O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Pavel Příkaský

Jméno
Pavel
Příjmení
Příkaský
Narozen/a
1985
Místo narození
Planá u Mariánských Lázní
Působiště
Praha
Web
http://prikasky.com/
Klíčová slova
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Pavel Příkaský vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze, a přestože se prostřednictvím daného média i nadále vyjadřuje, rozmývá a znejasňuje jeho okraje. Pro překračování akademických hranic malby používá ve své práci několik prostředků. Je jimi jednak fotografie s vlastní mediální specificitou, dále fragment, série a také instalace. S fotografií Pavel Příkaský pracuje jednak jako s přípravným materiálem některých svých kreseb, zajímají ho ale také chyby, kterými toto „dokonalé“ zobrazovací médium trpí. Opakujícím se motivem je tak mizení, neostrost či naopak přeexponovanost, barevné vychylování a překrývání jednotlivých obrazů, jaké nastává, pokud světlocitlivý papír vystavíme vícekrát jinému negativu. Umělec sám však více než o cíleném záměru práce s vlastnostmi fotografie hovoří o současné prosycenosti světa fotografickými obrazy anebo filmem a svůj přístup označuje jako více intuitivní a z dané skutečnosti odvislý.

Fragment se do Příkaského maleb dostává často i v návaznosti na práci v konkrétním prostředí, které necelistvost implikuje. Jedním z takových byla například galerie Trafačka, kde v rámci výstavní instalace (Nižší napětí, 2014) kombinoval oprýskanou zeď se základním strohým písmem fontu Times New Roman. Podobně postupoval i v případě výstavy Najdeš ji v levém uchu v galerii Mimochodem (2014). Zde však důležitou roli hrálo i samotné prostředí vestibulu dříve precisně designérsky provedeného metra. Této historické reference Příkaský využíval pro odkrývání fiktivních zbytků nástěnných maleb. Je patrné, že využívaná fragmentárnost autorových maleb se odvolává na práci paměti a fungování vzpomínek. Možnou historickou paralelou by tak zvláště pro hustěji malované malby, v nichž autor využívá celé plochy plátna, mohl být artificialismus umělců Štýrského a Toyen. Na rozdíl od nich však Příkaský pracuje s daleko reálnějšími ale i realističtěji zobrazenými předměty.

Výstava a výstavní instalace hraje pro umělce významnou roli, neboť je bodem, kdy malbu doplňuje o další instalace a video-instalace, na nichž v poslední době spolupracuje s Miroslavou Večeřovou (Díl první: Jazyk Krajiny, 2013 nebo Dvojité dno, 2014 a Díl druhý: Umělé dýchání, 2014). I zde zůstává důležitá otázka po možnosti reprezentace předmětu. Výstižně tento paradox snahy po zachycení předmětu v čase podává Jean-Francois Lyotard v Návrat a jiné eseje, když říká, že předmět, který pozorujeme příliš dlouho, nám nakonec uniká a mizí před očima. Podobně mizející jsou i zobrazení některých předmětů, jenž si Příkaský vybírá pro své série obrazů.

Autor anotace
Tereza Hrušková

Publikováno
2015

Profesní životopis

2005–2012
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Grafika 2 Vladimíra Kokolii a atelier nových medií Markuse Huemera

2011
Studijní pobyt Middlesex University v Londýně

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Díl druhý: Umělé dýchání, spolu s Miroslaou Večeřovou, galerie KIV, Praha
Prst, látka, písmeno, tekutina Galerie Půda, Jihlava
Najdeš ji v levém uchu, Galerie Mimochodem, Praha
Dvojité dno, spolu s Miroslavou Večeřovou, The Chemistry Gallery, Praha
 
2013
Díl první: Jazyk krajiny, spolu s Miroslavou Večeřovou, Festival Fluidum-Endgame, Gallery K4, Praha
Úlomky, Prague Art & Desing, Praha
Fotograf, galerie I.D.A, Praha
 
2011
Cut & Paste, spolu s Tomášem Predkou, Galerie AVU, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
IV Moscow International Biennale for Young Art – A Time for Dreams, Strategic Project – Peripheral vision
O židli / About the Chair, 9. Bienále fotografie a vizuálního umění, Liège, Belgie
Nižší napětí, Trafo Galerie, Praha

2013
Recent Work by Artist-Bleisure Island / Interior ecosystems, s Miroslavou Večeřovou, Autoitalia South East, Londýn

2012
Ruka ruku myje, Galerie Aula, FAVU Brno 2012
Koncentrát V. / Concentrado V., „A4“ Galeria Apis, Rio de Janeiro
Koncentrát V., „A4“ Galerie Crux, Brandýs nad Labem
“… and you will know us by the trail of bread”, KARAT, Kolín nad Rýnem
ART PRAGUE, XI. ročník veletrhu současného umění, Výstavní síň Mánes, Praha

2011
REKOGNICE, s Janem Chlupem, Galerie XXL, Louny
Koncentrát IV. „made by readymade“ part 2/2, Chemistry Gallery, Praha
Koncentrát IV. „made by readymade“ part 1/2, Galerie Crux, Brandýs nad Labem

2010
Transgression, Exhibition of video and media art from Czech Republic, Hongkong
ARSkontakt, Galerie Dolmen, Praha

2009
Mémy Grafiky2, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice
Visual Pleasure, Galerie AVU, Praha
EARLY MELONS 2009 International student Film Festival, Bratislava

2008
Rozkvetlé mléko, Galerie AVU, Praha
Skandál, výstava ateliéru Grafika2, Galerii Sýpka, Valašské Meziříčí

2007
Kokolia a druhá grafika, výstava Vladimíra kokolii a studentů atelieru Grafika2 Akademie výtvarných umění v Praze, Galerie Šternberk
Avu18, AVU, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
Zastoupení ve sbírkách
galerie Kotelna
galerie XXL

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

2014

Radek Wohlmuth: Večeřová s Příkaským na výstavě dávají umělé dýchání umění, Hospodářské noviny: http://archiv.ihned.cz/c1-63312430-vecerova-prikasky-karlin

Radek Wohlmuth: Pavel Příkaský (portfolio): http://artcasopis.cz/clanky/pavel-prikasky

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv