O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Matěj Lipavský

Jméno
Matěj
Příjmení
Lipavský
Narozen/a
1985
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
https://www.works.io/matej-lipavsky
Klíčová slova
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Matěj Lipavský se ve své umělecké tvorbě převážně věnuje plenérové malbě. To, co ho na ní zajímá, je přirozené světlo a jeho ničím nezprostředkované zakoušení ve volném, otevřeném prostoru. Rozptýlené světlo má nejraději – je totiž (slovy autora) „ke všem barvám rovnoprávné“, zaplňuje obrazové plány, rozpouští ostré kontury tvarů a výrazně přispívá ke scelení lokální barevnosti a kompozice celého motivu.

Zároveň jsme ale v jeho tvorbě svědky aktualizujících parafrází směrem ke zdůraznění jak rytmu malířského rukopisu, tak i světelného řádu v rozpětí mezi hloubkou a šířkou krajinného prostoru (např. obrazy pobřežní přímořské krajiny vzniklé na Islandu) a dále pak hutností a zaplněnou uzavřeností motivu odrážející se v četných malbách s tematikou zahrad nebo městských krajin.

Stejně tak důležitá je samotná tematizace vztahu mezi námětem a skutečností malby – mezi napodobením viděného a pravdou malovaného obsaženou především v tvůrčím gestu, v tazích štětcem, ve volbě barevné skladby. Ve svých často jakoby zimně sfumatických, akrylem malovaných a valérově pojatých plátnech se zaměřuje na prosté, nedramatické a neexkluzivní výseky krajiny. Důraz na celek eliminující detaily je výsledkem autorského pohybu mezi ostřením a neostrostí, blízkostí a vzdáleností, důležitostí a marginalitou, řádem a svobodou, přirozeností a artificialitou a v obecné rovině dokonce mezi viděním a myšlením. Důležitá je v této souvislosti právě tendence k neokázalosti a zároveň k neinvazivní nejednoznačnosti pojetí.

Matěji Lipavskému nejde o zpochybňování módních reinterpretací rozličných kulturních kontextů, ani o prosté a zplošťující potvrzování tradice fungující často jako substitut jistoty a vkusu. Hovoří-li o fundamentech malby, hovoří o nich jako o základech „neodlehčených od tradice, a přesto v jemnostech inovativních“. Tedy jako o něčem, co si je vědomo své vlastní historie, přitom se ale nenechává odpovědností vůči ní svazovat, nýbrž na ní uvědoměle a sebevědomě staví právě proto, aby mohlo jejích možností a zkušeností v nových kontextech a situacích využívat.

Matěj Lipavský důsledně hledá takové malířské formulace, v nichž každodennost není chápána jako zástěrka zakrývající jakési skutečnější, vyšší a čistší hodnoty, ale jako neopominutelný předpoklad veškerého (tedy i uměleckého) vztahování se ke světu věcí. Ke světu, který i ve své nerozlišené obyčejnosti musí být našim očím pokaždé znovu představen tak, abychom se k němu mohli opětovně hlásit jako k jedinečnému, ale i jedinému skutečnému místu našeho pobytu na světě.

Autor anotace
Martin Mikolášek

Publikováno
2017

Profesní životopis

2004–2010
AVU, atelier Malba I Prof. J. Sopka a I. Korpaczewského

2008
AVU, atelier Socha II Prof. J. Zeithammla

Výstavy

Samostatné výstavy
2017
GORG, Mnichov (spolu s Tomášem Honzem)

2016
Nevstoupíš dvakrát, Divadlo Alfred ve Dvoře, Praha
Barevný červotoč, Galerie Prokopka, Praha
Silverstein, Magazín, Terezín
Z mého holubníku, Poštovní minigalerie, Praha - Žižkov
Životní prostředí ⌗2 – Lokálka (s PURE BEAUTY) Galerie IN VITRO, Ústí nad Labem
Emailová zahrada, Galerie Hřivnáč, Opava
Ponorný potok, Galerie BUNKR, Most

2015
Aquarius, Atelier Síň, Telč
Životní prostředí, Galerie Vitrínky, Ústí nad Labem

2014
VAMOS, foyer Divadla Komedie, Praha
Předpověď počasí, Galerie Doma, Kyjov
Každodenní stříbro, Nau Gallery, Praha

2013
Civil (spolu s Pure Beauty) kavárna UMPRUM muzea, Praha
Venku (spolu s Jakubem Lipavským) galerie PRE, Praha
Dvorek č.28, Galerie Bílý nástěnka, Školská 28, Praha
Cesta se v zimě neudržuje, (spolu s Jakubem Lipavským) Periferie cafe, Praha

2012
Doma (spolu s Pure Beauty) NoD Mini, Praha
Dole (spolu s Pure Beauty), Klub Fiducia, Galerie Dole, Ostrava

2010
Obrazy a sochy (spolu s Jakubem Lipavským a Pure Beauty), Městské divadlo Brno

2009
Normální krajina(spolu s Jakubem Sýkorou), Divadlo Ponec
M. Lipavský + Pure Beauty, Galerie Makráč, Praha
J. Lipavský, M. Lipavský, Pure Beauty, Galerie Jána Šmoka, Jihlava
Hodina před úsvitem, Švandova kavárna, Brno

2004
Galerie Na schodech, Tisá
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
Go for art!, Galerie U Prstenu, Jilská ulice, Praha
RurArtMap, Zpráva o létě na venkově, Galerie Školská 28, Praha
Linoryt NOW, Galerie Hollar, Praha
ART PRAGUE 2016, Kafkův dům, Praha

2015
Veselé Vánoce II, Nau Gallery, Praha
VII. ročník malířského sympozia Benedikt Most, Most
...Existuju, Galerie 35 m2, Praha
X. ročník mezinárodního sympozia Všeradice, Galerie Magdaleny Dobromily Rettigové
Na Hranici - Grenznah, Galerie Školská 28, Praha

2014
Veselé Vánoce, Nau gallery, Praha
Na Hranici - Grenznah, Tummelplatz, Tummelplatz, Německo

2012
02:15, Mladé umění Drážďan a Prahy, Drážďany
02:15, Mladé umění Drážďan a Prahy, Topičův salon, Praha
Svoz 12, Kostel sv. Salvátora, Praha

2011
Kompot – Botanická zahrada PřF UK
Absolventi AVU, Veletržní palác , Praha

2009
…už není, co bývalo, GAVU, Praha
Pět, GAVU, Praha

2008
Nic na odiv?, Kateřinská zahrada, Praha

2007
Škola Jiřího Sopka, zámek Dobřichovice

2006
Smíchovský podhled II, Česká Lípa
Malířská škola Jiřího Sopka, České Budějovice, Wortenerův dům AJG
Contacts, Sympozium Start point, Galerie Klenová

2004
Smíchovský podhled I, Cheb
Další realizace

Mozaika v Periferie cafe, Praha, Braník
Barevné řešení interieru kavárny na ČVUT v Praze

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Lipavský, Matěj. Nika. První vydání. Brno: Host, 2016. 79 stran. Edice poesie Host; svazek 97. ISBN 978-80-7491-698-4.

Šindelka, Marek a Mašek, Vojtěch. Błąd. Wyd. 1. Kraków: Korporacja Ha!art, 2013. [290] s. ISBN 978-83-64057-23-6.

Šindelka, Marek a Mašek, Vojtěch. Chyba. Vyd. 1. Praha: Lipnik, 2011. [290] s. ISBN 978-80-904284-5-4.

Akademie výtvarných umění. Diplomanti AVU 2010. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2010. 109 s. ISBN 978-80-87108-13-0.

Vaňous, Petr. 02: 15: dvě hodiny patnáct: mladé umění z Drážďan a Prahy: Topičův salon, Praha, od 7.12.2010 do 7.1.2011 = Zweistundenfünfzehn: Junge Kunst aus Dresden und Prag. Praha: Společnost Topičova salonu, 2010. [2] s

Články, média, internet

Lipavský, Matěj. Nitkový vodopád na nic nedopadá. Souvislosti, 2014, 25(3), s. 104-106. ISSN 0862-6928.

Lipavský, Matěj. Nika. Souvislosti, 2012, 2, s. 73-77. ISSN 0862-6928.

"Ateliér - Matěj Lipavský". Revolver Revue: Kulturní magazín. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 2016. č. 103. ISSN 1210-2881.

"Práce venku je pro mě nezastupitelná" - rozhovor s M. Lipavským. Revolver Revue: Kulturní magazín. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 2014. č. 97. ISSN 1210-2881.

Revolver Revue: Kulturní magazín. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1987- . ISSN 1210-2881.Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv