O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Mira Gáberová

Jméno
Mira
Příjmení
Gáberová
Narozen/a
1979
Místo narození
Lučenec, Slovensko
Působiště
Praha
Web
http://miragaberova.org
Klíčová slova
kresba
malba
performance
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Mira Gáberová je autorka, jejíž tvůrčí východiska i podstatná část dosavadní činnosti souvisí především se slovenským prostředím. Nicméně v posledních letech přesunula své působení i do pražského uměleckého kontextu. Její práce se pohybují v rozmezí od videí, performancí a videoperformancí až k malbě a kresbě. Zatímco v prvních zmíněných okruzích se uplatňují především aspekty spojené s tělesností, u její tvorby v tradičních výtvarných médiích se projevuje její zájem o ornamentální struktury a pohrávání si s hranicí kýče.

 

Jedním ze zásadních vyjadřovacích prostředků autorky je již dlouhá léta médium videa. V jejích starších videích se v podstatě vyskytují dvě paralelní tvůrčí polohy.  U obou z nich můžeme nalézt práci s tělesností, její intimitou a jejím narušováním, ale i s ironií a humorem. Zatímco u první skupiny děl jsou výsledkem spíše v tradici klasické performance působící bezprostřední situace, stojící na hranici šokování a zřetelně artikulovaného kladení otázek (videa Artificial World, 2003 a Drama, 2006), které někdy vstupují i do ideologicky vyhraněnějšího dialogu (V mene matky i dcery i duši svatej, 2012), druhá skupina děl nás uvádí do mnohem intimnějšího světa poetiky tělesnosti (If/Wish, 2004). Výrazným aspektem velké části těchto starších autorčiných videí je určitá dávka sentimentality a vizuálního patosu (Pathos, 2006), pojatých ovšem často s ironickým nadhledem (Bean, 2004).

 

Autorka se souběžně s videem dlouhodobě věnuje i malbě a kresbě. V cyklu obrazů United Colors (2003) překryla známé reklamní fotografie výrobce oblečení neutralizující plošnou přemalbou inkarnátu, která skutečně barevně sjednotila všechny etnicky různorodé postavy.  V sérii Gold (2005) se technika spreje stala prostředkem pro vznik až barokně působícího plastického zlatého ornamentu. Ještě intenzivnější je autorčin zájem o médium kresby. V cyklu Hrdinovia (2005), využila vlastností kopíráku k vytvoření v intimní oblasti jemně modifikovaných variant postav klasických antických soch. V sérii kreseb I have become a mirror (2014) rozvinula motiv florálního ornamentu jako pravidelně se zrcadlící struktury, jenž dává kresbám díky překládání papíru charakter prostorového objektu.

 

V novější tvorbě Miry Gáberové se stává její již dříve častá přímá performativní participace ještě výraznější. A to jak v případě živých akcí (Všetky kvety sveta, 2014), tak především v jejích videích, kde je zásadní samotná fyzická přítomnost autorky v obrazovém prostoru záběru. Ta je často spíše pasivní a výsledná situace je definována pozicí jejího těla v daném prostředí (Sprcha, 2013). Za vyvrcholení tohoto přístupu lze pokládat videoperformance, kde umělkyně takto pasivně vystupuje na divadelní scéně a aktivním hráčem se zde stává divadelní opona (I am I am not, 2013 a Scéna Praha, 2015). Tuto tvorbu bychom mohli brát i jako podobenství o práci videoperformera, pro nějž je záběr kamery vlastně vymezenou divadelní scénou.  

 

Specifickým dlouhodobým projektem v rámci tvorby Miry Gáberové je Chladnička (od 2009). Umělkyně se zde staví do kurátorské pozice. Chladnička v jejím bytě se stává místem výstavních realizací přizvaných umělců. U vernisážových událostí pak hraje důležitou roli už samotný sociální rozměr setkávání se pozvané komunity. Umělkyně svůj projekt původně realizovala ve svém bratislavském bytě, aby ho následně přesunula do pražského.

Se sociálním rozměrem autorka pracovala i ve svém projektu Performance Group (2012), v němž spolupracovala na performativních projektech s přizvanou skupinou umělců. Podobně jako v případě Chladničky se i tento projekt uskutečnil v civilně a intimně působícím prostředí domácnosti, byť v tomto případě se výstupem projektu stala ve formě videoinstalace prezentovaná dokumentace. Tuto práci lze chápat i jako autorčin výzkum v oblasti kolektivní kreativity.  Performativní a participativní aspekty spojuje i další projekt Miry Gáberové, nazvaný Sport (2013). Autorka zde řeší jak paralelu mezi sportem a uměním, tak také sportovní zkušenosti sebe samé i představitelů slovenské a české umělecké komunity. Výstupním formátem byla zase videoinstalace spojená s prezentací dokumentace a živou performancí.

 

Pokud bychom měli z různorodé a rozsáhlé tvorby Miry Gáberové zdůraznit to nejpodstatnější, jednalo by se nejspíše o její práci s řečí videa a s lidskou tělesností, které v jejím podání balancují mezi poetikou intimity, pohráváním si s kódy sentimentu, patosu a kýče na straně jedné a přímočaře artikulovanými tématy spojenými s pozicí umělce, genderovými otázkami a sociálními aspekty uměleckého prostředí na straně druhé.  

Autor anotace
Viktor Čech

Publikováno
2015

Profesní životopis

2000–2006
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě, ateliér Malby a Nových médií (Prof. Daniel Fischer)

2002
University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, Great Britain

stáže, tvůrčí pobyty:

2015
Meet Factory, Prague, Czech Republic

2014
PROGR, Bern, Switzerland

2013
ISCP, New York, USA

2009
Artist in Residence, Donumenta Regensburg, Kunstler haus, Schwandorf, Germany

2005
Artist in Residence, Museum Quartier, Vienna, Austria

ocenění:

2012
Vítězka Ceny Oscara Čepana

2011
Finalistka Ceny Oskara Čepana

2007
Essl Award CEE - Special invitation
Finalistka IV Painting Prize – Museo de Bellas Artes de Castellon, Španělsko


2005
Finalistka Essl Award CCE Slovakia3. místo festivalu krátkých filmů Azyl  

2004
3. místo v soutěži “Kunstart“

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
All Flowers, Flat Gallery, Bratislava, Slovensko

2014
Vodné hladiny, Galéria Priestor, Lučenec, Slovensko
Jungfrau und Monch, PROGR Window Gallery, Bern, Švýcarsko
All Flowers of the World, Galerie Altán Klamovka, Praha
I have become a mirror, 5 Pieces Gallery, Švýcarsko
Mind, Kulturpark Gallery Alfa, Košice, Slovensko

2013
Social Games, Berlinskej model, Praha
Perfection, Prádelna Bohnice, Praha
Sleepings, Galerie HIT Project Room, Bratislava, Slovensko
Behind the Tree, Galerie Kabinet, Brno

2011
Birtright, Galerie Umelka, Bratislava, Slovensko
Scene, Galerie Jelení, Praha

2010
Eternal Moment Before the End, Galerie Cypriana Majernika, Bratislava, Slovensko
Meeting, Galerie 23 %, Záhorská Bystrica, Slovensko
Sisyphus’ Love, Synagoga – Centrum pro současné umení, Trnava, Slovensko
Mira Gaberova, Bonjour, Bratislava, Slovensko

2009
Germany and After, Panenská 32, Bratislava, Slovensko
Videoprojection, Galerie Bastart, Bratislava, Slovensko

2008
Private Light, Open Gallery, Bratislava, Slovensko
Edit, Galerie 13m3, Bratislava, Slovensko

2007
Workshop 002, Tranzit, Bratislava, Slovensko

2004
Banana Milk, Galerie F7, Bratislava, Slovensko
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Reset, Galéria J.K, Banská Štiavnica, Slovensko
Skrytá reč rostlin, Palác Kinských, Praha
Export, Galerie Krokus, Bratislava, Slovensko
Private Nationalizmus, Open Gallery, Bratislava, Slovensko

2014
Bounaries of Child‘s Soul, Turiec Gallery, Martin, Slovensko
Walking, Running, Dancing, Grasping, Fetching or Carrying..., Galerie NOD, Praha
Nulla Dies Sine Linea, Galerie Emila Filly, Ustí nad Labem
Skyfall, Ego Gallery, Bratislava, Slovensko

2013
Videokemp, Gelerie Entrance, Praha
ISCP Open Studiosm, ISCP, New York City, Spojené státy
Deriváty, Novohradské muzeum a galéria, Lučenec, Slovensko

2012
Contemporary Altar, Galerie Turiec, Martin, Slovensko
FILM. Directed by Artists, Nitranská galéria, Nitra, Slovensko
Oscar Čepan Award, SVU, Bratislava, Slovensko
Accessible to Viewers, Nitranská galéria, Nitra, Slovensko
1. International Festival of Experimental Film and Digital Art, Lumiere cinema, Bratislava, Slovensko
Zero Years, Modem, Debrecen, Maďarsko
Artetherapy, Galéria Medium, Bratislava, Slovensko

2011
Zero Years, National House of Arts, Bratislava, Slovensko
Crazycurators Biennale III., Approach Art Association, Pécs, Maďarsko
Zero Years, PGU, Žilina, Slovensko
CrazyCurators Biennale III., CK Castle, Poznaň, Polsko
Prague Biennale 5, Budova Mikrona, Praha
Essl Art Award Cee 2011, Medium Gallery, Bratislava, Slovensko
Diorama-survey of slovak video art, Oi Futuro, Rio de Janeiro, Brazílie
Home Edition, Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, Slovensko

2010
INTER-VIEW, Nitra Gallery, Nitra, Slovensko
Intervence ve sbírce gotiky, Slovenská národna galéria, Bratislava, Slovensko
CrazyCurators Biennale 3, Space for Contemporary Arts, Bratislava, Slovensko
White Night, Státní divadlo, Košice, Slovensko
Plus minus XXI reloaded, Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, Slovensko
Sisyphus’ Love, Synagoga, Centre for Contemporary Art, Trnava, Slovensko
Drawing as Thinking, Gallery Medium, Bratislava, Slovensko

2009
TROMPE L‘ OEIL, Nitra Gallery, Nitra, Slovensko
Vianočná výstava, Gallery Space for Contemporary Arts, Bratislava, Slovensko
1. Danube Biennale, Danubiana, Bratislava, Slovensko
Donumenta, Stadtische Galerie Leerer Beutel, Regensburg, Německo
Painting 2009, Dvorana ministerstva kultúry, Bratislava, Slovensko
Germany and After, Panenska 32, Bratislava, Slovensko
Skúter 2, Jan Koniarek Gallery, Trnava, Slovensko
Zlínsky salón mladých, Dům umění, Zlín
Plus mínus XXI, National House of Arts, Bratislava, Slovensko
Tranzit Martin Bratislava, Turiec Gallery, Martin, Slovensko
Videoprojection, Bastart Gallery, Bratislava, Slovensko

2008
Video Exchange, Gallery Valentina Moncada, Roma, Itálie
Private Light, Open Gallery, Bratislava, Slovensko
Edit, Galerie 13m3, Bratislava, Slovensko
Intímne nebytie, Gallery Nové Zámky,Nové Zámky, Slovensko
Plus 24 / Akvizicie 2007, Gallery Nitra, Nitra, Slovensko

2007
Essl Award CEE, Essl Museum, Klosterneuburg, Rakousko
IV Painting Prize, Museo de Bellas Artes de Castellon, Španělsko
Skúter 2, Tatra Gallery, Poprad, Slovensko
Irgendwo dazwischen, Museum Sammlung Friedrichshof, Friedrichshof, Rakousko
Prague Biennale 3, Karlín Halls, Praha
Skúter, Jan Koniarek Gallery, Trnava, Slovensko
Portes d'Europe V., Musée d Art Moderne de Saint Etienne, Francie
Essl Award CEE, Medium Gallery, Bratislava, Slovensko
V4, Urania Cinema, Budapest, Maďarsko

2006
Sell Me, Buy Me, Galerie U dobrého pastýře, Brno
Biennale of Contemporary Art 2006, Collezionami, Bari, Itálie
Fresh Europe-Mania, CIH, Brussel, Belgie
For Some Seeds.., Tranzit, Bratislava, Slovensko
Fresh Europe-Mania, Kogart, Budapest, Maďarsko
Festival Noveaux Cinemas, Paris, Francie
Runaway, Galéria Space for Contemporary Arts, Bratislava, Slovensko
Multiplace, HIT Gallery, Bratislava, Slovensko, Galerie C2C, Praha
Young Painting, Ján Koniarek Gallery, Trnava, Slovensko
Draught, Galerie U Zlatého prstenu, Praha
State Gallery, Liptovsky Mikulás, Slovensko

2005
Sell Me, Buy Me, Galerie AVU, Praha
Aspiration for Eternity, Moravavská galerie, Brno
Market, Old Market, Bratislava, Slovensko
Oase Festival, Vienna, Budapest, Györ, Bratislava
Draught, Gallery of Fine Arts, Zilina, Slovensko
State Gallery, Banská Bystrica, Slovensko
Festival Overhalle, Museum Quartier, Vienna, Rakousko
Essl Award, Medium Gallery, Bratislava, Slovensko

2004
Kunstart, BMW Z4 Inspiration“, AWT Bavaria, Bratislava, Slovensko
Casting, Gallery Space for Contemporary Arts, Bratislava, Slovensko
Media Factory, Pecs, Maďarsko

2003
Freizonen, Vienna, Rakousko
Czechoslovakia, Slovenské národní museum, Bratislava, Slovensko

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv