O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Marius Kotrba

Jméno
Marius
Příjmení
Kotrba
Narozen/a
1959
Místo narození
Čeladná
Působiště
Rožnov pod Radhoštěm
Web
www.kotrbamarius.cz
Úmrtí
2011
Žil/a a pracoval/a v
Rožnov pod Radhoštěm
Klíčová slova
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Sochař, malíř a kreslíř je dnes považován za jednoho z nejvýraznějších příslušníků generace 80. let, svůj originální výraz si však našel až na začátku let 90. Ve své tvorbě je programovým tradicionalistou. Snaží se uchovat principy figurativní sochy jako fenoménu, který je nedílně spjat s dějinami evropské kultury. Jeho ateliér na Ostravské univerzitě je asi jediný v České republice, kde klasická figura není jen tradičním základem třírozměrného vyjádření, který studenti opouštějí tak rychle, jak jen to jde, ale je i úběžníkem, k němuž celé studium směřuje.

 

Přestože vystudoval v osmdesátých letech sochařství na pražské akademii, tehdy obvyklé dělení na vlastní tvorbu a školní machu se v jeho případě projevilo ve zvláštní dvojdomosti: na akademii dělal z povinnosti sochy a za svou hlavní aktivitu považoval malbu, kterou pravidelně vystavoval na Konfrontacích. K sochařství se pak vrátil až na konci akademie. Důležitým impulsem pro něj bylo setkání s Hanou Wichterlovou. Kotrba pro ni začal realizovat v definitivním materiálu její sochy. Právě Wichterlová mu vrátila víru v sochařství a také jej nasměrovala k vitálnímu principu, jak jej známe z jejích slavných soch Pupen, Pecka, Lusk či Jádro, kdy hmota sochy vzbuzuje dojem, že je prostoupena vnitřní organickou energií.

 

Už v prvních sochách z konce osmdesátých let se u Kotrby objevuje motiv krychle. Zprvu to byly postavy v expresivní stylizaci, jejichž prodloužené údy vymezovaly tvar kostky. O něco později větší či menší shluky drobných postaviček v různých pozicích, které s krychlí zápasí, snaží se s ní pohnout nebo ji pevně drží v poloze na zádech. Právě motiv svírání, těsného objímání všemi čtyřmi končetinami působí tak, že kostka tu není pouhé břemeno, ale svým způsobem s postavou splývá jako fatální zátěž.

 

Právě na motivu „zápasu s krychlí“ lze sledovat Kotrbovu cestu od existenciálních chmur k zmíněnému vitálnímu principu. 1992 je datována Kostka, kterou pavoukovitá postava ještě zcela „omotává“, o rok dříve však se objevuje Na šikmé ploše, kde už je modelace pevnější a zachycení pohybu důslednější. Člověk a krychle se oddělí - z krychle se stává předmět, vůči kterému se postava vztahuje svou fyzickou energií, až nakonec z Kotrbovy tvorby zcela mizí. Tělesnost se nadále projevuje ve formě erotického aktu, fyzického cvičení nebo prostého postoje, v němž byl pohyb zadržen.

Důležitým impulsem pro autorovu tvorbu byl půlroční pobyt v Holandsku (1992-1993), kde vytvořil důležité plastiky Velký okamžik, Koridor a Nabíječi. V jeho dalším vývoji pak vykrystalizovaly zhruba tři základní polohy. První představují sochy v "rourovité" stylizaci, končetiny často nabývají tvaru uzavřeného kruhu (Kroužkování, 2002). Vždy se jedná o kompozice tvořené několika postavami, kde tento princip umožňuje vyjádřit jejich těsné prolnutí v motivech rodiny či erotického aktu. Druhou polohou jsou robustní postavy, u nichž zůstala zachována válcovitá stylizace těla a končetin, ovšem chybí zde jejich protažení. Kromě témat uvedených výše se tu objevuje i cyklus katolických světců (Šimon a Matouš, 2002, Kryštof, 1998, Alžběta, 2002). A konečně třetí skupinu tvoří figury, v nichž při vší nadsazené robustnosti jsou zachovány fyziognomické rysy jako tvář, prsty atd. V tomto duchu vytvořil sérii drobnějších Cvičenců (2001) a vedle toho postavy svalnatých zápasníků, vytesaných z hořického pískovce, jejichž mohutná těla překypují vnitřní energií (Sedící, 2000, Stojící, 2001, Dřepící, 2002).

 

Marius Kotrba vytvořil mnoho soch pro veřejný prostor (tou největší je Kryštof nedaleko dálnice Brno – Olomouc, kde je umístěn coby patron poutníků), některá v rámci sochařských sympozií. Souběžně s hlavní sochařskou tvorbou se též intenzivně věnuje malbě a kresbě.

Autor anotace
Marcel Fišer

Publikováno
2010

Profesní životopis

Vzdělání:
1981-1987 AVU v Praze, monumentální sochařství (prof. S. Hanzík, prof. M. Axman
1974-1978 SUPŠ v Uherském Hradišti, obor kamenosochařství (Jan Habarta, František Nikl)

Zaměstnání:
2009 profesor
1999 docent
1996 vedoucí ateliéru sochařství
Od 1995 pedagog na Ostravské univerzitě v Ostravě (nejdříve katedra výtvarné tvorby Pedagogické fakulty, pak Institut pro umělecká studia, dnes Fakulta umění)
1990-1993 AVU v Praze, asistent (ateliér H. Demartiniho)

Stipendia:
1992 - 1993 Akademie Minerva Groninghen (stáž v zimním semestru)

Výstavy

Samostatné výstavy
2009-2010
Marius Kotrba: Obrazy a sochy, Galerie Beseda, Ostrava

2008
Galerie Maldoror, praha

2007
Galerie DK - Panský Dům Uherský Brod (obrazy)

2006
Knihkupectví Librex, Opava
Galerie Gymnázia Slavičín

2005
Zámek Vsetín
Hvězdárna, Zlín
Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2004
GFJ Sakurinovský dům, Kutná Hora
Galerie Synagoga, Hranice na Moravě
Galerie Půda, Český Těšín
Galerie Magna, Ostrava
Dům kultury, Bystřice nad Pernštejnem

2003
Vlastní atelier, Rožnov pod Radhoštěm
Oblastní galerie Náchod, Náchod
Knihkupectví a kavárna Archa, Zlín
Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Galerie Panacea, Valašské Meziříčí

2002
Galerie Sokolská 26, Ostrava
Galerie Langův dům, Frýdek Místek
Galerie Gamin, Praha
Dům umění, Opava

2001
Galerie MK, Rožnov pod Radhoštěm

2000
OVM Vsetín, Muzeum Valašské Meziříčí
Gymnázium Slavičín
Galerie Stará radnice, Vsetín
Galerie Ikaros, Strážnice

1999
Galerie Kaple, Bruntál
Galerie JNJ, Praha
Dům umění, Ostrava
Dům umění, Brno

1998
Kostel Povýšení Sv. Kříže, Moravský Beroun

1997
Galerie JNJ, Praha
Galerie 761, Ostrava
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011
19. Letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture, Hrad Klenová, Klenová

2008-2009
Re-generace, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

2008
Ostrava Art 2008, Galerie G7, Praha (Prague)

2007
Galerie města Plzně - Zlínský okruh

2005
Zlínský salon, Zlín
Galerie Mánes, Praha
Salon, Městské muzeum, Uherský Brod

2003
Sochaři zlínského kraje I., Městské Muzeum, Kroměříž
Ejhle světlo, Moravská galerie Brno
Sochaři zlínského kraje I., Městské Muzeum, Kroměříž

2002
Kozí sympozium, muzeum Břeclav
III. nový Zlínský salon, Dům umění, Zlín

2000
Salon Valašské Meziříčí, muzeum - Zámek Kinských.
Refigurace, Moravská galerie Brno
Památkový ústav Ostrava, Důl Michal, Ostrava
Gansova muzejní a vlastivědná společnost, Moravský Beroun
Fakulta architektury ČVUT v Praze a správa Hradu, Praha

1999
II. nový zlínský salon, Dům umění, Zlín

1998
Langův dům, Frýdek Místek
Central Moravian Art, Voorburg, Holandsko

1997
Pedagogové KVT OU, CKV, Sokolská 26, Ostrava

1996
Pedagogové KVT k 5. výročí OU, Ostravská univerzita a MMO, Ostrava
I. nový zlínský salón, Dům umění, Zlín

1995
Armutidis, Kotrba, Nadace Chantal Poullaine, Brno
Zastoupení ve sbírkách
Galerie Klatovy / Klenová
Další realizace

2008

taláry a insignie Ostravské univerzity v Ostravě

 

2005

Sv. Kryštof, Olomoucký dálniční obchvat (bronz)

 

2003

Pomník malíři M. Adámkovi, hřbitov Vsetín

Hlava lva (bronz), Lepper Mühle, Něměcko

 

2002

Sv. Elizabeth, Busech – Lepper Mühle, Něměcko

Socha pro Ostravu k novému století (bronz)

Dřepící, Topoľčany – Slovensko (hořický pískovec)

 

2001

Stojící, Lozorno – Slovensko (hořický pískovec)

 

2000

Sedící, Praha – Troja (hořický pískovec)

Beránek Boží, reliéf, Kaple sv. Ducha, Staré Zubří

 

1999

Svatá Hedvika, Biskupský úřad Ostrava (hořický pískovec)

Pomník Ludvíku Daňkovi, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm (hořický pískovec)

Člověk, Obchodní soud Ostrava – Poruba, atrium, sochy do čtyř atrií, (hořický pískovec)

 

1997

Socha Oldřicha Nového, Pardubice, figura, místo umístění neznámo (bronz)

 

1995

Reliéfní stěna v Rodinné Škole, Valašské Meziříčí (kamenina)

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Marius Kotrba. Katalog výstav v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, DU Opava, KGVU Zlín a SGVU Náchod. Texty Ludvík Ševeček, Marcel Fišer, rozhovor s Mariusem Kotrbou vedli Ludvík Ševeček a Kateřina Vozárová. Klenová – Zlín – Náchod – Praha: Galerie Klatovy / Klenová - KGVU Zlín - SGVU Náchod – Arbor vitae 2002.

Články, média, internet

Fišer, Marcel: Marius Kotrba. Kryštof a Garino. Pars pro toto 10 – 11/2007, s. 14 – 17.

Může to být i v té soše. Se sochařem Mariusem Kotrbou hovoří Marcel Fišer. Revolver revue č. 46, 2001, s. 131 - 135.

Balabán, Jan: M. Kotrba zůstává věrný hmotnému gestu. Ateliér, 8/1999, s. 6.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv