O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Michal Ranný

Jméno
Michal
Příjmení
Ranný
Narozen/a
1946
Místo narození
Brno
Úmrtí
1981
Klíčová slova
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Michal Ranný patřil ke generaci malířů, jejichž umělecký profil se formoval

v šedesátých letech. Pocházel z rodiny umělců - výtvarníků Emanuela Ranného a Zdeňky, rozené Samsonové. Už v průběhu studií na Akademii výtvarných umění se představil jako malíř s osobitým výtvarným výrazem a neobyčejným talentem. Od počátku bylo zřejmé, že doménou jeho díla se stane krajina, k jejímuž uchopení a ztvárnění užíval malíř hlavně tušové kresby a akvarel.

 

Michal Ranný studoval v letech 1961 – 65 na SUPŠ v Brně u prof. Jiřího Coufala, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Františka Jiroudka a Jiřího Johna. Počátky jeho malířské tvorby byly spojeny s krajinou Českomoravské vrchoviny, kam se neustále vracel a která patřila mezi jeho velké inspirační zdroje. Nezpochybnitelné jsou i vlivy Jiřího Johna, Josefa Šímy, Roberta Hliněnského. Se stejným zaujetím se věnoval příměstským oblastem Prahy i plenérům Českého středohoří Podhůří Tišnovska. K dalším velkým tématům ho podnítily cesty do zahraničí a to především do Itálie a Francie. První z nich — na ostrově Belle Ile — na něj měla největší vliv. Odtud pramení také jeho zaujetí horizontálními křivkami. Motiv skal, zájem o přírodní prvky anorganického původu, především však struktura a barevnost kamenů pobřeží a moře ho pak provází až do konce jeho tvorby.

 

Ke konci šedesátých let, přibližně v době pobytu v jugoslávské Crikvenici, se

v akvarelech začíná vedle šedých a hnědých odstínů objevovat i červená. Postupem let přibírá do palety i další barvy, hlavně modrou se žlutou. Zpočátku organické formy ustupují v závěru tvorby ke geometrickému řádu až k minimalistickému projevu. Postupně se propracovával od realistického projevu až k abstrakci – gestickým kresleným liniím a monochromnímu koloritu. Svého vrcholu nabývá jeho tvorba od poloviny sedmdesátých let

20. století a to v technice kreseb smývané tuše, kterými Michal Ranný obohatil proud české abstraktní a lyrické malby.

 

Michal Ranný uspořádal množství samostatných a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno v našich předních galeriích. Předčasně zesnulý umělec byl výjimečným tvůrcem, jehož význam přesahuje hranice vlastní generace a řadí jej mezi významné české výtvarníky.

 

Moravská galerie v Brně vyhlašuje každé dva roky Cenu Michala Ranného, která je udělována umělcům, jejichž dílo a myšlení výrazně ovlivňuje nastupující generace.

Autor anotace
Julie Weissová

Publikováno
2009

Profesní životopis

Vzdělání:
1965-1971 Akademie výtvarných umění, Praha, Oplt Oldřich
1965-1971 Akademie výtvarných umění, Praha, Jiroudek František
1965-1971 Akademie výtvarných umění, Praha, John Jiří
1961-1965 Střední uměleckoprůmyslová škola, Brno, Coufal Jiří

Stipendia:
1973-1974 Francie
1969-1969 Jugoslávie
1968-1968 Francie
1967-1967 Paříž
1966-1966 Gruzie

Výstavy

Samostatné výstavy
2009
Michal Ranný: Kresby / akvarely, Muzeum města Brna, Brno
nedatováno
Michal Ranný: Mostra di olií, acquarelli e disegni sull' Italia, Instituto italiano di cultura, Biblioteca italiana, Praha

2006
Michal Ranný: Obrazy, kresby, Podhorácké muzeum, Předklášteří u Tišnova

2000
Náhoda setkání: Dalibor Chatrný, Pražákův palác, Brno

1999
Belle - Ile - en - Mer, Galerie Štěpánská 35, Praha

1997
Michal Ranný: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Michal Ranný: Kresby z let 1968 - 1981, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1994
Michal Ranný: Obrazy, kresby, Galerie Václava Špály, Praha
Michal Ranný: Obrazy, kresby, Výstavní síň "13", Plzeň
Michal Ranný: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Michal Ranný: Obrazy, kresby, Dům umění města Brna, Brno

1991
Michal Ranný: Kresby, Galerie Stará radnice, Brno

1987
Michal Ranný, Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha

1985
Michal Ranný: Obrazy, akvarely, kresby, Grafický kabinet, Zlín (Gottwaldov)

1984
Otakar Slavík: Návraty, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1982
Michal Ranný: Kresby, Divadlo hudby OKS v Olomouci, Olomouc

1981
Michal Ranný: Kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2010
Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha

2008
Nechci v kleci! / No cage for me!, Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Krajiny bez nebe, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2006
České umění 20. století / The Bohemian Art of 20. century: 1940 - 1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Hory, skály, kameny, Výstavní síň Husova 19-21, Praha

2004
Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň

2003
Práce na papíře, Dům U Kamenného zvonu, Praha

1999
... a co sbírky, Salon, Kabinet, Olomouc
Znovu a jinak, Pražákův palác, Brno

1997
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno
Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha

1996
Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha

1992
Česká kresba, Galerie R, Praha
Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Salone dell'arengo, Novara
11. Obrazy, kresby, grafika, Výstavní síň Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha
Svetlo v tmách, Považská galéria umenia, Žilina

1991
In memoriam, Mánes, Praha

1990
Slavnostní otevření Studia Della

1984
Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc
Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1983
Česká kresba 20. století, Kabinet grafiky, Olomouc
Nové kresby, Výběr z přírůstků 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří

1980
Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Konstanz

1978
Pittura céca contemporanea, Palazzo del Monte, Padova

1977
Mladá tvorba 2, Žáci Akademie výtvarných umění Praha, Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, Pardubice

1968
Mladí výtvarníci pražské Akademie, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
Mladí výtvarníci pražské Akademie, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín (Gottwaldov)
Městská galerie, Brno
Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Národní galerie v Praze, Praha
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň
Další realizace

Akce/Performace:

2000

První slavnostní předání ceny Michala Ranného Daliboru Chatrnému, Pražákův palác, Brno

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Michal Ranný : kresby / akvarely : Muzeum města Brna, 16.4.-9.8.2009 / [úvodní studie Alena Konečná]. -- Brno : Muzeum města Brna, 2009

2009 Michal Ranný (kresby / akvarely),

Michal Ranný : kresby / akvarely : Muzeum města Brna, 16.4.-9.8.2009 / [úvodní studie Alena Konečná]

nedatováno, Michal Ranný (Mostra di olií, acquarelli e disegni sull' Italia)

2008 Krajiny bez nebe (Soubor ze sbírky obrazů manželů Třeštíkovýcb),

2008 Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století),

Malá okénka do velké tvorby : 21. jednodenní výstava : Michal Ranný (1946-1981) : obrazy a kresby / jednodenní výstava - sobota 26. dubna 2008, Rožmberský dům Blatského muzea, Soběslav ; Stanislav Macháček

2008 Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění

1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art),

Michal Ranný - obrazy, kresby : Muzeum Brněnska, Podhorácké muzeum v Předklášteří, 28.2-8.5.2006 / [Hana Petlachová]. -- Předklášteří : Muzeum Brněnska, 2006

2005 Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG),

2004 Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR),

2003 Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection),

Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, katalog, 21.9.-19.11.2000 Karlovy Vary

Michal Ranný, Karlovy Vary : Galerie umění Karlovy Vary, 2000

1999 "…a co sbírky" (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998),

1999 Kolorismus, (seznam vystavených prací)

1997 Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)

1997 Proměny krajiny v českém malířství 20. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)

Dva pohledy : Václav Boštík kresby, Michal Ranný kresby : 13.11.-28.12.1997 Roudnice nad Labem, katalog, Roudnice nad Labem : Galerie moderního umění, 1997

Michal Ranný : [katalog k výstavě, Praha, Plzeň, Roudnice nad Labem, Brno 1997 / úvodní text Jiří Hlušička]

Michal Ranný : kresby : Galerie moderního umění Roudnice n. L., listopad, prosinec 1997, text Miroslava Hlaváčková ; fotografie a grafická úprava Jaroslav Bárta. V Roudnici nad Labem : Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 1997

Michal Ranný ; [úvodní text Jiří Hlušička].Praha, Galerie Václava Špály 1997

1996 Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969 - 1985),

1996 Přírůstky 1991 - 1995

Michal Ranný : Galerie Václava Špály v Praze, Západočeská galerie v Plzni, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Dům umění města Brna / [text Jiří Hlušička]. -- Praha : Galerie Václava Špály, 1994

Michal Ranný / Jiří Hlušička ; Do tisku připravil Emanuel Ranný, Praha Odeon, 1993

1992 Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989),

1992 Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992,

1992 11 (Obrazy, kresby, grafika)

Michal Ranný : 30. července 1946 - 6. února 1981 výběr z díla / [Josef Chalupa]. Nové Město na Moravě : Horácká galerie výtvarného umění, 1991

Michal Ranný: Kresby katalog výstavy, Brno 6. 3.-28. 4. 1991 / úvod Jiří Valoch, graf. úprava Zdeněk Halla. Brno : Dům umění města Brna, 1991

Katalog / Michal Ranný. Praha : Galerie Václava Špály, 1990

Michal Ranný : Obrazy, akvarely, kresby : Katalog výstavy, Gottwaldov 5. 12. 1985 19. 1. 1986 / [Úvod] Ludvík Ševeček ; Graf. úprava Emanuel Ranný

1984 Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,

Michal Ranný : obrazy, kresby : [14.2.-11.3.1984 / Nina Dvořáková]. Brno : Dům umění města Brna, 1984

1983 Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983),

1983 Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,

Michal Ranný : kresby : Divadlo hudby OKS v Olomouci 23.6.-21.7.1982. Olomouc,1982

Michal Ranný - kresby.Olomouc, 1982

1980 Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)

1978 Pittura céca contemporanea

1977 Mladá tvorba 2 (Žáci Akademie výtvarných umělní Praha)

Michal Ranný: Mostra di olií, acqusrelli e disegni sull' Italia. Praha : Istituto Italiano di Cultura, 1975

1968 Mladí výtvarníci pražské Akademie

Články, média, internet

Kresby a malby inspirované přírodou / [autor recenze] Anna Fidlerová. -- 1 obr

In: Karlovarské noviny. -- Karlovy Vary. -- ISSN 1210-5147. -- Roč. 9, č. 247 (20001023), 2000, s. 19

Belle-lle-en-Mer je skutečně ostrov / Jana Šmejkalová. In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 12, č. 11 (19990527), 1999, s. 4

Ostrov královny Sarah Belle-lle / Aut. rec. Petr Burian. -- 1 fot, In: Haló noviny. -- Praha. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, č. 40 (19990217), 1999, s. 8

Michal Ranný / Jiří Hlušička, In: Bulletin Moravské galerie v Brně. Sv. 54. -- Brno : Moravská galerie v Brně, 1998. -- ISBN 80-7027-074-8. -- s. 132-134

Michal Ranný / Jiří Hůla. -- 2 obr, In: Denní telegraf. -- Praha. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 6, č. 105 (19970506), 1997, s. 13

Krajina jako procítěná esence / Aut. rec. Irena Šabovičová. -- 1 obr, In: Denní telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 3, č. 173 (19940726), 1994, s. 13

Kresby Michaela Ranného : Brno / Radek Horáček. -- 1 obr, In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 4, č. 9 (1991), s. 6

Michal Ranný - obraz jako neklidné místo jistoty] / Jan Rous. -- 1 obr, In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 7, č. 11 (19940602), 1994, s. 7

Obrazy a kresby Michala Ranného / Jan Rous, In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, č. 35 (19940901), 1994, s. 10

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv