O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Sopko

Jméno
Jiří
Příjmení
Sopko
Narozen/a
1942
Místo narození
Dubové
Působiště
Praha
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tvorba Jiřího Sopka se začala rozvíjet v polovině 60. let. Ještě za studií na pražské AVU namaloval řadu portrétů ztemnělého koloritu, v nichž se už začal prosazovat autorův melancholicky lomený pohled na svět. Velmi brzy - v průběhu roku 1966 - však figuraci na krátkou dobu opustil a začal zkoumat možnosti nepředmětné malby. V tomto extempore, jímž originálně vstoupil na pole tehdy už zdánlivě takřka vyčerpané abstraktní problematiky českého umění, se změnila barevnost Sopkovy malby a výrazně se prosadily zářivé základní a pastelové barvy - žlutá, červená, zelená, růžová. Tyto obrazy, vzniklé v letech 1966-1967, můžeme označit za jakousi místní "pop-abstrakci". V jejich biomorfních tvarech se brzy začnou formulovat jasnější stopy figury a krajiny a Sopko se v průběhu let 1967-1968 vrací k zobrazivé tvorbě. Ve všech budoucích fázích své práce se vyjadřuje prostřednictvím figury a tváře.

 

Sopkova tvorba z konce 60. let souvisí ještě s problematikou nové figurace, která se v českém umění objevovala zhruba od 1963-64. Sopkovy nové figurální obrazy stačila ještě shrnout autorská výstava v Nové síni v Praze v r. 1970, jedna z posledních svobodných výtvarných událostí normalizačního Československa. Výstava potvrdila umělcům mimořádný malířský talent se smyslem pro výraz a agresivní barevnost. Obrazy této doby zaplněné transparentními postavami pronikajícími plochou, jsou malovány s bravurní lehkostí a objevuje se v nich i svébytná autorova imaginace a některé ikonografické prvky, které v jeho tvorbě najdeme i později (kulička, pták, opice). Veselé absurdní poetično těchto raných figurálních pláten se v průběhu 70. let významně zatěžuje a směřuje k výrazně agresivně groteskní malbě kolem 1980, reflektující vyostřené politické a společenské klima. Tuto fázi umělcovy tvorby shrnuje výstava, kterou se po dlouhé odmlce podařilo uspořádat v Městském kulturním domě v Dobříši v r. 1981. Po roce 1982 však začíná v Sopkově tvorbě opět získávat stále významnější pozici melancholický, absurdně poetický výraz a tvorba se posouvá do stále meditativnější polohy. Kombinací bohaté významové struktury se svrchovanou malířskou kvalitou dosahuje autor intenzivního účinu svých často rozměrných pláten. Devadesátá léta jsou ve znamení stále úspornějšího a stále více existenciálně založeného malířského výrazu. Sopko však neopouští princip vnitřní zvratnosti své poetiky a vyvarovává se tak nebezpečí příliš jednoznačného čtení.

 

Ve stále vnitřně živé struktuře obrazů a kreseb, v malířské kvalitě a hloubce lidské reflexe světa jsou hodnoty, kterými Jiří Sopko zaujal přesvědčivé místo mezi současnými českými malíři.

Autor anotace
Marie Klimešová

Publikováno
1995

Profesní životopis

od 2002 rektor AVU Praha
od 1990 profesor na AVU Praha
1960-1966 AVU Praha u Jiřího Horníka a Antonína Pelce
Členství ve skupinách zařazených do databáze
12/15, Pozdě, ale přece
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
Umělecká Beseda, od 1992

Výstavy

Samostatné výstavy
2007
Galerie Rudolfinum, Praha

2006
Obrazy a obrázky. Dům umění, Opava

2005
Jiří Sopko. Festival Mitte Europa, StadtGalerie Bad Schandau

2004
Obrazy a kresby z 60 – 80 let. Galerie Pecka, Praha

2003
Technické muzeum, Lublaň
Etienne and Van Loon, Den Haag
Galerie Langův dům, Frýdek – Místek
Salon International d'Arts Plastiques de Valognes

2002
L'Association Le Pont Neuf, Paříž
Jízdárna Pražského hradu

2001
Obrazy a kresby. Galerie České pojišťovny, Praha
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
Galerie Nový Svět, Praha

2000
České centrum, Bratislava
Krajiny, Raiffeisen stavební spořitelna, Praha

1999
Galerie Gema, Montmartre, Praha
České centrum Drážďany (s Karlem Neprašem)

1998
Výstavní síň Synagoga, Městské muzeum a galerie v Hranicích

1997
Galerie Nový Svět, Praha
Toonaangevend Tsjechisch. Galerij Kunstuitleen Dijkstra, Antverpy
Sopko, Nepraš, Steklík. Dům umění, Zlín

1995
Karel Nepraš – Jiří Sopko. Muzeum a galerie U templu, Břeclav
Galerie Pecka, Praha
Galerie Gema, Praha
Obrazy a kresby 1965-1995. Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy

1994
Galerie Nový Svět, Praha
Výběr z díla. Galerie výtvarného umění v Ostravě

1993
Výběr z díla. Oblastní galerie výtvarného umění v Liberci a Západočeská galerie v Plzni
Fragmenty. Galerie Behémot, Praha
Galerie Gema, Praha
Dům U zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy
Dům umění, České Budějovice (s Karlem Pauzerem)

1992
Klub Bohemia, České kulturní středisko, Bratislava (s Karlem Pauzerem)
Nakladatelství Paseka, Praha
Grafický kabinet, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

1991
Galerie Nemec, Ingoldstadt
Obrazy, kresby, grafika, objekty. Sovinec
Nová síň, Praha
Art galerie, Žďár nad Sázavou
Studio Na Skořepce, Brno
Sopko a Kokolia. Galerie umění Karlovy Vary

1990
Sopko a Kokolia. Východočeská galerie v Pardubicích
Sopko a Kokolia. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Kulturní středisko Opatov, Praha
Jiří Sopko. Galerie umění Karlovy Vary, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Východočeská galerie v Pardubicích
Centre de la Culture des Prémontres, Pont-à-Moussone
Instalace – obrazy – kresby. ÚKDŽ, Praha

1989
Kulturní středisko ve Veselí na Moravě (s Karlem Neprašem)

1987
Nová tvorba. Galerie Na bidýlku, Brno
Galerie Walter Storms, Mnichov
Kunstmesse Basilej (s Karlem Neprašem)

1986
Obrazy, kresby. Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy
Kulturní středisko Opatov, Praha

1981
Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
Městské kulturní středisko, Dobříš (s Karlem Neprašem)

1980
Galerie Kolarčevovy národní univerzity v Bělehradě, Bělehrad
Kresby a grafiky. Oblastní galerie výtvarného umění v Liberci

1979
Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno

1976
Galerie Sotmann, Amsterdam

1972
Galerie Arneberg, Oslo
Ateliér SIAL, Jedlová u Liberce

1971
Divadlo Reduta, Praha

1970
Galerie Nová síň, Praha

1967
Reduta, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2008
Moravská gobelínová manufaktura/110 let umění gobelínu. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

2007
Nová trpělivost. Výstavní síň Mánes, Praha
Karel Nepraš a přátelé, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Kacíř & spol.; Zlaté město, Galerie Jiří Švestka, Biskupský dvůr, Praha
8. aukční salon výtvarníků; 336 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál

2006
Kacíř & spol.; Montáže na ose Brno-Berlín. Dům pánů z Kunštátu, Brno
Art Prague; 5. veletrh současného umění, Galerie Mánes, Praha
Představujeme ateliéry AVU; malířská škola prof. Jiřího Sopka; Studenti/absolventi, Porterův dům, České Budějovice
Kalendáře pro Jindru Šreita. Dům umění, Ostrava
České poválečné umění. Galerie U Betlémské kaple, Praha

2004
7. aukční salon výtvarníků; 372 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
La Boîte en valise.Kunstverein Weiden
Art Prague; 3. veletrh současného umění/ 3th Contemporary Art Fair

2002
6. aukční salon výtvarníků; 305 dárců pro konto Bariéry, Praha Karolinum, Praha
Skupina 42 – II. Galerie Nový Svět, Praha
Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi. Grafický kabinet

2001
Magické číslo tři. Galerie Caesar, Olomouc
...o lidech…. České muzeum výtvarných umění, Galerie Bayer & Bayer, Praha
Barevná socha. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Bilance II. Galerie umění Karlovy Vary

2000
Konec světa? Národní galerie v Praze
Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960-2000). AJG v Hluboké nad Vltavou
Výstava pedagogů vysokých uměleckých škol, Galerie Sýpka, Vlkov u Brna
Umělecká beseda 1999/2000, Galerie Mánes, Praha
100+1 uměleckých děl z 20. století. České muzeum výtvarného umění, Praha
The Human Factor, Czech center, ČMVU, Gema Art, London

1999
Umění zrychleného času. České muzeum výtvarných umění, Praha
…a co sbírky, Salon, Kabinet, Olomouc
6 + 1. Schick Art Gallery, Gema Art, New York
Kolorismus. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990 – 1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1998
Umělecká beseda 1998, Galerie Mánes, Praha
Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury. Výstavní síň Mánes, Praha

1997
At Home Gallery, Šamorín
Na podiv. Štátna galéria Banská Bystrica
Něco s osudem. Galerie umění Karlovy Vary
Umělecká beseda 1997, Galerie Mánes, Praha
Umělecká beseda, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Praha
Z nesbírky Marcely Pánkové. Galerie bratří Čapků, Praha
Mezi tradicí a experimentem; práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989. Trojlodí, Muzeum umění Olomouc
Česká groteska. Národní galerie v Praze
Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy. Galerie Mánes, Praha
Umělecká beseda 1996, Galerie Mánes, Praha
Umění zastaveného času; Česká výtvarná scéna 1969 – 1985, Galerie výtvarného umění v Chebu
Umění zastaveného času; Česká výtvarná scéna 1969 – 1985, Moravská galerie v Brně

1996
Nový Zlínský salon 1996, Státní galerie ve Zlíně
Zpřítomnění. Přírůstky z galerie z let 1987 – 1994, Galerie Klatovy – Klenová, Hrad a zámek Klenová
Barvy století. Galerie umění Karlovy Vary
Špét ábr doch (12/15). Niederösterreichischen Landesmuseum, České centrum, Vídeň
Umění zastaveného času. České muzeum výtvarných umění, Praha
V prostoru 20. století. Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy
FINEART '96. Valdštejnská jízdárna, Praha

1995
I. Břeclavské sympozium sochařů, Široký dvůr, Břeclav
2. aukční salon výtvarníků; 195 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Opravdické obrazy. Sympozium v malbě plastelínou, Galerie Sýpka, Vlkov u Brna
Umělecká beseda 1995, Galerie Mánes, Praha
Mezi erupcí a morem. Národní galerie v Praze, Správa pražského hradu a památkový ústav v Pardubicích
Kresba nebo obraz? Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně
Kresba nebo obraz? Palác Kinských. Národní galerie v Praze

1994
Pozdě, ale přece. Volné seskupení 12/15, Galerie Mánes, Praha
Umělecká beseda 1994. Galerie Mánes, Praha
Záznam nejrozmanitějších faktorů. České malířství 2. pol. 20. stol., ze sbírek státních galerií. Jízdárna Pražského hradu, Praha

1993
Nová Figurace. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Příběhy bez konce. Moravská galerie v Brně
Přírůstky. Výběr z let 1987 – 1992. Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy
U Zdymadla (12/15). Galerie Mánes, Praha

1992
Umělecká beseda 1992. Galerie Mánes, Praha
Reklama na nekonečno. Národní galerie v Praze
České výtvarné umění 1960 – 1990, České muzeum výtvarných umění, Praha
Situace 92. Galerie Mánes, Praha
Česká a slovenská kresba 1989 – 1992, Považská galéria umenia, Žilina
Time and Tide – Contemporary Art Exhibition. E.A.U., Co. Ltd., Tokyo

1991
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století. AJG v Hluboké nad Vltavou
Tšekkiläistä nykytaidetta, Rovaniemen taidemuseo
Šedá cihla 1978/1991. Galerie Klatovy – Klenová, Galerie U Bílého jednorožce
Spirit of Time, Spirit of Place (Contemporary Czech Painting and Sculpture). Putovní výstava, Velká Británie
Český Glóbus (12/15). Národní galerie v Praze
Tšekkiläistä nykytaidetta Joensuun taidemuseo
Tšekkiläistä nykytaidetta, Wäinä Aaltosen taidemuseo
Tšekkiläistä nykytaidetta, Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinky

1990
Česká alternativa, Výstavní síň ÚLUV, Praha
Nová skupina. Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy
Sochařské symposium, Lemberk
Tchèques et Slovaques. La Défense a Palais Luxembourg, Paříž
Pocta Jindřichu Chalupeckému. Národní galerie v Praze
Czech Art in the Velvet Revolution. Nassau County Museum, New York
Inofizziell / Kunst der ČSSR 1968-89. Museum Regensburg, Regensburg and der Donau; Dům umění, Brno
Kreslení (12/15). Galerie Fronta, Praha
České moderní umění ze sbírek galerie Klatovy-Klenová, Galerie Klatovy-Klenová

1989
Střední věk. Krajská galerie umění ve Zlíně
Výstava na podporu Občanského fóra. Galerie hlavního města Prahy
Střední věk. Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy
Současná česká grafika, Výstavní síň Mánes, Praha
Tschechische Malerei heute. Galerie der Stadt, Villa Merkel, Esslingen
Groupe-Art. Marseille

1988
Humor 88. Krajská galerie v Hradci Králové
„8“ k 60. výročí Výstavy soudobé kultury ČSR, Brno
Jeden starší – jeden mladší. Lidový dům ve Vysočanech, Praha
Forum 88. Holešovická tržnice, Praha
The Ninth Annual Boston Drawing Show. Boston Center for the Arts, USA
12/15. Koloděje u Prahy
Barevná plastika. Vojanovy sady, Galerie hlavního města Prahy
Přírůstky 1985-1988. Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy
Přírůstky NG. Národní galerie v Praze
PrešpARTy ′88, Muzeum SRR 88, Prešov
Boštík, Kolíbal, Malich, Sopko, Titlová, Veselý. ÚMCH Petřiny

1987
Grotesknost v českém výtvarném umění. Galerie hlavního města Prahy
Výstava k pražskému kulturnímu létu. 30 výtvarníků, Lidový dům ve Vysočanech, Praha

1986 SK Opatov

1984
Česká kresba 20. století. AJG v Hluboké nad Vltavou
Nové kresby. Výběr z přírůstků 1973 – 1983. Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří

1983
Obrazy a sochy. OKD Gong, Praha
Člověk a svět. Mladá figurální tvorba. OGVU v Liberci

1982
Kresba, socha, grafika. Hájenka Hvězda, Praha
Lamr, Načeradský, Němec, Sopko. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Lamr, Načeradský, Němec, Sopko. Městské kulturní středisko, Dobříš

1981
Lamr, Načeradský, Sopko. Ústav teorie informace a automatizace, Praha
Načeradský, Němec, Sopko, Lamr. Městské kulturní středisko v Sokolově
Mladé setkání ´81. Galerie výtvarného umění v Hodoníně

1979
České umění 1945 – 1975. AJG v Hluboké nad Vltavou
10 x 5. Státní zámek Valašské Meziříčí
Die Jungen aus der Tschechoslowakei, Schlossgalerie Wörth/Donau

1977
Tichá Šárka. Neveřejná výstava v ateliéru Magdaleny Jetelové, Praha
Mladí čeští výtvarníci na počest II. sjezdu SSM. Galerie Fronta, Praha

1976
Konfrontace. Neveřejná výstava v ateliéru Josefa Mžyka, Na Mlynářce, Praha

1975
České umění 1945-1975. AJG v Hluboké nad Vltavou

1974
Výběr z přírůstků. AJG v Hluboké nad Vltavou

1973
Portrét mladých. Mánes, Praha

1972
Portrét. Práce mladých výtvarných umělců. Galerie mladých, Praha

1970
Sodobna češkoslovaška umetnost. Lublaň
Výstava mladých´70. Galerie mladých, Mánes, Praha
Nová figurace. Dům umění, Brno

1969
Praemium. Český Krumlov
Výstava mladých. ÚLUV, Praha

1968
Výstava mladých. ÚLUV, Praha

1967
Výstava mladých. Mánes, Praha
První pražský salón. SČVU, Mánes, Praha
Nová jména. Galerie Václava Špály, Praha
Další realizace

Ilustrace:

Aldous Huxley: Vrány z Hruškovic, Praha 2006

Selma Lagerlöfová: Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem, Praha 2005

Václav Havel: Pižďuchové. Meander, Praha 2003

Ivan Wernisch: Jen tak. Aulos, Praha 1996

 

Ostatní realizace:

2005 Zastupitelský úřad ČR při Stálé misi v Bruselu - gobelín „Transport“

1996-1997 České kulturní centrum v Paříži, architekt Zdeněk Zavřel

1994 interiér České spořitelny v Jindřichově Hradci, architekt Vladimír Štulc

1993 výzdoba IV. terminálu letiště O´Hare v Chicagu, architekt Helmut Jahn

1986 výzdoba atria domova důchodců v Praze na Opatově, architekt Vlado Milunič

1980 interiér základní školy v České Lípě, architekt Zdeněk Zavřel

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Dušan Brozman, Pavla Pečinková, Linda Sedláková: Sopko. Gema Art, Praha 2007

Pavla Pečinková: Jiří Sopko. Gema Art, Praha 2002

Zakázané umění I a II, ed. Milena Slavická a Marcela Pánková, Výtvarné umění 1995-1996, NČVU

Jindřich Chalupecký: Nové umění v Čechách. H+H, Praha 1995

Podoba a smysl malby v současném umění. AVU, Praha,1994

Pavla Pečinková: Contemporary Czech Painting. Rosewille, Australia, Craftsman House, Gordon and Breach Arts International Limited, 1993

Josef Kroutvor: Jiří Sopko. Odeon, Praha 1990

„Šedá cihla“, samizdat, Praha 1985

Hošková Simona: Mladá kresba. Odeon, Praha 1984

Bénamou Geneviéve: L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie. Bénamou Geneviéve, Paris 1979

Dušan Konečný: Mladí čeští malíři. Odeon, Praha 1978

Články, média, internet

David Majer: Jiří Sopko. Ateliér, 2006, 5.11., s. 4

Ludmila Vachtová: Není dobré být pamětníkem. Kritická příloha Revolver revue 25, 2003, březen, s. 44-54

Karel Hvížďala: Jako když si oblíbíte hořký čaj. Respekt, 2003, č. 28, 7.-13.7., s. 16

Karel Hvížďala: Absurdní kolorista Jiří Sopko. MF Dnes, 2003, 11.6.

Pavla Pečinková: Jiří Sopko. Respekt, 2002, č. 42, 14. – 20.10., placená příloha s. I-II.

Jiří Tichý: Varovný signál. Ateliér 2002, č. 23, 21.11., s. 12

Dora Kaprálová: Malíři: silná česká sedma. MF Dnes, 2002, 17.3.

Linda Sedláková: Rozhovor s Jiřím Sopkem. Ateliér 2002, č. 23, 21.11, s. 9

Olaf Hanel: Nepraš-Sopko, zvláště Sopko. Ateliér 2002, č. 23, 21.11., s. 16

Eva Petrová: Spojité výstavy. Ateliér 2002, č. 23, 21.11., s. 8

Marie Klimešová: Znovu Sopko, ale jiný. Ateliér 2002, č. 23, 21.11

Pavla Pečinková Z vernisáže výstavy Jiřího Sopka. Ateliér 2002, č. 23, 21.11., s. 16

Josef Hlaváček: Karel Nepraš a Jiří Sopko: dvojí smích na Hradě. Literární noviny, 2002, č. 44, 29.10., s. 13

Tomáš Pospiszyl: Červená, žlutá, modrá. Týden 2002, č. 42, 14.10. s. 90-91

Jiří Hůla: Karel Nepraš a Jiří Sopko na Hradě. Lidové noviny, 2002, 3.10.

Jan H. Vitvar: Nepraš a Sopko společně vystavují na Hradě. MF Dnes, 2002, 2.10., s. 8

Peter Kováč: Nepraš a Sopko – nepovedené hradní pocty. Právo, 2002, 1. 10., s. 9

Blanka Frajerová: Groteska na Hradě. Večerník Praha, 2002, 26.9.

Petr Volf: Přelézt a postavit. Reflex, 2002, 10. 2., s. 20-23

Milan Weber: Jiří Sopko je médiem malby. Ateliér, 2001, 20.12.

Jaroslav Vanča: Sopkova podobenství o „dobových“ lidech. Ateliér, 2000, 27. 1.

Suzan Snodgrass: Toward a New Bohemia. Art in America, 2000, April, s. 87-95

Josef Pažout: Starý dobrý Sopko. Ateliér, 1998, č. 4, 9.2., s. 4

Jan Rous: Jen tak (sám sobě k radosti). Ateliér, 1997, 12. 6.

Ludvík Ševeček: Setkání Karla Nepraše, Jiřího Sopka a Jana Steklíka ve Zlínském domě umění. Prostor Zlín, roč. 5, 1997, č. 2, s. 2-5, březen-duben

Ladislav Daniel: Setkání neapolské a české malby. Lidové noviny, 1966, 29.2., s. 14

Jiří Hůla: Jiří Sopko. Denní telegraf, 1996, 17. 9., s. 13

Ladislav Daniel: Setkání neapolské a české malby. Lidové noviny 1996, 29.2.

Pavla Pečinková: Jako život. Literární noviny, 1995, 6. 10.

Josef Pažout: Jiří Sopko, jemuž malovat bylo dáno. Ateliér, 1995, 19. 10. , s. 1

Jana Ševčíková, Jiří Ševčík: Malíř Sopko hledá svou vizi pro jiný druh úzkosti. MF Dnes, 1995, 21. 10., s. 19

Jiří Hůla: Moralista doby a básník obrazu. Denní telegraf, 1995, 9. 10.

Patrik Šimon: Z vernisážníku Patrika Šimona. Tvar, 1995, 5. 10. , s. 15

Peter Kováč: Tři desetiletí Jiřího Sopka. Právo, 1995, 2. 10. , s. 6

Petr Volf: Jiří Sopko: Obrazy a kresby. Reflex, 1995, 22. 9. s. 49

Anděla Horová: Jedinečný klasik české grotesky Jiří Sopko. Český týdeník, 1995, 12-14. 9.

Libuše Hubičková: Třicet let práce malíře Jiřího Sopka. Svobodné slovo, 1995, 9. 9.

Eva Kúnová: Setkání v podobě ohlédnutí. Práce, 1995, 8. 9. , s. 13

Jana Komárková: Hlavy křičí: výborně. Večerník Praha, 1995, 7. 9.

Lenka Lindauerová: Tichá řeč Sopkových barevných hlav. Lidové noviny, 1995, 7. 9., s. 13

Marek Pokorný: Sopkovy obrazy přesvědčují o možnostech malby. MF Dnes, 1995, 6. 9., s. 18

Josef Kroutvor: Jiří Sopko v nové galerii. Ateliér, 1995, 16. 2.

Jiří Hůla: Radostné umění plné vůní, barev a nápadů. Denní telegraf, 1994, 21. 12.

Hodně a nic. Práce, 1994, 12. 2.

Jiří Fiala: Globální singulární body. Vesmír, 1993, č. 12, s. 710-712

Eva Petrová: Proč fragmenty? Ateliér, 1993, č. 22, 27. 10.

Pavel Ondračka: Jiří Sopko jakožto klasik. Ateliér, 1993, č. 22, 27. 10.

ko: Behémot: Milo v duši. Večerník Praha, 1993, 27. 9.

ko: Škola české grotesky. Večerník Praha, 1993, 20. 4.

Marek Pokorný: Obrazy ve zpětném zrcátku. Lidová demokracie, 1993, 26.11., s. 9

Martin Dostál: Konstantně barevná radost. Lidové noviny, 1993, 10.3., s. 5

Jan Sekera: Jiří Sopko a Vratislav K. Novák. Ateliér, 1993, č. 7, 1. 4., s. 7

Pavla Pečinková: Co je schované v Sopkových krabičkách. Ateliér, 1993, č. 4, 18. 2. , s. 4

Josef Hlaváček: Prst v ráně. Literární noviny, 1992, 13.2., s. 7

Marcela Pánková: Jiří Sopko. Ateliér, 1992, č. 3, s. 8

Chris Boicos: After the Thaw. Art in America, 1991, March, s. 73-77

Karin Derstroff: Absurde Wirklichkeit. DK, 1991, č. 288, 1-5. 12.

Pavel Ondračka: Sopko a Kokolia v Roudnici nad Labem.České a moravskoslezské zemědělské noviny, 1991,18.12.

Pavla Pečinková: Sopko a Kokolia. Ateliér, 1991, č. 7, s. 4

Jana Komárková: Od A do B s Jiřím Sopkem. Večerník Praha, 1991, č. 77, 19. 4.

Karel Miler: Sopko je malíř... Lidové noviny, 1990, 5. 6., s. 9

Dušan Konečný: Mladí čeští malíři. Odeon, Praha 1978

Jiné kritické texty

Čest výjimkám (anketa v rámci street artového festivalu NAMESv Praze), A2 kulturní týdeník, 35/ 2008

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv