O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Valenta

Jméno
Jiří
Příjmení
Valenta
Narozen/a
1936
Místo narození
Praha
Úmrtí
1991
Klíčová slova
grafika
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Na AVU Praha se seznamuje s Janem Koblasou, Alešem Veselým, Zbyškem Sionem, Zdeňkem Beranem, Antonínem Málkem, a ostatními umělci z okruhu budoucích neveřejných výstav Konfrontací (1960). Přátelí se s Mikulášem Medkem a Vladimírem Boudníkem.

 

V roce 1960 se podílí na organizování neoficiálních ateliérových Konfrontací I a II., které uvedly v určité redakci do českého prostředí problematiku "informelu". Účastní se obou Konfrontací. První Konfrontace 16.3.1960 se dokonce koná v jeho ateliéru v Praze Libni.

S Valentovým členstvím je počítáno v uvažované, officiálně však neustavené skupině abstrakcionistů "Konfrontace 1961".

 

V Klubu výtvarných umělců Mánes představuje v roce 1963 výběr z abstraktních kreseb, o rok později se účastní výstavy "D" (Nová síň Praha, 1964), která - s důrazem na autentičnost - představovala osobnosti české soudobé nepředmětné tvorby. První Valentovu velkou samostatnou, retrospektivně pojatou výstavu nazvanou Obrazy z let 1959 - 65 pořádá v roce 1965 Dům umění města Brna v Domě pánů z Kunštátu.

 

Následujícího roku na ni naváže pražská výstava nejnovějších prací uspořádaná v galerii mladých v Mánesu. Od poloviny 60. let je s Valentovými díly počítáno na významných zahraničních výstavách českého současného umění. Je vybrán mezi pět mladých malířů z Východní Evropy, které u příležitosti IV. bienále mladých v Paříži představila galerie Lambert. Členem Svazu výtvarných umělců se stává teprve v roce 1967. Účastní se výstavy Fantazijní aspekty současného českého umění (OVG Jihava, Špálova galerie Praha 1967), reevokující linii imaginativní tvorby.

 

Od konce roku 1967 se podílí na koncepci rekonstrukce katolické kaple v obci Stáj u Jihlavy (arch. M.Hrubý) kde uplatňuje spolu s bílou barvou a jednoduchou tvarovou symbolikou meditativní účinky světla. V dsledku politických změn v roce 1968 zůstává projekt nerealizován.

 

Krátce po okupaci odchází přes Vídeň do Německa. Zprvu (1968-1969) se usazuje u berlínského galeristy Jarryho Kiliana v Hof Donau u Eutinu v severním Německu, kde má přijatelné podmínky k práci. Roku 1970 se stěhuje do Plönu a získává tu zkušenost s uměním pasířského řemesla. Nadace Emila Nolde v Seebüllu mu uděluje (1971) prestižní stipendium, které Valenta využívá k soustředěné tvorbě početnýc řad jednoduchých převážně bílých znakových obrazů a kreseb.

 

V roce 1972 žije nejprve v Brühlu a pak se stěhuje do Kolína nad Rýnem, kde se trvale usazuje. V roce 1973 přijímá práci v kolínském magistrátu kde se zabývá propagační grafikou a zpracováním územního plánu. Po polovině 70. let svoji malířskou práci programově uzavírá a začíná se aktivně věnovat fotografii. Hodně cestuje. Na konci 80. let se projevuje zhoubné onemocnění plic, jemuž podléhá.

Autor anotace
Mahulena Nešlehová

Publikováno
1991

Profesní životopis

Studia:
1953-1959 AVU Praha
1951-1953 Vyšší Uměleckoprůmyslová škola v Praze

Výstavy

Samostatné výstavy
1995
Jiří Valenta, Souborné dílo, České museum výtvarných umění Praha, Valdštejnská jízdárna Praha, Galerie výtvarného umění Ostrava, Museum Bochum. (katalog)

1970
Städtische Galerie Bochum
Galerie Goldschmiede, Bochum

1969
bbk Galerie, Künstlerhaus Hannover (s Janem Koblasou)
Galerie Matou, Hamburg
Schloss Celle

1968
Malerei, Graphik, Objekte, Neue Universitätsbibliothek Kiel

1966
Deskové obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha (katalog)

1965
Obrazy z let 1959 1965, Dům pánů z Kunštátu, Brno (katalog)

1963
Kresby z let 1959 - 1962, Klub výtvarných umělců Mánes, Praha

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv