O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Michal Gabriel

Jméno
Michal
Příjmení
Gabriel
Narozen/a
1960
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
www.michal-gabriel.cz
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
public art (veřejné umění)
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Michal Gabriel vstoupil na scénu na počátku 80. let stal se jedním z nejvýraznějších tvůrců nového slohu – postmoderny. Postmoderní výraz byl Michalu Gabrielovi vrozený jak v první spontánní fázi neoexpresionismu, tak v druhé eklektické fázi reflektovaného výrazu. Od počátku jeho umělecké činnosti jsme svědky poutavého vyprávění příběhů specifickými prostředky sochařského jazyka. Fakt, že hlína, papír, dřevo, a široká škála dalších materiálů se mohou měnit v jeho rukou v citlivý a obsažný prostředek sdělování, měl pro Michala Gabriela fascinující kouzlo a určující vliv. Zároveň se však výslovně distancuje od “bezmyšlenkovitého” výrazu spontánní modelací: “... tento materiál (papír, látka, dráty) mi nedovoluje to co hlína: nepracuje se s ním tak snadno a už před prací musím mít jasno a ne začít s tím, že to, co mi není jasné, nahradím modelací.”(M.G.)

Po výtvarně silných neoexpresionistických pohádkových figurách ptakočlověků a jiných výtvorech nespoutané fantazie modelovaných převážně z drátu a výrazně polychromovaného papíru, se v dřevěných, keramických, bronzových a laminátových sochách svobodný sochařský jazyk zklidňuje a nabývá na vážnosti. Spontánní a zároveň soustředěné cítění výrazových možností každého detailu je obohacováno potřebou vyprávět vzrušující příběh. Egypťanka (1985), Pták (1987), Písař (1987), Pegas (1988) jsou příklady Gabrielova uměleckého vývoje, ve kterém se spontánní neoexpresionistická narativita postupně komplikuje reflexí výrazových možností a specifik sochařského jazyka.

Po roce 1986 si Gabriel, podobně jako i jiní umělci jeho generace, začíná uvědomovat, že dosavadní sdělnost a srozumitelnost neexpresionistických příběhů je omezena na sociální skupinu generačních druhů a do popředí se dostává zájem o možnosti obecného obrazového jazyka a o tajemství sdělitelnosti osobní zkušenosti.

Kompozice, které vytváří umělec pomocí citlivého porozumění pro skladbu tvarů z "veřejných" tvarů jako jsou sušenky, plastové výlisky panenek, a jiných dětských hraček vyjadřují toto napětí mezi osobním rozhodováním o skladbě a manipulaci s provokativně neosobním charakterem prvků. Ve velkých skulpturách vytvořených z kmenů stromů zápasí spolu organický svět dřeva a citlivého sochařova dláta, které se s materiálem sžívá, s neosobní povahou geometrických tvarů a jazykových kódů, jakými je např. abeceda (Strom 1994). Skutečnost, že v životě vedle sebe existují různé „jazykové systémy“, je reflektována kompozicemi spojujícími různé materiály a různé „věty“ v jeden celek.

S tím souvisí i reflexe sociální koexistence v dílech, ve kterých je zpochybňována možnost zaujetí jednoho dominantního vnímacího stanoviska. Obsah takového sochařského sdělení není výrazem se sebou identického osobního postoje, nýbrž je produktem osobní zkušenosti, která sama sebe chápe jako fragment většího celku. Charakter nezavršenosti sochařské kompozice je citlivým výrazem nemožnosti završit osobní zkušenost, byť by dosáhla sebevětší hloubky, neboť s narůstající hloubkou osobního prožitku se zkušenost sociálního individua vzdaluje svého druhého pólu, jímž je komunikace a dohodnuté jazykové systémy. Michal Gabriel vyjádřil tuto sociální zkušenost i verbálně v textu na výstavě v galerii MXMv roce 1993, ve kterém popisuje zážitek padajícího ze skály, který cítí, že se během pádu zmenšuje. Jakoby osobní zkušenost padajícího měla propůjčeny oči druhého člověka pozorujícího pád s vrcholu skály. Umělec tu vyjadřuje zkušenost nesmiřitelného napětí mezi potvrzením a popřením dominantní pozice “já”.

Totéž napětí mezi identitou osobního prožitku a prožitkovou „nezakotveností” jazykových systémů vyjadřují i skleněné krabičky, v nichž jsou shromážděny předměty tak, že ani svým obsahem, ani svým prostorovým uspořádáním neumožňují uchopení jediným pohledem. Jiná varianta v podstatě stejného napětí je v bronzových krajinách. Bronzový, citlivě cizelovaný povrch nabízí dobrodružství bohatého, nezaměnitelného tvaru, který evokuje nekonečný rozvoj osobní fantazie, avšak ukazuje rovněž svou druhou, veristickou, nefantazijní stránku, když si uvědomíme, že bohatý tvar je věrným odlitkem seschlé dýně.

V tvorbě od konce století vidíme u Michala Gabriela vyzrání všech dosavadních fází tvůrčí zkušenosti v organickou syntézu. Díla ukazují jistotu sochařského tvaru, který umí spolehlivě transformovat organické tvary květin i zvířat tak, že v napětí mezi skutečností a její sochařskou variantou vystoupí do popředí specifika obou kontextů, čímž dochází k reflexi skutečnosti, že lidské poznávání je komplikované, nikdy nekončící dobrodružství.

Ještě jeden důležitý rys sochaře Gabriela je třeba zmínit. Je to rys tvůrčí svobody, který jej podněcuje k inovacím a netradičním sochařským postupům. Na počátku to byl drát a papír, živá polychromie, skleněné aplikace, laminát, nalezené předměty, ořechové skořápky a mnoho dalších originálních materiálů a pracovních postupů. Mnohokrát se na výstavách objevily objekty, které připomínaly spíše instalace než sochy. Vždy však byly tyto výrazové prostředky a netradiční postupy ovládnuty pohledem sochaře, a to jest tvůrce, který, jak bývá zdůrazňováno, pracuje s reflexí vztahu lidského těla k okolí. Užití elektronických prvků v soše je umožněno vědomím, že lidské tělo ve svém vztahu k univerzu je prostředím, ve kterém jsou potenciálně obsaženy všechny možnosti. Mezi ně organicky patří i užití elektrického světla, pohyblivých světelných efektů, stejně jako začlenění digitálního přenosu obrazu do sochařské tvorby.

Michal Gabriel není filosofem spekulujícím o lidském životě, je sochařem, ale jeho sochy nejsou samoúčelnými estetickými artefakty, ale jsou výrazem citlivé lidské zkušenosti a jejího zrání, a to dává celé jeho dosavadní tvorbě zjevnou a obdivuhodnou konzistenci.

Autor anotace
Ludvík Hlaváček

Publikováno
2007

Profesní životopis

Vzdělání:
1980-1987 Akademie výtvarných umění, Praha obor sochařství
1978-1982 Střední uměleckoprůmyslová škola Praha

Zaměstnání:
2007 je zvolen děkanem Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2001 habilitován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
od roku 1998 je docentem na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně - vedoucím ateliéru figurativního sochařství
1998 nastupuje na místo vedoucí ateliéru sochařství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Ceny:
1995 získal cenu Jindřicha Chalupeckého

Jiné:
1987 zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Tvrdohlaví

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Na zemi a na zdi, bistro no. 19, Karolíny Světlé 19, Praha 1
Michal Gabriel, Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod
Černobílá – bíločerná galerie Magna, Bieblova 3 , Ostrava
Kaskáda 2015 Michal Gabriel , sochy na hladině


2014
Trutnov – sochy v ulicích Květen - září, Galerii města Trutnov M. Gabriel, V, Paluš, O. Bílek
Michal Gabriel - sochy, Muzeum v Bruntále
Legendy - Galerie Dvorak Sec, Florentinum Praha
Michal Gabriel - sochy, Galerie Dolní brána, Prachatice
Michal Gabriel - Země voda vzduch, Východočeská Galerie v Pardubicích


2013
Sochy na golfovém hřišti Kaskáda 2 Jinačovice u Brna, květen 2012 — květen 2013
Sochy, Galerie Aspekt, březen 2013
Sochy, spolu s Martinem Skalickým a Michalem Šmeralem,Galerie ARS Veselá 39, Brno 7.3. - 29.3.
sochy a kresby, Galerie Maldoror, Přemyslova 9, Praha 2, 21.5. - 29.6.
Predátor, Muzeum keramiky v Bechyni, Alšova Jihočeská Galerie 3.8.- 30.9.

2012
Sochy, výstava v galerii Mona Lisa v Olomouci
Michal Gabriel Sochy, Galerie Konírna v Lipniku n. B.
Pastevci gepardů, výstava soch ve výběhu gepardů v Pražské ZOO

2011
Michal Gabriel - Sousoší - Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
Sochy na golfovém hřišti Kaskáda 1 Jinačovice u Brna

2010
Michal Gabriel Sochy, Artpro galéry, Praha
Michal Gabriel, Galerie Města Trutnova, kurátorka Mgr. Lucie Pangrácová
Hráči na nábřeží, exteriérová exposice na nábřeží v Trutnově, kurátorka Mgr. Lucie Pangrácová
Michal Gabriel, Sochy,Galerie na půdě, Vrchlabí
Michal Gabriel - Sochy, galerie ASPEKT Brno

2009
Dreming I., Kotelna Karlin Gallery,M. Gabriel - sculptures, J. Macht - photography
Michal Gabriel Súsošia 6.LGPMB - liptovská galeria petra michala bohuňa v liptovskom mikuláši, kurátorka Elen Porubanová
Michal Gabriel Sochy, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí
Michal Gabriel – Sochy z cyklu Hráči, Výstavní síň Synagoga,
Hranice na Moravě, kurátor Renata Skřebská

2008
Michal Gabriel – Sochy, Galerie ARS, Brno

2006
Sousoší, Galerie města Plzně, Plzeň, kurátor Václav Malina
Zahrada, Galerie Via Art, Praha
Gabriel & Casua (Sochy & architektura), Galerie Chodovská tvrz, Praha, kurátor Martina Pachmanová

2004/5
Ještěrka, instalace v Krajské vědecké knihovně-Spacium, Liberec, kurátor Ivona Raimanová

2004
Michal Gabriel-Tomáš Medek, Galerie ARS, Brno, kurátor Josef Chloupek
Sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové, kurátor Tomáš Rybička

2003/4
Michal Gabriel-Barbora Šlapetová-Lukáš Rittstein, Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha

2002
Sochy - obrazy (s Miladou Gabrielovou), Galerie 8A, Brno

2000
Sochy - obrazy (s Janem Mertou), Obecní galerie Malostranská beseda, Praha
Se světlem, Galerie Malá Špálovka, Praha, kurátor Jaroslav Krbůšek

1998
Michal Gabriel a Vladimír Kokolia, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem,
kurátoři Michal Koleček a Petr Svoboda
Sochy (se Stefanem Milkovem), Galerie Sirius Design, Praha
Sochy, animace (spolupráce Josef Švanda), Galerie Caesar, Olomouc, kurátor Miroslav Schubert

1997
Sochy, Galerie Die Aktualität des Schönen..., Liberec, kurátor Zdeněk Primus
Sochy, animace (spolupráce Josef Švanda), Galerie MXM, Praha

1996/7
Michal Gabriel a Vladimír Kokolia, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem,
organizátoři Unie výtvarných umělců a SCSU Praha

1995
Sochy, Galerie hl. m. Prahy-Staroměstská radnice, Praha, kurátor Olga Malá
Bronz, Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava a Přívoz, kurátor Milan Weber
Cena Jindřicha Chalupeckého '94, Galerie Václava Špály, Praha, kurátor Mahulena Nešlehová
Michal Gabriel-Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Rajská zahrada Pražského hradu, Praha, organizátor Nadace Svoboda

1994
Michal Gabriel - sochy - Martin Mainer - obrazy, Pavilon Alter botanischen Garten, Mnichov, Německo, kurátor Inge Lindemann
Rožnovské sochařské léto (s Jiřím Plieštikem a Stefanem Milkovem),
Galerie Městské knihovny, Rožnov pod Radhoštěm, kurátor Aleš Žanta
Nové tendence (s Petrem Písaříkem a Petrem Lysáčkem),
Vlastivědné muzeum, Šumperk, kurátor Pavla Teglová
Plastiky, obrazy a práce na papíře (s Igorem Minárikem a Petrem Veselým),
hrad Sovinec, kurátor Petr Nedoma

1993
Sochy, Galerie Aspekt, Brno
Sochařská tvorba, Galerie MXM, Praha

1992
Sochy, Galerie MXM, Praha

1991
Sochařská tvorba, Galerie Malovaný dům, Třebíč
Věty v prostoru, Galerie Pi-Pi-Art, Praha, kurátor Milena Slavická

1989
Sochařská tvorba (s Petrem Sládkem a Erikou Bornovou),
Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov, kurátor Pavel Zadražil

1988
Sochařská tvorba, Galerie Na bidýlku, Brno, kurátor Karel Tutsch
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
17. salon architektů a inženýrů, Ministerstvo Kultury Praha 1 Malá strana
Skupinová výstava 8 gallery Prvního pluku 6, Karlín
Galériea Statua Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava, AS 1 Študenti Michala Gabriela
Tvrdohlaví, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl
Sculpture line, Praha
Kroměříž Sochy v zahradě
Transmise, Topičův klub, Národní 9, Praha 1
Art safari 30, Studio Bubec Praha 5 Řeporyje
Silver Lining, NG Veletržní palác NG v Praze

2014
3D printshow New York, Metropolitan Pavilion
AS 1 - výstava Ateliéru Socha 1, Galerie Města Trutnova 13.3. - 14.4., kurátor L. Pangrácová
AS 1 - galerie Sýpka - červenec - srpen
Sochy v ulicích - Galerie Města Trutnova květen - září, kurátor L. Pangrácová
Království za koně, Galerie Města Pardubic, kurátor M. Vítková

2013
sochy v ulicích České Budějovice

2012
Digitální sochy v Brně — Dům umění města Brna
Umělci Prahy 6 / Umělci Praze 6, Bayereuth — Německo
Beaufort 04, Belgie, sochařské mezinárodní trienále na pobřeží

2011
Umění ve městě - město české Budějovice
Theatre Mundi - galerie kritiků Praha
GHMP - Sochy v parku Trojského zámku - Praha 7
Digitální sochy - DOX Praha
Digitální sochy — výstava studentů a pedagogů FaVU VUT, AVU a FUD UJEP, Centrum současného umění DOX, Praha
Sigmund Freud Franz Kafka — Zámecká galerie Holešov, kurátor výstavy MUDr. Libor Grónský

2010
Venku, Galerie Klenová a Kunstverein Passau, kurátor Marcel Fischer
Postavy, galerie ARTPRO aula VŠE Praha
Cena J. Chalupeckého - laureáti 20 let, DOX, kurátorka L. Lindaurová

2009
Od sadry k žuvačke - autorské techniky a strategie, Nitranská galérie, kurátorka Barbora Gerža
Sochy v ulicích, Město Brno a Dům umění města Brna
Návrhy jezdecké sochy Jošta Moravského, Galerie, Radnická 2, Brno
Štúdio Pelechov-tavená skleněná plastika, Slovenské národné múzeum, Bratislava
Hráči, Galerie moderního umění v Hradci Králové, kurátorka Mgr. Martina Vítková
Hráči, Wortnerrův dům Alšova Jihočeská Galerie, České Budějovice, kurátorka Mgr. Martina Vítková
ART SAFARI 18 sochařské studio Bubec, Praha

2008
Exotismy, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, kurátorka Alena Potůčková
Exotismy, Východočeská Galerie v Pardubicích
Exotismy, Galerie výtvarného umění v Chebu
V. Nový zlínský salon, Krajská Galerie výtvarného umění ve Zlíně
Fauna Flora, Gallery Rajatila - Tampere, Finsko, kurátor Vlasta Čiháková Noshiro
Fauna Flora, Galerie Kritiků Praha, kurátor Vlasta Čiháková Noshiro
Neviděný svět, Staroměstská radnice Křížová chodba
Tvrdohlaví po 20 letech, České muuzeum výtvarných umění v Praze, kurátorka Marie Bergmanová
Mezi zvířetem a květinou, Galerie Klatovy/Klenová

2007
Výstavy pro Prahu 1, Galerie La Fame, Praha 1
10 Salon Obce Architektů, Letohrádek královny Anny Belveder - Pražský Hrad
Exotismy, České Muzeum Výtvarných Umění v Praze, kurátorka Alena Potůčková
Tvrdohlaví po 20 letech, Galerie výtvarného umění v Ostravě

2006
Podvědomí, Galerie Millennium, Praha, organizátor Obecní galerie Beseda - Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan
Zdeněk Lhotský a přátelé, Galerie N, Jablonec nad Nisou
X Years of Studio of Casting Glass / Lhotský - Pelechov, University of Brighton Gallery, Brighton, Anglie, kurátoři Sylva Petrová, Jonathan Woodham
Generace 80 let ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová,Galerie města Plzně, kurátor Marcel Fišer
figurama 06, augustiánský mužský klášter Na Karlově v Praze
Měsíce, Galerie Kabinet, Radnická 4 Brno
Chalupecký hotel, Motorenhalle v Drážďanech

2005
Soutěžní návrhy pomníku Otto Wichterle, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Florálie - mezi idylou a halucinací, ArtPro - Galerie české plastiky, Praha
X let tavené skleněné plastiky, Lhotský-Pelechov, Moravská galerie - Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno, kurátor Zdeněk Lhotský
I-V. Nový Zlínský salon, Galerie výtvarného umění, Dům umění, Zlín
Nocturno - Špálova galerie, Praha (v rámci 4. veletrhu současného umění Art Prague '05)
Galerie Via Art, Praha (v rámci 4. veletrhu současného umění Art Prague '05)
X let tavené skleněné plastiky, Lhotský-Pelechov, Galerie Evropa, Žďár nad Sázavou, kurátor Zdeněk Lhotský
Art Safari 10, Sochařské studio Bubec, Praha
Figurama '05, Augustiniánský klášter Na Karlově, Praha
Biennale Internazionale Dell'Arte Contemporanea, Florencie, Itálie
X rokov tavenej sklenej plastiky, Dvorana Ministerstva kultúry SR, Bratislava, Slovensko, kurátoři Zdeněk Lhotský, Ágnes Schramm
Nic na odiv...?, zahrada psychiatrické a neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, Kateřinská ulice, Praha

2004
V mezičase, Galerie kritiků, Palác Adria, Praha, kurátor Vlasta Čiháková-Noshiro
Bilder, Skulpturen, Fotografien - Tschechische Künstler zum Eintritt in die EU,
Galerie Kubus, Hannover, Německo, kurátor Vera Lindbeck
Große Östbayerische Kunstausstellung 2004, Kunst- und Gewerbeverein Regensburg, Kreuzgang des Dominakanerklosters, Regensburg, Německo
Animálie, Galerie české plastiky, Praha
Evropské triennale drobné plastiky 2004, Galerija Murska Sobota, Slovinsko,
kurátor Raminta Jurenaite
Figurama '04, Dům umění, Znojmo
Zátiší, HVB Bank-Revoluční, Praha
X let tavené skleněné plastiky / Lhotský-Pelechov, Severočeské muzeum, Liberec, kurátor Zdeněk Lhotský
Andělé a jiné bytosti, Galerie české plastiky, Praha
7. aukční salon výtvarníků - 372 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
Místo Václava Stratila, Galerie ARS, Brno

2002
Tvrdohlaví + Vít Soukup (obměna stálé expozice), Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha

2001/2
Nové spojení - New Connection, World Financial Center, New York, USA;
reprízy: Galéria mesta Bratislavy-Mirbachov palác, Bratislava, Slovensko,
Národní galerie-Veletržní palác, Praha, kurátoři Ľubomíra Slušná a Dan Merta
Tvrdohlaví - erotika (obměna stálé expozice), Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha
Michal Gabriel - sochy, Jan Ambrůz, David Černý, Michal Gabriel, Lukáš Rittstein,
Jiří Sobotka - kresby, Galerie Druhá modrá, Praha, kurátor Irena Velková
Místo činu - Design 20. století, Moravská galerie-Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno, kurátor Kaliopi Chamonikola

2001
Hledání ztracené elegance - Projekt 2000+1, Design centrum, Praha,
organizátoři Design centrum a Uměleckoprůmyslové museum, Praha
100+1 uměleckých děl z 20. století - Ohlédnutí za minulým stoletím,
České muzeum výtvarného umění-Dům u Černé Matky Boží, Praha, kurátor Alena Potůčková
Tvrdohlaví + Michal Novotný (obměna stálé expozice), Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha
Tvrdohlaví - Umělci pro umělce (obměna stálé expozice), Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha
Barevná socha, Severočeská galerie, Litoměřice

2000/1
Výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, Národní galerie-Veletržní palác, Praha

2000
Refigurace (s Kurtem Gebauerem, Máriem Kotrbou, Karlem Neprašem a Jiřím Plieštikem), Moravská galerie-nádvoří Pražákova paláce, Brno, kurátor Kaliopi Chamonikola
Konec světa?, Národní galerie-Palác Kinských, Praha, kurátor Milan Knížák
Otevření galerie Tvrdohlavých, Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha

1999
Železná plastika, Národní galerie-Veletržní palác, Praha, kurátor Michal Koleček
Tvrdohlaví IV, Národní galerie-Valdštejnská jízdárna, Praha, kurátor Jiří Olič
Pocta Franzi Kafkovi, Tančící dům Praha

1998
Výsledky symposia železné plastiky - Železo a Bronzy, Galerie Václava Špály, Praha;
reprízy: Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem, Třinecké železárny, Třinec, kurátor Michal Koleček
Výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, putovní výstava: Enschede, Nizozemí, Galerie Artex, Bukurešť, Rumunsko, Galerie Manéž, Moskva, Rusko, -Centrum současného umění, Kyjev, Ukrajina, kurátoři Martin Dostál a Radek Váňa

1997/8
Nadílka - společná výstava výtvarníků MXM, Galerie MXM, Praha, kurátoři Jana a Jiří Ševčíkovi

1997
Výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, Kortárs Cseh Képzömüvészet, Budapešť, Maďarsko
Bronz - výstava v rámci symposia železáren Třinec, Třinecké železárny, Třinec,
kurátor Michal Koleček
Výsledky symposia železné plastiky, Strojírenský veletrh, Brno, kurátor Michal Koleček
Pardubické valy, Východočeská galerie, Pardubice, kurátor Hana Řeháková
Z fiktivního světa Nových médií, Severočeské muzeum, Liberec,
kurátor Ludvík Hlaváček / Sorosovo centrum současného umění
Dílna '97 - výstava Mikulovského výtvarného symposia, Regionální muzeum, Mikulov na Moravě
Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Národní galerie-Veletržní palác, Praha,
kurátor Ludvík Hlaváček / Centrum pro současné umění Praha
Dílna '94-97 - výsledky Mikulovského symposia, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Rajská zahrada Pražského hradu, Praha, organizátoři Nadace Svoboda a RAP Mikulov na Moravě

1996
Figur Struktur - současné umění z Česka, Slovenska a Maďarska,
Markt Bruckmühl, Bruckmühl, Německo
Opakované příběhy - Tradice v novém, Moravská galerie-Místodržitelský palác, Brno;
repríza: Národní galerie-Šternberský palác, kurátor Kaliopi Chamonikola
Triennale moderního umění, Dům umění, Zlín, kurátor Ludvík Ševeček
Manus Europae, Olomoucké arcibiskupství, Moravský Beroun, kurátor Štěpán Axman
Půl tuctu laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého '90-95, Galerie Sýpka, Brno, kurátor Jan Velek
Osudová zalíbení (výstava sběratelů moderního umění), Národní galerie Veletržní palác, Praha, kurátoři Naďa Řeháková, Vít Havránek a Karel Miler
Bronzová ratolest, Schwarzenberský palác, Praha, kurátor Jonáš Nenička
Zpřítomnění - Přírůstky Galerie Klenová z let 1987-1996, Galerie Klenová, Klatovy, kurátor Marcel Fišer
Cena Jindřicha Chalupeckého - laureáti z let '90-95, Starý královský palác, Pražský hrad, Praha

1995
Setkání Tvrdohlavých, Galerie Klenová, Klatovy
Evropské triennale drobné plastiky '95, Galerija Murska Sobota, Slovinsko, kurátor Jiří Ševčík
Společná výstava zdravých a tělesně postižených výtvarníků, Galerie mladých U Řečických (se skupinou NedomYsleno a Nová situace), Praha, kurátor Jiří Ševčík
Orbis Fictus - výstava virtuálního umění, Valdštejnská jízdárna, Praha, organizátor Sorosovo Centrum pro současné umění Praha

1994
Manus Europae (výstava bronzových soch pro nevidomé), Galerie mladých U Řečických, Praha, kurátor Štěpán Axman
Výstava umělců galerie MXM, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří, kurátoři Jana a Jiří Ševčíkovi
Putovní výstava obrazů a soch (Slovensko, Česko, Bavorsko, Duryňsko), Passau, Německo; organizátor Galerie Klenová, Klatovy
Vyšehrad '94 - Výstava obrazů a soch Nového sdružení pražských malířů a jeho hostů,
Galerie Vyšehrad, Praha, kurátor Miloslav Krajný
Okruh - sochy a obrazy, Galerie Sýpka, Brno, kurátoři Jana a Jiří Ševčíkovi
Výstava soch, Voorburg, Nizozemí, organizátor Nadace Svoboda
Valdštejnská zahrada '94, Valdštejnská zahrada, Praha, kurátor Martina Pachmanová
Fotky, obrazy, sochy, objekty, instalace - výstava českých a německých umělců, Zámek Hořín, Mělník, kurátor Inge Lindemann
4 × 10 - výstava plastik (Duryňsko, Bavorsko, Slovensko, Česko), Galerie Klenová, Klatovy, kurátor Petr Melzer

1993
Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-92, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Česká geometrie - Geometria Bohemia, Mücsarnok Gallery, Budapešť, Maďarsko;
repríza: Národní technické muzeum, Praha, kurátor Ivo Janoušek
Výsledky sochařského sympozia Trója '93, Botanická zahrada, Praha, organizátor Nadace Trója
Výstava kmenových autorů Galerie MXM, Florsalon, Praha
Výstava laureátů 3. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, Galerie Sýpka, Brno, kurátor Jan Velek
Krajina v současném umění, Galerie hl. m. Prahy-Dům U kamenného zvonu, Praha, kurátoři Ludvík Hlaváček a Marta Smolíková
Hapestetika (výstava pro nevidomé), Galerie mladých U Řečických, Praha,
kurátor Igor Korpaczewski
Výstava čtyř umělců na zámku Jiřího Lobkowicze (s Martinem Mainerem, Tomášem Rullerem a Vladimírem Kokoliou), Zámek Mělník
Výstava pěti (s Jaroslavem Rónou, Stefanem Milkovem, Erikou Bornovou
a Martinou Riedlbauchovou), Galerie Art, Český Krumlov
1992
Výstava laureátů 2. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, Galerie Václava Špály, Praha;
repríza: Galerie Sýpka, Brno, kurátor Mahulena Nešlehová
Prezentace Galerie MXM na Art Messe, Frankfurt nad Mohanem, Německo
Situace '92, Výstavní síň Mánes, Praha, kurátoři Mahulena Nešlehová a Petr Wittlich
Taneční divadlo Zürich a Tvrdohlaví (v rámci festivalu Tanec Praha 1992),
ahrady Černínského paláce, Praha
Šedá cihla 35/1992, Galerie Klenová, Klatovy, kurátoři Zuzana Bartošová, Josef Hlaváček, Vlasta Čiháková-Noshiro, Jiří Valoch, Jana a Jiří Ševčíkovi
Výlet do postmoderny, Výstaviště-Pavilon H, Brno;
repríza: Slovenská Národná galéria, Bratislava, kurátor Egon Bondy
Sochařství 1988-92 - Generace osmdesátých let,
Galerie hl. m. Prahy-Dům U kamenného zvonu, Praha, kurátor Olga Malá
Prezentace Galerie MXM na Art Cologne, Kolín nad Rýnem, Německo
Bronz, Vojanovy sady, Praha, kurátor Štěpán Axman
Výstava drobné plastiky, Galerie 9, Celle, Německo, organizátor Galerie MXM

1991
Jiná geometrie, Výstavní síň Mánes, Praha, kurátor Josef Hlaváček
Zahajovací výstava Galerie MXM, Galerie MXM, Praha
Tvrdohlaví, hrad Sovinec
Bez distance - Ohne Distanz, Akademie der bildenden Künste, Vídeň, kurátor Antonia Huemer
Praha v Eindhovenu, De Krabbedans Art Centre, Eindhoven, Nizozemí
Evropské dialogy, Museum Bochum, Německo, kurátor Josef Císařovský
Tvrdohlaví III, Národní galerie-Městská knihovna, Praha

1990
Nová skupina, Národní galerie-Městská knihovna, Praha, kurátor Jaromír Zemina
Cesty k postmoderně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha, kurátor:Josef Kroutvor, Ludvík Hlaváček, Milena Lamarová
Nové sbírky Národní galerie, Národní galerie-Zámek Zbraslav, Praha, kurátor Václav Erben
Mladé ateliéry '90, Galerie Fronta, Praha, kurátor Pavel Zadražil
Výstava soutěžních prací na vrata Veletržního paláce Národní galerie,
Národní galerie-Palác Kinských, Praha
Tvrdohlaví - v rámci Třetího Litvínovského výtvarného léta, Zámek, Litvínov
Výstava v rámci mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích,
Hořice v Podkrkonoší, kurátor Václav Bukač
Tvrdohlaví - De Hårde Hoveder, Århus Kunstbygning, Århus, Dánsko
Tvrdohlaví - Tetes Dures, Théatre National de Bretagne, Rennes, Francie
8. mezinárodní triennale drobné plastiky, Budapešť, Maďarsko, kurátor Václav Erben
Kupka z Prahy, Galerie Aime, Paříž, Francie
40 Artistest Tchèques et Slovaques 1960-1990, Galerie Art Défense, Musée du Luxembourg, Paříž, Francie, kurátor Jana Claverie

1989
Mladí mladým, Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy, kurátor Ondřej J. Sekora
Pocta Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha, kurátor Jiří Kotalík jr.
Mladé ateliéry '89, Galerie Fronta, Praha, kurátor Jiří Ševčík
Výstava českého výtvarného umění, Městské muzeum, Český Krumlov, kurátor Pavel Zadražil
Malba a plastika mladých, Pražská tržnice, Praha-Holešovice
Sochařství, Flora - Olomouc, Olomouc, kurátor Pavel Zadražil
Výstava účastníků tvůrčí dílny "Primär Bildhauerei", Graz, Rakousko
Tvrdohlaví II, Výstavní síň ÚLUV, Praha
Mladé sochařství, Galerie mladých U Řečických, Praha, kurátor Olga Malá
Popis jednoho zápasu, Orlická galerie výtvarného umění, Rychnov nad Kněžnou;
reprízy: Městská galerie, Cheb, Městská galerie, Karlovy Vary, Městská galerie, Most, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem, kurátoři Jana a Jiří Ševčíkovi

1988
Výstava mladých sochařů k poctě Hany Wichterlové, Galerie Václava Špály, Praha, organizátor Galerie mladých U Řečických
Město, sochy, film - výstava soutěžních prací pro sídliště Barrandov,
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, kurátor ing. Helzel
Výstava patnácti - generace 80. let, Galerie hl. m. Prahy-Staroměstská radnice, Praha, kurátor Ivona Raimanová
Humor '88, Galerie výtvarného umění, Hradec Králové;
repríza: Horácká galerie, Nové Město nad Metují
Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha, kurátor Jitka Severová
Salon pražských výtvarných umělců, Výstaviště - tehdejší Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
Výstava českého sochařství, putovní výstava, Polsko
Tvrdohlaví, Havířov

1987/8
Tvrdohlaví I, Lidový dům, Praha-Vysočany, kurátor Jiří Halík

1987
Výstava, Mikrobiologický ústav AVČR, Praha-Krč
Výstava třiceti, Lidový dům, Praha-Vysočany
Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Galerie hl. m. Prahy-Staroměstská radnice, Praha, kurátor Alena Pomajzlová

1986
Konfrontace IV, Praha-Smíchov
Mladí pražští výtvarníci, Vysokoškolský klub, Brno, kurátor Karel Tutsch
Konfrontace V., Svárov
První setkání mladých slovenských a pražských výtvarníků, Střelecký ostrov, Praha

1985
Konfrontace III, Kladno
Barevná socha, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy, kurátoři Jiří a Zdeněk Hůlovi

1984
Konfrontace II, Praha-Vršovice
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Muzeum umění, Olomouc
Galerie moderního umění, Hradec Králové
soukromé sbírky doma i v zahraničí
Další realizace

realizace pro veřžejná prostranství - viz www.michal-gabriel.cz

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Pomajzlová, A. (1987). Grotesknost v českém výtvarném umění 20.

století. Katalog výstavy. Galerie hlavního města Prahy, Tiskařské

závody n. p. Praha.

Tvrdohlaví (1987). Katalog výstavy v Lidovém domě v Praze-Vysočanech,

Odbor školství a kultury ONV Praha 9.

2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví (1989). Katalog výstavy

v Galerii ÚLUV v Praze, text česky a anglicky, Umělecká

agentura SSM M-Art.

Ševčík, J. – Ševčíková, J. (1989) Popis jednoho zápasu : Česká výtvarná

avantgarda 80. let. Katalog výstavy v Orlické galerii, Rychnov

nad Kněžnou a dalších místech, STZ n. p. Bratislava.

Olič, J. – Marhoul, V. (1990). Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes

Dures. Katalog výstavy v Århusu, Kunstbygning a v Rennes,

Théâtre National de Bretagne, text dánsky a francouzsky. Grafia

Zlín.

Kolektiv autorů (1990). 40 Artistes : Tchèques et Slovaques : 1960–

1990. Katalog výstavy v Musée du Luxembourg, Paříž/Paris, text

francouzsky. Art Defense, Flammarion, Paris,

ISBN: 2.08.011738.6.

3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví (1991). Katalog výstavy v Národní

galerii v Praze – Městská knihovna, text česky a anglicky.

Ministerstvo kultury České republiky, Praha.

Ševčík, J. – Ševčíková, J. (1991). Bez distance : Ohne Distanz. Katalog

výstavy, text česky a německy. Kunstverein Wien.

Erben, V. (1991). „Michal Gabriel“, Výtvarné umění/The Magazine for

Contemporary Art, 1991(1), s. 37–40, Unie výtvarných umělců,

Praha.

Galerie MXM 1991 (1992). Katalog, Galerie MXM.

Galerie MXM 1992–1993 (1993). Katalog, text Jana a Jiří Ševčíkovi,

Galerie MXM.

Janoušek, I. – Keserü, K. (1993). Geometria Bohemia. Katalog výstavy

v Műcsarnok Gallery, Budapešť/Budapest, text maďarsky a německy.

ISBN: 963-7550-35-6.

Lindeman, I. (ed.) – Hlaváček, L. (1993). Gabriel – Kokolia – Mainer –

Ruller. Katalog výstavy na zámku Mělník, text česky, anglicky

a německy. Höcherl Verlag, München.

Malá, O. – Gabriel, M. (1994). Michal Gabriel : Sochy. Katalog výstavy

v Galerii hl. m. Prahy, Praha – Staroměstská radnice, text česky

a anglicky, Studio KANT, ISBN: 80-7010-035-4.

Galerie MXM (1996). Katalog, text Jana a Jiří Ševčíkovi, Martin

Dostál, Marek Pokorný, Studio Kant.

Olič J. (ed.) (1999). Výtvarná skupina Tvrdohlaví : 1987–1999. 219+(4)

s., česky s anglickým resumé, KANT – Karel Kerlický,

Silverscreen s.r.o, Praha, ISBN: 80-238-3836-6.

Kolektiv autorů (2001). New Connection. Katalog výstavy, New-York,

World Financial Center, Bratislava, Galéria mesta Bratislavy,

Praha, Národní galerie, tisk i+i print Bratislava,

Vybraná bibliografie

ISBN: 80-968203-7-0.

Olič, J. (2005). Michal Gabriel. Text česky a anglicky, Michal Gabriel,

tisk Flora Praha, ISBN: 80-239-4183-6.

Olič, J. (2005). „Michal Gabriel“. IN: České ateliéry/Czech studios :

71 umělců současnosti/71 contemporary artists. Text česky a

anglicky, ART CZ, ISBN 80-239-5528-4.

Hlaváček, L. (2007). „Postmoderna a neoexpresionismus“ a „Rozvíjení

osobních přístupů nové skupiny a aktivity“. IN: Dějiny českého

výtvarného umění. VI/2 1958/2000, Ústav dějin umění Academie

věd České republiky, Academia, Praha 2007.

ISBN: 978-80-200-1488-2.

Olič, J. – Kudrna, J. – Jůza, J. (2008). Tvrdohlaví po 20 letech. Katalog

výstavy, 67+(1) s., Galerie výtvarného

Články, média, internet

cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Gabriel

Jiří Olič: Příběhy Michala Gabriela www.michal-gabriel.cz/pribeh.html

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv