O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Lukáš Jasanský

Jméno
Lukáš
Příjmení
Jasanský
Narozen/a
1965
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://jasansky-polak.svitpraha.org/
Klíčová slova
fotografie
konceptuální umění
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Martin Polák (1966) a Lukáš Jasanský (1965) jsou významnou autorskou dvojicí na poli fotografie v současném umění nejen u nás, ale i v zahraničí. Jejich význam je dán především jejich specifickým konceptuálním přístupem k tomuto médiu, který otevřel cestu k jeho dalšímu rozvoji a měl velký vliv na produkci fotografie ve sféře volného umění. Jak udal kurátor a teoretik fotografie Pavel Vančát, Polák s Jasanským předpřipravili půdu pro nástup postkonceptuálního přístupu k fotografii, jež se vyznačuje zkoumáním média fotografie, tematizací jeho postavení a jeho použití v uměleckém, společenském a jiném kontextu. 

Setkali se na Střední průmyslové škole grafické v Praze, kde studovali obor Užitá fotografie. Na jejich směřování mělo jistě vliv i to, že oba pochází z rodin fotografů. Už tehdy zřejmě došlo také k tvůrčímu porozumění a proběhly zde jejich první spolupráce na fotografických cvičeních a školních projektech. Jako autorská dvojice začali vědomě pracovat v polovině 80. let, tedy v době, kdy se rozhodli pokračovat ve studiu na pražské FAMU, což se nakonec oběma podařilo. Na katedře fotografie vládl v té době kánon modernistické fotografie s občasnými postmoderními tendencemi (můžeme si připomenout úspěch Slovenské nové vlny), vůči čemuž se již ve svých raných fotografických cyklech Jasanský s Polákem záměrně vymezovali nebo na něj přímo reagovali. Je tedy jasné, že se na školní půdě a v soudobém českém uměleckém a fotografickém diskurzu nepotkali s valným úspěchem. Jinak tomu ale bylo v zahraničí, kam se jim již za studií dařilo pronikat. Rok před revolucí se tak dostali například na výstavu Ceny pro mladé evropské fotografy v Museu Ludwig v Kolíně nad Rýnem. V této době pro ně bylo také důležité a inspirativní napojení na umělecké skupiny Tvrdohlaví a BKS (Bude konec světa), což dokazuje také například jejich účast na výstavě Tvrdohlavých v ÚLUVu v roce 1989. O tom, kdo a jak koho ovlivnil, se můžeme pouze dohadovat. Je ale jasné, že kritický náhled na společenskou a politickou situaci a její zesměšnění, fascinace kýčem a další prvky tyto umělce spojovali.

Jednou z jejich raných fotografických sérií, která byla také jako jedna z mála představena na školní výstavě, jsou Pragensie (1986-1990). Jde o cyklus černobílých negativů zachycujících všednost a jakousi „nijakost“ a ticho v pohledech na domy, auta na silnici, benzinovou pumpu, ale i na historické objekty. V těchto technicky kvalitních, ale obsahově záměrně banálních obrazech, můžeme rozpoznat specifický styl, ve kterém Jasanský s Polákem pokračují po celou dobu své tvůrčí dráhy. Jde o reportáže bez obsahu či situace, která dává reportážní fotografii smysl. Jak udal v jednom z textů Tomáš Pospiszyl: „Vlastním předmětem cyklu byla schopnost fotografie zaznamenávat všednost a současně stereotypy reportážního fotožurnalismu.“ Zachycení banality, odkazy na zaběhlé kánony a žánry fotografie a přiměřená dávka ironie a humoru jsou charakteristické pro většinu jejich prací, stejně tak jako společně vytvořený cyklus většinou černobílých velkoformátových negativů jako jejich vyjadřovací prostředek. Tento charakter je zřejmý také u diplomové práce, dvou fotografických souborů s názvy Vtipy a Reportážní a humanistická fotografie, se kterými neúspěšně ukončili studia na FAMU. Teoretická část byla posouzena jako nedostatečná. Obsahovala jakousi typologii nejčastěji používaných vtipů a také rozhovor s autory, ve kterém si sami skrze fiktivní postavu pokládali otázky. Série Vtipů, kdy je ke každé fotografii přiložen krátký text, odkrývá snad nejzřetelněji již výše zmíněný specifický humor založený na všednosti a banalitě. Fotografie zobrazují záměrně vytvořená a zinscenovaná zátiší a fungují jako jakási názorná ukázka toho či onoho vtipu. Druhá část diplomové práce, Reportáže svým způsobem navazují na výše zmíněné Pragensie a opět se zde jedná o snahu autorů zachytit skutečnost bez děje, vytvořit jakousi absurdní reportáž, ve které se však ztrácí smysl tohoto fotografického žánru. U této série také nelze nezachytit komentář k všední šedi té doby. Kritický podtext je pak v jejich tvorbě poměrně málo nápadný, nekřičí, ale je silně přítomný pod vrstvou ironického nadhledu.

Další důležitou vlastností fotografických cyklů této dvojice je to, že je zde důležitý celek a jednotlivé fotografie nemohou dobře fungovat bez kontextu těch druhých. Jejich způsob práce je pak založený na promyšleném výběru obsahu fotografovaného, následném společném fotografování, hodnocení a výběru jednotlivých snímků do konečných sérií a samozřejmě pak také na způsobu prezentace, u kterého záleží na kontextu místa, ale i na obsahu sdělení. Je tedy zřejmé, že tito dva autoři opravdu pracují jako jeden a jejich pohled na skutečnost je společný a sdílený. Mezi motivy, které si vybírají, není nějaké celkové sjednocující téma, i když se některé z nich opakují. Může se jednat o téma všednosti a každodenních předmětů, dokumentace činnosti jednotlivce, stejně jako o motiv náboženství a jeho působení v současném světě. Zde si můžeme připomenout raný cyklus Hřbitovy, kdy fotografovali náhrobky, na něž naaranžovali různé předměty a větvičky jako pozůstatky nějakého náboženského rituálu. Jiným způsobem se téma náboženství promítlo v sérii Kościoły, kościoły z roku 2012 zachycující postmoderní církevní architekturu v Polsku, jejíž nejednotné tvarosloví a podoba pro většinu z nás zastírá její funkci a vytváří dojem něčeho neznámého a neidentifikovatelného. Další motiv, který se v jejich tvorbě zopakoval je dokumentace života či činnosti jedné osoby a i v tomto případě se jedná o poněkud odlišné přístupy. Jako první příklad můžeme zmínit sérii Ředitel a zakladatel (2011), kdy Polák s Jasanským vytvořili jakýsi záznam každodenních činností a povinností ředitele kulturního centra Sokol v polském okresním městě Nowy Sącz. V druhém případě se jedná o cyklus fotografií Jan Merta, který tvoří obrazy míst, které byly zásadní a inspirativní pro život a tvorbu tohoto umělce. Tady opět nemohu neodkázat na Tomáše Pospiszyla, který k tomuto uvádí: „Fotografie se zde stává nástrojem zpětného budování paměti, uměle vytvořeným archivem životní poutě, kde se prolíná viditelný povrch věcí s rovinami skrytých významů.“ Toto prolínání se mi jeví také jako jeden ze základních momentů v celé jejich tvorbě.

Většinou bychom na fotografiích Poláka s Jasanským hledali fyzickou přítomnost člověka marně. Přesto je zde člověk ukryt v „zobrazené minulosti“, jako je to v případě Jana Merty, ale i v obecnějším smyslu v odkazech na lidskou činnost a působení. A také, jak udává teoretik umění a kurátor Karel Císař, který se tvorbou Poláka a Jasanského dlouhodobě zabývá, přítomnost člověka se zde často objevuje skrze antropomorfní povahu budov, které mohou připomínat lidskou tvář či masku. Jednou z výjimek, kde je naopak zachycení člověka zásadním prvkem, je série Chlapi (1989-1990), ve které se jedná opět o vytvoření jakéhosi absurdního archivu s typologií mužů různých věkových kategorií a společenských statusů konce 80. let, díky čemuž bychom této práci mohli naopak přiřknout odlidštěný nebo odosobněný charakter.

Fotografické cykly, na nichž Polák s Jasanským zachycují stavby, jednotlivé architektonické prvky, urbánní segmenty či automobily a jiné objekty, které se opakují, a vytváří tak nějakou typologii a archiv, nám mohou v mnohém připomenout produkci Düsseldorfské fotografické školy. Liší se od ní však jejich již výše zmíněnými specifiky- ironií, důrazem na banalitu nebo také kritickým podtextem, který se váže převážně k české fotografické tradici, k českému prostředí, společnosti, kultuře a krajině. Ukazují nám tak nezkrášlenou a holou podobu skutečnosti, ve které žijeme nebo jsme žili. 

Autor anotace
Alžběta Cibulková

Publikováno
2015

Profesní životopis

Vzdělání:
1987-1992 Akademie múzických umění, Praha
1980-1984 Střední průmyslová škola grafická, Praha
(obor užitá fotografie)

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Krāsu fotogrāfija, Čehu fotogrāfu Lukāša Jasanskija un Martina Polāka, Riga, Litva
Churches, churches, BWA Tarnow, Polsko
Churches And Drawings, Rubber Gallery, Plovdiv, Bulharsko

2014
Coming to Reality, SVIT Nová síň, FUTURA, Praha

2013
Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Moravská galerie, Brno

2012
Kościoły, kościoły, SVIT, Praha

2011
Vtipy, Galerie KABINET Strítez, Praha
Tlucte, Dům umění, Ostrava
Ředitel a zakladatel, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha

2010
10 000 chlapi, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Barevná fotografie, Městská galerie, Blansko
Barevná fotografie, Galerie Jelení, Praha

2009
Jan Merta, Wannieck Gallery, Brno

2008
Brussels Sprouts, NoD Gallery, Praha
Brussels Sprouts, Divus Unit 30, Londýn

2005
From Saint-Petersburg, Museum, Kolín

2004
Vesnice, Galerie Švestka, Praha

2003
Ignatius, Ateliér Josefa Sudka, Praha

2002
Vesnická rekonstručko, Galerie Šternberk
Vesnická rekonstručko, Galerie Jídelna, Česká Lípa

2001
Vesnice / Village, České centrum, Berlín, Německo

2001
Zemská výstava fotografie / Land exhibitions of Photography, Galerie Švestka, Praha

2000
Výstava krajinářské a památkářské fotografie / Exhibition Landscape and Preservation Photography, Galerie 761, Ostrava

2000
Beskid, Muzeum V. Löfflera, Košice, Slovensko

1999
Výstavy fotografií / Exhibitions of photographs, Galerie V.Špály, Praha

1999
Vrchlabí, České Budějovice
„Without the wall, Mramorový palác, Petrohrad, Rusko

1998
PRAGENSIE 1985 - 1990, Staroměstská radnice, Praha
Kuranda, Galerie Behémót, Praha
Abstrakta, Galerie E.Filly, Ústí nad Labem
Harmonie / Harmony, Špálova galerie, Praha
CLOES ECHOES, Městská knihovna, Praha
Tváří v tvář / Face to Face, Galerie Aktualität des Schönen, Liberec
Stálá expozice Galerie hlavního města Prahy / Permanent Exhibition of City Gallery Prague, Dům U Zlatého prstenu, Praha

1997
Protiválečná a humanistická fotografie / Aantimilitaristi and Humanistic
Photography, Galerie mladých, U dobrého pastýře, Brno
Chudáčkové boží / Lame Duck of God, Galerie u bílého jednorožce, Klatovy

1996
Vyprdnutá fotografická abstrakce / , JNJ galerie, Praha

1995
Vtipy / Jokes, Divadlo hudby, Olomouc

1994
Vtipy, vtipy,vtipy / Jokes, Jokes, Jokes, Window Gallery, Praha

1993
Komplexní výstava fotografií v muzeu / A Complex Exhibition of Photograph in museum , Olomouc

1993
FLUXUS, galerie MXM, Praha

1990
Fotografická výstava v roce 1990 / Photograph exhibition in 1990, Fotochema, Praha
Jasanský - Polák: Fotografie, galerie M.& R. Fricke, Düsseldorf, Německo

1989
Výstava fotografií Exhibition of Photography, galerie Kniha, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012, Národní galerie v Praze
A Silent Woman, Fotograf Gallery, Praha

2011
Mutating Medium – Photography in Czech Art 1990–2010, Galerie Rudolfinum, Praha
Czech grand design, Rudolfinum, Praha
Rhytmic exercizes, Nowy Sacz, Polsko
Akvizice, GASK, Kutná Hora
Muted, Wannieck Gallery, Brno

2010
And Don’t Forget the Flowers, Moravská galerie, Brno
50% Gray Contemporary Czech Photography Reconsidered“, Museum of Contemporary
Photography, Chicago, USA

2009
Any – Instant – Whatever, Bunkier Sztuky, Krakow
Prague Biennale 4, Praha

2007
Gross Domestic Product, Galerie hlavního města Prahy- Městská knihovna, Praha

2005
Mirror of Nature, EXPO 2005, Aichi, Japan
Photography??, House of Art – Dům Pánů z Kunštátu, Brno

2004
Photography??, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
EU: pozitiv, Akademie der Künste, Berlin

2003
Olympia (se Stanislavem Kolíbalem and Petra Feriancovou), Dům umění, Brno
Survey‘03, Futura, Praha
Valenčné sféry, Municipal Gallery Bratislava
Glamour, Window gallery, Praha

2002
Icing, Galerie Václava Špály, Praha
Dunajvaros, Madˇarsko

2002
Bienále mladých / Biennial of Young, Zagreb, Slovenia
The View From Here, Ludwig Muzeum, Budapest, Maďarsko
GHMP, Praha
D´un printens louter Prague, Belfort, Francie

2001
Bienále mladých / Biennial of Young, Záhřeb, Chorvatsko
Bohemian birds, Kunsthaus, Drážďany, Německo
O lidech / About People, České muzeum výtvarných umění, Praha
Jasanský Polák jsou a u Sýpce Velek, Galerie Sýpka,
Česká republika

2000
Konfrontace, České centrum, Londýn

1997
Towards the Objects, Riverside studio, Londýn, Velká Británie
Truce: Echoes of Art in an age of endless conclusions,
Site SantaFe, USA
Geboren um 68, Berlín, Německo
Delta, Muzeum moderního umění města Paříže, Francie
Jistoty a hledání české fotografie, Purkrabství Pražského Hradu,
Praha

1996
Česká abstraHce, galerie V. Špály, Praha
Bronzová ratolest, Stockholm, Švédsko
Schwarzenberský palác, Praha

1995
Na hraně“, galerie V. Špály, Praha
Campo 1995, Venezia, Itálie

1993
To co zbývá / What is reeamining, Štencův dům, Praha

1992
Frontiera, Bolzano, Itálie
Její bratr - Jeho manžel / Her brother- His husband, galerie V. Špály, Praha
Co je nového Praho / What is New, Prague, The Art Institute of Chicago, USA

1991
Československá fotografie / Czechoslovak Photography, Kunsthaus, Hamburg, Německo
Zastoupení ve sbírkách
Galerie Svit

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Malgorzata Skowrónska (ed.), Rytmika cwiczén, Nowy Sacz 2011.

Lukáš Jasanský a Martin Polák, Jan Merta, Brno 2011.

Štefan Tóth, After Jasanský, Polák, Praha 2011.

Pavlína Morganová, „Od současné současnosti k minulé minulosti: Nová a ještě novější média“, Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová (eds.), České umění 1980-2010: Texty a dokumenty, Praha 2011, s. 23-54.

Pavel Vančát, Mutující médium: Fotografie v českém umění 1990-2000, Praha 2011, s. 152.

Adriana Primusová, Sbírka 4.: Nové akvizice, Kutná hora 2011.

Karel Císař a Karen Irvine, 50% Grey: Contemporary Czech Photography Reconsidered, Chicago 2010.

Tomáš Pospěch (ed.), Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Hranice 2010.

Lukáš Jasanský a Martin Polák, Vtipy a reportáže: teoretická diplomní práce 1993, Klatovy 2010.

Charlotte Cotton, The Photograph as Contemporary Art, Londýn 2009.

Dušan Šimánek, Mimo zónu: Fotografie z let 1970-1989, Praha 2009.

Nicola Trezzi, Barbara Spinelli (eds.), Prague Biennale 4, Milán 2009.

Karel Císař, „On Use of Photographic Sequences and Series in Contemporary Czech Art, Krakow 2009.

Karol Hordziej a Wojciech Novicki, Miesiac fotografii w Krakowie, Krakow 2009.

Tomáš Pospiszyl, „Hvězdářství v době proměn, Karel Srp, Sandra Baborovská (eds.), Po sametu: současné české umění s přesahy do minulosti, Praha 2009, s. 13-16.

Karel Srp a Sandra Baborovská (eds.), Po sametu: současné české umění s přesahy do minulosti, Praha 2009.

Vladimír Birgus a Jan Mlčoch, Česká fotografie 20. století, Bonn a Praha 2009.

Pohledy dovnitř/ Fotografické prozkoumání Evropského parlamentu, Mnichov 2007.

Karel Srp, „Aktuální umění devadesátých let“, Rostislav Švácha, Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2: 1958-2000, Praha 2007, s. 929-951.

Antonín Dufek, „Fotografie 1989-2000“, Rostislav Švácha, Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2: 1958-2000, Praha 2007, s. 981-999.

Josef Moucha, Fotogenie identity: Paměť české fotografie, Praha 2007.

Uta Grosenick a Thomas Seelig (eds.), Photo Art: Fotografie im 21. Jahrhundert, Kolín nad Rýnem 2007.

Charlotte Cotton, „The New Color: The Return of Black-and-White, Tip of the Tongue, 2007.

Charlotte Cotton, The Photography as Contemporary Art, Londýn 2006.

Tomáš Souček, Dvojice Jasanský – Polák: teoretická magisterská práce, Praha 2006.

Valentina Sansone, Giacarlo Politi, Helena Kontova and Gabriele Guzzo, Prague Biennale 2: Expanded Painting – Acción directa, Miláno 2005.

Marek Pokorný, Zrcadlo přírody: současné české umění, Praha 2005.

Tomáš Pospěch, Architektura bez architektů, Hranice 2005.

Jolana Havelková, Naďa Kovaříková, Helena Musilová, Funkeho Kolín/ Město: 6. ročník fotografického festivalu, Kolín 2005.

Perdita von Kraft, Czech Landscape: Lukáš Jasanský and Martin Polák (CZ), Berlín 2004.

Francesco Bonami, Sarah Cosulich Canarutto, Instant Europe: Fotografia e video della nuova Europa, Codroipo 2004.

Lukáš Jasanský a Martin Polák, Vesnice, Praha 2004.

Pavel Vančát a Jan Freiberg, fotografie??, Galerie Klatovy- Klenová, Klatovy 2004.

Olga Malá a Karel Srp, Z lásky: Generace 90. let v Praze, Bonn a Praha 2003.

Marek Pokorný: „Konceptuální krajiny fotografie“, Lukáš Jasanský Martin Polák (eds.), Lukáš Jasanský, Martin Polák: Zemská fotografie, Praha 2003.

Pavel Vančát, „Média v polích“, Lukáš Jasanský Martin Polák (eds.), Lukáš Jasanský, Martin Polák: Zemská fotografie, Praha 2003.

Marek Pokorný, Pavel Vančát, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Zemská fotografie, Praha 2003.

Phillippe Cyroulnik, Prague: D’un printemps l’autre, Belfort 2002.

Robert Stearns, The View from Here: Recent Pictures From Central Europe and the American Midwest, Minneapolis 2002.

Helena Rišlinková (ed.), Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Olomouc 2002.

Perdita von Kraft a Johannes Am Ende, Das flache Land: Positionen einer unspektakulären Sicht, Cottbus 2001.

Pavel Liška, Lukáš Jasanský, Martin Polák: Ze série České krajiny, 1999-2000/ Milena Dopitová: Pojď, ukážu ti cestu rájem, Pražské madony, 2000, Řezno 2001.

Vít Havránek (ed.), Slepená intimita, Praha 2001.

Alena Potůčková, … o lidech: Několik pohledů na současné české výtvarné umění, Praha 2001.

Erin Wright a Colin Zaug, Examining Territories, Santa Fe 2000.

Karel Srp, O smyslu odlišného: Lukáš Jasanský a Martin Polák v krajině, Bohemian Birds: Postavení současného českého umění, Drážďany 2000, s. 64-72.

Harald Kunde a Peter Dittmann, Bohemian Birds: Positionen tschechischer Gegenwartskunst, Drážďany 2000.

Elena Kolovskaya, Wihout the Wall, Petrohrad 1999.

Clemens Brocker, Kunstausstellung Hommage á Fanz Kafka, Augsburg 1999.

Karel Srp (ed.), Lukáš Jasanský - Martin Polák, Pragensie 1985-1990, Praha 1998.

Karel Srp a Olga Malá, Blízké ozvěny: Veřejné tělo a umělý prostor, Praha 1998.

Karel Srp, „Něco o fotografiích a jiných médiích“, Olga Malá a Karel Srp, Současné umění, Praha 1998.

Olga Malá, „Vábení grálu“, Olga Malá a Karel Srp, Současné umění, Praha 1998.

Janine Sieja (ed.), Truce: Echoes of Art in an Age of  Endless Conclusions, Santa Fe , New Mexico 1997.

Francesco Bonami (ed.), Delta, Paříž 1997.

Francesco Bonami (ed.), Echoes: Contemporary Art at the Age of Endless Conclusions, New York 1997.

Lukáš Jasanský a Martin Polák (malý bílý katalog), Brno 1997.

Martin Dostál a Marek Pokorný (eds.), Česká abstraHce, Praha 1996.

Lukáš Jasanský a Martin Polák (velký bílý katalog- fotografické cykly: Abstrakce, Fluxus, Příroda), Praha 1996.

Vladimír Birgus a Miroslav Vojtěchovský (eds.), Jistoty v hledání v české fotografii 90. let, Praha 1996.

Francesco Bonami, Campo 95, Turín 1995.

Andrée Cooke, The British Council Window Gallery, Prague: Selected Exhibitions 1993-95, Praha 1995.

Petr Balajka (ed.), Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Praha 1993.

Jiří Ševčík a Jana Ševčíková, To, co zbývá, Praha 1993.

Petr Dorůžka, Hudba na pomezí, Praha 1991.

Claude Philippot a Serge Therol, Photograhie Progressive en Tchécoslovaquie: 1920-1990, Nancy 1990.

Colin Westerbeck, What’s New: Prague: Contempoary Photography from Czechoslovakia, Chicago 1992.

Lukáš Jasanský a Martin Polák, Fotografická výstava v roce 1990, Praha 1990.

Anna Fárová, 37 fotografů na Chmelnici, Praha 1989.

Lukáš Jasanský a Martin Polák, Výstava fotografií 1989, Praha 1989.

Joël Savary, De Prague et de Bohéme/ Čeští fotografové, Toulouse 1988.

Články, média, internet

Josef Chuchma, „Fotografové Jasanský a Polák: Čeští chlapi z 80. let, to jsou ale zjevy, MF Dnes- Kavárna on-line“, 6. 5. 2010.

Kateřina Černá a Karolina Jirkalová, „Počitadlo z Bajkonuru: S Lukášem Jasanským a Martinem Polákem o principech“, Art and Antiques, č. 4/2010, s. 28-37.

Tomáš Pospěch, „Jasanský / Polák: 10 000 a chlapi“, Ateliér, č. 9/2010, s. 28-37.

Pavel Baňka, „ Praha (a její fotografie)“, Fotograf, č. 15/2010, s. 72-76.

Petr Volf, „Fotografie: Nejvýznamnější fotografové, nejsilnější díla“, Reflex, č. 18/2009.

Danica Kovářová, „CZ Umělci VI.: Martin Polák a Lukáš Jasanský“, Dolcevita, č. 10/2008, s. 36-37.

Mariana Serranová, „Vesnice- katalog Lukáše Jasanského a Martina Poláka“, Fotograf, č. 5/2005, s. 118-119.

Aleš Kuneš, „Fotografie??“, Ateliér, č. 7/2005, s. 7.

tranzit.org, „Museum in Progress: série výstav v mediálním prostoru /inzerce/“, Respekt, č. 15/2004, s. 17.

Mariana Serranová, „Pravda a klišé o české vesnici: Lukáš Jasanský a Martin Polák vystavují v pražské Galerii Švestka“, Hospodářské noviny, 18. 6. 2004, s. 11.

Vjera Borozan a Mariana Serranová, „Extrakt městského a vesnického ‚designu‘: S fotografy Lukášem Jasasnkým a Martinem Polákem“, Fórum architektury a stavitelství, č. 5/2003, s. 60-61.

Josef Chuchma, „Proč je ostrá jediná zvětšenina- kostel sv. Ignáce?“, MF Dnes, 22. 5. 2003, s. C9.

Pavel Vančát, „Lukáš Jasanský a Martin Polák: Naprostá nejednoznačnost“, Fotograf, č. 2/2003, s. 54-65.

Karel Císař, „Mezi nebem a zemí“, Umělec, č. 2/2001, s. 66-69.

Karel Srp, „Polibky nad atomovým hřibem“, Ateliér, č. 10/2001, s. 9-10.

Hans- Jörg Rother, „Böhemische Dörfer sind auch ungemütlich: Fotografien von Lukás Jasanský und Marin Polák im CzechPoint“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. 11. 2001, s. 3.

Marisa Ravalli, „Two heads are better than one: Polák and Jasanský prove their team spirit“, The Prague Post, 26. 6. - 1. 8. 2000, s. C21.

Lenka Lindaurová, „Top Czech Artists“, Umělec, č. 4/2000, s. 54.

Martina Pachmanová, „Úžas nad skutečností: rozhovor“, Labyrint Revue, č. 5-6/1999, s. 106-114.

Karel Císař, „Výstavy fotografií/ fotografie výstav“, Umělec, č.2/1999, s. 22-23.

Karel Císař, „Čtyři jsou víc než jedna“, Umělec, č. 1/1999, s. 14-15.

Tereza Bruthansová, „Lukáš Jasanský a Martin Polák“, Elle, č. 2/1999, s. 38.

Lenka Lindaurová, „Co je a co není výstava“, Týden, č. 9/1999, s. 63.

-ze-, „Českobudějovický Dům umění poprvé představuje fotografie“, MF Dnes, 16. 10. 1999, s. 3.

Aleš Kuneš, „Veřejné tělo se předvádí v umělém prostoru Městské knihovny“, Literární noviny, 12. 3. 1998, s. 12.

Radek Váňa, „Zásah syrovou rybou“, Detail, č. 2/1998, s. 15.

Lubomíra Kmeťová, „Jasanský a Polák hledají zvláštní místa“, Lidové noviny, 2. 4. 1998, s. 12.

Marek Pokorný, „Jasanský s Polákem představují zmizelou Prahu“, MF Dnes, 1. 4. 1998, s. 19.

Tomáč Pospiszyl, „Fotografické procházky“, Kritická příloha Revolver Revue, č. 11/1998, s. 22-32.

Karel Srp, „Něco o fotografiích a jiných médiích“, Umělec, č. 3/1997, s. 12-13.

Francesco Bonami, „Jasanský and Polák“, Flash Art (International Edition), č. 195/1997, s. 125.

Pavel Humhal, „Jasanský a Polák“, Imago, č. 3/1996-97, s. 6-9.

Robert Silverio, „Fotografie na okraji“, Kritická příloha Revolver Revue, č. 6/1996, s. 14-19.

Jana Tichá, „Česká abstraHce“, Detail, č. 7/1996, s. 5 a 18-19.

Věra Jirousová, „Značka: Všechny dobré“, Lidové noviny, 3. 6. 1996, s. 12.

Lukáš Jasanský a Martin Polák, „Vtipy“, Revolver Revue, č. 30/1995, s. 142-153.

Lukáš Jasanský a Martin Polák, „Diplomová práce“, Revolver Revue, č. 23/1993, s. 73-87.

Viktor Pivovarov, „Pozvání k tanci“, Výtvarné umění, č. 1/1991, s. 45-50.

Zdeněk Primus, „Progressive Fotografie in der CSSR“, Photonews: Zeitung für Photographie, č. 1/1990, s. 10-11.

Petr Balajka a Martin Hruška, „Fotografové na Chmelnici: Snaha nastavit člověku nepříliš lichotivé zrcadlo“, Rudé právo, 12. 10. 1989, s. 5.

(red.), „Informace“, Revue Fotografie, č. 3/1989, s. 81.

(ilustrační fotografie), Literární měsíčník, č. 10/1989.

-rs-, „Lukáš Jasanský a Martin Polák“, Československá fotografie, č. 10/1989, s. 435.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv