O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Michal Singer

Jméno
Michal
Příjmení
Singer
Narozen/a
1959
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
www.michalsinger.cz
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Info

Michal Singer je výrazný solitér, který se na pozici respektovaného autora vypracoval díky soustředěné práci a enormní energii. Nedostal se na AVU, vystudoval na FFUK obor filozofie a politické ekonomie a hlavně prošel „univerzitou života“, kterou považuje za důležitější než akademické vzdělání. Malování se podle jeho názoru „nedá nacvičit, protože člověku hrozí, že pod nánosem technické rutiny ztratí dotek s vlastní duší“. Od roku 1993 působí na volné noze. K osobitému stylu se propracovával tvrdě a postupně. Vytvořil stovky maleb, kreseb, grafik a koláží. Těžiště jeho tvorby spočívá v malbě, která se pořád vyvíjí a vyznačuje velkým tematickým i stylovým rozsahem. V 90. letech 20. století rozvíjel specifickou variantu fauvismu. Výrazné barvy a ostré kontury využil při zobrazení série motivů z městské periferie, zátiší, ženských aktů nebo autoportrétů, které působí provokativně, obsahují kritický i sebeironický pohled a mají často také symbolický aspekt, jako např. Milesova kára, Muž a hvězdy, Psanec, Na brodu, Podzemí. Po roce 2000 se Singerova malba stále víc uvolňovala, ustoupily pevné obrysové kontury a objevila se živelná pastózní exprese. Tímto způsobem vytvořil řadu obrazů, např. Daimonion I. a II., Euroskeptik, Svlečený Descartes, Jungle Man, Štvanec, Muž s ohnivou koulí aj., v nichž dominuje energická spontánnost a přitom zůstává syrová autentičnost. Drsný expresionismus občas střídají křehčí akvarely, pointilistické kvaše nebo asociativní kresby japonským fixem. Metodou „šamanského pointilismu“ vytvořil v roce 2006 dva monumentální obrazy Odysseus a sirény a Odysseus na Kykladách, v nichž spojil antický mýtus, vlastní příběh i oblíbené téma - filozofii předsokratiků. Obraz je trochu zastřen, tvary jsou rozloženy na nejmenší částice, obrysy se rozplývají a vyvolávají dojem plynutí v čase. Michal Singer má schopnost propojit zdánlivě neslučitelné prvky, čímž diváka udržuje v permanentním napětí. Kolem roku 2010 začal uplatňovat syntézu razantní plošné malby s křehkou gestickou kresbou, např. Slunce Mexika, Kleopatra v Persii, Jatka v tyrkysu, Opona Světelného města, Šiva, Karneval smrti. Insect aj. Nezajímá ho smyslově vnímaná realita, ale vstup do krajních míst lidské psychiky. Tyto obrazy jsou živelné, poetické a temné zároveň. Uvádějí do světa neznámých bytostí, fantomů, démonů, bohů a kosmických těles. Univerzum se prolíná s fragmenty běžné pozemské reality, známý svět a každodenní činnost s pocity a jevy těžko uchopitelnými. Ze stejného ideového zázemí vycházejí také Singerovy literární texty. Je autorem mnoha esejí, básnické sbírky Shell, série textů Kyselá neděle a nekonečné divadelní hry Dva lidé žijící ve Světelném městě.

Autor anotace
Vilma Hubáčková

Publikováno
2011

Profesní životopis

2009 Mezinárodní V 4 Sympozium, Egon Schiele Art Centrum
2008 První českoněmecké sympozium umělců na Šumavě
2003 Stipendijní pobyt Vídeň,  KulturKontakt Austria
1990 Spoluzakládá  kulturně politický týdeník Respekt, který byl roku 1992 vyznamenán cenou World Press Review
od 1993 svobodné povolání
1990-1993 Podílí se na grafické podobě tohoto týdeníku, spolupracuje s redakcí výtvarné a literární revue Revolver Revue, do níž přispívá články a ilustracemi
1989 Aktivity v  Občanském fóru, Mánes
1984-1989  Dělnické profese
1980-1984 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor filosofie a politická ekonomie

Ocenění:
2009 Grafika roku - čestné uznání
2008 nominován na cenu pro nejlepšího umělce Evropy ( Sovereign European Art Prize)
2003 oceněn výtvarně – teoretickou porotou časopisu Pars jako nejlepší výtvarník České republiky za tento rok
2003 cena galerie Klenová za nejlepší účast na skupinové výstavě

Výstavy

Samostatné výstavy
(výběr)

2013
Argonauti, Praha – Letohrádek Hvězda

2011
Circus minimus, Praha Galerie Smečky

2010
Svlečený Descartes, Výstavní síň Chrudim
Kresby,malby, koláže,  Brusel, Prague House

2009
Yoga teacher, Praha, Mlýnská kavárna
Muž s ohnivou koulí, Praha, galerie Vltavín
Circus Maximus, Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum

2008
Prořezávané papíry, šamanský pointilismus, svět mozaiky, Kávovarna, Palác Lucerna
Michal Singer: Výběr z obrazů, Pardubice
Come back v kotelně, Galerie Kotelna v Říčanech u Prahy

2007
Karteziánské orgie, psychedelické akcie, Galerie Červený kostel v Hlučíně

2006
Návrat králů, Via Art

2005
Vyřezávané papíry ( Palác Lucerna)

2003
Chrám Červené kočky, Meistersaal, Berlin
Chrám Červené kočky, Galerie Kritiků a výtvarných teoretiků, Palác Adria
Chrám Červené kočky, Centrum české kultury, Paříž

2002
Plavba na Aspirinu, Praha, Galerie Navrátil
Obrazy z let 1999 až 2002, Praha, Židovské museum-Galerie Roberta Guttmanna

2000
Yellow Hand, Ljubljana, Městská galerie
Píseń jezdců písečných, Brno, Galerie Ambrosiana
Muž a hvězdy II, Paríž, Show window

1999
Yelow Hand, Vilnius, Městská galerie
Yellow Hand, Riga, Městská galerie
Obrazy z let 1996-1999, Galerie Klenová

1998
Rozesmát bohy, Praha, Galerie Litera
Muž a hvězdy I, Olomouc, Festival Libri
Lesk existence, Bratislava, Galerie Dielo

1997
Kvaše a akvarely první pomoci I, Praha, Centrum Franze Kafky
Akryly, Olomouc, Festival Libri
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
(výběr)

2009
Zabaveno, Wroclaw

2008
Karel Klostermann, velkoplošná  malba současných evropských umělců, Západočeské muzeum Plzeň

2007
Stredni vek, Galerie 5.patro /Artkunst

2005
Bienále současné malby (NG)
Stopy zápasu, gesto a exprese (Galerie moderního umění v Hradci Králové)
Prag - Tage in Berlin, Adéla Rozehnalová a Michal Singer (Galerieforum, Berlin am Meer)
Kunst im Ver.di - Spreeport, (Atrium / Galerie)
Art Prague (galerie Via Art)

2004
Art Prague (galerie Montanelli)

2003
Ze života, Dzurko, Singer, Sýkora, Galerie hlavního města Plzně
Art Prague, Mánes (galerie Navrátil)

2002
Divočina, příroda, duše, jazyk, Galerie Klenová
Art Prague, Mánes (galerie Navrátil)

1995
Z výtvarného sveta Revolver Revue, Zlín

1993
Tenké nátěry II, Praha, Galerie Václava Špály

1992
Tenké nátěry I, Praha, PKC Ženské domovy

1990
Kunst als subversives Element, Berlín, Martin Gropius Baum
Česká alternativa, Praha, ÚLUV Linhartova nadace

1989
Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici, Praha
Československá nezávislá kultura, Wroclaw
Československá nezávislá kultura, Praha, Galerie u Řečických
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie, sbírka současného umění
galerie Klenová
Ministersvo zahraničních věcí
Památník národního písemnictví
Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
Soukromé sbírky

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv