O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

nová média

Nová média v umění označují spojování technologických inovací s novými formami uměleckého vyjádření. Retrospektivně zařazujeme mezi nová média také fotografii, film, rádio, televizi, satelity, video a další technologie, které výrazně ovlivnily a proměnily tradiční formy umělecké tvorby. Nové technologie inspirovaly uměleckou praxi avantgardních hnutí první poloviny minulého století (konstruktivismus, futurismus, dadaismus), umožnily rozvoj kinetismu, zvukových básní a nové typografie, zároveň utvářely i podobu poválečné elektronické scény (radio art, musique concrète, videoperformance, experimenty s uzavřeným okruhem a videopáskami, satelitní a telekomunikační umění atd.). Od šedesátých let mluvíme o počítačovém umění, původně zaměřeném na experimenty s algoritmicky generovaným obrazem a zvukem (John Whitney, Charles Csuri, Vera Molnar a další), později pak charakteristickým kybernetickou koncepcí uměleckého díla jako otevřeného systému (Roy Ascott).

Od devadesátých let se umění nových médií ztotožňuje především s tvůrčím využíváním digitálních a síťových technologií. Do umělecké praxe vstupuje internet (net art), nejrůznější softwary a aplikace pro kooperaci nebo pro real time efekty, pokročilé technologie virtuální a smíšené reality, počítačové hry a další produkty digitální kultury, nebo také databáze, vizualizace, bezdrátové a mobilní technologie, robotika a dokonce i nastupující biotechnologie a nanotechnologie. Vznikají instalace, performance, ale i ryze konceptuální díla, která problematizují tradiční kategorie uměleckého díla, publika a tvůrce. Digitální umění charakterizují výrazně procesuální a nestabilní díla, která jsou často závislá na interakci s divákem nebo která dokonce ani nejsou dílem člověka.

Umění nových médií, ať už v podobě meziválečné umělecké avantgardy, rozvinutého videoartu nebo pozdějšího počítačového a digitálního umění, obecně identifikujeme jako umění, které buď reflektuje a kritizuje příliš komerční, technické a profesionální aspekty nových technologií anebo se je snaží neobvyklým způsobem používat. Tato umělecká díla reflektují velice důležitý aspekt dnešního světa, totiž spojení civilizace s technologiemi a všudypřítomnost technologií. Digitální umění se snaží ukázat různé podoby sociálně-technologických vztahů a uchopit prostor mezi autonomií, závislostí a symbiózou umění s médii, stejně jako lidí se stroji. Nová média v umění inovačním způsobem propojují různé stroje, organismy a sociální struktury do společných celků, přičemž mění hranice mezi přirozeným a umělým, fysis a techné.

 

 

Významní představitelé od 80. let:

 

Lynn Hershman, Jeffrey Shaw, Perry Hoberman, Steve Kurtz, George Legrady, Eric Paulos, Vuk Cosic, Heath Bunting, Olia Lialina, Jodi.org, Alexei Shulgin, Natalie Bookchin, Mark Napier, Matthew Fuller, Mark Amerika, Andy Deck, ®Tmark, Masaki Fujihata, Ken Goldberg, Eduardo Kac, Margarete Jahrmann, Cory Arcangel, Brody Condon, Luc Courchesne, Benjamin Fry, Alex Galloway, Graham Harwood, Natalie Jeremijenko, Lisa Jevbratt, John Klima, Joan Leandre, Golan Levin, Rafael Lozano-Hemmer, John Maeda, Alex McLean, Josh On, Anne-Marie Schleiner, John F.Simon Jr., Stelarc, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, Jonah Brucker-Cohen

 

Festivaly, instituce, databáze:

 

Ars Electronica www.aec.at, Boston Cyberats Festival www.bostoncyberarts.org, Transmediale www.transmediale.de, Siggraph www.siggraph.org, ISEA - International Symposium of Electronic Arts) www.isea-web.org, DEAF - Dutch Electronic Arts Fesitval www.v2.nl, Rhizome rhizome.org, ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie www.zkm.de, Arts Catalyst www.artscatalyst.org, Banff Centre www.banffcentre.ca, UNESCO digital arts portal portal.unesco.org/digiarts, CRUMB www.newmedia.sunderland.ac.uk, FACT - Foundation for Art and Creative Technologies www.fact.co.uk , Netzspannung netzspannung.org, Langlois Foundation www.fondation-langlois.org, Eyebeam www.eyebeam.org, Turbulence Turbulence.org, Run Me Software Art Repository www.runme.org

 

Doporučená literatura:

 

Stephen Wilson, Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology, MIT Press, 2002

Christiane Paul, Digital Art, Thames&Hudson, 2003

Rachel Greene, Internet Art, Thames&Hudson, 2004

Oliver Grau, Virtual Art: From Illusion to Immersion, MIT Press, 2004

Michael Rush, New Media in Art, Thames&Hudson, 2005

Mark Tribe, Reena Jana, Uta Grosenick (eds.), New Media Art, Taschen, 2006

 

Autor anotace
Denisa Kera

Zastoupení umělci
Baňková Markéta
Bielický Michael
Cenek Filip
Čihařová Linda
Díaz Federico
Dvořák Tomáš
Fajnor Richard
Farocki Harun
Fišerová Tereza
Francová Sylva
Gajarský Dominik
Havlíček Jiří
Hládeková Katarína
Chalánková Vendula
Jetelová Magdalena
Jirát Antonín
Kapelová Jana
Loskot Richard
Moyzes Tamara
Mrkus Pavel
Najbrt Aleš
Nálevka Jan
Nepraš Jakub
Nikl Richard
Sceranková Lucia
Svárovský Petr
Sýkora Zdeněk
Šimlová Štěpánka
Šrámek Jan
Štětina Roman
Vaněk Tomáš
Varga Jaroslav
Vargová Petra
Vasulka Steina
Vasulka Woody
Veselý Petr
Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006-2015
Tyto stránky byly archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv