O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Pavel Sterec

Jméno
Pavel
Příjmení
Sterec
Narozen/a
1985
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
pavelsterec.org
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
fotografie
instalace
konceptuální umění
performance
sociální intervence
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Své umění většinou dlouhodobě promýšlí. Rozličnými způsoby spojuje performanci, objekt, instalaci, fotografii i další média. Jeho zájem krouží okolo problematiky výzkumu, vědy, muzeí a archívů, sociálních struktur nebo závislostí na hmotných nebo symbolických kapitálech. Pavel Sterec se dnes řadí k vlně umělců, kteří se vyjadřují skrze sociální prostředí a jeho významotvorný a metaforický potenciál. Jak sám prohlašuje v textu své diplomové práce: „experimentuji v malém se sociálním inženýrstvím jako uměleckým postupem“.

 

Již název práce„Když se venku děje víc věcí, na které bych chtěl jít, tak většinou zůstanu doma“ s kterou Pavel Sterec diplomoval na Akademii výtvarných umění napovídá, že se jedná o zahrnutí heterogenních elementů do lakonického výsledku. Strategie sociálního happeningu, kterou Sterec vědomě rozvíjí, se týká hobbistů a představitelů zájmových aktivit. Zahrnutí diváka kvantem informací o konání těchto akcí je vlastním resultátem celé věci, i přesto, že je v ní vědomě popřena umělecká aktivita. S tou se můžeme setkat až ex post v galerijním prostoru jako diváci umění nikoli jako diváci nebo účastníci zájmových událostí. V předešlých akcích a projektech odhaloval Sterec takřka psychoanalyticky tvář přírodních prostředí ovlivňovaných nebo vyhledávaných člověkem. Mezi jinými se jednalo o jeskyně nebo těžební doly. Příkladem podobného sestupu do metaforického podvědomí je hornicky laděná performance „Kanárek“ -průchod grafitovým dolem s kanárem v kleci.

 

Pavel Sterec se v roce 2011 zúčastnil soutěže Ceny Jindřicha Chalupeckého s projektem „Dva malé průsečíky na velké vertikále“. Stercova instalace byla takřka parafrází na muzeum s geologickými exponáty. Její součástí však byli také dvě performativní akce.První pod názvem „Živá knihovna“ proběhla v prostředí Koněpruských jeskyní a druhá s názvem „Speed Dating“ v astronomické observatoři na Petříně. V první se vybraní živí zástupci vědeckých disciplín, jakými jsou filosofie, matematika, fyzika nebo astronomie potkali s pozvanými i náhodnými návštěvníky jeskyní a volně diskutovali v interiéru podzemního dómu.Diskuze, které se točily kolem vědních oborů zúčastněných vědců, ale i jejich osobního života a probíhaly na úrovni „z očí do očí“, nehierarchické a tedy horizontální bázi. Opět šlo o, svého druhu, sociální formu happeningu a také návrat do jeskynního prostředí jako fyzické metafory podvědomí.V akci „speed dating“ se zase seznamovali nezadaní klienti seznamovací agentury v prostředí observatoře,„každý s každým“ obdobně nehierarchicky a horizontálně, jako u předešlé akce .Tyto dvě „horizontály“ byly symbolicky protnuty vertikálou až v prostoru galerie kam Pavel Sterec umístil skleněnou vitrínu, v níž k sobě symbolicky přibližoval fragment krápníku a meteoritu . Dva body „mezi nebem a zemí“.

 

Stercova intelektuální mnohoznačnost a vědomostní zázemí jej vedou k práci jako dopředu rozmýšlené a až vědecké , nicméně kaleidoskopické struktuře, která je záměrně vystavena kolizi s náhodností a iracionálnem. Například výstavu s názvem Nehybná směna v Atriu Moravské galerie v Brně tvořilo hned několik rozdílných artefaktů v různých médiích, všechny nicméně popisovaly jediný fenomén. Ústředním dílem byla replika kamenné mince, jejíž originální předloha pochází z jednoho z mikronéských ostrovů. Tam slouží jako nehybné platidlo , kdy neobíhá mince (protože je příliš těžká), ale mění se pouze její vlastníci. Kámen a jeho váha slouží jako symbol kapitálu vloženého i získaného, aniž by musel změnit svoji polohu, nebo se jakkoli transformovat. Sterec mapuje migrující obraz této kamenné mince v jeho západních reprezentacích a upozorňuje na to, jak se stal „projekční plochou“ protichůdných politických a ekonomických ideologií.

 

Témata hodnoty, fetišizace a vlastnictví jsou mimo jiné jedněmi z těch, které umělec průběžně sleduje a zkoumá. Často a znovu otevírá otázku závislosti umělce na vlastních řemeslných dovednostech, formách autorství, spolupráce a apropriace. Intelektuální nástroje vědění jsou stejně tak tématem jako uměleckým prostředkem k jejich novému vizuálnímu nahlížení, kritice nebo analýze.

Autor anotace
Radim Langer

Publikováno
2012

Profesní životopis

2009 AVU v Praze, ateliér Malba II - Vladimír Skrepl a Jiří Kovanda
2008 AVU v Praze, ateliér hostujícího pedagoga - Zbigniew Libera
2007 AVU v Praze, škola konceptuálních tendencí -Miloš Šejn
2006 stáž na FAMU v Praze, DAT – Petr Skala
2004 FAVU v Brně,ateliér performance – Tomáš Ruller

V letech 2004-2006 studoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně (ateliér Performance prof. Tomáše Rullera).
V letech 2006 - 2012 na Akademii výtvarných umění v Praze (Konceptuální tvorba u prof. Miloše Šejna, ateliér hostujícího pedagoga Zbigniewa Libery a v ateliéru Malba II u prof. Vladimíra Skrepla).
V roce 2011 stáž na Akademii výtvarných umění ve Vídni (ateliér Objekt a socha prof. Pawla Althamera).
Dále absolvoval stipendia v Šargorodu (CCA Sharghorod), Milánu (Viafarini DOCVA), Varšavě (CCA Zamek Ujazdowski), Budapešti(FKSE) a Bukurešti (České centrum ).
V roce 2011 a 2015 byl jedním z finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého.
Členství ve skupinách zařazených do databáze
P.O.L.E.

Výstavy

Samostatné výstavy
2012
Nehybná směna, Moravská galerie, Brno
For the Future Audience, Labor, Budapešť (2012)

2011
Co udržuje elity při životě? (společně s V. Artamonovem), galeria HIT,
Bratislava
Podezřívat, galerie D9,České Budějovice

2010
"Já bych raději ne", galerie Luxfer, Česká Skalice
Cožpak se pod stolem, který nás dělí, nedržíme všichni tajně za ruce?, Karlin Studios, Praha

2010
Nocturama - galerie Ve Sklepě , Praha

2009
Dohoda mezi vrstevníky - galerie F43, Praha
Kolorista- galerie 207, Praha
Nízké napětí - galerie Mladých, Brno
Hypnóza a morálka - galerie Jelení, Praha

2008
Den před večerem- Meet Factory, Praha
Zlevněnka- Galerie Potraviny,Brno
Po Proudu (společně s K. Držkovou) - Galerie 35M2, Praha
Menší poštovní blamáž - galerie 36, Olomouc

2007
Osobní ropná skvrna – výstavní prostor Benzinka, Slany
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Now is Now, Institut Wyspa, Gdaňsk
Ostrovy odporu - Mezi první a druhou moderností 1985-2012
Národní galerie v Praze, Praha
Diplomanti AVU, Národní galerie v Praze, Praha
VI. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín

2011
Vystavovatel a jeho diváci, Dúm umění města Brna, Brno
Praguebiennale 5, Praha
Píle,U dobrého pastýře, Brno
Post project - Power to the People,The Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne
finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého, DOX, Praha

2010
Kašpar noci, Futura, Praha
Demonstrace prostoru, dočasné umělecké centrum BLOX, Praha
DZIEWIĘĆ TYTUŁÓW, BWA, Zielona Góra
Bienále mladých, Dům U Kamenného zvonu, Praha
Ears Like Loops - ZONA sztuki aktualnej, Lodž
Prostor Zlín, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín
Ekonomie nechtěných přátelství, Karlin Studios, Praha

2009
Historická Práce - Galerie Václava Špály, Praha (CZ)
Místo a formule - Kutná Hora (CZ)
Revised Edition - GUM studio, Carrara (IT)
Bílý papír černá nevěsta - Praguebiennale 4 (CZ)
Hlava - Karlin Studios, Praha (CZ)

2008
Magnesite - Košice (SK)
Qui Vive? I Moscow International Biennale for Young Art (RU)
Cosmopolitics – Art Laboratory, Berlin (DE)– galeria Nuova, Bukurešť (RO)

2007
Agorafolly - ECCA-Central Electrique, Brusel (BE)
Cargo – Boraros ter, Budapešť(HU)

2006
Radio Revolten – Halle (DE)

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv