O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Matěj Al-Ali

Jméno
Matěj
Příjmení
Al-Ali
Narozen/a
1985
Místo narození
Bardejov, Slovensko
Působiště
Praha
Web
alali.cz
Klíčová slova
instalace
objekt
performance
public art (veřejné umění)
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Umělecká práce Matěje Al-Aliho má intermediální charakter. Vyjadřuje se v objektu, videu, performanci, často však propojuje tyto média v instalační celky.  Vytváří systémy, které nalézají východiska v prvcích současných společenských struktur.  Mají podobu obrazu z camery obscury, jsou menší než jejich předobrazy a zároveň obsahově převrácené. Divákovi se totiž dostává odhalení vnitřních souvislostí, opak povrchu.

Způsob prezentace tohoto vhledu může mít různou podobu. Instalace Protiváha (2014) symbolicky konstruuje proces tvorby obrazů pomocí materiálů a jejich vztahu. Reaguje na přehlcenost digitálními obrazy, která ve výsledku zamezuje přístup k jejich původu a účelu. Prostor galerie je polarizován na dvě části. Na jedné straně zdi vidíme mechanismus, na druhé výsledný chladný betonový obraz v poměru stran 16:9. Mechanismus skutečně odlil obraz a obě části jsou v rovnováze jak prostorové, tak ideové, protože divákovi jsou prezentovány rovnocenně a v celistvosti.

Naopak společný projekt Matěje Al-Aliho, Petra Duba a Tomáše Moravce Stezka odvahy (2012) odhaluje vnitřní strukturu problematiky na konkrétních reáliích. Výstupem projektu byla intervence do typického pražského předměstí. Třináct instalovaných tabulí s teoretickými texty o současném urbanismu se spojilo v „naučnou stezku“. Záchytné body architektonické vycházky tak poskytují konfrontaci teoretické roviny s praktickými ukázkami zástavby. Otázky po fungování plánování urbanistických situací ve městě se zabývají i další Al-Aliho projekty Handle with care and criticism (2014) a Panic room (2014). Panic room sestává z několika soustav šedých betonových tvárnic, které evokují stav staveniště před započetím stavby. I když je to syrový stavební materiál, samotné bloky připomínají architektonické modely. Dají se tedy vnímat jako prostředek i cíl a tím otevírají otázky mimo jiné na kreativní roli současné architektury a naopak, její standardizaci.

Další intervence do veřejného prostoru je Cizinec z roku 2014. V té Al-Ali obalil nepěkně vyhlížející a oprýskaný reklamní sloup sešitými ovčími kůžemi. Tak oděl sloup do hebkého hávu a změnil vnímání městského mobiliáře výrazným gestem. Intervence Falešné důvody (2011) se naopak nesnaží zakrývat, ale rozšiřovat rys nedostavěnosti pasáže, v nemž je instalována. Objekt tvoří uzavřená buňka s rozdělanou podlahou. Splývá se svým okolím i přes neodůvodněnou existencí. I přes cílenou, i když mnohdy sofistikovanou kritiku dílčích společenských aspektů, dílo oplývá jakou nesmyslností, tkvící v nemožnosti definice záměru objektů a instalací. Tento aspekt absurdity, tedy něčeho co se dá vysvětlit i jako rozpor mezi očekávaným stavem a realitou, se objevuje i v dalších dílech. Galerijní site-specific instalace Čtyřhra (2014) jednoduchým způsobem naplňuje tuto tezi svou podobou ping-pongového stolu rozděleného na čtyři stejná pole, vůči sobě uzavřená. Základ platformy pro společnou hru je znemožněn. Instalace opět pracuje s achitekturou, tentokrát s konkrétním prostorem galerie. Sádrokarton, který tvoří ony hranice, se tyčí do výšky a přirozeně navazuje na strop. Nejsme si tedy jisti, zda konstrukce vylézá ze stropu, ze stolu, či má podpěrnou funkci, která však zároveň zasahuje do hracího pole.

Podobnou cestou nevysvětlitelnosti a skrytého vtipu se ubírá i koncepce instalace Příjemná výplň (2012).  Čtyři visící objekty jsou měkké a poddajné, vybízí k objetí. V názvu se však skrývá dvojsmysl. Je to příjemná výplň, kterou objímáme, nebo příjemná výplň času, který objetím strávíme? V této práci můžeme reflektovat další aspekt Al-Aliho uměleckých strategií a tím je interakce a socializace. Ta se v primární lidské rovině nacházím ve faktu, že Al-Ali často spolupracuje v tandemu s Tomášem Moravcem a Petrem Dubem, ale zřetelněji kolektivního ducha nacházíme v samotném dílu. Přímá reflexe tohoto tématu je patrná v objektu 17 bodů (s Janou Bernartovou, Petrem Dubem a Tomášem Moravcem) z roku 2011. Každý ze jmenovaných autorů nezávisle vytvořil prostorový objekt a potom kolektivně demokratickým hlasováním rozhodli o podobě spojovacího materiálu, kterým se stal oboustranný vrut. Tak vznikla kolektivní jednotka poskládaná ze čtyř různých individualit.

Happeningový charakter má kolektivní jednání zachycené na videu Od hlavy k patě (2013). Vidíme skupinu bavících se lidí, kteří manipulují s vertikální tyčí a tím zvedají kameru o 90 stupňů nahoru a dolů. Střídají se přímé pohledy s ptačí perspektivou. Hranici umělecké činnosti a každodenního života rozostřuje i objekt ve veřejném prostoru Něco se děje, protože se něco děje, protože se něco děje (2014). Lidským zásahem se vertikální pomník mění v zastřešení a posléze v čtyři desky, na kterých se dá na zemi sedět.

Dílo s performativním charakterem je například Kdybych se zpotil (2008). Sám autor kráčí městem s úzkou skříní na zádech. Když se zpotí, skříň sundává, vyndává čistou košili a převléká se. Na úsměvné zacyklené jednání se dá pohlížet i v existenciálním kontextu. Vzpomeneme na Sisyfa, který vláčel balvan na horu, kde se následně odkutálel zpátky dolů, znova a znova. Bludný kruh je i v dvojici zpocení-košile, protože kdybychom nenesli skříň s košilemi, nezpotili bychom se. Al-Ali metaforicky poukazuje spíše na to, že do těchto situací jsme vrženi, než bychom je dobrovolně přijímali a proto nemáme na výběr.

Autor anotace
František Fekete

Publikováno
2015

Profesní životopis

2011 – 2014 MgA., Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha, ateliér Intermediální konfrontace, prof.ak.mal. Jiří David

2008 – 2010 Ústav umění a designu, ZČU v Plzni, ateliér Prostorové tvorby, prof. Adéla Matasová

2005 – 2008 BcA., Ústav umění a designu, ZČU v Plzni, obor Multimediální design, prof. Adéla Matasová


stáže, tvůrčí pobyty:

2014 K.A.I.R., Košice, Slovensko (rezidence)

2014 Medzicentrum V, workshop, Topoľčany, Slovensko

2010 Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, Ateliér Intermediální konfrontace, Jiří David (stáž)

2009 Intermodem workshop, Modem Debrecen (HU)

2009 TEI of Athens, Deparment of Photography (stáž)

2008 Somerakademie Plauen / pod vedením Dora Maurer (HU)

2007 Artcamp UUD, Plzeň – Intermedia / pod vedením Yumi Roth (USA) a prof. Adéla Matasová (CZ)

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Protiváha, galerie etc, Praha

2012
Všichni za jednoho, Galerie 207, Praha

2011
Situace 14 – Příjemná výplň , Galerie Pavilon, Praha

2010
Nechme to na potom, galerie Kostka, Meetfactory, Praha 
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
Who is a director?, 4+4 dny v pohybu, Palác u Stýblů, Praha

2014
Něco se děje, protože se něco děje, protože se něco děje, Kasárne Kulturpark, Košice, SK

2014
Panic Room, Karlin Studios, Praha

2014
Handle with Care and Criticism, galerie Prádelna, Praha

2014
UMPRUM 2013, Veletržní palác, NG, Praha

2014
Zóna v pohybu, galerie DOX, Praha

2014
Od hlavy k patě, Alfréd ve dvoře, Praha

2013
Open Call, Weltecho, Chemnitz, Německo

2013
Poison Green, České Centrum v New Yorku, New York

2013
ESSL Art Award 2013, galerie Futura, Praha

2013
Videohovor, Galerie Tvar, Brno

2012
Dotek, Galerie Futura, Praha

2012
Would you like to play another game?, 4+4 dny v pohybu, Casino Happy Day Pařížská, Praha

2012
Koryta a sedla, s Tomášem Moravcem, Galerie Jelení, Praha

2012
VI. Zlínský Salón Mladých, Dům Umění, Zlín

2011
Revizor, PIF PAF Festival, Olomouc

2011
Štěstí, 4+4 dny v pohybu, ÚLUV, Praha

2011
Konečně spolu, Galerie Armaturka, Ústí n. Labem

2011
25/06/2011, s Tomášem Moravcem, Galerie2, Pražské Quadrienále, Praha

2011
Ohlasy entropie, s Petrem Dubem a Tomášem Moravcem, Galerie Kritiků, Praha

2011
Posun o 90 stupňů, Galerie NOD, Praha

2011
Křehké kino, s Tomášem Moravcem, architektonické řešení výstavního programu, Galerie Mladých, Brno

2010
Světovaření, areál Světovaru, Pilsen

2010
EXIT a.a.O, Bethanien, Berlin

2010
Náhodný klam, s Tomášem Moravcem, Altán Klamovka, Praha

2009
EXIT, finalista EXIT award, Galerie Emila Filly, Ústí n. Labem

2009
Náhradní Ponožky, s Tomášem Moravcem, Entrance Gallery, Praha

2009
Partrition 2.0 / Fake, Modem, Debrecen (HU)

2008
OFF COURSE, Meetfactory, Praha

2008
Smíšené zboží, Galerie, Rožmitál, Rožmitál p. Tremšínem

2007
Tělo jako nástroj, Galerie kritiků, Praha

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv