O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Josef Mladějovský

Jméno
Josef
Příjmení
Mladějovský
Narozen/a
1986
Místo narození
Frýdek-Místek
Působiště
Ostrava
Web
http://mladejovsky.blogspot.cz/
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Nejranější tvorba Josefa Mladějovského ukazovala na vývoj velmi nadaného koloristy (např. Bolavé pařezy, 2008). Ve své diplomové práci, jíž absolvoval malířský ateliér Františka Kowolowského na fakultě umění Ostravské univerzity, ale začal řešit a rozvíjet jinou než čistě „malířskou“ tématiku. Nastoupil cestu průzkumu vztahů a odkazů k modernistické abstrakci. Nové téma s sebou nutně přineslo i změnu výrazu – namísto uvolněných barevných skvrn přišel s tím, co bychom mohli charakterizovat jako primárně konceptuální zacházení s barevnými plochami za účelem větší objektivace autorské výpovědi a její souběžné ironizace. Sám sobě pak základní téma definoval jako možnost a schopnost zobrazení „pravdy“ nemimeticky a neilustrativně pojatou malbou. Cestu hledal skrze redukovanou barevnost a jednoduchý systém sémantizace geometrických tvarů.  Definice vybraných tvarů a jejich identifikace s různými druhy a způsoby vyjadřování a označování rozličných promluv za „pravdu“ v mnohém konvenuje s přísností modernistické geometrické abstrakce v tom pojetí, jak k němu dospěl ve svém suprematickém umění např. Kazimír Malevič. V letech následujících po absolutoriu se ve svém díle k Malevičovi stále vrací a vyjadřuje se k němu  – parafrázuje ho, cituje a zcela v duchu současné estetiky také problematizuje a znevažuje mesiášský étos jeho suprematické estetiky. Problematizování vztahu mezi pravdou a uměním pak Mladějovského přivádí ke stále komplexnějšímu, strukturovanějšímu a sevřenějšímu vyjádření, v němž se přísná strohost geometrického jazyka vyjádřená v cyklu „Žebříček hodnot“ začíná složitě vrstvit a blíží se místy až k op-artovým hodnotám (série Monoskopů, 2011). V obrazech z této doby zkoumává jeden z řady paradoxů spjatých se specifičností vnímání obrazu a ptá se, zda je možné malbu číst podobným způsobem, jakým čteme krásnou literaturu? Jinými slovy – zda je znakový systém výtvarného umění systémem stejného druhu a obdobných sémantických pravidel jako systém literatury? Dospívá tedy k otázkám, o nichž mluví např. Miroslav Petříček, když říká, že mezi obrazem a textem, ačkoli oba mohou sdělovat základní a stejné pravdy, je jeden základní rozdíl – zatímco text vnímáme v posloupnosti jednotlivých v rámci syntaktických pravidel řazených slov,  sdělení na obraze „nenačítáme“ postupně, ale vidíme je jaksi hned od počátku a naráz. Znamená to tedy, že pro vnímání smyslu obrazu je podstatná synchronicita – smysl se nerozvíjí v časové ose, ale je přítomen v daném okamžiku úplně a zcela. Místo čtení by pak tedy bylo vhodnější mluvit o „zření“. J. Mladějovský se ovšem snaží o propojení obou výše uvedených způsobů „dobývání“ smyslu. Větu nebo sdělení resp. jednotlivá písmena, z nichž je sdělení složeno, s využitím jejich geometrické stylizace maximálně zjednoduší. Takto zjednodušená písmena pak na plátno neklade vedle sebe do konvenčního textového sdělení, ale naopak je vrství na sebe. Text tedy zůstává stále (za jistých okolností) čitelný, ovšem k jeho hermetizovanému obsahu přistupuje nová hodnota – vizuální atraktivita. Obsah sdělení tu tedy predikuje budoucí formu vizuálního zobrazení.  Takto vzniklá plátna jsou tedy originálním autorským pokusem o vypořádání se s rozličnými sémiotickými paradoxy, které přináší snaha pochopit a definovat vizuálno skrze vztah zobrazujícího a zobrazovaného. Vrstvení podle výše uvedeného principu pak využil i v molitanových reliéfech, jakýchsi „sémantických zikkuratech“, v jejichž vertikalizované, avšak do sebe uzavřené a nepřístupné hmotě, se skrývá (ne) rozluštitelný význam.

 

Série dřevěných reliéfů prezentovaná na výstavě Suprematický výprask dokumentuje další posun v Mladějovského tvorbě. Uspořádání jednotlivých geometrických elementů na našepsovaném plátěném pozadí opět cituje vybrané barevné abstraktní kompozice K. Maleviče. Klíčem pro výběr se stal motiv kříže. Znak, většinou obtěžkaný řadou symbolických konotací, je zde použit jako jakási perzifláž svého prvotního symbolického obsahu – nehraje mystickou roli. Stává se tím, čím v oblasti malířství prvotně a fundamentálně zůstává. V souvislosti se zadní stranou obrazu (ta je zde fakticky prezentována) je kříž jako součást blind rámu především užitnou, podpůrnou kostrou umožňující napnutí plátna. To, co je tedy v případě plátna-obrazu prvotně skryté, slepé (blind), neviděné a bez obsahu, dostává se ke slovu v jiné explicitní roli – stává se jeho novým a ústředním sdělením. Ačkoli se jedná o téměř monochromní reliéfy, Josef Mladějovský do nich přesto zapojil i barvu, s níž Malevič pracoval. Opět jsme svědky převrácení – barva jako doposud zásadní součást všech malovaných obrazů prošla transformací a stala se skrze svou sytost či světlost faktickým limitem určujícím výšku resp. hloubku jednotlivých použitých dřevěných elementů. Ne rám a jeho kříž, ne zadní strana, ale spolu s našepsovanou svrchní plochou obrazu se právě barva stává blind, slepou a neviděnou, přitom však hmotně přítomnou.

 

Josef Mladějovský tak na poli mnohokrát přeoraného abstraktního umění a stále se opakujících odkazů k jeho základům a principům dokázal odhalit řadu dalších možných způsobů, jak pracovat s geometrickým tvaroslovím a vyhnout se přitom laciné estetizaci.

Autor anotace
Martin Mikolášek

Publikováno
2015

Profesní životopis

2005–2010
Fakulta umění Ostravské univerzity, katedra malby (MgA. František Kowolowski) 

2001–2005  
Střední umělecká škola, Ostrava

Stipendia, ceny, granty 

2011  
Nominace na cenu Sovereign Prize 2011
3. místo na IV. ročníku Ceny kritiky pro mladou malbu

2010  
Ateliérová cena za diplomovou práci

2009  
Ateliérová cena za klauzurní práci

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Suprematický výprask, Galerie Dole Ostrava

2014
Žebříček hodnot, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava

Jsi tak namakaný, že se nevejdeš do dveří, Galerie G99, Dům umění města Brna 

2013
Ona je to taková utopická estetika, Letohrádek Ostrov, Ostrov u Karlových Varů, Galerie umění  Karlovy Vary

2012
Komplexcity, Galerie OFF/Formát, Brno

Obrazová totalita, Galerie Beseda, Ostrava

2011
Materiál (s Jurajem Jakubčiakem), Galerie Kruh, Ostrava

2010
Má každý svou pravdu?, Galerie Jáma 10, Ostrava

Bodliny & plocha, Galerie ve Vile, Kopřivnice

Vnitřní nutnost, Knihovna města Ostravy, Ostrava

2009
Nová krajina, Galerie Hukvaldy, Hukvaldy

Akademici, kavárna Academia, Ostrava

2005–2006
Nekonečná výstava, Color Café, Ostrava

2004
Bez názvu, Antikvariát, Galerie Pod svícnem, Frýdek-Místek 

2003
Nenáhodná setkání, galerie SUŠI, Ostrava
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
Metaplay II., Galerie kritiků, Praha

2013
Kukačka 2013, Ostrava

2012
Metaplay, Galerie kritiků, Praha

VI. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Art Praque, Výstavní síň Mánes, Praha

Kvalitář, Galerie Kvalitář, Praha

2011
Antitéze malby, Galerie kritiků, Praha

ARTBANKA, Galerie hlavního města (Start up), Praha

KICK OFF, Dvorak Sec Gallery, Praha 

Fundamenty sedimenty, Galerie hlavního města, Praha

4. ročník Ceny kritiky, Galerie kritiků, Praha

2010
EDICE 5, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

Pod Jezevčí skálou, NOD, Praha

Hody, Národní divadlo - Reduta, Brno

Ostravský polibek, (A)VOID Gallery, Praha

Diplomky 2010, Galerie výtvarného umění, Ostrava

Next wave, Galerie G99, Brno

Master Quest, Galerie Dvanáctka, Zlín

2009
Krajina malby, Galerie Dole, Ostrava

Ostrava?, Výstaviště Černá louka – Pavilon A, Ostrava

Malba II², Galerie Gaudeamus, Vítkov

Letní klauzurní práce, Malba II, Galerie Student, Ostrava

Twenties, Výbor regionů, Brusel

2008
Pall mall, Galerie Albertovec, Albertovec

2007
Jen tak na okraj, Galerie M. Zezuly, Městské divadlo, Brno

2006
Pupečník, výstava žáků IPUS, Důl Michal, Ostrava

2005
Top Topic End, Galerie Jaroslava Němce, Ostrava

Top Topic Band, Color Cafe, Ostrava

2004
Top Topic Band, Antikvariát, Frýdek-Místek

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

MLADĚJOVSKÝ, Josef a KOWOLOWSKI, František. Josef Mladějovský. Jsi tak  namakaný, že se nevejdeš do dveří. Brno: Dům umění města Brna, 2014. 1 složený list.

Josef Mladějovský: komplexcity: Galerie Off/Format Brno. [Brno: Galerie OFF/FORMAT, 2011?]. [5] s.

GALERIE KRITIKŮ a ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta. Antitéze malby = Antithesis of painting. Praha: Galerie kritiků, 2011. [28] s

BÍLKOVÁ, Zdeňka. Josef Mladějovský: Galerie umění Karlovy Vary, 25.4.2012-30.6.2013. Karlovy Vary: Galerie umění Karlovy Vary, 2013. 1 skládanka [8] s

NAVRÁTIL, Ondřej. Josef Mladějovský Komplexcity. 18.4. - 30.5. 2012 Galerie OFF/FORMAT Brno. 2012 

Vaňous, Petr, 1975-. Fundamenty & sedimenty : vzpoura hraček 2011 : Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna 2/2-1/5/2011 = Fundaments & sediments : toys' mutiny, 2011 : City Gallery Prague, Municipal Library.  [texty Petr Vaňous ; anglický překlad Ivan Vomáčka], Galerie hlavního města Prahy. Vyd. 1. Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2011. [64] s. : .

Hajdyla, Petr, 1985-. Petr Hajdyla a Josef Mladějovský : krajina malby : Galerie Dole Ostrava, 27.7. - 4.9.2009 : [text Martin Mikolášek]. Ostrava : Galerie Dole, 2009. [2] s.

Články, média, internet

MIKOLÁŠEK, Martin: Současná ostravská malba. Josef Mladějovský a Martin Froulík zůstávají. Krásná Ostrava 2/2012, s. 29-30

VALOCH, Jiří: Originální posun konceptu Josefa Mladějovského. Flash Art 25/2012

VALOCH, Jiří: Suprematická geometrie Josefa Mladějovského. Prostor Zlín, 4/2011, s. 34-35

VAŇOUS, Petr: Teze a antiteze, Revolver revue 81/2010, s. 68-71

Mladějovský [online]. [Frýdek-Místek]: Josef Mladějovský, [2003?]- [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: mladejovsky.blogspot.cz.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv