O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Markéta Kinterová

Jméno
Markéta
Příjmení
Kinterová
Narozen/a
1981
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://marketakinterova.cz/
Klíčová slova
fotografie
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Markétě Kinterové je vlastní role pozorovatele. Věnuje se převážně konceptuální fotografii často s přesahy do veřejného prostoru. Ve fotografii ji intuitivně láká náhoda, nezajímá jí manipulace digitální obrazu, ale spíše všední banální realita – skutečnost, kterou vidí. Důležitým prvkem její tvorby jsou site specific projekty, v nichž aktivně zasahuje do konkrétního prostoru. Absolvovala několik zahraničních stáží (USA 2002, Německo 2004) a rezidenčních pobytů (Rakousko 2006, Mexiko 2008). Během studia fotografie u Pavla Baňky na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem byla nominována na cenu EXIT za cyklus Dakside (2005). Sérií fotografií, které spojuje zobrazení různých forem násilí a zla zprostředkované skrze média, zaujala porotu a získala první místo. Snímky, o nichž nevíme, zda jde o záběry z večerních zpráv, průmyslové kamery nebo filmu, v nás vyvolávají nejistotu a znepokojují neschopností rozlišit realitu od fikce.

 

Aktivním a Do It Yourself zásahem do veřejného prostoru byl Projekt Samizdat (2006). Autorka vlastním nákladem vytvořila několik čísel časopisu, které následně zanechávala náhodnému čtenáři na policích veřejných knihoven, klubů a kaváren. Podobný princip použila se Silvií Milkovou v kolekci Letáků (2006), které distribuovaly během residenčního pobytu v Grazu. S letáky pracovala také v projektu Příčina zániku (2009), který vznikl v době rezidence v Moskvě jako reakce na smog a znečištěné životního prostředí. Na obdobný problém apelovala i v Mexiku souborem 360° (2009). V Mexiku vznikl také soubor Bez názvu (balónky) (2009). Fotografie z kostelů, v jejichž stropech uvízly nafouknuté balónky, podobné těm, které mívají děti z pouti, reflektují odlišnou kulturu, zvyky a tradice. Kontrast mezi světem víry a světem zábavy vyvolává v našem prostředí rozpor a obraz zneklidňuje zvláštním dojmem.

 

Výrazným prvkem, na který se Markéta zaměřuje, je práce s texty a jejich umísťování do veřejného prostoru. Například v sérii Bez názvu (nápisy) (2008) se soustředí na anonymní nápisy na zdech, vratech, budovách či stromech, nesoucí různé vzkazy a zprávy. Nahlíží na ně jako na určitý způsob komunikace, zajímá jí nezištné a aktivní spoluvytváření prostoru, které může někoho pobouřit, pobavit nebo dokonce inspirovat. Text ve veřejném prostoru využila dále v instalaci Objekt v metru (2008), konkrétně v prostorách stanice metra Můstek. Řádkem textu Nicolase Bourriauda vyznačila cestu ze stanice metra před galerii Václava Špály. Úryvek z eseje Postprodukce komentoval vztah současného umění a galerie jako prostoru pro umění. Nebo v projektu pro Sešit Jana Horáka vytvořila křížovku založenou na znalostech českého uměleckého kontextu, či přepsala úryvky rozhovorů mezi návštěvníky vernisáže v Experimentálním prostoru ROXY/NoD (Křížovka a Odposlech, 2008).

 

Ve stále otevřeném souboru II (2008-11) Markéta Kinterová zaznamenává momentky, na nichž jsou zachyceny dvojice lidí, zvířat nebo věcí ve stejných nebo podobných pozicích a situacích. Vzájemné analogie jsou přítomné také v projektu Billboart, Bukurešť (2006), kdy na billboardu prezentovala fotografie dvou ulic z různých měst, které spojují obdivuhodné podobnosti. V souboru Situace (2008) využívá filmového postupu a dokumentuje situaci probíhající paralelně na dvou balkonech nad sebou. Hydroprojekt (2011) zase zobrazuje rutinní rituál zaměstnankyně projektového ústavu, která kouřením vyplňuje pracovní pauzy.

 

Těžištěm autorčiny poslední tvorby je návrat k lokalitě. Vrací fotografie na místo svého vzniku, jako např. v díle Dvě fotky (2011). Dvě fotografie barevné skvrny neznámého původu na fasádě domu přenesla na plakát a vylepila v okolí poznamenaného domu. Podobně pracovala se sérií Nápisů – v jejich blízkosti zanechala dřevěný stojánek s fotografiemi daného místa a poskytla je kolemjdoucím k rozebrání.

 

Markéta Kinterová ve svých fotografiích zaznamenává realitu. Ať už jde o běžné, každodenní a rutinní záležitosti a situace, nebo jedinečné a neopakovatelné okamžiky ovlivněné náhodou a uchované díky včasné reakci. Právě nahodilost, podivnost a zachycení okolního dění v reálném světě jsou ústředními tématy její práce.

Autor anotace
Veronika Trubačová

Publikováno
2012

Profesní životopis

Vzdělání:
2010 doktorské studium, ateliér Fotografie, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
2006 magisterské studium, ateliér Fotografie, Fakulta umění a designu, Universita J. E. Purkyně,
Ústí nad Labem

Ocenění:
2005 Exit (cena studentů uměleckých vysokých škol), 1. místo, Ústí nad Labem

Rezidence, stáže:
2008 Artist in residence, Centro de la Imagen – FONCA, Mexico city, Mexico
2006 Aritists-in-residence, Rotor - association for contemporary art, Graz, Austria
2004 stáž, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, Germany
2002 stáž, Department of Art and Art History, University of Connecticut, USA

Granty:
2006 Projekt Samizdat, Nadace pro současné umění, Praha

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Hydroprojekt, Galerie Jelení, Praha

2009
Příště je facka, festival Funkeho Kolín, D.I.V.O. Institut, Kolín

2008
Situace, Galerie Mladých, Brno
Projekt Okno, Experimentální prostor NoD, Praha
Objekt v metru, Galerie Václava Špály, Praha

2007
Samizdat, Entrance gallery, Praha

2006
Darkside, galerie Futura, Praha

2005
Darkside, galerie Raketa, Ústí nad Labem
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Festival Otets Paisy Street, Plovdiv, Bulharsko
Jejich fotografie, Galerie 1. patro, Praha

2012
Artlink, projekt pro tramvaj, DOX, Praha

2011
Inscenační strategie, MeetFactory, Praha
Paralelní historie, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
In optima forma, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem
Street for Art, Jižní město, Praha
Just so Stories, Revolutionary Art Project, Europe House, Tbilisi

2010
One Day You Will Lose It All, 4+4 dny v pohybu, Praha
Tuhnoucí forma s měkkými okraji – sbírka Marek, Galerie města Blanska, Blansko
Tvoření světů, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem
Formate der Transformation 89–90., Museum auf Abruf, MUSA, Vídeň, Rakousko

2009
Formáty transformace, Dům umění města Brna, Brno
Cargo, Centralnyj dom chudožnika, Moskva, Rusko
Aktualizacja.cz, festival Měsíc fotografie, Krakow, Polsko
Druhá směna, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem

2008
(Not) a Photograph, Municipal gallery, Piran, Slovinsko
Artram, projekt ve veřejném prostoru, Brno

2007
Neexistuju, když mě nevidíš, Futura, Praha
Prague biennale 3, Karlin Halls, Praha

2006
Scalo Books v Praze, Langhans galerie, Praha
Billboart in the Public Space, Czech Centre, Bucurest, Rumunsko
Šestka, Pražský dům fotografie, Praha

2005
Periferie, galerie VŠUP, Praha
Voyer, galerie VŠUP, Praha

2004
Startpoint, Experimentální prostor NoD, Praha
Letadla, vlajky, Galerie Velryba, Praha
Město v současné české dokumentární fotografii, Fotobiennale, Moskva, Rusko
Kunst, Motorenhalle, Dráždany, Německo

2003
Nová média, Cheb

2002
Konfrontace, Pražský dům fotografie, Praha
Výkvět, Dům fotografie, Bratislava
Junge fronta heute, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Birgus, V. Glocal girls: Young Czech and Slovak women photographers, katalog, Praguebiennale2

Čechlovská, M. Futura nabízí politické umění, Hospodářské noviny, 7. 3. 2006

Havelková, J., Stopy a záznamy, katalog Funkeho Kolín, 2009, s. 42

Haškovcová, M. Podoby moci, zla a teroru, Ateliér n. 7, 2006, s. 1

Serranová, M. Darkside, Fotograf #6, 2005, s. 94–95

Tučková, K.: Portfolio – Markéta Kinterová, Art & Antiques, prosinec 2009, s. 28-29

Váchová, L. Funkeho Kolín, Ateliér n. 22, 2009, s. 16

Záhoranský, D. Markéta Kinterová, Sešit, 2007, s. 2

 

Projekt Samizdat, Entrance Gallery, tisková zpráva: www.karlinstudios.cz/tiskovky/kinterova.htm

 

Projekt Samizdat, rozhlasový rozhovor: www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/352545

 

Darkside: www.futuraproject.cz/cz/exhibitions/darkside/index.htm

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv