O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Katarína Hládeková

Jméno
Katarína
Příjmení
Hládeková
Narozen/a
1984
Místo narození
Košice
Působiště
Brno
Web
www.katarinahladekova.com
Klíčová slova
digitální obraz
fotografie
instalace
nová média
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tvůrčí přístup Katarína Hládeková není nepodobný historickému zájmu o svět a jeho zkoumání skrze modely a zmenšeniny známého světa. V jejím díle se objevuje napojení na středověké a raně novověké miniatury, manýristickou oblibu kabinetů kuriosit, pokračující přes barokní modely až ke všem současným kolekcím sběratelů, kteří se skrze ucelování souborů snaží uchopit a uzavřít v poklidný celek alespoň část předmětného světa. Souzní se současným celospolečenským zájmem o archivy (privátní, rodinné, veřejné), nepřebírá však mechanicky příběhy, ale zabývá se způsobem jejich vyprávění. V rovině zkoumání skrze objekty a kompozice navazuje způsob uvažování Kataríny Hládekové na kuriózní modely z dobových wunderkammer, jejichž kostry můžeme stále najít v uměleckohistorických muzeích. Oproti nim však nejsou dílčí fragmenty jejích výstav tvořeny sebranými předměty, ale jsou autorsky vytvářeny, mají křehkou konstituci a půvab odrážející jejich zamýšlené poselství.

Katarína se pohybuje mezi jednotlivými médii a odlišnými technikami zcela samozřejmě. Použitý materiál odpovídá účelu, vybírán je s ohledem na cílenou podobu a potřebu sdělení. Své modely vytváří z papírů, ale také ze dřeva, keramiky, nebo sádry. Pracuje s pohybem, jednoduchými mechanismy nebo zrcadly, které přirozeně patří do světa na hranici snových scének odrazů reality a dadaistických hraček. Do svých vyprávění také zapojuje fotografie, jejichž děj začleňuje, reinterpretuje, vyzdvihuje či upozaďuje v různých stylizovaných kompozicích.

Témata, která se objevují v díle Kataríny Hládekové jsou niterná, vycházející z hlubších kořenů, rodinných historií, promítají se v nich staré tradice i rituály ze skoro zapomenutých končin. Nepostrádají přitom lehkost a všudypřítomný nadhled. Díla jsou současně hravá, veselá a tajnosnubná -  to vše sloučené v Berniniho barokním principu Bel composto – jednotlivosti se spojují v kompaktní celek oblažující všechny smysly. Tajemství je skryté, jeho význam ale není zamlčen a vyjeví se, pokud je celku ponechán prostor působit. Představovat proto jednotlivé výstavy a snažit se na nich ukázat vývoj autorčiny tvorby by bylo jako popisovat jednotlivé komponenty, ze kterých se skládá hrací skříňka a snažit se tím objasnit tóninu hrané melodie.

I když nejsou primárním cílem, krása až líbeznost nepatří mezi zapovězené vlastnosti objektu. Naopak. Estetická stránka věci, její subtilnost a křehkost jsou součástí výpovědní schopnosti díla. Nikoliv forma a funkce jako v semperovském podání architektury, ale forma a obsah, myšlenka, jsou v jednotě, která předává sdělení.

Spolupráce s divákem i v uměleckých dvojicích přirozeně vyvstává z povahy tvorby této umělkyně. Katarína je, míněno bez veškerého patosu, umělcem bytostným, jehož potřeba tvořit pramení z něj samotného. Její dílo je pro ni stejně přirozeným způsobem vyjádření jako pro jiné používání slov při mluvení. Vzájemná komunikace skrze tvorbu v rámci dvojice Umělec – Umělec nebo Umělec- Kurátor se odráží v celkové podobě společných výstav. Týmové projekty zároveň zcela přirozeně zapadají do rámce individuální tvorby.

Katarína Hládeková pochází z Košic. V roce 2003 zde nastoupila studium v Ateliéru grafiky a experimentální tvorby u Rudolfa Sikory na Katedře výtvarných umění a intermédií na Technické univerzitě. Během svého zdejšího studia se zúčastnila roční stáže na ateliéru fotografie v Krakově. Po absolvování bakalářského stupně na slovenské univerzitě změnila nejen školu, ale i zaměření. Roku 2008 přestoupila na magisterské studium do Ateliéru malířství 3 k Petru Kvíčalovi při Fakultě výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně. Po absolutoriu na brněnské fakultě přešla na Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde strávila pod vedením Jiřího Kovandy dva roky. Od roku 2014 pokračuje v doktorandském studiu opět na FaVU VUT v Brně (vedoucí Richard Fajnor). Předmětem její disertační práce je model, kterým se zabývá komplexně - jako přípravným objektem, výsledným produktem, z hlediska materiálového i významového. Zmenšené měřítko a jeho obsahová zástupnost se odvíjí, podobně jako hlavní dějová linka příběhu, celou její tvorbou.

Autor anotace
Michaela Banzetová

Publikováno
2015

Profesní životopis

Studium:
2014– dosud
Vysoké učení technické Brno, Fakulta výtvarných umění, doktorandské studium (školitel:  doc. Mgr. Richard Fajnor )

2012–2014      
Universita  Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu doktorandské studium (školitel: doc. Jiří Kovanda)

2008–2010     
Vysoké učení technické Brno, Fakulta umění, Ateliér – Malířství 3., 
(vedoucí: Petr Kvíčala), zakončeno získáním titulu Mga.

2003–2008     
Technická univerzita Košice, Fakulta umění, Katedra výtvarných umění a intermedií
Ateliér grafiky a experimentální tvorby (vedoucí: Rudolf Sikora), zakončeno získáním titulu Bc.

2005             
Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, Katedra grafiky,  Ateliér fotografie, (vedoucí: Agata Pankievic) \ stáž

Ocenění:
2016
Finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Too much too soon (s Ondřejem Homolou), KabinetT, Zlín, kurátor: Jan Zálešák
Obrazy tohoto blogu, Galerie Kabinet, Galerie TIC, Brno, kurátorka: Marika Kupková                

2014
Long Slow Distance, Make Up Gallery, Košice, kurátorka: Zuzana Janečková                     

2013
Rozdělat oheň, Fait Gallery Preview, Brno, kurátor: Michal Pěchouček 
Tání (s Ondřejom Homolom), Galerie Jiří Putna, Brno, kurátor: Adam Vrbka

2012
Second-Best, Galerie Fotograf, Praha, kurátor: Jiří Ptáček
Najlepšie veci sú vždy na hornej poličke, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš, kurátor: Jiří Ptáček

2011
Nejdřív silné světlo, pak ohromná rána (s Annou Balážovou), Vitrína Deniska, Olomouc

2010
CMYK (s Filipom Smetanom), Galerie mladých, Galerie BKC, Brno, kurátor: Jan Zálešák 
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Generation smart, Galerie NTK, Praha, kurátoři: David Kořínek a Milan Mikuláštík

2014
Betelnej Tympl, Galerie KIV, Praha, kurátorky: Marie Štindlová a Katarína Hládeková
Tektonika paměti, Galerie Emila Fily, Ústí nad Labem
Svět práce ("Live in Your Head"), Galerie u dobrého pastýře, Galerie TIC, Brno, kurátorka: Marika Kupková
Proč si nejdeš hrát s bráchou?, Trafo gallery, Praha
Přibližně 624, Galerie Art, Brno

2013
Máte doma prach? Mini NoD, Praha
Pro mnohé uši, Fait Gallery, Brno
Prague Bienalle, Nákladové nádraží Žižkov, Praha  
RED 8, Galerie VŠUP, Praha, kurátoři: Tereza Jindrová a Jen Kratochvíl
Panel story, Galéria mesta Bratislava, Bratislava, kurátorky: Lucia Miklošková a Lucia Štrbáková
Barevná televize, KonText, Galerie TIC, Brno
Tetradekagon, Fait gallery, Brno
 Země se otáčí a vše z ní sklouzává, Hunt Kastner Artworks, Praha, kurátoři: Edith Jeřábková a Jiří Kovanda

2012
Lesklý salon, Ateliéry Hybešova, Brno
V jednom kuse, v sedmém nebi, Kulturní cetrum Vratislavice, Vratislavice
Hviezdokopa, Sympózium mladého umenia, Partizánska Ľupča
Dobrej Byznys, Galerie Art, Brno
Architektura fikce, 4AM - Forum for architecture and media, Brno, kurátorka: Tereza Rullerová
Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíne, Zlín
Posledný prostor pro člověka, Karlín studios, Praha, kurátorky: Pavla Gajdošíková, Daniela Baráčková a Petra Herotová

2011
Studie - skica - model, Galerie Rampa, Ústí nad Labem, kurátor: Jiří Ptáček
Co jsem dělal(a) o prázdninách, Galeire Ars, Brno, kurátor: Jan Zálešák
Být v krajině a malovat ji podle fotky, Zámek Mikulov, Mikulov, kurátor: Jiří Ptáček
Po Skú3 (After Skúter), Východoslovenská galéria, Košice, kurátor: Vlado Beskid 
Skúter III Bienále mladého umenia, Galéria Jána Koniarka, Trnava, kurátor: Vlado Beskid 

2010
Bienále mladého umění ZVON 2010, Dům u kamenného Zvonu, Galerie města Praha, Praha, kurátor: Tomáš Pospiszyl
Diplomanti FAVU, Wannieck Gallery, Brno 
Zastoupení ve sbírkách
Sbírka Marek
Fait gallery
Kysucká galéria
Galéria Petra Michala Bohúňa

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv