O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Katarína Szanyi

Jméno
Katarína
Příjmení
Szanyi
Narozen/a
1974
Místo narození
Košice
Působiště
Ostrava
Web
katarinaszanyi.blogspot.com
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Z Košic pocházející ale  s Ostravou už víc než dvě desítky let úzce spojená malířka Katarína Szanyi řeší ve svých obrazech a kresbách především vztah mezi povrchem a hloubkou,  fragmentem a celkem, konkrétním a abstraktním. Naznačené polarity ale nahlíží jinak, než by se dalo očekávat. Nepracuje s nimi jako s atributy oddělujícího dualismu. Naopak -  jsou pro ni důležité především z pohledu celku, jež je těmito krajnostmi rámován.  Skutečnost v její úplnosti pak často „personifikuje“  skrze celky nebo fragmenty ženského těla v kombinaci s útržky či (makro) detaily jiných realit.  Uskutečnit posun od polarity k totalitě vidění jí pomáhá mléčně  sfumatická atmosféra obklopující a absorbující do sebe živé i neživé jednotliviny často tak důsledně, až se zdá jako by autorka chtěla záměrně parafrázovat Maurice  Merleau – Pontyho, pro něhož „je člověk zcela ve věcech a věci v člověku“.  Výsledkem této soustředěné malířské práce je organický celek tvořený amorfně-poetickým kadlubem hmoty a barevně-světelné atmosféry.

 

Specifická práce se světlem jako jednotícím principem hraje v autorčině díle důležitou roli určitě již od konce 90. let, přičemž za jednoznačný přelomový mezník lze v tomto smyslu považovat cyklus obrazů z roku 2003. V plátnech jako byla např. „Tajná agentka“,“ Pod“ a nebo „Něžný stisk“ (vše právě 2003) se K. Szanyi poprvé podařilo dosáhnout oné výše uvedené vnitřně kompaktní obrazové jednoty, v níž předchozí kmitající oscilace mezi detailem a celkem a povrchem a hloubkou dosáhla nových  vizuálních kvalit a komplexnosti.

Katarze prvního tvůrčího vrcholu se projevila i v následujícím období,  v němž byl svůj výrazový jazyk  pod dojmem probíhajícího mateřství znovu transformovala a posunula ho k vyjádření konkrétnějších pocitů. Nepřenositelně ženský prožitek této životní periody využila například  v obrazech s tematikou odsávaček či elektronických dětských chůviček, přičemž i zde se prvotní motiv změnou pozorovacího ohniska a světelným „změkčením“ velmi často proměňoval a zamlžoval.  Napětí mezi plastovou utilitárností „podpůrných zařízení“ a intimním „dotýkavým“ vztahem mezi matkou a dítětem v plátnech z let 2004 a 2005 jen zdůraznilo již dříve charakteristikou „ženskost“ jejího výtvarného jazyka, v němž se právě dominantní vztah mezi vnějším (zde personifikovaným právě zástupci „věcí“ – Odsavačka, 2005)  a  hluboce intenzivním vztahem (Malá, velká, 2004) tj. opět mezi povrchem a hloubku odehrává na poli vymezeným senzuálně odha-zahalujícím prožitkem.  Zdá se rovněž, že toto  pojetí vnějšku se odráží také v opakující se a ambivalentně podané  tematizaci závojů, závěsů, látkových draperií – toho, co  zahaluje, aby paradoxně mohlo ještě více odhalit. „Levitující“ pláště, šaty či obleky na plátnech z let 2008-2010,  v nichž  vedle rozdílné artikulace sahající od expresivnějšího rukopisu ( Blue Death, 2010) až k šímovskému mlhavě  luministickému podání (Šimamoto“, 2010) zaznívá i surreálně podprahový pocit nejistoty a ohrožení akcentovaný zde v  rozporu mezi zformovanými vznášejícími se „svrchníky“ a nepřítomností toho, co je uvnitř - těl, jež dávaly těmto „obalům“ tvar a význam.

 

V Obrazech z let 2010-2013 pak autorka opsala jakýsi pomyslný kruh  a odklonem od předchozího více narativního malířského  pojetí se znovu vrátila k práci s fragmentací motivu a k jeho složitěji vrstveným repeticím. Tímto  „rozdrobením“  dřívějších větších celků začala prozkoumávat možnosti rozostření hranic mezi (ne)kontkrétností náznaku  a abstraktností vyznění (Početí, 2013).  Patrně právě v důsledku těchto průzkumů si dokázala sama pro sebe definovat hranici únosnosti pro repetující fragmentaci, přičemž za nejzazší hranici tohoto „drobení“ motivů lze považovat  akryl „Celá moje“ (2010), v němž se obrazová kompozice téměř rozpadla do zdrobnělého sledu dílčích opakujících se přes šablonu stříkaných „kreseb“ rukou a dlaní. V dalších plátnech se pak tato atomizace vrátila do roviny podpůrné, podtrhující či gradující ústřední motiv. Hojným využíváním stříkání barev přes šablonu a prací s amorfním barevným pozadím se autorce podařilo opět a z jiné strany vyjádřit opět své hlavní téma –  jednotící vztah mezi hloubkou a povrchem, jež jedinečným způsobem artikulovala  již na velkoformátovém smaltu nazvaném „Šli spolu“ (2010), ovlivněném tehdejším náhlým úmrtím spisovatele Jana Balabána .  Zde poprvé „vytlačila“ choulící se ženské postavy na okraje obrazu a  většinu plochy pak otevřela lyricky mlhavému prázdnu vpíjejících se a mísících se šedavých skvrn. Podobně vyznívají  i  vystavené obrazy  „Zrcadlení“ a „Splývání“ (obojí 2013), v nichž jemnými, vzájemně se překrývajícími barevnými závoji dospěla k obrazovému vyjádření jednoho ze základních paradoxů malířství - rozporu mezi fakticitou pojednaného povrchu a schopností nemimeticky navodit dojem barevné hloubky.

 

Co se dříve jevilo jako spíše vedlejší motivická linie (Buddha, lotos atp.), to se mi pod dojmem častější práce s vyprázdněností středů téměř abstraktních obrazových ploch (Čínské ráno, 2010, Opřená o mraky, 2012) jeví do budoucna jako stále důležitější inspirační zdroj její obrazové řeči, v níž Katarína Szanyii  zhodnocuje předešlé impulsy a přesouvá pozornost k obecnější a zároveň strukturovanější či lépe řečeno vrstevnatější výpovědi, v níž vedle samotné čistě ženské senzuality hraje stále důležitější roli to, jak skrze tuto svou senzualitu dokáže poodhrnout závoj bytí směrem k výpovědi – snad přeci jen navýsost intimní – o hloubce završenosti a prázdnu úplnosti. 

Autor anotace
Martin Mikolášek

Publikováno
2015

Profesní životopis

studium:

1992–1997
Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity, ateliér malby Daniela Balabána

1989–1992
Střední uměleckoprůmyslová škola v Košicích

jiné:

2010
Smaltart Ostrava - sympózium

2009
Sympózium Hradec nad Moravicí

2008
Sympozium Egon Schiele Art centrum, Český Krumlov

2006
Sympózium Felixe Jeneweina, Kutná Hora

2003
Sympózium Velký formát, Valtice

1998
Sympózium v Čimelicích
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
Vy3

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
My Meanders, Galerie současné malby, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava

2014
Nadechni se mě, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

Na hladině kůže, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

2012
Hluboko nad, Galerie Jáma 10, Ostrava

2010
Attention fragile!, Galerie Beseda, Ostrava

Stěny moje podlaha tvoje, Důl Michal, Ostrava( se Šárkou Mikeskovou)

2009
Nahoře bez, Galerie Půda, Český Těšín

Uzly, Galerie ve vile, Kopřivnice

Žádné bílé skvrny, Galerie Dole, Ostrava

2008
Air, Galerie kresby Minikino, Ostrava

2007
Jsem v jámě / já v jámě jsem /, Galerie Jáma 10, Ostrava

2006
Look at / into / through /, Galerie Langův dům, Frýdek - Místek 

2004
Olivový háj, Galerie Červený kostel, Hlučín, ( s A.Hudečkem )

2003
Tajná agentka, Galerie Na bidýlku, Brno

2002
C.A.P.D., Galerie Na bidýlku, Brno, ( s A.Hudečkem )

Konečná vystupovat, Dům umění GVUO, Ostrava

2001
6,4 kg umění, Galerie Na bidýlku, Brno,( s. A.Hudečkem )

Tichá agrese, Bayer & Bayer, Praha

1999
Nedívej se až tam, galerie Jáma 10, Ostrava

Dyndám, Galerie Langův dům, Frýdek – Místek,(s A. Hudečkem )

Dva zajíci u obrazu, Centrum současného umění, Praha

Francouzské tupé, Aliance Francaise, Ostrava

1997
Satyrion, galerie a antikvariát Černý pavouk, Ostrava

1996
Galerie a antikvariát Černý pavouk, Ostrava
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Dlouho v tobě budu znít, Art Gallery Kupa, OpavaOstrava Art 2012, Slezskoostravská galerie, Ostrava

2009
Ostrava ?, Černá louka, Ostrava

2007
OVA 95 – 05, Dům Umění GVUO, Ostrava

2006
Fifty fifty, Dresden

Výstřik, Galerie strážná věž, Ostrava, (skupina VY3)

Vytříbený vkus, Galerie v kapli, Bruntál, (skupina VY3) 

2005
Erotické sny, GPS ART GAME, Praha

VY3land, Galerie města Plzně, Plzeň. (skupina VY3)

2004
VY3land, DU OpavaOstrava-Dresden 4:4, Důl Michal, Ostrava

Velký formát, Důl Michal, Ostrava

Brňavka, Dům Pánů z Kunštátu, Brno

2003
Perfect Tense, Jízdárna Pražského hradu, Praha

Ostravská úderka, Galerie města Plzně

Nejmladší, Národní galerie, Praha

2002
Egyem meg a szivedet, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, (skupina VY3)

Bienále mladého umění, GHMP, U zlatého prstenu, Praha

2001
Magie barev, Dům umění GMU, Hradec Králové

8 z Ostravy, Galerie Caesar, Olomouc

2000
Klasika, Muzeum umění, Olomouc

Pocta, Důl Michal, Ostrava

Krtek Bystroočko, Hradní kaple Hukvaldy, (skupina VY3)

Dohromady ale samostatně, Dům umění, Opava

1999
VY3 na bidýlku, Galerie Na bidýlku, Brno, (skupina VY3)Ostrava - Ústí, budova Policie ČR, Ústí nad Labem

1998
Umjeni, Mánes, Praha / Dům umění GVUO, Ostrava

VY3 na půdě, Galerie Půda, Český Těšín, (skupina VY3)

Os & tráva, Galerie Rotunda, Košice, Slovensko 

Třetí výstava skupiny VY3, Galerie MK, Rožnov pod Radhoštěm, (skupina VY3)

1997
Shake, Galerie Václava Špály, Praha

Diplom-anti, Nemocnice Fifejdy, Ostrava

Kolmo k ose, Galerie Fiducia, Ostrava

1996
Prkno, Nová síň GVUO, Ostrava

Autosalon, pavilon C – výstaviště Černá louka, Ostrava

Tříhodinová výstava, dům určen k asanaci, Ostrava, (skupina VY3)

Zastřený zrak , Galerie 761, Ostrava, (skupina VY3)         
Zastoupení ve sbírkách
NG Praha
GVU Ostrava
soukromé sbírky v ČR a zahraničí

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

HRUŠKA.Pavel. Katarína Szanyi – Na hladině kůže. 9.ledna-14.února 2014 Výstavní síň Sokolská 26 Ostrava. Vyd: Ostrava CKV. 2014. 1 list

KLIMEŠ.Martin; PIVODA.Petr: Attention fragile. Katarína Szanyi.Galerie Beseda Ostrava 30.září-19.listopadu 2010. Vyd: Ostrava Galerie Beseda.2010. nestránkováno

Krajiny malby: patnáct pohledů na současnou malbu : Galerie Dole, [Ostrava 2008-2009. Ostrava: Občanské sdružení Fiducia, 2009, [54] s. ISBN 978-80-254-8051-9.

KLIMEŠ.Martin. Katarína Szanyi a Denisa Fialová.14.- 28.prosince 2008 Galerie Albertovec.Vyd: Opava Bludný kámen. 2008. Nestránkováno

MIKOLÁŠEK.Martin: Katarína Szanyi Hudečková – Žádné bílé skvrny. Galerie Dole Ostrava 8.září-20.října 2008. Vyd. Ostrava Občanské sdružení Fiducia. 2008, 1 list

REZLER.Aleš. Jenewein Kutná Hora. VI. Sympozium současného výtvarného umění. David Pešat, Roman Šafránek, Katarína Szyniová-Hudečková, Ivana štenclová. Vyd.Kutná Hora Galerie Felixe Jeneweina. 2006


VY3land, Dům umění v Opavě, 27. října – 5. prosince 2004. 1. vyd. Opava: Dům umění, 2004, nestránkováno


KNÍŽÁK, Milan. Nejmladší / The youngest: přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003, Národní galerie v Praze, sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác 27. červen - 21. září 2003. 1. vyd. Praha: Národní galerie, 2003, 156 s. ISBN 80-703-5199-3.


MALÁ, Olga. Perfect tense: malba dnes / painting today;19.12.2003 - 14.3.2004, Jízdárna Pražského hradu/Prague Castle Riding Hall. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, 127 s. ISBN 8086161749.


WEBER, Milan. Ostravská úderka. Daniel Balabán, Aleš Hudeček, Petr Lysáček, Hana Puchová, skupina
Record, Jiří Surůvka, Katarína Szanyiová, Jiří Šigut. Galerie města Plzně 20. února – 30. března 2003. Vyd: Plzeň Galerie města Plzně. 2003, nestránkováno


Szanyiová Katarína. Tajná agentka. Galerie Na bidýlku Brno květen 2003.vyd: neuveden, nestránkováno


WEBER, Milan. 8 z Ostravy. Galerie Caesar 6. listopadu – 30. listopadu 2001. Vyd: Olomouc Galerie Caesar. 2001, nestránkováno


SZANYIOVÁ, Katarína; HUDEČEK, Aleš. 6,4 kg umění. Březen – duben 2001. Galerie Na bidýlku. Brno. Vyd: neuveden, nestránkováno


VÍTKOVÁ,  Martina. Magie barev. Galerie moderního umění v Hradci Králové 21. června – 26. srpna 2001. Vyd: Hradec Králové GMU, 2001, nestránkováno


Klasika 2000: výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace : =young Czech contemporary painters and sculptors : [katalog výstav. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2000, 58 s. ISBN 80-85227-38-x.


Skupina Vy3. Aleš Hudeček, Katarína Szanyiová, Jaroslav Koléšek. Březen 1999 Galerie Na bidýlku, Brno. Vyd: neuveden. Nestránkováno


Vy3. Galerie Půda Český Těšín 25.9.-23.10. 1998.vyd. Český Těšín Kulturní a společenské centrum Střelnice. 1998, nestránkováno


Kolmo k ose,Klub otevřené kultury v Ostravě, Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity, GVU Ostrava27.listopadu 1997-8.ledna 1998. Vyd: ProMedia 1998, nestránkováno


Vy3-3tí výstava. Aleš Hudeček, Jaroslav Koléšek, Kararína Szanyi. 9.ledna-13.února 1998. Galerie MK Rožnov pod Radhoštěm. Vyd: Rožnov pod Radhoštěm Městská kulutruní agentura. 1998, nestránkováno


BESKID. Vladimír. Os a tráva. Daniel Balabán, Aleš Hudeček, Jaroslav Koléšek, Petr Lysáček, Jiří Surůvka, Katarína Szanyiová. Múzeum V. Löfflera Košice 26,února . 29.března 1998. Vyd: Košice ŠVU. 1998, nestránkováno

Články, média, internet


Martin Klimeš: S Katarínou Szanyi. Protimluv: Revue pro kulturu. Ostrava: občanské sdružení Protimluv, 2014, s. 48-53

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv