O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Mikuláš Medek

Jméno
Mikuláš
Příjmení
Medek
Narozen/a
1926
Místo narození
Praha
Úmrtí
1974
Klíčová slova
ilustrace
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Mikuláš Medek byl vnukem impresionisty Antonína Slavíčka, syn generála Rudolfa Medka a jeho bratrem byl známý publicista, novinář a dopisovatel Hlasu Ameriky Ivan Medek. Po roce 1945 začal Medek studovat na Akademii výtvarných umění v Praze, ale po komunistickém převratu byl v rámci čistek jako syn legionáře a generála prvorepublikové armády roku 1949 ze školy vyloučen. Následně pracoval jako pomocný dělník ve Škodových závodech na pražském Smíchově a přivydělával si prodejem drobných grafik a restaurátorskými pracemi. Na uměleckém životě se nepřestal podílet; spolupracoval například s Karlem Teigem, kterému pomáhal při vydávání uměleckých sborníků. Své malířské tvorbě se věnoval pouze soukromě, ale bez přerušení a důsledně.

 

Pro svůj nekompromisní postoj jak v občanském životě, tak ve svém díle se stal v neoficiální umělecké scéně ještě na konci padesátých let uznávaným umělcem a jakýmsi guru nastupující mladé generace. Jeho jméno bylo úzce spjato zejména s okruhem umělců tehdy spojovaných s rodícím se informelním hnutím, které bylo prezentováno na legendárních soukromých výstavách Konfrontace I. a Konfrontace II. Medek byl k účasti vyzván, ale nakonec nevystavil (mylně uváděn některou literaturou jako účastník), avšak s mladou generací jej poutalo umělecké i filozoficky názorové spříznění a výstavu navštívil.

 

První díla Mikuláše Medka začala vznikat již v době nástupu na Akademii v roce 1945. Byl tehdy zaujat surrealismem. „V Medkově raném díle nalézáme zvláštní redakci principů evropského surrealismu, kterou bychom chtěli označit jako surrealistický manýrismus, čímž máme na mysli pozdní, synkretickou fázi určitého uměleckého názoru, která používá již hotové, vypracované estetiky a symboly pro vyjádření zcela nových, osobních světů a která směřuje k poněkud odlišným cílům“. (František Šmejkal). V obrazech této doby nalezneme stopy malířů, jako byli Miró, Klee, Dalí, Ernst, ale i česká Toyen (cyklus Svět cibule, 1945-1947, Infantilní krajina, 1947, Úsměvy poledne, 1949 a další).

 

Od počátku padesátých let se pak Medkova tvorba ocitla pod vlivem existencionalismu. V obrazech začíná dominovat figura, která se stává nositelem výpovědi o zneklidňující, drásavé či bezvýchodné situaci člověka. Existenciální definice lidského bytí mu vyhovovala v souvislosti s tehdejší světovou inklinaci k tomuto směru, ale byla i reakcí na nesnesitelnou situaci člověka vrženého do nesvobody komunistického režimu. Postavy (převážně ženské) jsou v těchto obrazech nemilosrdně deformovány a zasazeny do prázdného prostoru, „aby v něm prožívaly otřesná dramata své brutální animality, sadismu, strachu, ošklivosti, nekonečné opuštěnosti a hrůzy“ (František Šmejkal). Některé scény všedního života jsou absurdizovány (Velké jídlo, 1954-56, Polibek, 1955). Koncem padesátých let začal Medek figury ve svých obrazech postupně silně stylizovat. Postavy i prostor kolem nich jsou výrazně zploštěny a ztrácejí popisnost detailu. Byl to most k malířovu přechodu k abstraktní malbě.

 

První obrazy nového způsobu malby se rodí kolem roku 1959 (například Červená Venuše, 1959). Tvary, které jen velmi vzdáleně připomínají lidskou figuru, jsou vytvářeny i novou malířskou technikou: vedle oleje začíná Medek používat také email. To mu umožnilo nanášet na obrazovou plochu silné nánosy barvy, které pak následně destruoval dalšími zásahy (vrypy, škrábance, trhliny). Po roce 1963 v Medkových obrazech přibývá kumulace různých prvků a symbolů a obrazy se stávají dramatičtějšími (Smrtka pro 21 870 křehkých cm2, 1964). Do pláten se jakousi oklikou vrací figura, i když vyjádřená velmi znakovitě. Objevují se také motivy rastrů, kruhových terčů, trychtýřů, kvádrů, koleček či páček. Řada z těchto obrazů osciluje mezi zpodobněním silně stylizované lidské figury a výjevy podivných strojových mechanismů, které ožívají jako jakási enigmatické bytosti (Svatý jedlík, 1966). Medkovy obrazy se staly složitou myšlenkovou konstrukcí znakových systémů a mnohoznačných symbolů. Obrazové výjevy dostávají charakter umělecké metafory existence člověka – člověka, který se ocitá v tragicky groteskní situaci a který je zasazen do absurdního světa, naplněného bolestí a těžkým životním údělem.

 

V normalizačním období po roce 1970 se Medek opět ocitl na černé listině. Znovu nemohl vystavovat, ani realizovat návrhy do veřejného prostoru a vydání jeho monografie bylo zakázáno. Významným cyklem té doby byly obrazy s názvem Pohyblivé hroby. Předešlá Medkova estetika rozeklaných, drásaných hmot je konfrontována s konstrukčně jasnějšími tvary kvádrů a koulí (Velký pohyblivý hrob, 1973).

 

Malířská tvorba Mikuláše Medka je odpovědí na surrealistické, existenciální a informelní myšlenkové proudy a umělecké směry umění 20. století. Surrealistickou tradici však přetvářel ironizací. Informelní přístupy gestického pojetí sice přijímá, ale pracně úmorným procesem zpracování obraz zbavoval výpovědi o bezprostředním záznamu a celkový výsledek je často velmi ornamentální.

Mikuláš Medek zemřel v roce 1974 ve věku 47 let na následky dlouhodobého onemocnění spojeném s cukrovkou.

 

V roce 2002 uspořádala galerie Rudolfinum Medkovu velkou retrospektivní výstavu. U příležitosti výstavy proběhlo též sympozium, které zkoumalo mimo jiné aktuálnost Medkova odkazu. Vystoupili na něm i někteří mladší teoretici umění, kteří Medka osobně nezažili. Ti se postavili k Medkově tvorbě částečně kriticky. Slova směřovala k demytizaci jeho osoby i tvorby a k spornému zařazení díla tohoto umělce do světového kontextu. Jejich vystoupení polemizovala s Medkovou heroizací, s jeho oslavou coby outsidera, který byl dobou stigmatizován a sám ji stigmatizoval.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

1949 ze školy vyloučen a pracuje jako soustružník ve Škodovce v Praze Smíchově
1946-1949 Vysoká škola uměleckoprůmyslová František Muzika and František Tichý
1945-1946 AVU Praha (Karel Minář, Vlastimil Rada)
1942-1944 Státní grafická škola v Praze (Karel Müller)

Ceny:
1969 státní cena za cyklus obrazů "Projektanti věží"
1966 výroční cena nakladatelství Blok v Brně za ilustrace k "Rukám" Otokara Březiny
1964 1. cena v soutěži na výzdobu prostoru nové letištní budovy v Praze-Ruzyni

Výstavy

Samostatné výstavy
2002
Mikuláš Medek, Galerie Rudolfinum, Praha 1

1991
Obrazy: Výběr z tvorby, Kabinet grafiky, Olomouc

1990
Souborné malířské dílo, Dům umění města Brna, Brno
Malířské dílo 1942-1974, Městská knihovna, Praha
Obrazy: Výběr z tvorby, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Obrazy: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1988
Vybrané obrazy z let 1944/1974, Galerie výtvarného umění, Roudnice
nad Labem

1976
Mikuláš Medek 1926-1974, Museum Bochum, Bochum

1975
Výstava obrazů, Ateliér Mikuláše Medka, Praha

1969
Kresby a ilustrace, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
Projektanti věží, Galerie Václava Špály, Praha
Obrazy 1944-1969, Krajská galerie, Hradec Králové

1966
Mikuláš Medek, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí

1966
Dvacet dosud nevystavených obrazů z let 1960-65, Oblastní galerie
v Liberci, Liberec

1965
Výběr obrazů z let 1947 - 65, Galerie Nová síň, Praha

1963
Oblastní vlastivědné museum Teplice, s J. Koblasou (kat. Fr. Šmejkal)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2010
Roky ve dnech. České umění 1945-1957, Městská knihovna, Praha

2009
Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein

2007
Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti, Severočeská galerie výtvarného umění v
Litoměřicích

2004
Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2003
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Salon, Kabinet, Olomouc

2002
Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let), Galerie Zlatá husa, Praha

2001
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha

1999
Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky, Hrad Bítov, Bítov
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha
Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999, Vídeň

1998
Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1997
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, Museum Bochum, Bochum
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Státní galerie výtvarného umění v Chebu
Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, Kunstverein Gütersloh, Gütersloh
Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Praha
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha

1996
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha
Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha
Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna, Praha

1994
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha

1993
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1991
Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Praha,

1990
Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
Polymorphie: Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990,
Martin-Gropius-Bau, Berlín

1989
Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988), Národní galerie v Praze, Praha

1987
Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha

1984
Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1983
20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum, Bochum

1974
Osteuropäische Kunst aus der Sammlung des Museum Bochum, Museum Bochum, Bochum

1971
45 zeitgenössische künstler aus der Tschechoslowakei. Malerei, Plastik, Grafik,
Glasobjekte, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)

1969
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín
L´art tcheque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž
Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1968
Nové věci, Galerie Václava Špály, Praha
Počátky generace, Galerie Václava Špály, Praha
50 let československého malířství 1918 - 1968, Praha

1967
České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno
Moderne Kunst aus Prag, Caroline-Mathilde-Räume im Celler Schloß, Celle
Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín
Moderne Kunst aus Prag, Wilhelm-Morgner-Haus, Soest
Moderne Kunst aus Prag, Kunsthalle zu Kiel, Kiel
Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha
Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Okresní muzeum, Písek

1966
Nové cesty. Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Gottwaldov (Zlín)
Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín
Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Mexico City
Symboly obludností (Tematická studijní výstava UDS), Galerie d, Praha
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
Nouvelle génération tchécoslovaque, Galerie Maya, Brusel

1965
Tschechoslowakische Kunst heute: Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
Jeune avant-garde tchécoslovaque, Galerie Lambert, Paříž
La transfiguration de l´art tcfhéque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congres, Liege

1964
Imaginativní malířství 1930 - 1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Výstava D, Galerie Nová síň, Praha

1963
Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959 - 1963, Vlastivědné muzeum, Gottwaldova síň, Teplice
Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou

1962
Argumenty 1962, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Varšava

1958
1. výstava současných českých výtvarníků, Filozoficko-historická fakulta, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
Galerie středočeského kraje, Kutná Hora
Moravská galerie, Brno
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Galerie moderního umění Hradec Králové
Galerie výtvarného umění Cheb
Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Galerie umění Karlovy Vary
Oblastní galerie Liberec
Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Muzeum umění Olomouc
Galerie výtvarného umění Ostrava
Východočeská galerie, Pardubice
Západočeská galerie, Plzeň
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Krajská galerie výtvarného umění, Zlín
Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam
Museum of Modern Art, Sydney
Stadtische Kunstgalerie, Bochum
Slovenská národní galérie Bratislava
Muzej na sovremena umetnost, Skopje
soukromé sbírky v ČR, SR, Belgii, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, USA, Velké Británii
Další realizace

Realizace v architektuře a veřejných prostorách

realizace pro interiéry Čs. aerolinií:

1970

New York

 

1969

Praha Ruzyně

 

1964

Paříž

 

1963

Damašek

 

1963

Košice

 

realizace oltářních obrazů:

1971

14 obrazů křížové cesty pro kostel v Senetářově

 

1970

oltářní obraz pro kapli v Kotvrdovicích

 

1963

oltářní obraz pro farní kostel v Jedovnicích

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

2002 Mikuláš Medek, Gema Art, Praha

1970 Mráz Bohumír, Mikuláš Medek, Obelisk, Praha

1963 Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959 – 1963, Svaz československých výtvarných umělců, Ústí nad Labem

 

Další monografie:

2010 Klimešová Marie , Roky ve dnech (České umění 1945 - 1957), Galerie hlavního města Prahy

2003 Zdeněk Primus, Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Kant, Praha

1997 Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha

1994 Chalupecký Jindřich , Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany

1994 Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), GHMP

1991 Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)

1991 Brabec Jiří , Gruša Jiří , Hájek Igor , Kabeš Petr , Lopatka Jan , Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, Praha

1987 Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, GHMP

1969 Effenberger Vratislav , Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

1967 František Šmejkal, Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv