O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Sozanský

Jméno
Jiří
Příjmení
Sozanský
Narozen/a
1946
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://www.sozansky.info
Klíčová slova
akční umění
environment
grafika
happening
kresba
malba
public art (veřejné umění)
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jiří Sozanský ukončil svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1973. Byla to doba po všech stránkách obtížná. Pro Sozanského bylo krušné smířit se s nesvobodou normalizační doby, která zabraňovala jakémukoli otevřenému dialogu a kontaktu se světem. Kromě toho generace sedmdesátých let těžce hledala svůj výraz. Po kvasném období let šedesátých, která uvedla na scénu všechny možné nové tendence, bylo nelehké najít svou vlastní cestu, aniž by umělci opakovali již jednou vyřčené. Sozanský, přestože maloval a kreslil, našel nakonec své osobité vyjádření v environmentálních akcích.

 

Pro celou Sozanského tvorbu je charakteristické svou angažovaností proti různým formám společenského násilí a ideologického diktátu, ruinujícího lidská práva a důstojnost člověka. Výsledkem jsou práce, zachycující člověka v mezních situacích a zpodobňující lidské trauma, vyvolané dramatickou osudovostí či násilím autoritativní moci. Umělcovo zaměření vystihl například grafický cyklus Job, který začal vznikat již za studií v letech 1970-71. Tento cyklus také představil Sozanského jako tvůrce, pro něhož se v celé jeho tvorbě stala hlavním nosným tématem figura.

 

V druhé polovině sedmdesátých pak Sozanský objevuje novou možnost svého vyjádření: environmentální akce. První environmentální vystoupení se uskutečnilo v Terezíně. Umělec reagoval na prostředí vězení někdejší Malé pevnosti (1976). Sozanský začíná vytvářet expresivní plastiky, nesoucí inspirační stopy v tvorbě Olbrama Zoubka, u něho Sozanský krátce pracoval. Sochy umístil do prostředí strohých vězeňských cel a šedých dvorů pevnosti. Jeho environmentální obrazy vzniklé v Terezíně se staly nadčasovým symbolem drastických momentů dějin lidstva, kdy ze zvůle moci člověk je vržen do stavu utrpení.

 

Od té doby je pro Sozanského příznačné prolínání různých uměleckých prostředků. Na terezínskou zkušenost reagoval v malbě a kresbě, jež se vedle enviromentu a sochy stávají trvalou součástí tvorby. Inovativní charakter pak měly Sozanského Modely mezních situací (1979), v nichž se odklonil od klasicky utvářené sochy. Jsou to konstrukce vytvářené z kovu a sádry, představující jakýsi polozbořený prostor, do něhož jsou umístěny drobné lidské figurky. Existenciální vyznění těchto situací rozvíjelo již započaté intence umělcovy tvorby, jež se natrvalo stává seismografem konfliktu člověka s civilizací, chovající se ne vždy humanisticky.

 

Do Terezína se Sozanský vrátil ještě jednou v roce 1980. Tentokrát přizval k účasti Zdeňka Berana a Ivana Bukovského, aby všichni společně vyjádřili svůj postoj a názor na umění, které má být především prostředkem sdělení a výpovědí o světě. Tímto směrem se ubírala i další známá Sozanského akce: tentokrát ve vylidněných domech staré části města Mostu, které bylo určeno k demolici a které mělo ustoupit novým těžebním záměrům. Vybydlený dům se stal také předmětem umělcova zájmu v environemntu Dům č. 50, 1987. Tam také vytvořil ve spolupráci s hercem, který v pustých prostorách přehrál scény z biblického vyprávění o Jobovi, působivé představení zachycené na řadě sekvenčních fotografií.

 

Situace po sametové revoluci umožnila Sozanskému pracovat na přípravě obdobných projektů na profesionální úrovni a s mezinárodní účastí. Se svou ženou založili pro tyto účely i občanské sdružení. Tak vznikla sympozia ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Litoměřicích odehrávající se v tamním zrušeném jezuitském barokním kostele (mimochodem Sozanský baroko vždy obdivoval). Kostel se stal místem mezinárodních setkání (Barok a dnešek, 1992, Otevřený dialog, 1994).

 

Dalším důležitým impulsem pro Sozanského tvorbu se staly neblahé události v bývalé, rozpadající se Jugoslávii. Zvěrstva odehrávající se v této zemi ohromila celý svět. Sozanský se do bojem stíhaných území vydal a zažil pohled na mezní situace na vlastní kůži. Výsledkem byly akce zaměřené proti alibistické lhostejnosti, vyzývající k podpoře těžce zkoušené Bosny a Hercegoviny. Nenechala jej klidným ani událost 11. září: odezvou byl malířský cyklus Ground Zero.

 

Celé Sozanského dílo je prodchnuto naléhavou uměleckou reflexí života člověka v osudových situacích. Má podobu environmentu, malby, sochy, kresby či grafiky. Řada akcí, někdy na pomezí happeningu, měla jednorázový charakter a dochovala se ve fotografiích či video záznamech. Sozanský vycházel z konkrétních politicky utvářených událostí. Jeho tvorba je však obecně platným varovným mementem globální civilizace v těch nejširších souvislostech.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

Vzdělání:
1967-1973 Akademie výtvarných umění v Praze (F. Jiroudek)
1960-1963 vyučen zedníkem

Ceny:
2016 cena Pavla Faiereisla FRAGMENTY PAMĚTI
2016 titul Rytíř české kultury, udělený ministrem kultury
2007 Medaile za dlouholetou spolupráci s Památníkem Terezín
1995 Čestné uznání International Peace Centre, Sarajevo
1971 Cena 17. listopadu, Akademie výtvarných umění v Praze

Stipendia:
1995 Grant Nadace Open Society Fund Praha
1988 Stipendium Jackson-Pollock Krasner Foundation New York
2015 stipendium Ministerstva kultury pro projekt MEMORIÁLY

Výstavy

Samostatné výstavy
2016
969 ROK ZLOMU, Národní muzeum Praha

2015
MEZNÍ SITUACE, GASK Kutná Hora

2014 – 2015
1984 ROK ORWELLA, Národní galerie, Veletržní palác

2013
ZÓNA, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích

2011
Metropolis, Muzeum hlavního města Prahy, Praha

2010
Skelety, Museum Kampa, Praha
Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven, Muzeum policie České republiky, Praha

2009
Outsideři, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Sutiny, Obecní dům, Praha
Jiří Sozanský, Muzeum policie České republiky, Praha

2006
Grafika, Galerie Magna, Ostrava

2005
Téma Job, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Z prachu a popele - koláže, grafiky, Staroměstská radnice, Křížová chodba, Praha

2001
Kámen a kost / The Stone and Bone, Symposion, _
Kresby a grafika / Drawings & prints, Galerie Millennium, Praha
Pocta Janu Zahradníčkovi, Galerie Hollar, Praha

1999
K pramenům inspirace / Toward the sources of inspiration, E galerie, Žirovnice (Pelhřimov)
K pramenům inspirace / Toward the sources of inspiration, Šternberský palác, Praha
Kresby, kvaše, grafika, Galerie Millennium, Praha
Téma Bible, Galerie Litera, Praha

1991
Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
Kresby, Galerie Litera, Praha

1990
Zpráva ze 3. oddělení, Věznice Valdice, Valdice

1989
1970 - 1989, Lidový dům, Praha

1987
Kresby, Dům kultury, Malá scéna, České Budějovice

1986
Jiří Sozanský, Galerie Opatov, Praha
Kresby, Galerie Na bidýlku, Brno

1985
Kresby, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Ekecheiriá: Vzpomínky na Olympii. Pocta olympijské tradici, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Trojlodí, Olomouc

2011
50/2: Padesát autorů českého grafického umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)

2009
Jan Palach: 16. - 25.1. 1969, Pražský dům fotografie (Prague House of Photography, o.p.s - PHP), Praha
...ze sbírky II. Člověk ve 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy

2008
Koloseum - Vítězové a poražení, Mánes, Praha
Nechci v kleci! / No cage for me!, Muzeum umění Olomouc
Vítězové, La Fabrika, Praha

2007
Od sochy ... České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
5 let po povodni, Galerie Millennium, Praha

2006
Podvědomí, Galerie Millennium, Praha
Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, přednáškový sál, Ostrava
Monstra a monstra v nás, Galerie Millennium, Praha
His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc
Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál

2005
Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha

2003
Art Prague. 2. veletrh současného umění / 2th Contemporary Art Fair, Praha

2002
Duchovní rozměr grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
Mánes ve mlýnici, Löwitův mlýn, Praha

2001
Možnosti proměny I, Galerie Františka Drtikola, Příbram
...o lidech..., České muzeum výtvarných umění, Galerie Bayer & Bayer, Praha

2000
Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
Práce s tělem - trojí verze zápasu, Mánes, horní sál, Praha

1999
Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Galerie Hollar, Praha
Obraz, socha a svět, Mánes, Praha

1997
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Furia della figura, Galerie Hollar, Praha
Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha

1996
I. nový zlínský salon, Zlín,
Theatrum mundi. Figurální grafika, Galerie Hollar, Praha
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha
Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)

1995
Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1993
Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992
Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
Situace 92, Mánes, Praha
Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha

1991
Šedá cihla 78/1991, Dům umění města Opavy, Opava
Prostor Zlín ´91, Zlín, exteriéry města, Zlín
Šedá cihla 78/1991, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
Umění akce, Mánes, Praha
Proti zdi, Galerie Fronta, Praha 2

1990
Dialog ´90, Mánes, Praha
Obrazy a plastiky, Věznice Valdice, Valdice
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna, Praha
Polymorphie: Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín
Člověk v obraze, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
Tshekkiläistä nykytaidetta, Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinky

1989
Střední věk, Dům U Kamenného zvonu, Praha

1988
Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha
Hugo Demartini: Objekty, Jiří Sozanský: Obrazy, Lidový dům, Praha
Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha

1987
Rockfest 87, Palác kultury, Praha
30 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha

1986
České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Zuzana Nováčková: Grafika, Jiří Sozanský: Kresby, Galerie d, Praha

1984
Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1983
Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům Gong, Praha
Člověk a svět. Mladá figurální tvorba, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
Nové kresby, Výběr z přírůstků 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava

1982
Práce architektů, malířů a sochařů, Ústav makromolekulární chemie, výstavní síň, Praha

1981
České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský: Obrazy (Absolventi AVU z let 1973-1974), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Karel Pauzer: Sochy, Jiří Načeradský: Obrazy, Jiří Sozanský: Grafiky, Regionální muzeum Kolín, Kolín
Sochy a objekty na malostranských dvorcích, Malá Strana, Praha

1980
Terezín '80, Památník Terezín, Terezín

1979
České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1978
Konfrontace, Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

1977
Česká protiválečná grafika 1940-1975, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1975
České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Malá pevnost, Terezín
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Památník Terezín
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
České muzeum výtvarných umění Praha
Oblastní galerie v Liberci
Galerie Benedikta Rejta Louny
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie umění Karlovy Vary
Galerie výtvarného umění Klenová
Moravská galerie v Brně
Musée national d'art moderne Paris
Centre Georges Pompidou Paris
Musée Saint Denis Paris
Musée d'art moderne de la Ville de Paris
Helsinki Kaupungin Taidemuseo Helsinki
National Gallery Sarajevo
Museum Kampa
soukromé sbírky doma i v zahraničí
Další realizace

Akce (environmentální instalace)

2003

Karlín - Zóna A, Praha

 

1994

Otevřený dialog, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

 

1992

Barok a dnešek, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

 

1990

Pocta Janu Zahradníčkovi, věznice Valdice

 

1987

Dům číslo 50, Galerie 55, Kladno

 

1983-1984

Veletržní palác, Praha

 

1981

Most 81/82, Most, Most

 

1980

Pevnost, Soukromé sympozium v Malé Pevnosti v Terezíně, Malá pevnost, Terezín

Beran, Bukovský, Dolejšek, Janečka, Kovář, Kulhánek, Sozanský, Památník Terezín, Terezín

 

1976

Památník Terezín, Terezín

 

Realizace v architektuře a veřejných prostorách:

2010

Mater Mortis, Úřad vlády České republiky, Praha

 

2009

Spojenci,Vrchní soud, Praha

Nový Památník obětem komunismu,Věznice Valdice

Šedesátý devátý , Galerie hlavního města Prahy, Trojský zámek

 

2008

Strážce, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Praha

 

2007

Památník obětem komunismu, Památník Vojna u Příbrami

Ukřižovaný II., kostel sv. Anny Jablonec nad Nisou

 

2006

Apokalyptický jezdec, Galerie hlavního města Prahy, Trojský zámek

Ukřižovaný I., Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

 

1992

Memento mori,Terezín, důl Richard

 

1990

Památník obětem komunismu, Věznice Valdice

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

1969 ROK ZLOMU, Symposion, o. s., publikace k tématu Jan Palach a zlomový rok 1969, 2016

MEZNÍ SITUACE, Symposion o.., publikace k výstavě v GASK Kutná hora, 2015

1984 ROK ORWELLA, Symposion, o.s., publikace k výstavě v NG, Veletržní palác, 2014 – 2015

METROPOLIS, Symposion, o.s., katalog k výstavě v Muezu hl. m. Prahy, 2011

Jiří Sozanský, Zóna, Nakladatelství Kant, Praha 2013

Jiří Sozanský, Sutiny (plastiky, grafiky, obrazy, koláže), katalog k výstavě v Obecním domě v Praze 2009, (text Brabec,J. a kol.), 54s., Symposion, Praha 2009

J.Sozanský a kol, Jiří Sozanský: Monology 1971-2006, Prostor, 214s., Praha 2006

I.Málková, J.Sozanský, Hledání Viléma Závady, Votobia, 286s., Praha 2003

J.Sozanský, K pramenům inspirace, Národní galerie v Praze, 40s.), 2000

Jiří Sozanský 1970-1989, katalog k výstavě v Lidovém domě, Praha-Vysočany, ONV Praha 9, 1989

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv