O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Michal Drozen

Jméno
Michal
Příjmení
Drozen
Narozen/a
1989
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://drozeno.com/
Klíčová slova
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Michal Drozen  je absolventem ateliéru Kresba Jiřího Petrboka na pražské Akademii výtvarných umění. Profesně se však věnuje různým médiím: kresbě, malbě, grafice, ale také literární a hudební tvorbě. Tématem Drozenových děl je vždy jeho nejbližší, právě prožívaný svět zobrazovaný v rozsáhlých cyklech a přesně daném měřítku. Precizně a se zájmem před nás staví prozkoumávané okolí v desítkách variant, z mnoha úhlů pohledu i prostřednictvím zdánlivých maličkostí. Na první pohled všední témata v kontextu celé umělcovy tvorby představují další možnosti poznávání, ale i odhalování sebe sama.

V tomto smyslu se soubor Ovoce (2011) stává deníkem a realitou současně. Stovky akvarelů ovoce opatřené nálepkou výrobce nás přesvědčují, že každé ze zobrazených skutečně existovalo a Michal ho držel v ruce. Knihy s kresbami paneláků Panelák 1–3 zase zobrazují prostředí, ve kterém autor tvoří i žije. NTK básně (2014) vznikly na brigádě v NTK a Drozen v nich popisuje, co jako kustod prožíval. Formáty i cykly, které Drozen ztvárňuje, mají vždy jasně definovaný rozměr i rozsah. V případě NTK básní to je 11 básní o 4 kapitolách.

V posledních několika letech je hlavním tématem umělcovy tvorby autoportrét, o němž sám říká, že už „asi nebyla jiná cesta, než začít zobrazovat sám sebe“. Opět se jedná o rozsáhlé, přesně stanovené cykly realistických maleb přemalovaných podle fotografií. Na výstavě finalistů Ceny kritiků v roce 2014 vystavil autoportrét z frontálního pohledu a v nadživotní velikosti (220 cm x 160 cm) parafrázující průkazkové fotografie, figuru Míša v životní velikosti a své vlastní nahrávky na audiokazetách nazvané Lužiny Recordings z období  2006–2014. AVU v Praze absolvoval v roce 2014 s diplomovou prací Indie Hero. Ve čtyřech čtyřmetrových obrazech přiznává svou roli podivného antihrdiny městské sídlištní subkultury a v sérii Little Heroes (48 autoportrétů o velikosti 35 cm x 20 cm), která tvoří druhou polovinu této práce, vyjadřuje jak barevností, tak i postojem a velikostí určitou vnitřní nejistotu.

O rok později připravil pro Start up Galerie hlavního města Prahy série portrétů sebe sama a své přítelkyně Lindy pod názvem Start up End down. Linda je autorkou většiny fotografií, podle nichž obrazy vznikají. Jedná se o žánrové momentky, společné prožitky, a proto do obrazu logicky občas vstoupí i ona. Zatímco diplomová práce se věnovala spíše otázce stylizace do určité role, ve Start up End down jde o jakýsi deník, dokument Drozenova života a jeho vztahu.

V roce 2016 pracuje se zdvojenými portréty. V cyklu Dvojice vystaveném v prostoru Petrohradská kolektiv na dvoumetrových plátnech představuje sebe sama vedle sebe samého a autoportréty doplňuje – nebo naopak dělí – malbami rádií, kabelů a zásuvek, které kompozičně vytvářejí jeden celek. I zde se jedná o předměty z bezprostředního okolí, totiž rádia, která má v ateliéru a která používá. V brněnské Galerii 209 v témže roce naopak vystavuje portréty přítelkyně Lindy. Jedná se opět o malby přemalované z fotografií, které ale dělala Linda sama, tedy o jakýsi autoportrét na druhou.

Některá Drozenova plátna působí dojmem nedokončenosti a plochosti. Postupně vyvíjí a obměňuje svůj styl i rukopis. V poslední době pracuje na autoportrétech bez fotografií, přičemž jak v portrétu, tak i v malbě zachází s větší mírou stylizace. Figury na jeho obrazech jsou však stále umisťovány před monochromní či neurčité pozadí. Kromě měřítka a množení tématu pro autora nadále zůstává důležitá i instalace, kompozice a kontext při vlastní prezentaci děl.

Autor anotace
Romana Veselá

Publikováno
2017

Profesní životopis

2008–2014
AVU Praha, ateliér Kresba Jiřího Petrboka

Stáže a tvůrčí pobyty:

2012
Royal Academy of Fine Arts Antwerp

2011
VŠUP Praha ateliér Ilustrace a grafiky Juraje Horváta

Výstavy

Samostatné výstavy
2016
LINDA, Galerie 209, Brno
DVOJICE, 123 galerie/Petrohradská kolektiv/, Praha
ÁFTR SKŮL KIDZ, Galerie AM 180 collective, Praha

2015
BWTSHT, bytová výstava, Praha
LITTLE HEROES, Galerie Dole, Ostrava
START UP END DOWN, GHMP (Dům U Zlatého prstenu), Praha
Na jeden večer s Michalem Drozenem“, bytová výstava, Praha

2014
NTK BÁSNĚ, galerie Vzájemnost, Praha

2013
SELF PORTRÉT, Galerie AM 180 collective, Praha

2011
Zářijový poznámky, bytová galerie Blahobyt, Praha

2010
Estetika léčby, čekárna zubní ordinace, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
SIDE JOB, Galerie NTK, Praha
(Re)construction of the presence, galerie Boccanera, Trento (I)

2015
ČERNÍ KONĚ, Adam Gallery, Brno

2014
DIPLOMANTI AVU, Národní Galerie - Veletržní palác, Praha
Cena kritiků, Palác ADRIA, Praha
Nulla dies sine linea, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
JEDNA Z MOŽNOSTÍ, Galerie NTK, Praha

2012
AVU V AMOYA, GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
CUKR & BIČ, Státní zámek Litomyšl
Zastoupení ve sbírkách
Soukromé sbírky

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

SÝKOROVÁ, Lenka (ed.): Postkonceptuální přesahy v České kresbě. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2015

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv