailní olejomalbou, zakomponováním konkrétního předmětu (pírka, klíče, kamene, apod.), které podtrhuje poetické vyznění díla. Obrazy Kubového tak můžeme vnímat spíše jako svébytný a soustavný dialog vedený nejen s výtvarným uměním (především s formou klasického závěsného obrazu), ale také s literaturou (poezií) a světem kolem nás (přírodou, krajinou a jejími elementy, atmosférickými jevy, vesmírem). Právě tyto prvky jsou klíčovými motivy, které jak po obsahové, tak i formální stránce jeho dílo definují.

 

Jiří Kubový začal soustavně malovat v roce1968, kdy vznikají první olejomalby (Obležený blankyt, 1969). Klasický formát obrazu však dále narušoval lámáním, řezáním a tvarováním. Tehdy se objevují obrazy nepravidelných formátů z lepenky nebo sololitu často kombinované s dalšími materiály (dřevěné latě, dráty, písek, zrcadla). Od druhé poloviny 70. let tvoří autor v cyklech (1982-83 cyklus provazových obrazů, 1980-84 rozsáhlý cyklus Sítí, 1994-98 cyklus Kreseb na dřevě atd.). Stěžejním tématem Kubového děl, které se objevuje kontinuálně od 70. let minulého století a od 90. let jeho tvorbě dokonce dominuje, je téma krajiny. Krajina nabývá různých forem a podob. Krajinou jsou například již zmíněné provazové obrazy označované též jako „prázdné“, tedy barevně pojednané a do tvaru obdélníku napnuté šňůrky (Obraz, 1982), ale také rozložité a komplikované drátěné kompozice (Velká krajina, 2007; Krajina, 2008), které dosahují až monumentálních rozměrů. Krajinu zastupují i jednotlivé přírodní elementy či živly (Kameny a voda, 2006), ale i jejich poetická spojení z posledních let (Tykve a hvězda, 2010). V současné době se téma krajiny transformuje do obrazů hory Říp, navazujících na cyklus Staré sopky z druhé poloviny 80. let.

 

V 70. letech navázal Jiří Kubový přátelství s významnými umělci (Jiřím Kolářem, Ladislavem Novákem, Emilem Julišem, Janem Kubíčkem, Jiřím Valochem a dalšími), kteří jej silně ovlivnili. S některými z nich spoluvytvářel i konkrétní díla. Naopak osobnost Jiřího Kubového, jeho kompaktní tvorba a nebývalý přehled o umění, podložený též vlastní sběratelskou aktivitou, kontakty s význačnými autory, to vše mělo velký vliv na formování osobností tzv. ústeckého okruhu (např. Michal Koleček, Martin Kolář, Jan Řezáč a další). Jiří Kubový též stál u vzniku obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, která od 90. let provozuje Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.

Autor anotace
Vendula Fremlová

Publikováno
2011

Profesní životopis

Autodidakt

Stipendia:
1988 stipendijní pobyt Fordovy nadace v Paříži (zásluhou Jiřího Koláře)

Zaměstnání:
2004 odchází ze zaměstnání a plně se věnuje výtvarné činnosti
od 1968 působí jako ekonom a bankovní úředník

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Jiří Kubový: In der luft, Rathaus, Pirna
Jiří Kubový: Ve vzduchu, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2010
Ústí nad Labem, „Věčná krajina“, Galerie Emila Filly (24. 11. 10- 14. 1. 11)
Praha, Galerie Dion (8. 3.-24. 4.)

2009
Úštěk, „Krajiny v trávě“, Synagoga a gotické dvojče (30. 4.-14. 6.)
Praha, „Krajiny“, Galerie Litera (19. 1.-27. 2.)

2008
Brno, „Mezi nebem a zemí“, Galerie Brno (6. 5.-22. 6.)

2007
Brno, „Prázdné obrazy, krajiny a stromy“, Galerie Na bidýlku (29. 11. 07-10. 1. 08)
Litvínov, „Krajiny“, Galerie Modrý hrozen (21. 9.-16. 11.)

2005
Olomouc, „Dříve a nyní“, Galerie Caesar (6. 9.-30. 9.)
Hradec Králové, „Voda a tráva“, Galerie AMB (3. 10.- 4. 11.)
Česká Lípa, „O krajině“, Jídelna-galerie Vlastivědného muzea v České Lípě (12. 5.-5. 6.)
Selb, „Vögel, Wolken und Wasser“, Galerie Goller (1. 5.-13. 7.)

2004
Mělník, „Roční období“, Galerie Erasmus (5. 8.-1. 9.)
Plzeň, „Kapky oceánu“ (společně s M. Maurem a M. Zetem), Galerie města Plzně (8. 1.-15. 2.)

2003
Litoměřice, „Obrazy a kresby 1975-2003“, Severočeská galerie výtvarných umění (15. 5.-22. 6.)

2002
Brno, Galerie Na bidýlku (22. 3.-30. 4.)

2001
Ústí nad Labem, Výstavní síň E. Filly (7. 3.-5. 4.)

2000
Louny, Lounská výstavní síň Telecom (15. 5.-23. 6.)

1998
Brno, Galerie u dobrého pastýře (6. 2.-8. 3.)

1996
Louny, Nemocnice s poliklinikou

1994
Praha, Artotéka (6. 6.-1. 7.)

1993
Liberec, Malá výstavní síň SKS (26. 10.-13. 11.)
Ústí nad Labem, Výstavní síň E. Filly (4. 5.-27. 5.)

1992
Třebíč, Malovaný dům (9. 6.-5. 7.)
Brno, Galerie J. Krále (26. 2.-5. 4.)

1991
Ostrava, Galerie Della (4. 3.-1. 4.)

1990
Praha, Galerie Opatov (17. 12. 90 - 4. 1. 91)
Ústí nad Labem, Činoherní studio (4. 6.-30. 6.)
Opava, Studio MDK PB (10. 4.-11. 5.)

1989
Brno, Atelier-galerie arch. J. Chloupka (12. 12. 89 -12. 1. 90)

1988
Praha, Makromolekulární ústav ČSAV (25. 7.-11. 8.)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
Od roku 1982 se zúčastnil více než 45 skupinových výstav v České republice a v zahraničí

2013
Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

2011
Současná česká krajina: Krajinomalba a jiné cesty ke krajině, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha

2008
Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc
Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
Ladislav Daněk: 2x50 / Projekt-neprojekt, Galerie Caesar, Olomouc

2007
Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Hory, skály, kameny, Výstavní síň Husova 19-21, Praha

2006
Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Zámek Klenová, Klenová
Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, přednáškový sál, Ostrava

2005
Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Aqua naturata - Aqua naturans, Východoslovenská galéria, Košice

2003
Kapky oceánu, Galerie města Plzně, Plzeň
Minisalon, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)

2002
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno

2001-2002
Středohoří, Výstavní síň U kostela, Bílina
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha

2001
Horizonty, Galerie U prstenu, Praha
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha

2000
Devadesátka pokračuje, Objekt ČNB, Ústí nad Labem
Devadesátka pokračuje, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

1999
Ostrava - Ústí, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava

1998
Nestandartní formáty, Galerie Caesar, Olomouc
Nestandartní formáty, Galerie města Blanska, Blansko

1997
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc

1995
Umění frotáže, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1993
Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons

1990
90 autorů v roce ´90, Palác kultury, Praha

1987
Dablovky, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy

1982
Od kresby k prostoru, Muzeum dělnického hnutí, Semily
Zastoupení ve sbírkách
Veřejné sbírky:

The University of Michigan Museum of Art, Ann Arbor
Galerie Brno, Brno
Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa
Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Kunsthalle Nürnberg, Nürnberg
Dům umění, Olomouc
Národní galerie, Praha
Muzeum Kampa, Praha
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Tomáš Vlček, „Náznak portrétu Jiřího Kubového jako těžko zařaditelného umělce“, text v katalogu k výstavě Jiří Kubový: Věčná krajina v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. LVU-VUL, o.p.s. a FUD UJEP Ústí nad Labem, 2010

 

Vendula Fremlová, „Věčná krajina“, text v katalogu k výstavě Jiří Kubový: Věčná krajina v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. LVU-VUL, o.p.s. a FUD UJEP Ústí nad Labem, 2010

 

Martin Kolář, „Jiří Kubový - Hledání tvaru“, text v katalogu k výstavě Jiří Kubový: Věčná krajina v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. LVU-VUL, o.p.s. a FUD UJEP Ústí nad Labem, 2010

 

Ivo Janoušek, text v katalogu k výstavě v Galerii Dion. Praha, 2010

 

Petr Štěpán, text v katalogu k výstavě v Galerii Litera. Praha, 2009

 

Ilona Víchová-Czakó, „Mezi nebem a zemí“, text v katalogu k výstavě v Galerii Brno. Brno, 2008

 

Jiří Machalický, text v katalogu k výstavě v Galerii Brno. Brno, 2008

 

Jiří Valoch, text v katalogu k výstavě v Galerii Caesar. Olomouc, 2005

 

Jiří Valoch, text v katalogu k výstavě v Severočeské galerii výtvarných umění. Litoměřice, 2003

 

Zbyněk Sedláček, text v katalogu k výstavě v Lounské výstavní síni Telecom. Louny, 2000

 

Michal Koleček, text v katalogu k výstavě v Galerii E. Filly.Ústí nad Labem, 1993

 

Jiří Valoch, text v katalogu k výstavě v Galerii J. Krále. Brno, 1992

 

Jindřich Chalupecký, text v katalogu k výstavě v Salonu Mina. Litvínov, 1988

 

 

 

 

Články, média, internet

Martin Nitsche, „Věčná krajina“. Ateliér 25-26 / 2010

Hana Babyrádová, „Mezi věcností a věčností“, Art and Antiques, červen 2008

Martin Kolář, „Mezi nebem a zemí“, Ateliér 12 / 2008

Martin Kolář, Původní krajiny Jiřího Kubového. Pandora 13 / prosinec 2006

Igor Zhoř, Výzvy představivosti. „Literární noviny“, 2.4.1992

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv