O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Josef Hampl

Jméno
Josef
Příjmení
Hampl
Narozen/a
1932
Místo narození
Praha
Klíčová slova
grafika
koláž
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Grafika je jen jednou z mnoha výtvarných disciplín, jíž se zatím stále nedostalo plnohodnotného uznání v rámci českého volného umění. Přesto, nebo právě proto, je tvorba Josefa Hampla v česko-slovenském kontextu výjimečná, neboť hranice tohoto média přesahuje, i když z něj částečně vychází. Podobně však čerpá z možností koláže, gestické malby, plastiky či tapiserie. Josef Hampl nevystudoval výtvarnou školu a v 50. letech musel, přes snahu být zaměstnán v otcově krejčovské dílně, nastoupit do těžkého průmyslu. Ovšem byla to vedle kladenské Poldi i vysočanská Pragovka, v níž došlo k vysoké koncentraci českých intelektuálů, a kde se Hampl setkal a spřátelil s Vladimírem Boudníkem. Továrny zároveň disponovaly uměleckým ateliérem, kde bylo možné pracovat na vlastních věcech a konfrontovat se s ostatními tvořivými spoluzaměstnanci. Pro Hamplův umělecký výraz však byly spíše než setkání s Boudníkovou strukturální grafikou, od jejíhož vlivu se snažil vědomě oprostit, klíčové Boudníkovy pozdní experimenty s útržky tkaniny a otiskovanými nitěmi a následné seznámení s Jiřím Kolářem. Kolář, dlouhou dobu vnímaný i nejužším okruhem svých přátel především jako básník, vytvářel již během 50. let koláže a kresby, které mimo jiné obohatil v 60. letech o i textilie. Josef Hampl se ale k šité koláži dostává až na počátku 80. let a to především, jak sám přiznává, ze zdravotních důvodů, kdy se již nemohl plně věnovat sochařské práci. Hamplova „šitá grafika“ narůstá do lidských rozměrů a připomíná v Československu rozšířenou a od 70. let stále více ceněnou a oblíbenou autorskou tapiserii, jejímž představitelem byl vedle jiných Hamplův vrstevník Bohdan Mrázek.

V 70. letech se Hampl zároveň účastnil jak mail-artového hnutí, tak prováděl a dokumentoval své vlastní akce v přírodě. Patrně nejznámější je akce Šipka z roku 1976, jejíž fotografický záznam - několik desítek metrů dlouhá bílá šipka vznášející se na pozadí tmavé krajiny - vytváří formální paralelu k Hamplovým grafikám. Později se s prostorovou instalací účastnil neoficiální výstavy na Mutějovické Chmelnici (1983). Jeho prezentace na domácí scéně je však, na rozdíl od italské a německé, kde se v 80. letech výrazně prosadil i mimo kontext na grafiku zaměřených galerií, spíše výjimečná.

Paralela Hamplovy tvorby s určitou polohou Kolářovy tvorby není jen v používaném materiálu, ale i v práci s písmem. Josef Hampl však písmo využívá daleko příměji. Zajímá ho jeho estetická kvalita více než hodnota znaková. V 70. letech využívá frotáží hebrejského písma z židovských náhrobků, kolem roku 2000 je zaujat písmem čínským, podobně jako umělkyně Květa Pacovská. 

U Hamplových prací je dominantní jejich vertikalita kontrastující s horizontálními prošívanými liniemi. Rozměrné koláže spojující tkaniny, nalezené papíry, ústřižky a dopisy, tak připomínají linkované listy papíru. Hampl jen zřídka zaplňuje celou plochu a podstatným formálním prvkem jeho rozměrných koláží je, podobně jako v serigrafiích Zdeňka Sýkory či Milana Dobeše z 90. let, prázdno.

Hamplovy abstraktně působící práce jsou však na rozdíl od výše zmíněných autorů hluboce symbolické a osobní, podobně jako začleňování dopisů adresovaných ze zahraničí jemu samotnému, a tedy nesoucích jeho jméno, které se stává součástí díla. S tím souvisí i pojmenování prací, které mají diváka odvést od abstraktní hry forem k niternosti životních příběhů.

Autor anotace
Tereza Hrušková

Publikováno
2016

Profesní životopis

Vzdělání:
1955–1960
Škola dekorativních umění v Praze, profesor Jaroslav Masák

Zaměstnání:
1967–1990
Akademie výtvarných umění, Praha

Výstavy

Samostatné výstavy
2008
Josef Hampl: Šité koláže, Galerie Dion, Praha

2006
Josef Hampl: Monofrotáže z roku 1963, Galerie Ztichlá klika, Praha

2005
Josef Hampl: Šité koláže, Špačkova galerie v Lysolajích, Praha

2004
Josef Hampl: Šité koláže, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha
Josef Hampl: Bílá na bílé, Obchod s ručním papírem, galerie a písařství, Praha

2002
Josef Hampl, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav
Josef Hampl, Galerie Via Art, Praha

2001
Josef Hampl: Bílá na bílé, Galerie Univerzity Pardubice, Pardubice

2000
Josef Hampl: Práce na papíře, Galerie Magna, Ostrava

1999
Josef Hampl: Šité koláže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Josef Hampl: Šité koláže, Sankturinovský dům, Kutná Hora

1998
Josef Hampl: Šité koláže, Galerie Nový Svět, Praha

1997
Josef Hampl, Galerie Gema, Praha

1996
Josef Hampl, Výstavní síň Synagoga, Hranice

1993
Josef Hampl: Bilance 1882 - 1992, Galerie Nová síň, Praha

1992
Josef Hampl: Šitá kresba a koláž, Studio Della, Ostrava

1991
Josef Hampl, Galerie Delta, Frýdek-Místek
Josef Hampl, Galerie výtvarného umění v Mostě, Most

1990
Josef Hampl: Dopisy, Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň, Praha
Josef Hampl: Šité koláže, Divadlo hudby OKS, Olomouc

1987
Josef Hampl: Drawings Sewings 1982 - 1986, The Club of Yo(u)ng Artists, Budapest

1986
Josef Hampl: Grafika, Junior klub Na chmelnici, Praha
Josef Hampl: Kresby a grafika, Těšínské divadlo, foyer, Český Těšín
Josef Hampl: Práce s papírem a kresba 1983-85, Galerie Opatov, Praha

1977
Josef Hampl: Obrazy z let 1976 - 1977, Ateliér Josefa Hampla, Praha

1972
Josef Hampl, Španělská synagoga, Praha
Josef Hampl: Plastiky, Výstavní síň divadla DKV, Tábor

1971
Josef Hampl: Grafika, kontratyp, Činoherní klub, Praha
Josef Hampl: Plastiky, Muzeum hlavního města Prahy, Praha

1970
Josef Hampl, Galerie Bode Glaub, Köln

1968
Josef Hampl: Grafika, plastika, Letohrádek Ostrov, Ostrov

1965
Josef Hampl: Obrazy, grafika, Viola, Praha

1963
Josef Hampl: Grafika, Závodní jídelna, Praha
Josef Hampl: Grafika, Kulturní středisko, Praha
Josef Hampl: Grafika, Městská knihovna Ostrov nad Ohří, Ostrov
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
Výběr:
2011
Citace a interpretace, Galerie NoD, Praha

2010
Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha

2008
Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2007
Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Členská výstava Umělecké besedy, Novoměstská radnice, Praha
Hommage á Kassák 120/40, Galéria Z, Bratislava
Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Mánes, Praha
Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
Seskupení 5 + 5. Obrazy, koláže, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň
Členská výstava Umělecké besedy, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Josef Hampl, Josef Honys: Setkání šicího stroje s lokomotivou, Galerie Smečky, Praha
Česká koláž a asambláž, Пермскоя художествення галерея, Perm
(Пермь)

2006
Konfrontace 5: Darek Orwat, Josef Hampl, Polský institut v Praze, Praha
Česká grafika 60. let, Galerie Hollar, Praha
Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, přednáškový sál, Ostrava

2005
Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha
4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, předaukční prohlídka, Galerie Gambit, Praha
Œuvres graphiques des années 60, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paris
Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha

2004
7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
Výstava výtvarných prací z Mezinárodního plenéru Pardubice 2002, Východočeské muzeum, Pardubice
Art Prague. 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair, Praha, Praha

2003
Prazdroj české kultury. Umění inspirované pivem, Mánes, Praha
Minisalon, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paris

2002
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta

2001
Súčasná česká serigrafia, Štátna galéria, Banská Bystrica

2000
Na cestě ke stálé expozici: Současná česká malba, plastika..., Muzeum umění Benešov, Benešov
Setkání výtvarníků konstruktivní orientace, Dejvická galerie Vincence Kramáře, Praha
Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
Česká serigrafie, Dům umění, Zlín
...a poletíme dál..., Mánes, horní sál, Praha
Současná česká serigrafie, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

1999
Česká serigrafie, Staroměstská radnice, Sál architektů, 4. patro, Praha
Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava

1998
4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Moje mořské dobrodružství začíná..., Mánes, horní sál, Praha
Minisalon, Bibliotheque Royal de Belgique, Brusel

1997
Česká koláž, Palác Kinských, Praha
3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno
Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie U Kamene, Cheb (Cheb)
Minisalon, Pražský hrad, Praha
Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha

1996
Bienále české grafiky Ostrava 1996, Dům umění, Ostrava
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
I. nový zlínský salon, Zlín, Zlín
Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava
Minisalon, McKissick Museum, Columbia
Minisalon, University Art Gallery, Nord Dartmouth
Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg
Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers

1995
2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Umělecká beseda 1995, Mánes, Praha
Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Minisalon, Indianapolis Musem of Art, Indianapolis
Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago
Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque

1994
Solidart 2000: Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Salon, Kabinet, Olomouc
Setkání IV - Zrcadlení, Galerie R, Praha
Informační konzerva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
Minisalon, Courtyard Gallery, New York
Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati
Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood

1993
Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons

1992
Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka, Palác Kinských, Praha
Kresby v labyrintu, Divadlo Labyrint, Praha
Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
Česká kresba, Galerie R, Praha
Nová geometrie, Národní technické muzeum, Praha

1991
Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
Umění akce, Mánes, Praha
Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Alternativy české a slovenské tapiserie, Dům umění města Brna, Brno
Šedá cihla 78/1991, Dům umění města Opavy, Opava

1990
Kontrasty, Výstavní síň Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha
90 autorů v roce ´90, Palác kultury, Praha

1989
Svornost 89', Hostinec Svornost, Dolní Počernice
Čtyřverší, Galerie Studánka, Brno
Současná česká grafika, Mánes, Praha
Josef Hampl, Věra Boudníková, Zámek Sokolov, Sokolov

1988
Možnosti vlákna, Galerie v předsálí, Blansko
Pět let Galerie H, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy
Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha
Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha

1987
Klub der Konkretisten 1967 - 1987, Objekte und Grafiken, Galerie Rafay, Kronberg
Hana Hamplová: Fotografie, Josef Hampl: Kresby - šití, Sovinec, Sovinec

1985
Barevná socha, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy
Setkání - mikrosvět, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy

1984
Josef Hampl, Svatopluk Klimeš, Hala ústavu SUDOP, Praha
Čtyřverší, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy
Velká kresba, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy

1983
Krabičky, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy

1967
Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno
Hosté Hollara, Galerie Hollar, Praha

1965
Grafika 65, Vlastivědné museum, Písek

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv