O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jitka Anlaufová

Jméno
Jitka
Příjmení
Anlaufová
Narozen/a
1962
Místo narození
Příbram
Působiště
Praha
Web
http://www.anlaufova.com/
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jitka Anlaufová (1962) patří do přelomové generace absolventů pražské AVU (R. Kolář, M. Knížák, F. Hodonský), kteří nastoupili na českou uměleckou scénu na počátku 90. let 20. století, ve složité „porevoluční“ době. Podařilo se jí překlenout období základních hodnotových nejistot a vyrovnat se s kulturními a společenskými změnami vlastního „životního prostoru“. Nelze se divit, že právě „prostor“ vstoupil do autorčina malířského díla jako jedno ze základních témat celé její malířské tvorby. Prostor v malbě, jako analogický stav předmětného světa, jako zákonitost či systém, o kterém nikdy nevíme vše, a v kterém vždy zůstává skryto tajemství a z toho plynoucí existenciální úzkost. Jsou-li obrazy Jitky Anlaufové na první pohled minimalisticky „pročištěné“ a formálně „přehledné“, pak mají ještě velmi důležitou individuálně obsahovou rovinu, která polemizuje prostřednictvím lidské zkušenosti s nadčasovou stabilitou geometrie, kterou autorka oživuje a tím ji zbavuje zdání nadčasovosti. Abstraktní výraz se stává pro Anlaufovou osudovou hrou, kde umělkyně analogicky poodhaluje jakýsi fungující systém a noří se tak do oblasti obecného poznávání. To, co se na povrch jeví jako skladebně harmonické a formálně „designované“, je zároveň obsahově varovné, vtahující a možná i nebezpečné, protože destabilizující.

Opakováním motivů, jejich variabilitou, vytváří autorka rastr podivně somnambulní, snové reality, analogie života pulzujícího pod zkušenostním předmětným povrchem. Vizuálními prostředky(světlo, kresba a barva) vstupuje do hmoty. Divák je vtahován do nepoznané hlubiny, stojí před tunelem do neznáma. Jedná se o silnou osobní výpověď prostřednictvím aplikace neosobní vizualisty, něco, co je v současné české malbě ojedinělé a velmi přínosné.

 

 

Autor anotace
Petr Vaňous

Publikováno
2009

Profesní životopis

Vzdělání:
1990-92 Ateliér krajinářské a figurální malby - František Hodonský
1989-90 Ateliér intermediální tvorby - Milan Knížák
1986-92 Akademie výtvarných umění v Praze
1986-89 Malířský ateliér - Radomír Kolář

2007 Sympozium KRAJINA ÚSTECKÉHO KRAJE, Smolnice, ČR
2006 Rezidenční pobyt ve Vile Paula, Galerie Klatovy / Klenová
2005 Mezinárodní umělecké sympozium MÍSTA PAMĚTI, augustiniánský klášter, Šternberk, ČR
1999 Mezinárodní umělecké sympozium, Montpelier, Francie
1998 Mezinárodní umělecké sympozium NA HRANICI, Hrutkov, Jindřichův Hradec, ČR
1997 Mezinárodní umělecké sympozium KÁMEN A ČAS, Langenfeld-Burgstein, Oetzal-Tyrol, Rakousko
1995 Litografické sympozium bez hranic, Schloss Sigharting, Rakousko
1993 Stipendium malíře Čeňka Pražáka, Švýcarsko
1990 Stipendijní pobyt, Akademie výtvarných umění - Pietro Vannuci, Perugia, Italie
1988 Studijní pobyt, Akademie výtvarných umění v Petrohradu, Rusko

Výstavy

Samostatné výstavy
2007
Podzimní..., Horácké divadlo Jihlava, Galerie v suterénu, Jihlava, ČR

2006
Výstavní siň, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, ČR
Divadlo Viola, Praha, ČR

2005
Na papíře, Galerie Jána Šmoka, Jihlava, ČR
Meziprostor, Galerie Atrium na Žižkově, Praha, ČR

2004
V prostoru, Galerie Šternberk, Šternberk, ČR
Místa, Galerie XXL, Louny, ČR

2001
Galerie Via Art, Praha, ČR

1999
Galerie Nova, Praha, ČR

1997
Galerie VIA ART, Praha, ČR

1995
Galerie Zámeček, Příbram, (s T. Hlavinou), ČR
Galerie VIA ART, Praha, (s V. Hanušem), ČR

1994
Restaurace Mánes, (s E. Jakubíčkovou), Praha, ČR
Galerie VIA ART, Praha, ČR
Galerie ART LINE, Haag, (s prof. F. Hodonským), Holandsko

1993
Galerie VIA ART, Praha, ČR

1991
Junior klub, Příbram, ČR
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009
Hluboká tajemnost TAO, Výstavní sál Pod Věží, Třeboň, ČR

2008
Hluboká tajemnost TAO, Lidická galerie, Lidice, ČR

2007
Sympozium Krajina Ústeckého Kraje, Galerie XXL, Louny, ČR
Svárov 07, Svárov, ČR

2006
Spřízněni..., Umělci podpoření Nadací Jana a Milan Jelínek, NG, Veletržní palác, Praha, ČR

2005
Místa paměti, Mezinárodní umělecké sympozium, augustiniánský klášter, Šternberk, ČR
2004
Konfrontace, Kulturní středisko Dobříš, Dobříš, ČR

2000
VIA 2000, Galerie Via Art, Praha, ČR

1999
Neplánované spojení, Stipendisté Nadace Jana a Milan Jelínek, Mánes, Praha, ČR
Kolorismus, GVU v Litoměřicích, ČR

1998
Na hranici, Novoměstská radnice, ČR

1997
I. Zlínský salon mladých, Zlín, ČR
Galerie Kunstraum, Längenfeld, Rakousko

1996
Svárov 96, Svárov, ČR
Sheffield-Praha, City Museum a Mappin Art Gallery Sheffield, VB
Litografické symposium- Schloss Sigharting, Passau, SRN

1995
Příbramští umělci, Horn, Holandsko

1994
Výstava AVU, Düsseldorf, SRN
Dominion Dům, projekt Art Attack, Arlington Virginia, USA

1993
Kriterion 93, Mánes, Praha, ČR
Future, Praha, ČR
Dům na Buďánkách, projekt Art Attack, Praha, ČR

1992
Výstava diplomantů, Konírna Trojského zámku, Praha, ČR
Istropolitana, Galerie M+, Bratislava, SR

1991
Výstava AVU u Hybernů, Praha, ČR
Tijdelijk Museum, Artparty, Nijmegen, Holandsko
Extrapool, Nijmegen, Holandsko

1990
Studentská výstava, Vídeň, Rakousko
Zastoupení ve sbírkách
Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze, dar Nadace Jana a Milan Jelínek
soukromé sbírky v zahraničí a v ČR

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Vaňous Petr: Jitka Anlaufová - Listy (rubrika Galerie), A2 kulturní týdeník, s. 26-27

Vaňous Petr: Meziprostor, Ateliér, č. 12/2005, s. 4

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv