O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Pavel Nešleha

Jméno
Pavel
Příjmení
Nešleha
Narozen/a
1937
Místo narození
Praha
Úmrtí
2003
Klíčová slova
fotografie
kresba
malba
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Pavel Nešleha se řadí mezi zásadní osobnosti české malby, kresby a instalace sedmdesátých a osmdesátých let. Jeho vrcholná tvorba v sobě spojovala návrat ke klasické realistické výtvarné technice s prací v oblasti instalace či fotografie.

 

Autorova studentská tvorba konce padesátých let vycházela z dobově podnětného návratu k modernistickým formám, inspirovaného malbou počátku století, například skupiny Osma. První polovina let šedesátých letech je pak hodně spojena s aktuálnějším vlivem českého informelu, výrazné zde jsou plastické struktury obrazu a také jeho materiálové vlastnosti, často zde například vystupuje surové dřevo podkladu (Stůl, 1964). Tato orientace se také projevila v jeho sériích strukturálně pojatých grafik. V druhé polovině šedesátých let lze v autorových dílech cítit i výraznější vliv figurativní malby okruhu tzv. České grotesky (Křikloun, 1969).

 

 Více nezaměnitelnou podobu začala získávat Nešlehova tvorba až v následujícím období, počínaje koncem šedesátých let, byť k řadě aspektů nalezneme její předpoklady právě ve zmíněném starším období. Zvlášť v jeho tehdejších velkoformátových kresbách a v grafikách lze dobře sledovat nový zájem o technicky precizní zachycení detailů ať již ještě abstraktního (Labyrint, 1972) či naopak konkrétního realistického charakteru. V druhém případě se často jedná detailní záběry na tělesné části jako jsou ruce, kde dobře vynikne jak zachycení struktury kůže, tak také jejich gestické a prostorové kvality, zdůrazněné často naznačeným architektonickým prostorem (cyklus grafik Historie lidské ruky, 1971). Až veristické pojetí některých složek jeho kreseb a grafik je spojeno i s jeho novým zájmem o fotografii, které se následně paralelně věnoval po zbytek své tvůrčí dráhy. Někdy své fotografie právě využíval i jako podklady pro své malířské, kreslířské a grafické práce.

Zvláštním spojením tradiční statické techniky kresby a reflexe moderního masového média pohyblivého obrazu jsou kresby ze série TV Story (1975), kde zachytil v rozfázovaných výjevech deformace způsobené špatným televizním signálem na záběru s televizním hlasatelem.  

 

V průběhu sedmdesátých let tyto rysy postupně vstupují i do Nešlehovy malířské práce. Zajímavým podnětem pro něj byly i oficiální zakázky, které v druhé polovině sedmdesátých let získal od íránského šáha. Projekty na výzdobu íránských pavilonů na mezinárodních výstavách i paláce samotného šáha v sobě spojovaly monumentálně pojaté malby s dekorativním uchopením celých interiérů. Výrazně se tematika i atmosféra těchto prací projevila i v cyklu maleb Írán (1978). V sedmdesátých letech také vzniká soubor reliéfů a světelných objektů, které mají v autorově díle osobitou pozici, přiznávající i svými organicky abstraktními tvary inspiraci ze zdrojů jako je světelně-kinetická tvorba avantgardy (Světelný sloup, 1976).

 

Ve stejném období se v autorově tvorbě hlásí ke slovu i výrazný okruh motivů, který se projevil už u zmíněných „íránských“ prací. Je jím symbolická i naopak velice konkrétní práce s tradiční čtveřicí živlů, tedy ohněm, vzduchem, zemí a vodou (např. malba Oheň, 1978 či kresby z cyklu Čas otevřených dveří, 1978). Tuto tematiku rozvinul i ve svém cyklu monumentálních obrazů-instalací Iluze v soukromí (například Chumelenice, 1988), vznikajícím v průběhu druhé poloviny osmdesátých let. Na těchto dílech, stejně jako na řadě dalších dobových obrazů, je zřejmý vliv romantického malířství, především Caspara Davida Friedricha, ať již do dáli směřující perspektivou, tak také podáním světla a živlů (Rozloučení s C.D.Friedrichem, 1982). Ve zmíněné práci na monumentálních obrazech-instalacích pokračoval i dále do devadesátých let, kdy často získaly až mytologicky akcentovaný obsah (Ikarův pád, 1991).

 

Pavel Nešleha svou tvorbou spolu s některými svými souputníky, opožděně sdruženými v rámci uměleckého uskupení Zaostalí (od roku 1987, dále Bedřich Dlouhý, Zdeněk Beran a Hugo Demartini), definoval výraznou pozici v českém umění sedmdesátých a osmdesátých let, spojenou s nečekaným návratem k realistické iluzivnosti a až romantické existencionální naléhavosti. To dobře zapadalo do dobové pomoderní senzitivity a směřování k rehabilitaci tradičních médií ve spojení s jejich novým využitím.   

Autor anotace
Viktor Čech

Publikováno
2015

Profesní životopis

Vzdělání:
1956-1962 VŠUP Praha u Aloise Fišárka
1952-1956 Výtvarná škola v Praze

Stipendia:
1990 The Pollock Krasner Foundation

Zaměstnání:
1990-2002 vedoucí ateliéru malby na VŠUP Praha
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Zaostalí

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1

2012
Pavel Nešleha, Galerie města Pardubic, Pardubice

2008
Pavel Nešleha: Ohlédnutí do sedmdesátých let, Galerie Ztichlá klika, Praha
Pavel Nešleha: Nejen o zemi. Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů, Dům pánů z Kunštátu, Brno

2004
Pavel Nešleha: Záznamy světla, Památník národního písemnictví, Praha
Pavel Nešleha: Rané práce, Galerie Ztichlá klika, Praha

2003
Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

2001
Pavel Nešleha: Sedimenty paměti, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1997
Pavel Nešleha: Práce z poslední doby, Mánes, Praha

1995
Pavel Nešleha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1994
Pavel Nešleha, Výstavní síň Husova 19-21, Praha
Pavel Nešleha: Lesk a bída apokalyptických koní, Galerie Litera, Praha
Pavel Nešleha, Moderní galerie, Hradec Králové
Pavel Nešleha, Letohrádek Ostrov, Ostrov
Pavel Nešleha, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

1992
Pavel Nešleha, Galerie Nová síň, Praha

1986
Pavel Nešleha: Obrazy / kresby / fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1983
Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976-1983, Staroměstská radnice, Praha

1980
Pavel Nešleha: Grafika, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno
Pavel Nešleha, Sonnenring Galerie, Münster

1974
Pavel Nešleha: Handzeichnungen und Druckgraphik, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2010
Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno

2009
Stopy ohně, Dům umění, Ostrava
Napříč časem, Cisterciánský klášter, Osek

2008-2009
Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno

2008
Veronika Rónaiová - Sociálna sonda, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2007-2008
Od 60. let k současnosti, Trigon Gallery, Plzeň
Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)

2007
Zaostalí, Městská knihovna, Praha
Die durchsichtige Welt, Landschloss Pirna - Zuschendorf, Pirna - Zuschendorf
Průzračný svět: Podoby vody / Durchsichtige Welt, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2006
Dary & nedary. Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U zlatého prstenu, suterén, Praha
Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
Napříč časem 1956 - 2006: 50 let od maturity na Výtvarné škole, Uhříněvské muzeum, Uhříněves, Praha
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

2005
Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha

2004
Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2003-2004
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Salon, Kabinet, Olomouc

2003
Současný akvarel, Galerie Kabinet, Brno
Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
Přátelé pro Literu, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
Hyperrealismus, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň

2002
Hyperrealismus, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Mánes ve mlýnici, Löwitův mlýn, Praha
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha

2001
Variace - 01, Divadlo Novanta, Mělník
Možnosti proměny I, Galerie Františka Drtikola, Příbram

2000
Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Aktuální nekonečno, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Prozařování, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Schenkungen, Museum Bochum, Bochum
Zastoupení ve sbírkách
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Academy of Fine Arts), Záhřeb (Zagreb)
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
Centre Georges Pompidou, Paříž (Paris)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Galerie Mexico City, Mexico City
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
Musée d'Art Moderne de la ville de Paris / ARC, Paříž (Paris)
Museum Bochum, Bochum
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Museum of Drawing and Graphic Art, Washington D.C.
Muzej savremene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
Muzeum Sztuki w Łódzi, Lodž (Łódź)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Národní galerie, Budapešť (Budapest)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie v Liberci, Liberec (Liberec)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Památník národního písemnictví, Praha
Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Sonnenring Galerie, Münster
Umjetnicka galerija BiH, Sarajevo
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv