O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Lenka Vítková

Jméno
Lenka
Příjmení
Vítková
Narozen/a
1975
Místo narození
Český Krumlov
Působiště
Praha
Web
www.lenkavitkova.cz
Klíčová slova
konceptuální umění
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Špatný příklad využití gravitace, oběšená prababička.“ (LV, 2010)

 

Lenka Vítková je umělkyně, která navazuje na proud konceptuálního a postkonceptuálního umění, který v českém prostředí otevřel svým působením Jiří Valoch. I přes reduktivní přístup k látce, lze z její práce vysledovat všudypřítomnou lyriku. Texty i malby jsou fragmentární. Pro vnější řád zachovává v obrazech i textech malebnost, ale zároveň je nasycuje podvratností. Vše se odvíjí v refrénu (mj. výstava Refrén, galerie Svit, 2014). V dosavadním malířském vývoji prošla od exprese, přes reduktivní formalismus k tiché performance při malbě, kterou nezaznamenává. Text, fotografie, instalace nebo píseň jsou v její práci rovnocennými prostředky.

Opakující se prvky v jejím díle jsou větvička (keřík), kulový nebo kruhový předmět (planetka, balon, kulový blesk, obruč) a figura. Již v počátku vstupu na zdejší uměleckou scénu vycítila, že individualismus je přežitý, a pro výstavy začala volit různé formy spolupráce.

Víceúrovňovost jejích obrazů dokládá dvojakost Macešek (2005), které se při různém odstupu proměňují v lebky. Pro tuto sérii obrazů nalezla prostor – pavilonek 3 x 10 m – na Olomouckém výstavišti Flora, který po své výstavě začala spravovat jako kurátorka. Do roku 2010 v „36“ uspořádala řadu výstav svých uměleckých kolegů. Na přípravě programu se poslední rok podílela s Blankou Švédovou.

Další série maleb různých černých šatů, vystavená v NoD na výstavě Stály a čekaly až se objeví (2008), pokrývá její práci s inverzí. Prostřednictvím chybějící figury v nich zpřítomňuje tělesnost, která je pro ni charakteristická. K jiné formě distanční tělesnosti se přiblížila ve společné práci s Terezou Velíkovou, v níž zkoumaly chůzi, pohyb člověka prostorem (Chůze, Poznámky k chůzi, dvě souběžně probíhající výstavy, Jelení, Karlin Studios, 2011). K chůzi se vztahují i obrazy chození po čtyřech z roku 2014. Současně zmnožením stejného prvku – černých šatů – s mírnými variacemi, kdy jednotlivé obrazy splývají v celek čárového kódu odkazuje k práci s textem.

Samotný text bez obrazů představila v galerii Pavilon o rok později na výstavě A řekla:. Jeden ze tří vystavených exponátů audio-textové video Snář (3 min 51 sec) obsahovalo rozpor mezi mluveným slovem a textovým obrazem. Pocit narušení lineární pravdivosti byl okamžitý. Podobně znervózňujícím dojmem může působit audionahrávka s opakující se větou „Špatný příklad využití gravitace, oběšená prababička.“, kterou Lenka Vítková použila na výstavě v galerii Ve Sklepě, 2010. Lehce naopak působí záznam jízdy prázdnými listy textového editoru za zvuku romantické písně (Bez názvu, 2010, 1 min 17 sec), v němž se objevuje opět práce s absencí.

 

Ve spolupráci s Markétou Lisou, Ondřejem Petrlíkem a Filipem Cenkem (grafická úprava) vydává od roku 2012 časopis pro poezii Mamka. Dále působí v různých projektekch, např. Audiofenky (Markéta Lisá, Kateřina Zochová a Lenka Vítková) nebo rtf (Lenka Vítková & Markéta Lisá). Kromě Terezy Velíkové se na výstavách podílela například s Pavlem Sterecem (galerie Fotograf, 2011) nebo s Ondřejem Vinšem (galerie sam83, 2014). Na dvou výstavách byla z iniciativy kurátorů zastoupena společně se zmíněným Jiřím Valochem (Kabinet T., 2011; Ateliér Josefa Sudka, 2013). Při dizertační práci na AVU, pokračovala v kurátorské činnosti a uspořádala výstavu The Waste Land, která se týkala tématu její doktorské práce Texty ve vizuálním umění. (Tranzitdisplay, 2011; vystavující: Rashid Johnson, Zbigniew Libera, Jan Nálevka, Jiří Thýn, Sue Tompkins; doprovodná událost: Jiří Valoch četl své nepublikované konceptuální texty).

Autor anotace
Denisa Bytelová
Sráč Sam

Publikováno
2015

Profesní životopis

Absolvovaná studia:

2010–2013
doktorské studium Akademie výtvarných umění, školitel Doc. Vladimír Skrepl

1993–1998
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, česká filologie – výtvarná výchova


Stáže, tvůrčí pobyty: 

2008 CCA Šargorod, Ukrajina 
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
rtf (Markéta Lisá a Lenka Vítková)
Audiofenky (jako host Markéty Lisé a Kateřiny Zochové)

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Severosever – jihojih – na nebi, vitráži a monitoru modrá více svítí, Měsíc ve dne, České Budějovice 2015
Na čem stojím, kurátor Matěj Smrkovský, Galerie Vzájemnost, Praha

2014
Odpovědi těla na otázky květin, Fait Gallery MEM, kurátor Jan Zálešák, Brno
Frau Blumenstein, SVIT / AUTOCENTER Berlin
Dvě planety se mi v mysli zvětšují, kurátorka Veronika Resslová, Bílý nástěnka, Školská 28, Praha
Refrén, kurátorka Edith Jeřábková, SVIT, Praha

2013
Hra na levou a pravou stranu, kurátorka Katarína Uhlířová, Entrance, Praha

2012
Malá odvážná země, Galerie 207, VŠUP, Praha,
Ať je to cokoli, má to své požadavky, kurátoři Jiří Ptáček a Dušan Zahoranský, Kostka/Meetfactory, Praha
Průhledná věc, kurátorka Blanka Švédová, Galerie Na shledanou, Volyně

2010
Rádio sůl, kurátor Jiří Ptáček, Café Steiner, Brno
Gravitace, kurátor Kryštof Vancl, Galerie Ve sklepě, Praha

2009
Od A k A, Galerie Školská 28, Praha,
A řekla:, kurátor Pavel Sterec, Galerie Pavilon, Praha
Třetí domov, kurátor Luděk Rathouský, Galerie Slávie, Náchod

2007
Sběratelka kostí, kurátor Michal Pěchouček, Galerie 35m2, Praha

2005
Obrazárna, Výstaviště Flora Olomouc
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Preliminary sadness, kurátor Michal Novotný, Karlin Studios
Ten dům se nepatří, Milan Sálak, Viktor Čech, Caroline Krzyszton, Karlin Studios
Existuju, kurátor Igor Korpaczewski, Galerie 35m2

2014
Kometa, kurátorka Edith Jeřábková, Futura, Praha
Sobota, s Ondřejem Vinšem, galerie sam83, Česká Bříza
Jídlo je nosný koncept, kurátoři Tereza Jindrová a Jan Kratochvil, Tranzitdisplay, Praha
Svět práce, s Markétou Lisou, kurátorka Marika Kupková, GDP, Galerie TIC, Brno
Čtení, s Markétou Lisou a Janem Šerých, kurátorka Marika Kupková, Kabinet, TIC, Brno
Na počátku bylo ticho, kurátor Daniel Vlček, Galerie města Plzně, Plzeň

2013
Flow, kurátorky Zuzana Blochová a Patricie Talacko, PragueBiennale 6
16-20 000 Hz, kurátor Daniel Vlček, MeetFactory, Praha

2012
Současná česká malba, kurátor Milan Mikuláštík, Galerie NTK, Praha,
Štěstí, výstava v rámci 4+4 dnů v pohybu, s rtf, Praha

2011
Barvy Colours Farben Colori, s Jiřím Valochem, Galerie Kabinet T., Zlín
Provazový most, s Pavlem Stercem, kurátorka Edith Jeřábková, Fotograf Gallery, Praha
Chůze a Poznámky k chůzi, s Terezou Velíkovou, Karlin Studios a Galerie Jelení, Praha

2010
U dubu tu budu, kurátoři Markéta Kubačáková a Viktor Čech, Galerie Školská 28, Praha
Sebrané úvahy, kurátorka Edith Jeřábková, Galerie Entrance, Praha
Dziewięć tytułów, kurátor Zbigniew Libera, Galeria BWA Zielona Góra
Tape it, kurátorka Alice Nikitinová, OUI Gallery, Grenoble

2009
Hlava, Karlín Studios,
Freek show, kurátor Tony Ozuna, Galerie Califia, Horažďovice
Something of Myself, Huntkastner Artworks, Praha

2008
Oliva v martini, jako host Aleny Kotzmannové v Huntkastner Artworks, Praha,
Už stovky let to nebolí, kurátor Martin Horák, Galerie města Blanska, Galerie Šternberk
Stály a čekaly, až se objeví, Experimentální prostor NoD, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Sbírka Marek
Sbírka Fait
Michal Mánek 
Další realizace

Kurátorské projekty:

 

The Waste Land, Tranzitdisplay, Praha, 2011

Za hřbety knih, které jsem nečetla. Studenti Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy,

Letohrádek Hvězda, Praha, 2011

Místo a formule, GASKartfest, Kutná Hora, 2009 (Ján Mančuška, Patricie Fexová, Sláva Sobotovičová, Jiří Thýn, Vasil Artamonov – Alexey Klyuykov, Pavel Sterec, Martin Zet)

Lovci lebek, s Edith Jeřábkovou, Galerie Klatovy/Klenová – Pardubice – Regensburg, 2007

36, prostor pro současné umění v Olomouci, 36 výstav v letech 2006–2010

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Edith Jeřábková: Obrazárna. Ateliér 25–26 , 15. 12. 2005

 

Pavel Preisner: LenkaVítková – Obrazárna. ProstorZlín, 1/2006

 

Zuzana Štefková: Stály a čekaly až se objeví. Ateliér 3, 7. 2. 2008

 

Tony Ozuna: Quiet drama. The Prague Post, April 30th, 2008

 

Edith Jeřábková: Zvolna začínám chápat, jak se asi cítí oliva v martini. Kotzmannová a Vítková

 

v Huntkastner Artworks. Art & antiques, květen 2008

 

JiříPtáček: Mezi “s” a “v” je rozdíl. Nový prostor 302, 7. 4. 2008

 

Eva Krátká: Lenka Vítková. A řekla: GaleriePavilon, březen–duben 2009, Flash Art.CZ/SK Vol.III, No. 11–12.  

 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/radiogalerie/_zprava/lenka-vitkova--1018325

 

Eva Krátká: Lenka Vítková : pohyby fragmentů jazyka. Fotograf, roč. 12, 2013, č. 22, s. 80-83

Vlastní texty do databáze nezařazené

výběr textů, které souvisí s uměleckou praxí Lenky Vítkové:

Edith Jeřábková a Lenka Vítková: Plán b, Umělec 3/2006

Lenka Vítková: Now art is here: Jiří Valoch, Umělec 1/2007

Lenka Vítková: Hlášená demonstrace / Rozhovor se skupinou Rafani, Umělec 3/2007

Lenka Vítková: Q: protisměr, Umělec  2/2008 (3D práce Igora Korpaczewského)

Místo před obrazem (Maria Lassnig v Serpentine Gallery), Umělec 2/2008

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv