O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Martin Zet

Jméno
Martin
Příjmení
Zet
Narozen/a
1959
Místo narození
Praha
Působiště
Libušín, Kladno
Web
http://martin-zet.com/
Klíčová slova
happening
public art (veřejné umění)
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Martin Zet nechává ve svých performancích, instalacích a akcích působit čas v jeho dvou základních rozměrech a významech: čas jako průběh, trvání a destrukce a čas jako stopa paměti či minulosti. V prvním případě je čas procesem, pohybem či proměnou, v druhém pak stavem, obrazem, reprezentací. Zet prošel sice klasickým sochařským studiem na AVU v Praze, nicméně se nespokojil s pojetím díla jako statickou jednotkou, nehybným výřezem. Naopak se přiklonil k takovému chápání artefaktu, které ho chápe jako neuzavřený, tekutý fragment. Realizace Martina Zeta mají často podobu metafory. Metafora odkazuje ke svému významu za pomoci podobnosti určitých viditelných rysů, především pak využívá možnosti vzájemného zastoupení blízkého a vzdáleného, známého a neznámého či konkrétního a abstraktního. Zetova akce Kresby mořem vyústila v sérii kreseb, které mají podobu přirozeného obrazu (physei eikones) či obrazu nestvořeného lidskou rukou (acheiropoieton). Tyto kresby vznikaly v přirozeném čase a rytmu pohybu moře. Několik ornamentálních linií a ploch zde zastupuje onen kosmický „dech“, v němž se odehrává transcendentální existence reality. Zetova performance Česká sbírka 20. století měla zdánlivě politický podtext (odehrávala se při příležitosti volby českého prezidenta v roce 1998). Skupina osob se převlékla za českého lva a demonstrovala s transparenty nesoucími podoby českých panovníků a prezidentů z minulého století. Na základě těchto portrétů pak vznikla univerzální podoba hlavy českého státu: počítačová montáž, v níž se sloučily rysy všech zastoupených panovníků a prezidentů. I tato akce však reflektovala především trvání, kontinuitu určitých stereotypů a práci paměti (jejímž neustálým souputníkem je zapomínání). Paměť zde byla reprezentována metaforou montáže či rozostření, v němž se ztrácejí přesné rysy a na místo informace nastupuje fantazie či halucinace.

Autor anotace
Václav Hájek

Profesní životopis

Výstavy

Samostatné výstavy
2006
Osud národa - sochař Otakar Švec. Galerie Artwall, Praha

1999
Kresby mořem. Galerie Emila Filly, Ústí n.L.

1999
Česká sbírka 20. století. České centrum, Moskva

1997
Hrdinové mého dětství. Galerie Dar, Moskva

1995
Kresby oceánem. Coney Island, New York

1992
Prázdné srdce. Galerie mladých U Řečických, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2000
Hnízda her. Galerie Rudolfinum, Praha

1996
Jitro kouzelníků. Národní galerie, Veletržní palác, Praha

1996
A Memory Palace. Artists Museum, Lodž
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie, Praha
ART/OMI, New York
Další realizace

Oltář, kostel Nanebevzetí P. Marie, Kladno, 2000

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv