O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jitka Svobodová

Jméno
Jitka
Příjmení
Svobodová
Narozen/a
1941
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Klíčová slova
kresba
malba
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jitka Svobodová vstupovala do výtvarné scény na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Absolvovala v roce 1967 ateliér malby a malířské tvorbě byly zasvěceny také počátky její umělecké dráhy. Je příznačné, že už tehdy se zabývala těžko zachytitelnými přírodními procesy (jako plynoucí voda, padající sníh), ke kterým se později ve svém díle ještě vrátila. Zlom nastal kolem poloviny sedmdesátých let, kdy Svobodová nadobro skoncovala s malbou a její doménou se stala kresba. Inspirovala se běžnými předměty každodenního života (jako jsou například okno, žebřík, žárovka, prkna, obálka, mříž). Svým výtvarným pojetím a zpracováním námětů okamžitě zaujala. Byla ojedinělým jevem v rámci unavené malby a konvenční kresby a navíc v době, která začala postupně inklinovat k dematerializaci umění, ke konceptuálním projevům, instalacím či body artu.

 

Tehdejší kresby Jitky Svobodové byly rázně osvobozeny od tradičního pojetí lineární perspektivy. Byly spíše plošné a vykreslení podoby předmětů bylo redukováno do minimálního zobrazení. Byly také velmi neemocionální a neexpresivní. „Jejich důležitým znakem je přirozenost … odmítají pojetí, která jim přiřazujeme, před pohledem neustupují, nezmocňují se nás, s divákem téměř nepočítají, nediktují ani nenabízejí způsob, jak k nim přistupovat“, píše Karel Srp ve své publikaci o Jitce Svobodové, vydané v roce 1979 v tehdy slavné Jazzové sekci.

 

Zájem o zachycení všedních, až banálních předmětů krajně minimální formou zůstal Jitce Svobodové doposud. Vždy se jedná o kresby s velmi tlumenou, až monochromní barevností. Po polovině devadesátých let se autorka tematicky zaměřila na kresby větších rozměrů technikou pastelu, zachycující s kresebnou precizností kuchyňská náčiní (hrnek, talíř, lžíce, konev, ubrus). Mnohé z nich zachycují jen jakýsi výřez reality, takže předmět není na ploše zobrazen celý, ale jen jeho část. Objekty, původně zploštělé, získaly objem (ale velmi odhmotněný), trojdimenzionalitu a jistou, byť velmi jemnou barevnost. Vše se odehrává v jakémsi tichém, nehybném, vzdáleném a metafyzicky působícím prostoru, daleko od rušného světa ustavičného honění se za novými, šokujícími projevy. Kolem roku 2005 se Svobodová vrátila ke kdysi již zkoumané tématice: a to k pomíjivým jevům přírody. Tak se v kresbách objevuje snaha zachytit kouř nebo mraky. Autorku zajímá fyzická neuchopitelnost těchto procesů a napětí mezi iluzí tělesnosti a transparentnosti. Kresby mají i filozofický rozměr – dotýkají se ontologických otázek vzniku a zániku, pomíjivosti, dočasnosti a vnímání světa jako procesu změn.

 

Důležitou součástí Svobodové tvorby jsou též objekty. Objevují se od roku 1974 a provázejí autorčinu kresebnou tvorbu doposud. Jsou to nesmírně subtilní díla, tvořená z ne příliš trvanlivých fragilních materiálů. Jemnou drátěnou kostru Svobodová obaluje tenkou vrstvou tenkého papíru. Ten je kolorován jasnými barvami (modrá, zelená, červená, žlutá). Svobodová se ve svých objektech zabývá velmi nesochařskými motivy: říká, že to jsou vlastně takové kresby v prostoru. Námětově se objekty vztahují k přírodě (Strom ve větru) nebo k denní věcné realitě (Zaváté okno, Dveře). Koncem 70. let a na počátku let 80. přibývají objekty zaznamenávající efemérnější jevy a přírodní děje (série svíček s plamenem, Slunce). V poslední době pak Svobodová vytvořila čistě drátěné objekty mraků, které jsou tvořeny několika črty drátěných linií. Tak jako některé kresby i objekty jsou o nehmatatelných procesech. Jsou to křehké vize o nekonečnosti a neuchopitelnosti nehmotné entity jako je oheň, plamen svíčky, záření slunce, kouř nebo mrak. Objekty stojí daleko od popisného ztvárnění daného tématu: jsou téměř abstraktní, a přeci tak pocitově přesně vystihující reflexi určitého vizuálního dojmu z přírody a jejich procesů.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

1955-1959 střední Průmyslová škola bytové tvorby, Praha
1961-1967 AVU Praha, ateliér malby Arnošta Paderlíka
1973-1976 AVU ateliér restarování
1986 Quimper, stáž na l´Ecole municipale des Beaux Arts, Francie
1990 docent na AVU Praha, ateliér kresby
1990-96 členkou Nového sdružení pražských umělců
1991 profesor ateliéru kresby na AVU Praha
1992 stipendium Pro Helvetia, Zürich
2001 Cuenca, stáž na Facultad Bellas Artes, Sokrates program
Soukromé studijní cesta: Francie, Itálie, Velká Británie, USA, Švýcarsko, Německo, Rakjousko, Belgie, Holandsko, Řecko aj.

Výstavy

Samostatné výstavy
2004
Galerie V kapli, Bruntál

2003-2004
Vedle mne, AP ateliér arch. J. Pleskota, Praha

2001
Blízké prostory, Galerie města Plně, katalog

1998
Květy, Očí, Předměty, Galerie Václava Špály, Praha

1997
Kresby - objekty, Galerie u Štreitů, Sovinec

1996
Oči, výstavní síň Sokolovská 26, Moravská Ostrava, katalog

1995
Česká kresba 2, Galerie umění Karlovy Vary, katalog
Jitka Svobodová, GHMP, Staroměstská radnice, Praha, katalog

1988
Kresby, objekty, výstavní síň Atrium, Praha 3, katalog

1986
Kresby, foyer divadla v Českém Těšíně

1983
Jitka Svobodová, Kresby a objekty, Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov

1982
Jitka Svobodová, Kresby, GHMP, Staroměstská radnice v Praze, katalog text Hana Rousová

1979
Jitka Svodová, Dům umění města Brna, Kabinet grafiky, katalog text Jiří Valoch

1978
Divadlo hudby OKS, Olomouc, katalog text Hana Hlaváčková

1977
Ateliérová výstava Mlynářka, Praha

1969
Galerie mladých, Mánes Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie Praha,
Galerie hl.m.Praha
Ministerstvo kultury ČR
Oblastní galerie Liberec
Galerie umění Karlovy Vary
Galerie v Roudnici n.Labem
Východočeská galerie v Pardupicích
Krajská galerie Hradec Králové
Muzeum českého umění Praha
Galerie Benedikta Rejta Louny
soukromé sbírky

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Vaňous, Petr: Jitka Svobodová (rozhovor), Art & Antiques, únor 2005, s. 48 - 61

Jeřábková, Edith: Kresebné přesahy Jitky Svobodové, A2 kulturní týdeník, 29/ 2006, s. 8

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv