O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Ladislav Jezbera

Jméno
Ladislav
Příjmení
Jezbera
Narozen/a
1976
Místo narození
Hořice v Podkrkonoší
Působiště
Hřídelec u Lázní Bělohrad, Hradec Králové, Brno
Klíčová slova
instalace
objekt
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Ladislav Jezbera patří mezi etablované autory střední generace a také mezi jedny z nejvýraznějších českých umělců na poli nefigurativního sochařství a umění instalace. Na jeho směřování a výběr média, skrze které se vyjadřuje, mělo vliv jistě také to, že pochází z Podkrkonoší a Novopacka, tedy z oblasti se silnou kamenickou a sochařskou tradicí. Jeho autentický způsob tvorby a uvažování se projevil již za studií na brněnské FaVU VUT, kde studoval v ateliéru sochařství Vladimíra Preclíka a především pak v ateliéru Jana Ambrůze, jehož sochařskou tvorbou je ovlivněn a v mnoha ohledech na ni navazuje. Rozvíjí tak Ambrůzovo vyrovnávání se s minimalismem a redukcí, která již došla do nultého bodu a je třeba ji uchopit novými způsoby tvorby.

 

V souvislosti s prací Jana Ambrůze, ale i Ladislava Jezbery se také často zmiňuje návaznost na italské hnutí 60. let Arte Povera se svým konceptuálním vztahem k přírodním a všedním materiálům, k chemickým procesům nebo k matematice a mýtu. Na rozdíl od Ambrůze je však Jezberovo vyjadřování méně poetické a jeho vztah k architektuře či ke krajině je spíše kritický a v některých případech až vědecko-analytický. Tím, čím se Jezbera také liší, je především původ a druh používaných materiálů, mezi něž patří například drcené mýdlo, motorový olej, polystyren, mikroten, igelit nebo čistící a jiné chemické a průmyslové látky a tekutiny. Využívá jich ve svých instalacích spolu s jejich vlastnostmi, vzájemnými reakcemi, chemickými procesy a jejich měnící se konzistencí. Při setkání s jeho díly je důležité působení nejen na zrak, ale také na ostatní smysly jako je čich a hmat. Využívá však také klasických sochařských a přírodních materiálů, ale vždy způsobem charakteristickým pro jeho tvorbu. Pro představu můžeme zmínit jeho výstavu v brněnské Galerii u Dobrého pastýře, kde v jedné z místností vytvořil kompozici z minimalistických dřevotřískových trojrozměrných objektů vyfrézovaných podle vzoru skutečných čárových kódů od zeleniny a ovoce. Jak udala v textu k výstavě Jitka Francová: „Zástupnost plodů čárovými kódy v tradičním žánru zátiší ironicky komentuje jejich ‚ocejchování‘ tímto znakem jako evidovaného zboží.“ Dále zde mohl divák narazit na instalaci složené z visící síťky s citrony, ze které odkapává šťáva dopadající na mramorovou plochu, jehož chladný šedý povrch je poznamenáván postupným dopadáním kapek a působením lehké kyseliny.  Toto dílo odkrývá další typický rys Jezberovy práce a to kombinaci čisté geometrie a minimalistického slovníku spolu s organickými proměnlivými elementy a jejich vzájemné působení.

 

Další oblastí, kterou Jezbera využívá a aplikuje ji na svou tvorbu, je matematika a geometrie. Již delší dobu se zabývá tzv. Fibonacciho posloupností, tedy nekonečnou řadou čísel, ve které je prvním číslem 0, druhým 1 a každé následující číslo je definováno jako součet dvou předchozích. Ve formě této křivky se v přírodě vyskytuje také zlatý řez, v evropském umění pokládaný za ideální proporční kánon. Tuto posloupnost pak používá například při vytváření objektů, jejichž konstituce vychází z konkrétních poměrů ve výstavním prostoru. To jsme mohli vidět také na výstavě Černočerně v Ústavu makromolekulární chemie v Praze, kde se objekty z polystyrenu svou konstrukcí vztahovaly k šířce pásů podlahové krytiny. Jezbera tak aktualizuje dané řády a vnáší je do nových kontextů, přičemž mu pomáhá již výše zmíněné používání neobvyklých materiálů a jistě také precizní dialog s konkrétním prostorem a jeho architekturou. K tomuto způsobu práce se v jednom ze svých textů vyjádřil také umělec, kurátor a kritik Jiří Valoch, který udává, že tento umělec výjimečně propojuje předešlou estetiku nového řádu se svými vlastními úvahami a stává se tím jedním z našich klíčových umělců „perfektně spojující řád geometrie a jeho možné konotace a odkazy.“

Ladislav Jezbera svou tvorbou rozvíjí a inovuje postminimalistické tendence a vnáší do nich svůj specifický způsob práce a uvažování. Patří mezi experimentátory, kteří se nebojí zaplout také do jiných oblastí a využívat svých vědeckých poznatků ve své umělecké tvorbě. Mísení oblastí a oborů je pro současné umění příznačné, ale málokterý umělec dokáže pracovat mezi uměním a vědou tak, aby výsledek nevyzníval poněkud povrchně. Díky poctivosti, se kterou přistupuje k jakékoliv oblasti zájmu a také díky hloubce zaujetí, patří Ladislav Jezbera mezi ty, kteří to umí.

Autor anotace
Alžběta Cibulková

Publikováno
2015

Profesní životopis

1998 – 2001  
Fakulta výtvarných umění, VUT Brno, Ateliér socha – prostor – instalace, Doc. Jan Ambrůz  

1995 – 1998  
Fakulta výtvarných umění, VUT Brno, Ateliér sochařství, Prof. Vladimír Preclík

1991 – 1995  
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice v Podkrkonoší 
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Klub konkretistů

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
In situ, Galerie Jiří Putna, Brno
Černočerně, Galerie Makráč, Makromolekulární ústav AV, Praha

2012
Systém F, Galerie AMB, Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové

2011
Cargo, Galerie Die Aktualität des Schönen..., Liberec

2009
Poučení z krizového vývoje, Galerie Cella, Opava

2007
RUSTIC, Galerie u Dobreho Pastýře, Brno
Umění na Bítov, spolu s Tomášem Hlavenkou, Hrad Bítov

2006
Ladislav Jezbera – Lubomír Typlt, Hrad Pecka

2005
Pro Václava, Dům umění v Opavě

2004
Zlatá žíla, Galerie Půda, Jihlava
Galerie Ars, spolu s Pavlem Hayekem, Brno

2003
Předzjednaná harmonie, Dům umění , České Budějovice

2002
INSERT, Výstavní síň U kostela, Bílina

2001
ODEURS, Moravská galerie, Atrium Pražákova paláce, Brno
ODEUR, Městské muzeum a galerie, Výstavní síň Synagoga, Hranice
Prostorové realizace 2000-2001, G 99 Dům umění , Brno

2000
téREM, Galerie výtvarného umění – Dům umění, Ostrava
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Cesty mohou být rozličné, Národní technická knihovna, Praha
Konkret-ism 1967/2015, Topičův salón, Praha
Overture I., Hauch gallery, Praha

2014
Konkrétní podzim, Fresh gallery, Pardubice
VII. Nový Zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
Klub konkretistů a přátelé: 45. Let poté, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

2013
Velké ticho, Galerie moderního umění v Hradci Králové
Syntetické polymery v umění, Galerie Makráč, Makromolekulární ústav AV, Praha

2012
Konkrétní podzim, Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové

2011
Konkrétní podzim, Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové
Galerie hrad Pecka, Retrospektiva 1994-2011, Pecka
Klub konkrétistů, Galerie Půda, Vrchlabí

2010
bienále ZPŘÍTOMĚNÍ 2010, Dolní Kounice

2008
Brno Open Art, Brno
V. Nový Zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín

2006
IV. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
PREMIO FONDAZIONE ARNALDO POMODORO. International Competition for Young Sculptors, Selected Works. Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milán - Itálie
Konfigurace, Galerie města Plzně, Plzeň

2005
Sbírka Josefa Chloupka, Dům pánů z Kunštátu – Dům umění, Brno

2004
Fakulta výtvarných umění 1993 – 2003, Špálova galerie, Praha

2003
Nejmladší, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
Retroperspektiva, Dům pánů z Kunštátu/ Dům umění města Brna, Brno
III. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
Fakulta výtvarných umění 1993 – 2003, Dům umění, Brno

2001
Klub konkrétistů - Brno, Muzeum města Brna, Hrad Špilberk, Brno

2000
Sochařské projekty pro město Hodonín (současné umění ve veřejném prostoru), Okresní úřad Hodonín
Hřbitovní kvítí- Sochařský ateliér Doc.Jana Ambrůze, Křížová chodba Nové radnice, Brno

1999
Studenti a pedagogové FaVU, Dům umění, Brno
Nové centrum – bakalářské a magisterské práce FaVU, Galerie Sýpka, Vlkov
Od soumraku do úsvitu, Moravská galerie, Atrium Pražákova paláce, Brno
Studentská pečeť, Baťova vila, Zlín

1998
Istroart 98, 4. mezinárodní bienále vysokých uměleckých škol, Vysoká škola výtvarných umení , Bratislava

1997
STATEK 01, Zámek a synagoga, Jičín

1996
Sochařský ateliér FAVU, Galerie Aspekt, Brno
Zastoupení ve sbírkách
Fondanzione Arnaldo Pomodoro (Itálie), sbírka Jiřího Valocha v Národní galerii, sbírka Josefa Chloupka, další soukromé sbírky v ČR

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Jiří Valoch, text k výstavě In Situ, Brno 2013.

Zbyňek Sedláček, text k výstavě Černočerně, Praha 2013 (http://www.imc.cas.cz/cz/umch/vyst_1302.htm.

Ludmila Fidlerová (ed.), Mimochodem: projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů, Brno 2009.

Jitka Francová, text k výstavě Rustic, Brno 2007.

Ladislav Jezbera, text Jiří Valoch, katalog k výstavě v galerii Ars, Brno 2004.

Pavel Netopil, Ladislav Jezbera- Odeurs, text k výstavě, Brno 2001

Články, média, internet

NÁBĚLEK, Kamil. Ladislav Jezbera. Flash Art Czech and Slovak Edition, 2011, roč. 5, č. 21, s. 58.

ZÁLEŠÁK, Jan. Ladislav Jezbera. Flash Art Czech and Slovak Edition, 2007, roč. 2, č. 6, s. 61-61.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv