O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Matějů

Jméno
Jiří
Příjmení
Matějů
Narozen/a
1960
Místo narození
Šternberk na Moravě
Působiště
Praha
Web
http://www.jirimateju.cz/aktualne.htm
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jiří Matějů rozvíjí osobitou verzi geometrické abstrakce a v současné době patří k jejím nejvýraznějším představitelům. Podstatu jeho tvorby velmi přesně vystihl Miroslav Petříček, který v textu k výstavě s názvem Souhvězdí vlka uspořádané v Prinz Prager Gallery v roce 2012 označil jeho obrazy za „vizuální metafory“. Samotný termín metafora je použit v přeneseném významu a převeden z jazykovědy a literární vědy do oblasti vizuálního vyjádření. Ve shodě s Petříčkem považuje Matějů svoje obrazy za „optické metafory“, přičemž pojem chápe jako „ nějakou konkrétní zkušenost, která se abstrahuje do čehosi intuitivního“. Ve své tvorbě vychází z reality, z vlastních životních zážitků, vjemů a poznatků, které na základě přenosu vzájemné podobnosti významů transformuje do geometrické abstraktní formy. Nejde o jednostranné vnímání skutečnosti, ale o její komplexní uchopení v rovině senzuální, racionální a intuitivní. Takový přístup umožňuje dostat se za hranice její známé, prozkoumané a viditelné části a přiblížit se k jevům neobjeveným, proměnlivým a neuchopitelným.

 

Základní stavební prvky jeho obrazů tvoří barvy a linie. Malíř vychází z předpokladu, že barva objektivně neexistuje, ale vzniká jako subjektivní zrakový vjem. Je to psychologický a mentální prvek, který dokáže na diváka intenzivně působit. Obrazy komponuje tak, aby na diváka opticky působily. Výstavba obrazu je striktně geometrická, plocha je členěná symetricky a systematicky pravidelným kladením, střídáním nebo křížením vertikálních a horizontálních linií. Přesné dělení plochy ve spojení s nekonvenční kombinací barev navozuje specifické optické vztahy, díky kterým kompozice získávají neobvyklou působivost. Malby vyvolávají dojem pohybu, nestálosti a proměnlivosti, dvojrozměrné obrazy získávají prostorovou dimenzi, do které může divák vstoupit jako bezprostřední účastník. Intrapersonální přenos informací formující se během tvůrčího procesu přechází při konfrontaci s hotovým dílem v mnohostrannou komunikaci interpersonální. Před každým divákem se otevírá možnost vlastní interpretace, ale také zajímavé mentální hry. Kompozice se mění v závislosti na úhlu pohledu, je jiná při sledování z určité vzdálenosti a liší se vlivem různých světelných podmínek. Zároveň umožňuje nacházet a vkládat vlastní obsah, děj, příběh a význam. Racionálně koncipované obrazy působí emotivně, poeticky a magicky, což ještě umocňují názvy, založené na asociativním a metaforickém principu.

Autor anotace
Vilma Hubáčková

Publikováno
2013

Profesní životopis

Vzdělání:
1988-94 studium na Akademii výtvarných umění v Praze, diplomoval v malířském atelieru prof. Bedřicha Dlouhého
1980-82 studium na ČVUT

Zaměstnání:
1995-97 odborný asistent prof. Bedřicha Dlouhého a poté prof. Miloše Šejna

Stipendia:
2004 Pollock-Krasner Foundation, New York, USA
1999-2000 pobyt ve Spolkové Republice Německo

Ceny:
1994 „Atelierová cena“, AVU, Praha

Výstavy

Samostatné výstavy
2012
Souhvězdí vlka, Prinz Prager Gallery, Praha-Holešovice
Horizonty, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

2011
Mezi mnou a tebou, GHMP, Staroměstská radnice, Praha

2009
Na mostě, Wannieck gallery, Brno
Hvězdy na mém stole BKC, Galerie Kabinet, Brno

2007
Den za dnem, Galerie ad astra, Kuřim - zámek

2006
Modryan, Dům umění, České Budějovice

2005
Linewalker, Galerie XXL, Louny

2004
Nebe na zemi, Galerie ad astra, Kuřim - zámek

2003
Nepatrné okamžiky, Galerie Erasmus, Mělník
Augenblick, Plíživá Kontra, Jeseník

2002
Hra očí, Atrium, Moravská galerie v Brně

2001
Prostor pro jedno dílo, Moravská galerie v Brně
Labyrint, Dům umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě

2000
Open Stochov 2000, Stochov

1994
Čas a prostor, Galerie Obecní dům, Obecní dům, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Velké ticho, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2012
Geometrův zlý sen, Topičův salon, Praha

2011
Ztišeno, Wannieck gallery, Brno
Česká malba generace 90. let, Dům umění města Brna, Brno

2010
Horká linka, Špálova galerie, Praha

2007
Prostor pro intuici, Dům U prstenu, GHMP, Praha
The Collectors: Re-Edit, Dům Pánů z Kunštátu, Dům Umění města Brna, Brno

2005
IV. Nový zlínský salon 2005, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
POUR FÉLICITER 2005, Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně

2002
Rytmy, HVB bank, Praha - Valdek
Několik věcí, Galerie Portál, Uherské Hradiště

2001
Klub konkretistů /jako host/, Dům umění, Opava

2000
Současná minulost, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Současná minulost - Česká postmoderní moderna, AJG, Hluboká nad Vltavou
Alles in Bewegung, Gallery Barrak, Berlín

1999
CZ 99, Václavské náměstí 33, Praha

1998
Po/doba obrazu, Wortnerův dům AJG, České Budějovice

1997
Důvod věcí neviditelných, Synagoga Na Palmovce, Praha
Nový Zákon v umění, Galerie Gambit, Praha

1996
51 15, ambit bývalého kapucínského kláštera, Rumburk
Konfrontace Svárov, Svárov

1994
Předpoklady skutečnosti, Galerie Obecní dům, Obecní dům, Praha

1993
Světlo slovo Svět, Stop gallery, Plzeň
Yaisu, Yaisu, Japonsko
Ambit, ambit bývalého kláštera augustiniánů, Muzeum Česká Lípa
AVU, U Hybernů, Praha

1991
AVU, U Hybernů, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie, , Hluboká nad Vltavou
Moravská galerie v Brně
Sbírka Marek
a jiné soukromé sbírky doma a v zahraničí
Další realizace

Symposia:

1997

Tématická a koncepční příprava mezinárodního mezioborového symposia - „Důvod věcí neviditelných“, (výtvarné umění, filosofie a výrazový tanec), Synagoga Na Palmovce, Praha

 

Realizace pro veřejný prostor:

2004

Výtvarný artefakt, pro kostel sv. Anny - Pražské křižovatky, VIZE 97 - Nadace Václava a Dagmar Havlových, Praha

 

2000

Výtvarné řešení expozice památníku Leoše Janáčka, Hukvaldy, (společně s Jáchymem Šerých)

 

1998

„Kynetická plastika, Ředitelství Českých center, Praha, (společně s Jáchymem Šerých)

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Vaňous, P.: Jiří Matějů - Galerie, A2 kulturní týdeník 44/2008, s. 26-27

Petříček, M.: Kontemplace světla, text k výstavě Souhvězdí vlka v Prinz Prager

Gallery, 2012

Vaňous, P.: Jiří Matějů - Galerie, A2 kulturní týdeník 44/2008, s. 26-27

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv