O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Ondřej Maleček

Jméno
Ondřej
Příjmení
Maleček
Narozen/a
1977
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Klíčová slova
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Ondřej Maleček absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (prof. P. Nešleha, prof. S. Diviš). Vzhledem ke svému předchozímu studiu má blízko k literatuře a slovesné obraznosti, především ke klasikům českého romantismu a románového místopisu (K. H. Mácha, K. Klostermann). Neoromantické ohlasy tvoří podstatnou součást jeho malířské poetiky. Melancholická přírodní zákoutí (cesty, údolí), opuštěná místa (pole, mýtiny) či dramaticky vyhraněné scenérie (noční lesy, skalní útvary) odlehčuje osobitým naivizujícím tvaroslovím. Měkká stylizace, která navozuje dojem zvětšených deníkových kreseb, směřuje k ironické distanci vůči atributům pomíjivosti (smrt, lebka, kosti), spásy (kříž, tvář, světci) či národní svébytnosti a identity (lev, prapor, vlajka).

 

Maleček otupuje vyostřené, zraňující hroty romantické nespoutanosti, nesmiřitelnosti a revoltujících nálad, aby vše přeměnil v baladistické, hořce úsměvné pohádky, které se ale nezříkají temných hlubin, odkud jsou čerpány. Jsou to legendistická poselství o místě, kde autor žije, o prostoru, který sdílí, o identitě, snech, o nenaplněných tužbách i smíření. Na jeho obrazech se zjevují noční hvozdy, ostře zalomené horské cesty, dramatická oblaka, můry, pavouci a dravci, čarovné byliny i mystické houby. Z heraldických zvířat se stávají hrozivá totemická monstra nebo naopak absurdní oživlé karikatury vyslané do prostoru (dvouocasý lev).

 

V cyklu Vlajky se Maleček vyrovnává s problematikou vymezovaného teritoria. Na „obrazy-prapory“ umisťuje nalezené předměty, přírodniny, klíčové krajinné prvky, ale i ustálené konvenční symboly (lebka se zkříženými hnáty, duha, nápisová páska). Vše je tu významově rozvolněno a odhmotněno. Z vyhraněného a nebezpečného nacionalismu 19. století se stává přátelská, táborová hra v kulisách kulturní krajiny, tajemné v její tušené skutečné paměti. Prožitý, historicky nezávazný de-kontext místa.

 

Pozoruhodné jsou Malečkovy autorské knihy, plné kresebných a citačních intervencí na pozadí vlastního rozpadu předmětu (plíseň, vlhkostní mapy, slepené stránky apod.). Sešit / deník / kniha jako médium podléhají rozpadu a zániku, ale ten lze oddálit přetvořením v artefakt, archiv plný lidských stop a gest. Maleček je tedy především malující básník, který si, někdy i potměšile hraje. Krajina, ke které se ve svém tvorbě neustále vrací, je mu pak rovinou sebeprojekce a aktem intenzivního prožitku, který lze sdílet a rozdat.

Autor anotace
Petr Vaňous

Publikováno
2013

Profesní životopis

Vzdělání:
2000-2006 Vysoká škola Umělecko-průmyslová, ateliér malby
Pavel Nešleha, Stanislav Diviš
1997-2001 Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta scénografie), Dušek Jan, Jaroslav Malina

Stipendia:
2005 stáž na Vysoké škole výtvarných umění v Aténách
1994-1995 Grossmont high school, La Mesa, CA, USA
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
ve skupině Obr (2007 - 2009)

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Ondřej Maleček: V zahradě, Galerie Dům, Broumov

2012
Ondřej Maleček: In natura, Galerie výtvarného umění v Chebu, Malá galerie, Cheb

2011
Ondřej Maleček: Druhý břeh, Galerie Dole, Ostrava

2010
Z luhů a hájů, Galerie F. Jeneweina, Kutná Hora
Krajina, Galerie Půda, Jihlava

2009
Šumava, Galerie Makráč, Praha

2006
Máchův Máj - diplomová práce, VŠUP, Praha
Galerie NoD - Roxy, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Věznice: Místo pro umění, Moravské uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

2011
Věznice: Místo pro umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha 7

2009
Obr.na písku, Galerie Tranzit - Dielne, Bratislava, Slovensko

2008
1. Českoněmecké sympozium, Galerie Klenová
Obr., Gallery in Bewegung, Landshut, Německo
Obr.v Mánesu, Výstavní síň Mánes, Praha
Karel Klostermann, výstava velkoformátových maleb evropských malířů, Západočeské muzeum, Plzeň
Obr.nad Brnem, Galerie Aula, Brno

2007
Kráska a zvíře

2006
Podzimní kvítí, bohnický areál v Praze

2005
Speciální nabídka, Galerie Doubner, Praha

2004
Atelier malby,GFJ, Kutná Hora

2001
studentská výstava v Plasech

2000
studentská výstava, Letohrádek královny Anny, Praha
výstava malby,hotel Barcelo, Praha
výstava ke 120 výročí založení VŠUP, Galerie Mánes, Praha
Studenti, galerie Louvre, Praha
Konfrontace mladých autorů, Galerie Artkontakt, Brno, G.XXL, Louny, G. Vltavín, Praha
AVU / VŠUP, Galerie AVU, budova VŠUP, Praha
atelier malby, kulturní centrum Bazilika, České Budějovice
atelier malby, Galerie Duna Tri, Bystřice nad Perštejnem
, Galerie Nová Síň, Praha
Jenewein, GFJ, Kutná Hora
Designblok 07, Praha
Obr. v Louvru, Galerie Louvre, Praha

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Baborovská, S.: OBR (katalog), Galerie in Bewegung, Landshut, 2007 (?)

Rezler, A.: Jenewein Kutná Hora : VII. sympozium současného výtvarného umění : Brázdilová Petra, Fexa Marek, Maleček Ondřej, Matyska Pavel, Paul Jan (katalog), Galerie F. Jeneweina, Kutná Hora, 2007

Články, média, internet

Vaňous, P.: Možnosti exprese v mladé české malbě/ Pražská scéna: Maleček/ Pešat/ Véla, Revolver revue, č. 75, 2009, s. 39 - 54

Vaňous, P.: Pirátské vlajky, A2 46/ 2008

Tučková, K.: Zpráva o Obr.u, Literární noviny, roč. 18, č. 44, 2007, s. 13

Sládková, H.: Jak se peče Obr, A2 kulturní týdeník 19/2007

Vaňous, P.: Máchovské variace Ondřeje Malečka, A2 kulturní týdeník 29/ 2006, s. 9

Vaňous, P.: Podivuhodný příběh Ondřeje Malečka, Revue art, č. 4/ 2006, s. 40 - 43

Jiné kritické texty

www.sympozium.artkvilda.eu/ondrej-malecek-cz/2008/

 

www.advojka.cz/archiv/2008/46/piratske-vlajky

 

www.ifotovideo.cz/rubriky/souteze/dalsi-souteze/3-cesti-umelci-ve-finale-umelecke-souteze_2420.html

 

www.proculture.cz/artsinfo/vizualni-umeni-a-nova-media/3-cesti-umelci-se-zucastni-finale-umelecke-souteze-henkel-art-award-2190.html

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv