O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Valoch

Jméno
Jiří
Příjmení
Valoch
Narozen/a
1946
Místo narození
Brno
Působiště
Brno
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Teoretik a kritik umění, publicista, kurátor výstav, konceptuální umělec. Tvůrce vizuální a konceptuální poesie, fotografické poesie a fotografických konceptů, textových instalací a konceptuálních kreseb.

 

V letech 1965-1970 studoval germanistiku, bohemistiku a estetiku na FF MU v Brně (diplomová práce o typologii a genezi vizuální a fónické poesie). V 60. a 70. letech se zabýval tvorbou vizuální a konceptuální poesie zaměřenou na reflexi jazyka, textovými instalacemi a konceptuální kresbou, akcemi zasahujícími do oblasti body artu, land artu a konceptuální fotografie. Jeho básnické texty na hranici slova a obrazu se postupně radikálně proměňují, stále více reflektují vlastní jazyk, práce s textem je podřízena přísnému konceptu, navrací se k tradičně pojatému lineárnímu básnickému textu, svázanému nejčastěji s klasickou formou haiku. Roku 1963 začal experimentovat s ryze estetickými kvalitami struktur jednoho prvku strojopisu, nejčastěji teček. Roku 1964 se radikálně přiklonil k nesémantické vizuální poesii, jež využívala strojopisu k vytvoření ryze estetických struktur, typogramů. Od roku 1965 vytvářel optické texty, vznikající vrstvením a posuvem dvou identických struktur jediného grafému, dále rytmické texty, jejichž jediným materiálem je pomlčka, a od roku1966 konkrétní texty, jejichž struktura vznikla pravidelným střídáním dvou či tří elementů.

 

Řazením několika listů minimalistických strojopisných struktur vznikly první autorské knihy (první série je z roku 1968), toto médium provází celou jeho další práci.

 

V letech1969-1972 pořádal fotograficky dokumentované minimální akce a intervence v přírodním prostředí (např. 10 bílých čtverců, 1970, 12 bílých tyčí, 1970). V letech1969-1970 tvořil fotograficky dokumentované sémantické, většinou verbální zásahy na lidském těle, tzv. body poems (např. Sebesignatura-vlastní podpis na vlastním těle, 1972), pracoval s fotografií, vytvářel tzv. fototexty, verbální intervence do negativů a pozitivů (např. Stopy, 1973), dále dokumentace verbálních zásahů do přírodních prostředí a dokumentace textových akcí. Od roku 1970 do konce 70. let vytvářel fotografické série konceptuálního charakteru, texty na pomezí konceptuální poesie a koncept artu. Usiloval v nich o krajní redukci při zachování plné sémantické kvality. Roku 1971 vzniklo dílo 8 concepts, osm listů kartonu, kde na každém z nich bylo vytištěno jedno anglické slovo, dále v letech 1973-1975 time pieces, kresebné záznamy minimálních časových úseků, determinovaných pouze motorikou ruky a časovým limitem, nebo concentrations, pokusy reflektovat kresbou určitý pojem bez zrakové kontroly. Rozvíjel různé možnosti konceptuální poesie a konceptů-tautologie, sémantické posuny a komplikace, repetitivní monotónní texty, barevné texty, vztahy, sémantické kresby. Začaly vznikat první projekty textových instalací, někdy v kombinacích s objektem. Všechny tyto realizace vycházejí z možností jazyka, někdy oproštěného na jediný význam, který buď funguje sám o sobě nebo v kontextu s minimální kresbou či barevným zásahem. V letech1980-83 vznikly velké série prací, tvořené jediným významem, krajní zobecnění, vztahující se k samotné matérii textu. V 80. letech pokračoval v předcházejících typech krajně redukovaných prací, v letech 1984-85 vytvořil první série textů, sestávající z několika sekvencí hierarchicky a kontextově z různých rovin, čímž se snažil překročit vnitřní uzavřenost jazykového elementu či struktury. V pol. 80. let vytvářel instalace, nejdříve v neoficiálních prostorech, později ve výstavních síních, pro které je charakteristická redukce na minimum verbalizovaných významů. Vznikaly textové kresby s distribucí identických nebo několika různých významů v ploše, od 1992 práce na papíře a instalace z jednotlivých grafémů, jejichž úhrn tvoří jediný významový paradox-krajní redukce jazykového materiálu při zachování významovosti, bezprostředně spjaté s matérií papíru nebo stěn. Je jedním z představitelů českého konceptuálního umění se silnými vazbami k poesii (např. klasická japonská forma haiku). Dominantní část tvorby patří k linii konceptuálně orientovaného umění. Projekty instalací z posledních let, počítačové grafiky, vycházejí z Valochových projektů instalací textů na stěnách, které vznikaly jako kresby od roku 1971.

 

Od 70. let působil jako kurátor Domu umění města Brna, kde realizoval především výstavy významných osobností českého poválečného umění (např. V. Boudníka, M. Knížáka, J. Koláře, B. Kolářové, A. Šimotové, L. Nováka), byl autorem prvních československých výstav počítačové grafiky a grafických partitur. Spolupracoval na neoficiálních výstavách, samizdatových katalozích a sbornících. Autor několika monografií a řady katalogových textů.

Autor anotace
Lenka Dolanová

Profesní životopis

1965-1970 FF MU v Brně - germanistika, bohemistika a estetika
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Měkkohlaví

Výstavy

Samostatné výstavy
2006–2007
Instalace. Veletržní palác, 2. patro - respirium, Praha

2006
Slova jako slova. Galerie U Dobrého pastýře, Brno

2003
Pouze tři slova. Dům umění, České Budějovice

1997
Bücher, Neues Museum Weserburg, Brémy

1996
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Galerie Sýpka, Vlkov u Brna

1995
Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem

1993
Galerie Maerz, Linz (s. P. Rudolfem, J. Kubíčkem a V. Sedlákovou)
Galerie Orms, Innsbruck (s J. Kubíčkem a V. Sedlákovou)

1992
Galéria Palisády, Bratislava
Galerie Lindner, Vídeň (s P. Rudolfem)

1990
Dvojslovná instalace. Galerie v podloubí, Olomouc
Studio Domu kultury, Opava

1989
Texty, Kámen a kameny. Divadlo hudby, Olomouc
Haiku-instalace. Ateliér Tomešova, Brno

1988
Galerie Opatov, Praha
Salon Mina, Docela malé divadlo (Salon Mina), Litvínov

1985
Vizuální poezie. Galerie v předsálí, Blansko

1978
Biblioteka Miejska, Vratislav

1977
Galeria Mercato del Sale, Milán, Itálie

1974
Galeria Akumulatory, Poznaň

1970
Vizuální poezie. Dům mládeže, Jindřichův Hradec

1967
VCH 64/67, Divadlo hudby, Ústí nad Labem
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2006–2007
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc. Muzeum moderního umění, Olomouc

2006
Kalendáře pro Jindru Štreita. Dům umění, přednáškový sál, Ostrava
Od země přes kopec do nebe ...
O chůzi, poutnictví a posvátné krajině. Zámek Klenová, Klenová

2004–2005
Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, Maďarsko

2003
Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha. Grafický kabinet, Zlín
Brněnský okruh, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

2002
Objekt - objekt; Metamorfózy v čase / Object - object; Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno

2001–2002
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector. Veletržní palác, Praha

2001
Objekt – objekt; Metamorfózy v čase / Object - object; Metamorphoses in time. Dům U černé Matky Boží, Praha

1999
Umění pro nemocnici. Galerie Václava Špály, Praha
... a co sbírky. Salon, Kabinet, Olomouc

1998
Nestandartní formáty. Galerie města Blanska, Blansko, Galerie Caesar, Olomouc

1997
Umění zastaveného času / Art when time stood still; česká výtvarná scéna 1969 - 1985. Moravská galerie, Brno, Státní galerie výtvarného umění, Cheb
Mezi tradicí a experimentem; Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989. Trojlodí, Olomouc
Experimetální poezie 60. Let, Strahovský klášter - Zimní refektář, Praha
Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
630 cm2 Mail-art Ostrava 1997, Nová síň, Ostrava - Poruba

1996
Umění zastaveného času / Art when time stood still; česká výtvarná scéna 1969 - 1985 Praha

1995
Nová citlivost. Salon, Kabinet, Olomouc

1993
Šedá cihla 34/1993. Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Šedá cihla 34/1993. Hrad a zámek, Klenová

1992
Svetlo v tmách. Divadlo hudby, Olomouc

1991
Umění akce. Mánes, Praha
Détente. Dům umění města Brna

1990
Brněnský okruh. Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté. Galerie mladých U Řečických, Praha
Brněnský okruh. Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté, Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou

1988
Geometrie v současné výtvarné tvorbě. Sdružený závodní klub ROH Benar, Litvínov
Pět let Galerie H, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1986
Kruh Galerie H. Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy
Gallery H Circle, Art space, Nishinomyia; A4, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1985
Přírůstky 1982 - 1984. Kabinet grafiky, Olomouc
Barevná socha, Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1984
Velká kresba. Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1983
Krabičky. Galerie H náměstí 49, Kostelec nad Černými lesy

1982
Aktuální fotografie. MG Brno

1976
Czeska i słowacka poezja konkretna. Muzeum Narodowe, Vratislav (Wrocłav)

1969
Chatrný Dalibor, Chatrný Ivan, Valoch Jiří, Krnovské muzeum, Krnov

1968
Nová citlivost. Mánes, Praha
Klub konkrétistů a hosté. Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Klub konkrétistů a hosté. Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem

1967
Umění písma-poesie písma-vizuální poesie. Moravské muzeum, Brno
Zastoupení ve sbírkách
MG Brno
MU Olomouc
VČG Pardubice
Staatliche Kunstsammlungen – Kupfertischkabinett, Drážďany
Muzeum Sztuki, Lodž
Stedelijk Museum, Amsterodam
Städtische Galerie, Stuttgart – Archiv Sohm
Nationalgalerie Preussischer Kulturbesitz, Berlín – Archiv Reichard
Sackner Archive, Miami Beach
Museo d’arte moderna, Bolzano
Herbert Distelès Museum of Drawers, Bern-Curych

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Lasotová, D.: Čtyři z tváří Jiřího Valocha. Ostravská univerzita, Ostrava 2004.

Dalibor Chatrný. Koncepce knihy a hlavní texty: J. Valoch, I. Víchová. Galerie Brno 2004.

Brněnský okruh. Katalogový list k výstavě, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava 2003. Text Jiří Valoch.

Jan Wojnar – Vizuální poesie. Katalog. Text J. Valoch. Galerie města Plzně, Plzeň 2003.

Pierre Garnier – Vizuální texty. Katalog. Text: J. Valoch. Dům umění města Brna, Brno 1993

Heinz Gappmayr – Instalace, práce na papíře. Katalog. Text: J. Valoch. Dům umění města Brna, Brno 1992.

Valoch, J.: Fotografie jako dokument. Konceptuální fotografie. Blansko 1984.

Valoch, J.: Haiku. Underwhich Editions 1983. Canada.

Realizované projekty. Text katalogu J. Valoch. Dům umění města Brna, Brno 1970.

Články, média, internet

Sedláček, Z.: Jiří Valoch-Textové instalace. In: Ateliér 20/2003, s. 6.

Valoch, J.: Sémantické studie, 2002. Příloha obtýdeníku TVAR-edice TVARy, řada B, svazek 12, 2002.

Zemánek, J., Vojtěchovský, M.: Metafora veřejného a intimního těla. In: Ateliér 2/1998, s. 2

Vojtěchovský, M.: Klatovské výstavy. In: Ateliér 13/1996, s. 6.

Nový slovník českého výtvarného umění. Academia, Praha 1995.

Pavel Rudolf, Jiří Valoch. Galerie Lindner, Vídeň 1992.

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv