O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Pavel Baňka

Jméno
Pavel
Příjmení
Baňka
Narozen/a
1941
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://pavelbanka.com/
Klíčová slova
fotografie
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Pavel Baňka patří k dominantním osobnostem současné české fotografie. Přesto není jednoduché zařadit ho v místním prostředí ke konkrétnímu proudu či uměleckému názoru. Snad je to tím, že se k fotografování dostával jaksi nepřímo a postupně. Možná sehrál roli fakt, že se již v druhé polovině osmdesátých let minulého století přirozeným způsobem prosadil na mezinárodní fotografické scéně. Baňka se zkrátka vždy pohyboval po nezávislé linii, a tento moment činí jeho tvorbu nepřehlédnutelnou a do jisté míry provokativní.

 

První osobité fotografické soubory Pavla Baňky začaly vznikat na začátku osmdesátých let dvacátého století. V intencích tehdejší československé, a v převážné míře také evropské fotografické scény se v tomto období věnoval aranžované linii klasické černobílé fotografie, vyrůstající z principů meziválečné avantgardy. Surreálně snová symbolika se ze snímků tohoto autora definitivně vytratila s koncem osmdesátých let. Přetavila se do abstraktnější „malířské“, čím dál víc postmoderní roviny, která je charakteristická utlumením gesta manipulativní inscenace motivu a rovněž okouzlením možnostmi barevného technického obrazu. Ve vrcholných momentech postfotografického období, které spadají již do let devadesátých, se však paradoxně Baňka k přístupu potlačujícímu dominanci barevného vyznění opět vrací.

 

V těchto novějších fotografických souborech vznikajících ve změněných společenských, politických i kulturních podmínkách posttotalitní transformace navazuje autor mimo jiné na předešlé generace konceptuálně vyhraněných, výrazově úsporných fotografů. Naléhavá lakoničnost, v některých případech přerůstající až ve strohost tvůrčího gesta, bývá v jeho případě umocňována prvky kanonických kompozičních schémat. Takový postup však zároveň obohacují a před případnou vyprázdněností ochraňují momenty překvapivého vytržení, gradované až k divákovu znejistění nad fiktivní nepatřičností pořízeného záběru – například bleskovým přisvícením nočních výjevů. A právě užití umělého světla v exteriéru Baňkův neotřelý přístup k problematice vizuální reprezentace dále rozvíjí a umocňuje. Téměř mytická atmosféra takto modelovaných snímků nás přibližuje ke kořenům jeho vyjadřovací strategie. Svět „velkého“ umění se v ní prolíná s klukovskou touhou odhalit tušené, ozářit tmavý kout, přijít věcem na kloub.

 

Snad nejmarkantněji se tato neokonceptuální linie Baňkovy tvorby projevuje u abstrahovaných záznamů kulturní (cyklus Zjasněná noc – Agrárie, 2003- 2007) či naopak archetypální (cyklus Infinity, 1997- 2000) krajiny, popřípadě u obsahově signifikantních detailů architektury (cyklus Marginálie, 1986 - 2004). Autor se k problematice záznamů krajiny či architektonických prvků opakovaně vrací a promítá do nich široký soubor globalizačních, sociálních, ale také subjektivních a intimních rovin. Místa, která zaznamenává, nejsou nositelem významu sama o sobě, neboť postrádají jasně čitelnou geografickou charakteristiku odkazující ke konkrétnímu prostředí. Baňka používá do jisté míry odosobněné výseky přírody jako specifickou formu vizuální partitury. Spolu s reflexí touhy umělce - objevitele vyvolávají jeho v mnoha ohledech deskriptivní výjevy pocit předindustriální vznešenosti a přijatelně lákavou touhu po nostalgické umírněnosti. Takto nastavená spojení divákovi sugerují takřka transcendentní prožitek a fotografovi při pořizování snímků umožňují nastartovat zvláštní druh tvůrčí katarze. Vnitřní dilema mezi přitažlivou estetizací tématu a tíživě sevřenou výpovědní hodnotou sekundárního dokumentu je potom plně vyjeveno ve fotografiích pořízených v opuštěném nemocničním komplexu v americkém Conecticutu (cyklus Mansfield, 2002- 2003).

 

Pocit bezčasí vypovídající o relativitě lidských osudů, bravurně nahozená témata či záblesky ve tmě v podobě nukleol tušených příběhů vyjevují bohatý vnitřní život umělce - fotografa, který nezaměnitelným, výsostně poetickým způsobem podává zprávu o současném světě i dějích minulých. Každý snímek Pavla Baňky tak představuje miniaturní obrazové haiku, které otevírá široký prostor pro imaginaci, ale zároveň je v něm zašifrováno konkrétní vizuální i společenské poselství.

Autor anotace
Michal Koleček

Profesní životopis

Vzdělání:
1958-1963 studium na ČVUT v Praze

Zaměstnání, aktivity:
Šéfredaktor časopisu Fotograf (http://www.fotografnet.cz),
Od roku 1994 vedoucí ateliéru Fotografie, Fakulta umění a designu, Univerzita J.E.Purkyně, Ústi nad Labem
1991 spoluzaložil Pražský dům fotografie (PHP)

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Pavel Baňka: “Spiritual spaces”, SouthEast Museum of Photography, Daytona, Fl. USA
Pavel Baňka “Nejen Marginálie” Dům umění města Brna, (knižní katalog “Marginálie” – nakladatelství Kant
Pavel Baňka: “O fotografii”, Špálova galerie v Praze

2010
Pavel Baňka: “Z mého života”, spolu se Sivií Milkovou: “Horizont událostí”, Galerie 5. patro, Praha

2009
Pavel Baňka: “Fotografie”, Galerie Lenka T, Art Karlsruhe

2008
Pavel Baňka: “Fotografie ze sbírky PPF Art”, Galerie Louvre, Praha

2007
Pavel Baňka: “Zjasněná noc”, Galerie Feducia, Ostrava
Pavel Baňka, Jindra Viková: “V krajinně”, Český Krumlov, Máselnice (hrad)

2006
Pavel Baňka: “Agraria et Marginalia”, České centrum, Paříž
Bohatství, Galerie Šternberk, Šternberk (společně s V. Jiráskem a J. Šigutem)

2005
Bohatství, Galerie U Bílého nosorožce, Klatovy (společně s V. Jiráskem a J. Šigutem)
Musée de la Photographie Charleroi Belgie

2003
"Terezín - Mansfield / Mansfield - Terezín", Veletržní palác, Praha, kurátor: Tomáš Vlček
Galerie Witteveen, Amsterdam
Alan Klotz Gallery, New York

2001
"Infinity", Rudolfinum, kurátor: Martina Pachmanová
http://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy.php4?v=8

1999
„Všechno a nic“, Purkrabství pražského hradu, Praha, kurátor: Martina Pachmanová
"Everything and nothing", Benham studio gallery, Seatle, USA
"Všechno a nic", Dom kultúry, Bratislava
Fotografie Forum international exhibitions, Frankfurt am Main

1998
„Všechno a nic“, Oblastní galerie v Karlových Varech, kurátor: Martina Pachmanová

1995
Dům umění města Brna, Brno
Zastoupení ve sbírkách
Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem
Musée de L’Elysée, Švýcarsko
Národní knihovna v Paříži
Museum of Fine Arts v Houstonu
Museum of Fine Arts v Bostonu
Art Institute of Chicago
International Center of Photography v New Yorku

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Pavel Baňka: Zjasněná noc, katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Feducia, Ostrava, 2007

Pavel Baňka: TEREZÍN/MANSFIELD (katalog), k výstavě ve Veletržním paláci, Národní galerie, Praha, texty Tomáš Dvořák a Pavel Baňka, Praha 2002

Pavel Baňka: INFINITY (katalog), texty: Anne Tucker a Martina Pachmanová, Galerie Rudolfinum, Praha, 2001

Pavel Baňka: Všechno a nic (katalog), texty: Martina Pachmanová a Pavel Baňka, Pražský dům fotografie, Praha 1998

Martina Pachmanová: Pavel Baňka – fotografie (katalog), BWA Wroclaw 1996

Ron Geibert: Photography in the 1990s (CD-ROM katalog), Dayton, Wright State University Art Galleries 1995

Pavel Baňka a Tomáš Vlček: Pavel Baňka – Vzpomínky a představy (katalog), Praha, F.I.K. 1991

Tomáš Vlček: Jindra Viková – Ceramic Sculpture, Pavel Baňka – Photographs (katalog), Chicago, Baruch Gallery 1991

Photographie der Gegenwart (katalog), Heidelgerg, Edition Braus 1990

Martti Kapanen: Pavel Baňka – Photographs (katalog), Alvar Aalto Museum, Jyvaskyla 1987

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv