O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Michal Sedlák

Jméno
Michal
Příjmení
Sedlák
Narozen/a
1971
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Klíčová slova
instalace
kresba
land art
public art (veřejné umění)
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Michal Sedlák vytváří v současné době především projekty zemního umění, uměleckého druhu, který rozvíjí podněty konceptuálních umělců z poloviny 60. let. Jakkoli vztah k dílům Roberta Smithsona, Michaela Heizera, Richarda Longa, Hamishe Fultona a dalších je nepopiratelný, Sedlákovo pojetí tohoto média je bytostně odlišné. Jakoby Sedlák přiváděl starou tradici umělého formování krajiny a přírodních útvarů od konceptuální epizody zpět do lůna výtvarné tvorby, fantazijní invence a vzrušující fabulace.

 

Mezi jeho díly nalezneme kresebné projekty rozměrných a technicky náročných vizí, jakými jsou úprava místa někdejšího Stalinova pomníku v Praze, zahrnující dům restaurace a rozsáhlé sochařské kreace vytvořené živou rostlou vegetací nebo návrh na úpravu odtěženého kopce v Českém Středohoří do podoby vajíčka na pánvičce - „volského oka“. Vedle nich je tu řada projektů děl „menších“ rozměrů, jejichž realizace je zcela reálná, jak se již ve dvou případech prokázalo.

 

Michalův tvůrčí postoj by se dal charakterizovat jako citlivost pro živý povrch země a pro příběhy, který tento povrch zabydlují. Sedlákova krajinná díla jsou pokusem přidat k funkčnímu formování krajiny, kterého se člověk nevyhnutelně dopouští, prvky radosti, hry, fantazie, příběhů a citlivé aktualizace širokého kulturního kontextu.

 

Kromě krajinných projektů vytvářel Sedlák instalace pro městský veřejný prostor, díla pletená z proutí, a v seznamu jeho tvorby nalezneme i tkanou tapiserii.

 

V roce 1997 vytvořil Sedlák pro výstavu „Umělecké dílo ve veřejném prostoru“ dva projekty. Splývačka byl projekt asi třicet metrů dlouhé lidské figury se vzhůru vztaženýma rukama napřímeně ležící v mělkém řečišti vltavských peřejí v Praze Tróji. Socha, která měla být realizována kameny a živou vegetací byla prezentována přesvědčivým detailně vypracovaným modelem ponořeným do proudící vody. Druhý, projekt měl podobu umělého ostrova - hory v jejímž nitru se ukrýval Archimédův šroub poháněný proudem vody a posunující kouli na vrchol.

 

Sedlákova díla se liší i od skromných a citlivých děl Longových či Fultonových, která se naplňují v konceptuální realizaci divákovy zkušenosti, jež má „převratný“ charakter, tj. otevírá nový model vztahu subjektu ke světu jako takovému. Proti konceptuálním dílům Land Artu a Earth Artu se obsahy Sedlákových děl pohybují po povrchu země a po povrchu lidské zkušenosti. Vyprávějí příběhy, kterými se napojují na kulturní dědictví a vyslovují se k aktuálním tématům současného diskursu o otázkách péče o životní prostředí, o estetických hodnotách krajiny.

Autor anotace
Ludvík Hlaváček

Publikováno
2007

Profesní životopis

Studium:
1991-1997 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
1990-1991 nástavbové studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze
1986-1990 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze

Ceny:
1997 2. cena, Neratovice - Oživení města
1. cena diváka - Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Sorosovo centrum pro současné umění, Praha

Výstavy

Samostatné výstavy
2010
Ne-možnosti - galerie Makráč

2007
Fotocesty – Galerie na chodbě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2000
galerie U bílého jednorožce v Klatovech

1998
Ústav makromolekulární chemie v Praze - Iluze - kresby
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
Rok 2014
Zóna v pohybu. Galerie Dox ,Praha
Rekonstrukce. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Rok 2012
My place. Galerie Trafačka

Rok 2011
Současná česká krajina. Galerie moderního umění v Hradci Králové

2010
Účast na uměleckém sympoziu Městský park 2010 vedeném Lenkou Klodovou PhD. - projekt Českobrodské plavení

2006
Výstava ke stopadesátému výročí narození Sigmunda Freuda, Staroměstská radnice v Praze

2005
Od země přes kopec do nebe – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Nový zlínský salon

2002
Galerie U bílého jednorožce v Klatovech – Divočina
Galerie V. Fragnera v Praze – CIB

2001
Galerie v Bílině

1999
Stadt Theater Selb - Německo

1998
Galerie Václava Špály v Praze - Umění pro nemocnici
Galerie Akademie výtvarných umění v Praze - Zelená
Public art, Praha - 2. výroční skupinová výstava Nadace pro současné
umění, Praha

1997
Sorosovo centrum pro současné umění, Praha – Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Spaces - Národní galerie moderního umění v Praze - Veletržní palác - oceněn 1. Cenou diváka
Kulturní dům Neratovice - Oživení města

1995
Galerie Václava Špály - Nová jména
Galerie Půda - školní ateliérová výstava
Staroměstská radnice v Praze - Sál architektů - symposium na téma papír - Paper Mill

1994
Galerie Sýpka

1992
Vojanovy sady
Další realizace

2013 - 2014

realizace projektu Loď v lokalitě Sladovka v Benešově

 

2013

Sochařské sympozium v Benešově

 

2000 Královská obora v Praze - Stromovka - realizace objektu Danae - akce 6

projektů Centra pro současné umění.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv